Emex EHS & ESG Software

Vad är Emex EHS & ESG Software?

Med Emex programvaruplattform kan företag hantera säkerhet och efterlevnad, förbättra resultaten och arbeta på ett hållbart och rapporterbart sätt. Lösningarna är lämpliga för medelstora och stora företagskunder inom olika branscher och stöder flera språkuppsättningar. Emex hjälper till att säkerställa att dina aktiviteter och din verksamhet ligger i linje med säkerhets-, hållbarhets- och miljömål och att du enkelt kan hantera externa rapporteringskrav.

Vem använder Emex EHS & ESG Software?

Emex används av team för att hantera efterlevnadsrapportering och förbättra EHS och ESG-prestanda och kultur. Emex lämpar sig för företag med mer än 500 anställda.

Emex EHS & ESG Software Detaljer

Emex

Grundades 2010

Emex EHS & ESG Software Detaljer

Emex

Grundades 2010

Emex EHS & ESG Software videor och bilder

Emex EHS & ESG Software-video
Emex EHS & ESG Software Programvara- 1 - miniatyr
Emex EHS & ESG Software Programvara- 2 - miniatyr
Emex EHS & ESG Software Programvara- 3 - miniatyr
Emex EHS & ESG Software Programvara- 4 - miniatyr
Emex EHS & ESG Software Programvara- 5 - miniatyr

Jämför Emex EHS & ESG Software med liknande produkter

Startpris

N/A
N/A
N/A
125,00 US$/år

Gratis version

Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja

Emex EHS & ESG Software distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Vanliga frågor / Forum
 • Baskunskap
 • Telefonsupport
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Windows (på platsl)
 • Linux (på plats)
 • Android (mobil)
 • iPhone (mobil)
 • iPad (mobil)

Utbildning

 • I person
 • Live online
 • Webinarier
 • Dokumentation

Emex EHS & ESG Software Funktioner

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Formulärhantering
 • Hantering av farligt material
 • Hantering av företagshälsovårdstjänster
 • Hantering av utbildningsposter
 • Incidentshantering
 • Industriell säkerhetsledning
 • Inspektionshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kvalitetskontroll
 • Meddelanden i realtid
 • OSHA-registrering
 • Offlineåtkomst
 • Personalhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med EHS-program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Avfallshantering
 • Benchmarking
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Energihantering
 • Flera datakällor
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Intressentengagemang
 • KPI-övervakning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörshantering
 • Lägesrapporter
 • Miljööverensstämmelse
 • Målsättning / spårning
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskbedömning
 • Samarbetsverktyg
 • Statusspårning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Utsläppsövervakning
 • Varningar / Eskalering
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Hållbarhetsverktyg

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Bildtagning
 • Data Import/Export
 • Digital signatur
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Formulärhantering
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Kodhantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Misslyckad inspektionsspårning
 • Mobilåtkomst
 • Möteshantering
 • Offlineåtkomst
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Rapportmallar
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskbedömning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Underleverantörshantering
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Utrustningsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Övervakning

Visa hela listan med Inspektionsprogramvara

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Datavisualisering
 • Dokumentgranskning
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dokumentmallar
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Ersättningshantering
 • Grundorsaksanalys
 • Hantering av utbildningsposter
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Klagomålshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kvalitetskontroll
 • Kvalitetssäkring
 • Leverantörshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Samarbetsverktyg
 • Spårning av avvikelser
 • Spårning av framsteg
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Kvalitetssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Asbestinventarie
 • Avfallshantering
 • Benchmarking
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera platser
 • Formulärhantering
 • Hantering av farligt material
 • Hållbarhetshantering
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Luftledning
 • Lägesrapporter
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Säker datalagring
 • Tankinventering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Utsläppsinventering
 • Varningar / Meddelanden
 • Vattenhantering
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Miljöledningssystem

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Automatisk CO2-beräkning
 • Datasynkronisering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Flera länder
 • Frekvensbaserade uppgifter
 • Handel med utsläpp
 • Incidentshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Inspektionshantering
 • Intressentengagemang
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Mobilåtkomst
 • Märkning
 • Offlineåtkomst
 • Planering för utsläppsminskning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Riskvarningar
 • Skapa instrumentpanelen
 • Streckkodsigenkänning
 • Tillståndshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Utsläppsinventering
 • Utsläppsövervakning
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Växthusgasspårning
 • Ändringshantering
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Programvara för hantering av utsläpp

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Bedömningsledning
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Ersättningshantering
 • FDA-efterlevnad
 • Försäljarstyrelse
 • HIPAA-kompatibel
 • IT-riskhantering
 • Incidentshantering
 • Intern kontrollhantering
 • Katastrofåterställning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Miljööverensstämmelse
 • Operativ riskhantering
 • Policyhantering
 • Problemhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Sammanfattningsrapporter
 • Sarbanes-Oxley-efterlevnad
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Säkerhetsgranskning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Visuell analys
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Programvara för styrning, risk och efterlevnad (GRC)

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Bedömningsledning
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Instrumentbräda
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Policyhantering
 • Problemhantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Revisionsplanering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statusspårning
 • Säkerhetsgranskning
 • Tillgångsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Revisionsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anseende för riskhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Bedömningsledning
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Försäljarstyrelse
 • IT-riskhantering
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Intern kontrollhantering
 • Juridisk riskhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontroll av affärsprocesser
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Mobilåtkomst
 • Operativ riskhantering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskpoäng
 • Riskrapportering
 • Riskvarningar
 • Skapa instrumentpanelen
 • Svarshantering
 • Säkerhetsgranskning
 • Tredjepartsintegration
 • Undtantagshantering
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Riskhanteringssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Formulärhantering
 • Hantering av utbildningsposter
 • Incidentshantering
 • Incidentsrapportering
 • Inspektionshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kvalitetskontroll
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • OSHA-registrering
 • Offlineåtkomst
 • Olycksutredning
 • Personalhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Spårning av framsteg
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med System för säkerhetshantering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flera kommunikationskanaler
 • Flerspråkig
 • Formulärhantering
 • Hantering av säkerhetsincidenter
 • Händelseloggar
 • IT-incidenthantering
 • Incidentshantering
 • Incidentsrapportering
 • Inspektionshantering
 • Katastrofåterställning
 • Kommunikationshantering
 • Kommunikationshantering
 • Kontaktledning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • OSHA-efterlevnad
 • Problemhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Schemaläggning av jourvakten
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Utredningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med enkelt ärendehanteringssystem

Emex EHS & ESG Software Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Emex EHS & ESG Software-alternativ

Recensioner av Emex EHS & ESG Software

Läs alla 11 recensioner

Medelpoäng

Totalt
4,7
Enkel användning
4,7
Kundservice
4,4
Funktioner
4,4
Valuta för pengarna
4,8

Recensioner efter betyg

5
8
4
3

Recensioner efter företagsstorlek (antal anställda)

 • <50
 • 51-200
 • 201-1 000
 • >1 001
Eldhose V.
Eldhose V.
HSE Coordinator i
Verifierad LinkedIn-användare
Byggnadsmaterial, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: Ej tillgängligt
Recensentens källa
Källa: GetApp
5 för 4 år sedan
Shelley C.
Sr Manager EHSS i USA
Kemikalier, 201-500 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

EMEX software was a great choice

5 för 9 månader sedan

Kommentarer: Our overall experience has been really good. The follow up and customer support when we have an issue has been great. Our ability to complete trend analysis on types of injuries, plant location, action item closure and more has helped us continue to improve on our EHSQ performance.

Fördelar:

The ability to customize incident reporting types and workflow approvals. We can easily export to excel for additional functionality.

Nackdelar:

Our implementation was a challenge as we ended up with more than one person due to staff issues at the time. This made our implementation less than ideal and it stretched out longer than we had hoped. Once our main person returned everything went more smoothly.

Svar för Emex

för 8 månader sedan

Hi Shelley, Great to hear we are winning on the customer support front! You will be pleased to hear we have improved our Customer Success communication process internally to ensure all our customers have a smooth experience. Thanks! Lisa

Brian J.
Operations Manager i Irland
Detaljhandel, 1 001-5 000 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Incident reporting

4 för 9 månader sedan

Kommentarer: Very reactive to any issues and helpful for user with any queries. Have amend system to capture required information with great assistance from [SENSITIVE CONTENT HIDDEN] and team.

Fördelar:

Captures real time information and allows user to interact with creator.

Nackdelar:

Needed to capture footage outside of system, can be confusing for first time users. Room for improvement on data analysis.

Svar för Emex

för 9 månader sedan

Hi Brian - Many thanks for the great feedback, we are improving our UI (User Interface) to be more interactive for first time users based on discussions we've had with your team and other clients, our analytics will be completely integrated shortly to improve this experience. - Lisa

Greg S.
Risk Manager i USA
Statsförvaltningen, 1 001-5 000 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Finally a risk management software geared toward Risk Managers.

4 för 2 år sedan

Kommentarer: My overall experience has been good. I no longer have to dig through file cabinets and try to merge data from five different spreadsheets in order to present loss data to upper management.

Fördelar:

EMEX is not geared toward insurance carriers, it is designed to be used by the person or people in your organization that capture, monitor and track your losses. It doesn't matter if you are self insured or have multiple insurance carriers. It give you one place to store all of you loss date. No more file cabinets and spreadsheets.

Nackdelar:

The thing I liked least was the separate site for graphs and dashboards but that has been remedied by version 8.

Patricia G.
Accounting & HR Supervisor i Kanada
Gruvdrift och metall, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

EHS & More

5 för 12 månader sedan

Kommentarer: Software is easy to use. Like the dashboard feature and the ability to filter and address just what is assigned to me.

Fördelar:

This software is easy to use and absolutely customizable. We have been able to manipulate the screens, add sections, remove sections - even tailor something very specific to our industry.

Nackdelar:

I wish I had time to dedicate to using all of its features! There are so many things i would love to do with it, just lack the time.

Svar för Emex

för 10 månader sedan

Hi Patt - Glad we were able to customise for your opco - we know you're short on time so reach out to us with anything we can help you with regarding the additional features! - Lisa