Splunk Enterprise

Vad är Splunk Enterprise?

Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk is a customizable data analytics platform that empowers you to investigate, monitor, analyze and act. From IT to security to business operations, Splunk is the data-to-everything platform that enables you to take action in real-time. With Splunk, you can predict and prevent IT problems, streamline your entire security stack, minimize unplanned downtime, and explore and visualize business processes for increased transparency all in one platform.

Vem använder Splunk Enterprise?

Organizations worldwide that want to create real-time business impact from their data. Solutions for IT, security, IoT and business operations.

Splunk Enterprise Detaljer

Splunk

Grundades 2012

Splunk Enterprise videor och bilder

Splunk Enterprise-video
▶︎
Splunk Enterprise Programvara- 1 - miniatyr
Splunk Enterprise Programvara- 2 - miniatyr
Splunk Enterprise Programvara- 3 - miniatyr
Splunk Enterprise Programvara- 4 - miniatyr
Splunk Enterprise Programvara- 5 - miniatyr

Splunk Enterprise Detaljer

Splunk

Grundades 2012

Jämför Splunk Enterprise med liknande produkter

Startpris

1 800,00 US$/år
N/A
N/A
35,99 US$

Gratis version

Gratis version Ja
Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Nej

Splunk Enterprise distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Vanliga frågor / Forum
 • Baskunskap
 • Telefonsupport
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Mac (Desktop)
 • Windows (Desktop)
 • Windows (på platsl)
 • Linux (på plats)
 • Android (mobil)
 • iPhone (mobil)

Utbildning

 • I person
 • Live online
 • Videor

Splunk Enterprise Funktioner

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Applikationshantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Baslinjechef
 • Chatt och meddelanden
 • Containerövervakning
 • Data Import/Export
 • Databasövervakning
 • Datavisualisering
 • Diagnos verktyg
 • Dra och släpp
 • E-postvarningar
 • Enkel inloggning
 • Flaskhalsidentifiering
 • Fullständig transaktionsdiagnos
 • Grundorsaksanalys
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kartläggning
 • Köpa in och ta emot
 • Meddelanden i realtid
 • Prestandamätningar
 • Prestationsanalys
 • Prestationshantering
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Problemspårning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Resurshantering
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Serverövervakning
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statusspårning
 • Transaktionsövervakning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Apm-program

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Applikationshantering
 • Bearbetning av hög volym
 • Databasstöd
 • Datablandning
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datalagring
 • Datamigrering
 • Datarensning
 • Datareplikering
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Fulltextsökning
 • Ingen kod
 • Kartläggning
 • Mallar
 • Prediktiv analys
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Eskalering
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Webbplatsanalys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Big Data system

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Benchmarking
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Flera datakällor
 • Förberedelse av självbetjäningsdata
 • Instrumentbräda
 • Kartläggning
 • Lönsamhetsanalys
 • Metadatahantering
 • Poängkort
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prognoser
 • Publicering / delning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Skapa instrumentpanelen
 • Strategisk planering
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trend / Problemindikatorer
 • Trendanalyser
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Viktiga prestandaindikatorer
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Business Intelligence

 • AI / maskininlärning
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Aktivitetsövervakning
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Bedömningsledning
 • Beteendeanalys
 • Beteendespårning
 • Brandväggar
 • DDoS-skydd
 • Datasäkerhet
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av slutpunkter
 • Hotsvar
 • Händelseloggar
 • IOC-verifiering
 • Incidentshantering
 • It-säkerhetsprogram
 • Kontroll och hantering remote
 • Lösenordshantering
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prioritering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Serverövervakning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Tokenisering
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Vitlistning / svartlistning
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Cybersäkerhetsprogram

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Flera datakällor
 • Frågeställare
 • Förberedelse av självbetjäningsdata
 • Instrumentbräda
 • Kartläggning
 • Metadatahantering
 • Naturlig språksökning
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Självbetjäningsanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Storytelling
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Dataanalysprogram

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Antispam
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Applikationssäkerhet
 • Autentisering
 • Best practices-arkiv
 • Datasäkerhet
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Eventspårning
 • Finansiellt dataskydd
 • HIPAA-kompatibel
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • It-säkerhetsprogram
 • Kontroll och hantering remote
 • Lösenordshantering
 • Nätverkssäkerhet
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Privilegierad kontohantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Sårbarhetsskydd
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Varningar / Eskalering
 • Verifieringskedja
 • Virusdefinitionsuppdatering
 • Åtkomstkontroll
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Datasäkerhetsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datalagerhantering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dokumentmallar
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flera användarkonton
 • Flerspråkig
 • HIPAA-kompatibel
 • Incidentshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Känslig dataidentifiering
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Rapportering och statistik
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samtyckehantering
 • Sarbanes-Oxley-efterlevnad
 • Självbetjäningsportal
 • Säker datalagring
 • Säkerhetsgranskning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med GDPR-program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • Baslinjechef
 • CPU-övervakning
 • Databasövervakning
 • Datavisualisering
 • Diagnos verktyg
 • E-postvarningar
 • E-postövervakning
 • Efterlevnadskontroll
 • Eventspårning
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Hotvarningar
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Kontroll och hantering remote
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Nätverksövervakning
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prestandaövervakning
 • Problemhantering
 • Rapportering och analys
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av bandbredd
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med IT-, server- och nätverksövervakningsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av Big Data
 • Anslutningshantering
 • Användarhantering
 • Applikationsutveckling
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datahantering
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datarensning
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Enhetshantering
 • Event utlösta åtgärder
 • Flera datakällor
 • Hantering av tillgångens livscykel
 • Händelseloggar
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Meddelanden i realtid
 • Metadatahantering
 • Prediktiv analys
 • Prestationshantering
 • Prototypskapande
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Tillgångsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Varningar / Eskalering
 • Visualisering
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med IoT-program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Biljetthantering
 • Chatt och meddelanden
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT-rapportering
 • IT-tillgångsspårning
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontroll och hantering remote
 • Kunskapshantering
 • Lagerhantering
 • Licenshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Patchhantering
 • Prestandamätningar
 • Problemgranskning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med It-system

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anomali / sabotageupptäckter
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Applikationssäkerhet
 • Beteendeanalys
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enhetshantering
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av webbhot
 • Hotsvar
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kontroll och hantering remote
 • Kryptering
 • Meddelanden i realtid
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Rapportering och analys
 • Realtidsrapportering
 • Riskanalyser
 • Sammanfattningsrapporter
 • Serverövervakning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med It-säkerhetsprogram

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antispam
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Applikationskryptering
 • Autentisering
 • Cloud-kryptering
 • Datalagerhantering
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Eventspårning
 • Filkryptering
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • HIPAA-kompatibel
 • Hotsvar
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kontroll och hantering remote
 • Kryptering
 • Kryptering av disk
 • Lösenordshantering
 • Nyckelhantering
 • P2P-kryptering
 • PCI-efterlevnad
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Problemspårning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Referenshantering
 • Riskbedömning
 • SSL-säkerhet
 • Sammanfattningsrapporter
 • Serverövervakning
 • Skräppostblockerare
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Säkerhetskopiering och återställning
 • Sårbarhetsskanning
 • Tokenisering
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Varningar / Eskalering
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Krypteringsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arkivering och lagring
 • Datavisualisering
 • Diagnos verktyg
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Eventspårning
 • HIPAA-kompatibel
 • Hotvarningar
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kartläggning
 • Loggparsing
 • Loggrotation
 • Loggsamling
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Restaureringshantering
 • Revisionshantering
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Serverloggar
 • Serverövervakning
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av efterlevnad
 • Säker datalagring
 • Sårbarhetsskanning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Upptidsrapportering
 • Upptäckt av avvikelse
 • Varningar / Eskalering
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Logghanteringsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Applikationshantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Bibliotek med ML-algoritmer
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datautvinning
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Djup inlärning
 • Dra och släpp
 • Efterfrågan på prognoser
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera datakällor
 • Flerspråkig
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kostnadsanalys
 • Mallar
 • Modellutbildning
 • Märkning
 • Naturlig språkbehandling
 • Prediktiv analys
 • Prediktiv modellering
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Självlärande
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statistisk modellering
 • Säker datalagring
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Visualisering
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Maskininlärningsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Applikationshantering
 • Arbetsflödesgodkännande
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering och provisionering
 • Hantering av flera moln
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT-kostnadshantering
 • Kapacitetsanalys
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kostnadshantering
 • Leveransövervakning
 • Meddelanden i realtid
 • Policyhantering
 • Prestationsanalys
 • Prestationshantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Resurshantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Serverövervakning
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av efterfrågan
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Molnhanteringssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Applikationssäkerhet
 • Autentisering
 • Beteendeanalys
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av slutpunkter
 • Hotinformation
 • Händelseloggar
 • Inbrottsdetekteringssystem
 • Incidentshantering
 • Kryptering
 • Lösenordshantering
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Sårbarhetsskydd
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Molnsäkerhetsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Aktivitetsövervakning
 • Antispam
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Brandväggar
 • Datavisualisering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Eventspårning
 • Filtrering
 • HIPAA-kompatibel
 • Hotsvar
 • Händelseloggar
 • Inbrottsdetekteringssystem
 • Incidentshantering
 • Kontroll och hantering remote
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prioritering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Serverövervakning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • VPN
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Nätverkssäkerhet

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Baslinjechef
 • Datavisualisering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Hotvarningar
 • Händelseloggar
 • IP-adressövervakning
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Kontroll och hantering remote
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Nätverksanalys
 • Nätverksplatshantering
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Protokoll för enkel nätverkshantering (SNMP)
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av Internetanvändning
 • Övervakning av bandbredd
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Nätverksövervakning

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Data Import/Export
 • Datalagerhantering
 • Datasynkronisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektroniska betalningar
 • Enkel inloggning
 • Eventspårning
 • Filhantering
 • HIPAA-kompatibel
 • Händelseloggar
 • Inbrottsdetekteringssystem
 • Incidentshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Logistikhantering
 • Meddelanden i realtid
 • PCI-efterlevnad
 • PCI-utvärdering
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prestandamätningar
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Sammanfattningsrapporter
 • Sarbanes-Oxley-efterlevnad
 • Spårning av efterlevnad
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Undtantagshantering
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av filintegritet
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med PCI-efterlevnad

 • AI / maskininlärning
 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Benchmarking
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Datablandning
 • Datakartläggning
 • Datalagerhantering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Efterfrågan på prognoser
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera datakällor
 • För detaljhandeln
 • För undervisning
 • För vård
 • Kartläggning
 • Modellering och simulering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prioritering
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Övervakning

Visa hela listan med Program för Prediktiv analys

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbar branding
 • Arbetsflödeshantering
 • Chatbot
 • Chatt och meddelanden
 • Data Import/Export
 • Datalagerhantering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Engagemangsspårning
 • Flera datakällor
 • Flerspråkig
 • För e-handel
 • För säljteam / organisationer
 • För vård
 • Innehållshantering
 • Kampanjhantering
 • Kommunikationshantering
 • Kundsegmentering
 • Maskininlärning
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilappar
 • Märkning
 • Naturlig språkbehandling
 • Naturlig språksökning
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Process / arbetsflödesautomatisering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Sök / filtrera
 • Taligenkänning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Varningar / Eskalering
 • Virtuell personlig assistent (VPA)
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Program för artificiell intelligens (AI)

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anslutningshantering
 • Antivirus
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Diagnos verktyg
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Eventspårning
 • Felsökning av bandbredd
 • Felsökning av mobilnätverk
 • Flera användarkonton
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Historisk granskning
 • Händelseloggar
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontroll och hantering remote
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Nätverksanalys
 • Nätverksövervakning
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdatera och installera på avstånd
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Webbtrafikrapportering
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Program för felsökning nätverk

 • Anomali / sabotageupptäckter
 • Beteendeanalys
 • Evenemangsanalys
 • Grundorsaksanalys
 • Hantering av slutpunkter
 • Kontinuerlig övervakning
 • Prioritering
 • Restaureringshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Vitlistning / svartlistning

Visa hela listan med Program för slutpunkter

 • AI / maskininlärning
 • Applikationssäkerhet
 • Dataaggregering
 • Grundorsaksanalys
 • IT-övervakning
 • Incidentshantering
 • Prestandaövervakning
 • Rapportering och analys
 • Tredjepartsintegration
 • Varningar / Meddelanden

Visa hela listan med Programvara för AIOps-plattformar

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara formulär
 • Arbetsflödeshantering
 • Biljetthantering
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Hantering av servicebegäran
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • IT-kapitalförvaltning
 • Incidentshantering
 • Klientportal
 • Konfigurationshantering
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kundtjänsthantering
 • Kunskapshantering
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Projektledning
 • Realtidsrapportering
 • Releasehantering
 • SSL-säkerhet
 • Servicehistorik
 • Servicekatalog
 • Självbetjäningsportal
 • Stöd för biljetthantering
 • Tilldelning och planering av resurser
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Ändringshantering
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Programvara för IT-tjänster

 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analyser
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Data Import/Export
 • Dataklassificering
 • Datavisualisering
 • Eventspårning
 • Händelseloggar
 • Indexering
 • Instrumentbräda
 • Kontinuerlig övervakning
 • Korrelationsanalys
 • Logganalys
 • Loggsamling
 • Märkning
 • Mönsteravkänning och erkännande
 • Problemspårning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Revisionshantering
 • Sök / filtrera
 • Upptäckt av avvikelse
 • Varningar / Meddelanden
 • Varningar i realtid
 • Verifieringskedja
 • Verktyg för dataanalys
 • Visuell analys
 • Övervakning

Visa hela listan med Programvara för logganalys

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anseende för riskhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Bedömningsledning
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Försäljarstyrelse
 • IT-riskhantering
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Intern kontrollhantering
 • Juridisk riskhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontroll av affärsprocesser
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Mobilåtkomst
 • Operativ riskhantering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskpoäng
 • Riskrapportering
 • Riskvarningar
 • Skapa instrumentpanelen
 • Svarshantering
 • Säkerhetsgranskning
 • Tredjepartsintegration
 • Undtantagshantering
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Riskhanteringssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Applikationssäkerhet
 • Beteendeanalys
 • Beteendespårning
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Eventspårning
 • Filhantering
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av slutpunkter
 • Hotinformation
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Logistikhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Nätverksövervakning
 • PCI-efterlevnad
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Prioritering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskvarningar
 • Rättsmedicinsk analys
 • Serverövervakning
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av efterlevnad
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Webbtrafikrapportering
 • Övervakning
 • Övervakning av användaraktivitet
 • Övervakning av filintegritet
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med SIE-program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • CPU-övervakning
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Dra och släpp
 • E-postvarningar
 • E-postövervakning
 • Efterlevnadskontroll
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av tillgångens livscykel
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kapacitetsplanering
 • Katastrofåterställning
 • Konfigurationshantering
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Lösenordshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Märkning
 • Patchhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Referenshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av virtuell maskin
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Serverhanteringsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Applikationshantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Data Import/Export
 • Datautvinning
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Felsökningsrapporter
 • Godkännande arbetsflöde
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • KPI-övervakning
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Meddelanden i realtid
 • Policyhantering
 • Portföljhantering
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Problemspårning
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Releasehantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Serverövervakning
 • Statusspårning
 • Sök / filtrera
 • Tidslinjehantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Utvecklingsverktyg

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datahantering
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Geografiska kartor
 • Innehållshantering
 • Kartläggning
 • OLAP
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Relationsvisning
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Schemalagda / automatiserade rapporter
 • Simulering
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Webbplatsanalys
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Verktyg för datavisualisering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flera kommunikationskanaler
 • Flerspråkig
 • Formulärhantering
 • Hantering av säkerhetsincidenter
 • Händelseloggar
 • IT-incidenthantering
 • Incidentshantering
 • Incidentsrapportering
 • Inspektionshantering
 • Katastrofåterställning
 • Kommunikationshantering
 • Kommunikationshantering
 • Kontaktledning
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • OSHA-efterlevnad
 • Problemhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Schemaläggning av jourvakten
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Utredningshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med enkelt ärendehanteringssystem

Splunk Enterprise Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Splunk Enterprise-alternativ

Recensioner av Splunk Enterprise

Läs alla 133 recensioner

Medelpoäng

Totalt
4,6
Enkel användning
4,1
Kundservice
4,3
Funktioner
4,5
Valuta för pengarna
4,2

Recensioner efter betyg

5
82
4
44
3
7

Recensioner efter företagsstorlek (antal anställda)

 • <50
 • 51-200
 • 201-1 000
 • >1 001
David B.
David B.
Production Support Clan Manager i Irland
Verifierad LinkedIn-användare
Underhållning
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Offers more than you think

5 för 4 år sedan

Kommentarer: We've used the software to detect layer 7 attacks, unearth issues we didn't realize were happening and gives us end to end insight into our stack.

Fördelar:

The system is highly intuitive to use. It is faster than other solutions I've used on the market and has a huge library of 3rd party plugins to get more from the system. It is easy to create scheduled searches, dashboards, reports etc. but there are a number of additional plugins (at an extra cost) to help with security, single pane of glass and metric collection.

Nackdelar:

It offers challenges for a decentralized working model. Where Splunk is centrally managed, it is easy to ensure that best practices are maintained. Where the system is opened up for an entire department to utilize and on-board their logs, it becomes more difficult. However, with some creative thinking and good process, this issue can be overcome.

Shabbir S.
security analyst i Förenade Arabemiraten
Informationsteknologi och tjänster, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 1 + år
Recensentens källa

Complete Security operations with Splunk

5 för 2 månader sedan Nytt

Kommentarer: Splunk data visualization and its analytics handling chunks of data is exceptional.

Fördelar:

Data visualization, Analytics skills with AI-powered and can handle data in TB/per day without any interruptions in services. Live dashboards, developing use-cases and their capabilities (correlation).

Nackdelar:

complex architecture and efficient skills are required, financial is also not feasible for small and medium customers. no inbuilt query builders for beginners to understand the platform.

Patrick M.
IT Application SR Dev i USA
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Spunk Review

3 för 5 år sedan

Fördelar:

It allows me to bring a lot of information into one friendly view. It's a great security audit tool.

Nackdelar:

It has limited functionality. It is a very memory intensive system. It does not integrate with Lennox.

Virat T.
Sr Security Manager i USA
Informationsteknologi och tjänster, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Splunk review

5 förra månaden Nytt

Fördelar:

Easy to use tool with use in IT as well as security. Further business users can be trained easily as well.

Nackdelar:

Have not found one yet since I started using 4 years ago.

Verifierad recensent
Platform Architect i USA
Verifierad LinkedIn-användare
Finansiella tjänster, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Splunk is a great solution for SIEM and also for monitoring your infrastructure

5 för 2 år sedan

Kommentarer: We needed a way to monitor our internal environment and start to be more proactive with issues, so we started sending all of our logs to Splunk and we we able to get insights we did not know we needed. It is a great solution and they are constantly innovating.

Fördelar:

Splunk makes it easy to search through various data including logs. In the past I have had to pour through logs in order to find the one lines among the 100 of thousands of lines. Splunk allows me to search through those logs in a matter of seconds vs the hours it used to take.

Nackdelar:

Most of enterprise setup is done through the command line. It would be nice to have cluster configuration (index creation) as part of the UI.