Ascender Payroll and HCM

Vad är Ascender Payroll and HCM?

Ascender provides end-to-end integrated Payroll and Human Capital Management solutions for 1,200+ global brands and listed companies across a range of industries in the Asia Pacific region.

Our proprietary and award-winning payroll and HCM solutions are designed to give you more time and resources to help you focus on putting your people first, with various delivery models so you can choose the best service.

Unlock the full potential of your workforce today with Ascender HCM.

Vem använder Ascender Payroll and HCM?

Our services enable the HR and Payroll Department to strategically manage their people and boost staff-driven profitability for their organisation to unlock the full potential of their workforce.

Ascender Payroll and HCM Detaljer

Ascender

Grundades 2015

Ascender Payroll and HCM videor och bilder

Ascender Payroll and HCM-video
▶︎
Ascender Payroll and HCM Programvara- 1 - miniatyr
Ascender Payroll and HCM Programvara- 2 - miniatyr
Ascender Payroll and HCM Programvara- 3 - miniatyr
Ascender Payroll and HCM Programvara- 4 - miniatyr
Ascender Payroll and HCM Programvara- 5 - miniatyr

Ascender Payroll and HCM Detaljer

Ascender

Grundades 2015

Jämför Ascender Payroll and HCM med liknande produkter

Startpris

N/A
N/A
4,00 US$/månad
2,99 US$/månad

Gratis version

Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Ja

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Nej
Gratis provperiod Nej
Gratis provperiod Ja

Ascender Payroll and HCM distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Telefonsupport
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Windows (på platsl)
 • Linux (på plats)

Utbildning

 • I person
 • Live online
 • Webinarier
 • Dokumentation

Ascender Payroll and HCM Funktioner

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Bibliotek med HR-mätvärden
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • E-postmallar
 • Feedback-hantering
 • Hantering av undersökning / omröstning
 • Instrumentbräda
 • Kompensationshantering
 • Kompensationsplanmodellering
 • Lämna spårning
 • Lönhantering
 • Medarbetarportal
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Omsättningsspårning
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Prediktiv modellering
 • Prestationshantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Semester- / ledighetsspårning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Säker datalagring
 • Talenthantering
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Undersökningar och feedback
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Varningar / Meddelanden
 • Vinsthantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med HR -analysprogram

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • HR-ledning
 • Jobbhantering
 • Kalenderhantering
 • Kompensationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Ledighetsförfrågningar
 • Ledighetshantering
 • Lämna spårning
 • Lärande och utveckling
 • Lönhantering
 • Medarbetarportal
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhantering
 • Prestationshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Rollbaserade behörigheter
 • Semester- / ledighetsspårning
 • Sjukledighetsspårning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Tid och närvaro
 • Tidrapportering
 • Tredjepartsintegration
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Vinsthantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med HR-system

 • API
 • Akademisk / Utbildning
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Betygsbok
 • Blandad inlärning
 • Certificeringsspårning
 • Certifiering och licensiering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Företag / Näringsliv
 • Gamification
 • Inbyggd kursförfattare
 • Inlärningshantering
 • Inlärningsportal
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Kompetensbedömning
 • Kompetensspårning
 • Kurshantering
 • Kursredigering
 • Kursspårning
 • Lägesrapporter
 • Lärningsspår
 • Medarbetarportal
 • Mobil inlärning
 • Prestandamätningar
 • Rapportering och statistik
 • SCORM-efterlevnad
 • Självbetjäningsportal
 • Självlärande
 • Socialt lärande
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av framsteg
 • Synkron inlärning
 • Talenthantering
 • Tester / bedömningar
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering
 • Videokonferense
 • e-handelshantering
 • eLearning-företag

Visa hela listan med LMS system

 • 401 (k) Spårning
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Direkt insättning
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Flera länder
 • Flera stater (endast Usa)
 • Kalenderhantering
 • Kompensationshantering
 • Kostnadsspårning
 • Ledighetsförfrågningar
 • Lämna spårning
 • Löneförsörjning
 • Lönerapportering
 • Lönhantering
 • Medarbetarportal
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Outsourcing av löner
 • Personalhantering
 • Prestationshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Semester- / ledighetsspårning
 • Sjukledighetsspårning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Skatteöverensstämmelse
 • Spårning av sökande
 • Tidrapportering
 • Tidsspårning
 • Tidsspårning av anställda
 • Tredjepartsintegration
 • Tryckning av checkar
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Vinsthantering
 • W-2-beredning
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Lönesystem

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsigenkänning
 • Anställdsprofiler
 • Belöningsprogram för anställda
 • Benchmarking
 • Chatt och meddelanden
 • Engagemangsspårning
 • Enkel inloggning
 • Feedback-hantering
 • Frågebibliotek
 • Gamification
 • Hantering av negativ feedback
 • Hantering av undersökning / omröstning
 • Innehållshantering
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kommunikationshantering
 • Medarbetarportal
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Målsättning / spårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhantering
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prestationshantering
 • Pulsundersökningar
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Spårning av framsteg
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdateringar i realtid
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Åtgärdshantering

Visa hela listan med Medarbetarenkätprogram

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Cykelspårningsgranskning
 • Dokumenthantering
 • Ersättningshantering
 • HR-ledning
 • Hantering av prestationsutvärdering
 • Individuella utvecklingsplaner
 • Kompensationshantering
 • Kompetensbedömning
 • Kompetenshantering
 • Ledighetsförfrågningar
 • Lämna spårning
 • Medarbetarportal
 • Målsättning / spårning
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Organisatorisk kartläggning
 • Peer-utvärderingar
 • Personalhantering
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Pågående prestationsspårning
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Ratings / Omdömen
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Självbedömning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av framsteg
 • Spårning av sökande
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Utvärderingshistorik
 • Varningar / Meddelanden
 • Viktade prestandamått

Visa hela listan med Prestationshantering och utvärderingsprogramvara

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bakgrundsscreening
 • Bedömningsledning
 • Boolesk sökning
 • CRM
 • Data Import/Export
 • E-post marknadsföring
 • E-posthantering
 • E-postmallar
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering
 • Integration av sociala medier
 • Intern HR
 • Intern chattintegration
 • Intervjuhantering
 • Intervjuplanering
 • Jobbannons
 • Jobbhantering
 • Jobbhantering
 • Jobbrekvisition
 • Jobbstyrelsen
 • Kalenderhantering
 • Kandidathantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Mobilåtkomst
 • Ombordstigning
 • Ombordstigning av anställda
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Referenskontroll
 • Rekryteringsföretag
 • Rekryteringsledning
 • Samarbetsverktyg
 • Självbetjäningsportal
 • Social rekrytering
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av sökande
 • Talentförvärv
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Återuppta analysering
 • Återuppta databas
 • Återuppta sökning

Visa hela listan med Rekryteringsverktyg

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Applikationshantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Bakgrundsscreening
 • Bedömningsledning
 • E-posthantering
 • E-postmallar
 • Efterlevnadskontroll
 • HR-ledning
 • Integration av sociala medier
 • Intern HR
 • Intervjuplanering
 • Jobbannons
 • Jobbhantering
 • Jobbhantering
 • Jobbstyrelsen
 • Kalenderhantering
 • Kalendersynkronisering
 • Kandidatprofiler
 • Kandidatspårning
 • Karriärsida
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Lagring av meritförteckningar
 • Märkning
 • Ombordstigning
 • Ombordstigning av anställda
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsföretag
 • Rekryteringsledning
 • Rörledningshantering
 • Samarbetsverktyg
 • Självbetjäningsportal
 • Social rekrytering
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av sökande
 • Talentförvärv
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Återuppta analysering
 • Återuppta databas
 • Återuppta sökning

Visa hela listan med Spårningssystem rekrytering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • E-verifiera / I-9-formulär
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Elektroniska formulär
 • Ersättningshantering
 • Feedback-hantering
 • HR-ledning
 • Hantera arbetsflöde för orientering
 • Inlärningshantering
 • Jobbeskrivningshantering
 • Kalenderhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Ledighetsförfrågningar
 • Lämna spårning
 • Lönhantering
 • Medarbetarportal
 • Mentorskap
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhandbok
 • Personalhantering
 • Prestationshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Sjukledighetsspårning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av sökande
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Vinsthantering

Visa hela listan med System drivrutin

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Bakgrundsscreening
 • Bedömningsledning
 • E-posthantering
 • E-postmallar
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • HR-ledning
 • Individuella utvecklingsplaner
 • Inlärningshantering
 • Integration av sociala medier
 • Intervjuplanering
 • Jobbhantering
 • Jobbstyrelsen
 • Karriärutveckling
 • Kompensationshantering
 • Kompetensbedömning
 • Kompetenshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Medarbetarportal
 • Målsättning / spårning
 • Ombordstigning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhantering
 • Prestationshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av framsteg
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Återuppta analysering

Visa hela listan med Talanghanteringsprogram

Ascender Payroll and HCM Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Ascender Payroll and HCM-alternativ

Recensioner av Ascender Payroll and HCM

Läs alla 38 recensioner

Medelpoäng

Totalt
4,1
Enkel användning
4,1
Kundservice
4,6
Funktioner
3,9
Valuta för pengarna
4,3

Recensioner efter betyg

5
13
4
21
3
2
1
2

Recensioner efter företagsstorlek (antal anställda)

 • <50
 • 51-200
 • 201-1 000
 • >1 001
Natasha B.
Natasha B.
Executive Manager, Sales & Marketing i Australien
Verifierad LinkedIn-användare
Finansiella tjänster, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 1 + år
Recensentens källa

Easy Performance Management

5 för 3 år sedan

Kommentarer: Our Customer Success Manager has been a fantastic support for us along this journey. He is very knowledgeable and happy to help in any way. It took us some time to implement due to the project being managed by only one person - but this goes to show that it is a truly scalable solution for large and smaller businesses.
We will soon implement the Learning & Development Module across our teams and know it will lift our training and personal development to a new level with this professional and well-structured solution.

Fördelar:

Peoplestreme is customisable and is very 'follow your nose' in terms of employee and manager use. Dashboards are great to easy report on individuals, teams and also for compliance requirements. For a business which did not have anything in place previously it has helped is to implement a performance management program which is best of breed and best practice.

Nackdelar:

There were a couple of items with our version which meant we needed some manual workarounds but with our upgraded version ready to go live next month everything will be resolved.

Svar för PeopleStreme

för 3 år sedan

Hi Natasha, Thanks for your kind words and the trust you put in us. This is the reason we come to work every day and hope the team can continue to add value to Northern Inland Credit Union and the team. Jean-Paul

Sheralyn S.
Senior Consultant i Australien
Högre utbildning, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Ascender Payroll - sound and proven payroll for complex configuration and requirements

4 i fjol

Fördelar:

Our current Account Executive is great, always ready to help and is easily at hand whenever we have any queries or issues. She is very professional and provides a level of assurance over working with Ascender. We have used Ascender Pay for around 30 years since it was first released and find it suits our complex enterprise agreement requirements. There is an abundance of new functionality being released for review and implementation. Ascender is a big part of my life and I am very attached since my connection goes back some 23 years. I almost feel part of their family working with some of the long-term staff for such a time – they are just wonderful people.

Nackdelar:

With all the new functionality being released it is hard to keep up.

Danielle R.
HRBP i Australien
Konstruktion, 201-500 anställda
Har använt programvaran för: 1-5 månader
Recensentens källa

System lacks basic Functionality & Oversold Product

1 för 11 månader sedan

Kommentarer: Overall, my recommendation is to avoid this product, it is not worth the increased administrative burden that the modules come with. The product is expensive for the lack of functionality and the presentation of the modules.

Fördelar:

Performance Management Module is only Module I would recommend purchasing.

Nackdelar:

Customer Service: -Disconnect from the sales team and product delivery team -Sales team over sale PeopleSteme Modules that doesn't save time but increases administrative tasks -Product team provides workarounds to compensate for the lack of the system functionality once you have purchased the modules - PeopleStreme can't commit to timeframes for the companies 'road map' on new features System: -There is minimal automation provided by the purchased modules -System is extremely slow -Inability to bulk upload all historical data (e.g. Job Ads, Position Descriptions, Resumes) -Purchased modules don’t communicate to one another, requiring a increased workload for the HR team -There is no Employee Landing page that displays basic employee data (hire date, department, job title), which is collected from the Onboarding process. Sales team now tells us that this is only available to them because of their access permissions and not part of the package sold -Onboarding Module does not allow for cross-boarding to be captured in PeopleStreme

Verifierad recensent
Human Resources Manager i Australien
Verifierad LinkedIn-användare
Konstruktion, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
Recensentens källa

Great affordable product

5 för 4 år sedan

Kommentarer: Saving on time and money!

Fördelar:

The software is easy to use and more affordable than others on the market. The system allows you to easily find a candidate using the search function and has saved our company thousands in recruiter fees as a result. As adverts are directly uploaded to SEEK and our website the software has saved me time. In addition, the ability to mass (personalised) respond to candidates has saved me time and ensured a better candidate experience with our organisation.

Nackdelar:

The software does not imped itself into our website to suit our style guide. It clearly looks like it has been added, rather than matching the rest of our webpage.

Anne T.
HR Manager i Australien
Verifierad LinkedIn-användare
Konstruktion, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 1 + år
Recensentens källa

eRecruitment - Effective, streamlined recruitment process, Peoplestreme supportive, responsive

5 för 3 år sedan

Kommentarer: Highly positive relationship developed with Peoplestreme. Useful tool in the management of high volume recruitment. Database functions highly useful and efficient for management reporting. Intuitive software, easy to follow and matches our company processes well. This is one of the reasons why we selected this module for our company. We have been impressed with the level of customer service and promptness in delivery of troubleshooting.

Fördelar:

Easy to use, intuitive software that enables recruitment to work in line with our internal company processes. Highly responsive troubleshooting. Punctual support when needed.

Nackdelar:

System inability to identify same candidate twice. Candidates that apply for multiple roles within company cannot be easily identified under search. Candidates within system are not easily identifiable as they are assigned by number not name.