Vem använder Eduflow?

Företagsutbildning och högre utbildning

Vad är Eduflow?

Eduflow är en mångsidig samarbetsinriktad utbildningsplattform för som är perfekt för företagsutbildning och högre utbildning. Det moderna och intuitiva gränssnittet möjliggör sociala och samarbetsinriktade inlärningsupplevelser som engagerar elever och ökar kunskapsbehållningen. Eduflow kan fungera som din utbildningsplattform eller integreras med din befintliga utbildningsplattform.

Eduflow Detaljer

Peergrade

https://www.eduflow.com

Grundad 2015

Eduflow Programvara- 1
Eduflow Programvara- 2
Eduflow Programvara- 3
Eduflow-video
Play
Eduflow Programvara- 1 - miniatyr
Eduflow Programvara- 2 - miniatyr
Eduflow Programvara- 3 - miniatyr

Eduflow prisöversikt

Se prissättningsplaner

Eduflow har en gratisversion och erbjuder en gratis testversion. Eduflowbetald version börjar på 100,00 US$/månad.


Startpris

100,00 US$/månad Se prisdetaljer

Gratis version

Ja

Gratis provperiod

Eduflow distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Vanliga frågor / Forum
 • Baskunskap
 • 24/7 (Live-support)
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat

Utbildning

 • Live online
 • Webinarier
 • Dokumentation
 • Videor

Eduflow Funktioner

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bedömningsledning
 • Certifiering och licensiering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • E-postinbjudningar och påminnelser
 • Enkel inloggning
 • Feedback-hantering
 • Fleranvändarsamarbete
 • Frågebibliotek
 • Individualiserade bedömningar
 • Inlärningshantering
 • Intervjuplanering
 • Jobbhantering
 • Kompetensbedömning
 • Kompetensspårning
 • Lägesrapporter
 • Mallhantering
 • Poängsättning
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Ratings / Omdömen
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Sammanfattningsrapporter
 • Skapa test / frågesport
 • Skicklighetstestning
 • Spårning av framsteg
 • Spårning av sökande
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Talentförvärv
 • Testning före anställning
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåvägs ljud och video
 • Undersökningar och feedback
 • Videosupport
 • Visuell analys
 • Övervakning

Visa hela listan med Bedömningssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Automatiserad schemaläggning
 • Automatisk betygsättning
 • Bearbetning av fakturor
 • Bokningshantering
 • E-postinbjudningar och påminnelser
 • Elektroniska betalningar
 • Elektroniska uppdrag och test
 • Eventkalender
 • Fakturering
 • Flera användarkonton
 • Flera platser
 • Förälder / studentportal
 • Hantering av fakturor
 • Inlärningshantering
 • Kalenderhantering
 • Kalendersynkronisering
 • Klassplanering
 • Klientportal
 • Kommunikationshantering
 • Kreditkortsbehandling
 • Kunddatabas
 • Kundhantering
 • Lektionsanteckningar
 • Lägesrapporter
 • Lärningsspår
 • Möteshantering
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Online betalning
 • Online klasser
 • Personalhantering
 • Påminnelser
 • SMS-meddelanden
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av event
 • Schemaläggning av möten
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av framsteg
 • Säker datalagring
 • Tillgänglighetshantering
 • Tillgänglighetsindikator
 • Tredjepartsintegration
 • Varningar / Meddelanden
 • Webbplatsintegration
 • Whiteboard

Visa hela listan med Handledningssystem

 • API
 • Akademisk / Utbildning
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Blandad inlärning
 • Certificeringsspårning
 • Certifiering och licensiering
 • Efterlevnadskontroll
 • Engagemangsspårning
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Företag / Näringsliv
 • Gamification
 • Inbyggd kursförfattare
 • Inlärningshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Interaktivt innehåll
 • Kompetensbedömning
 • Kompetensspårning
 • Kursbibliotek
 • Kursspårning
 • Lägesrapporter
 • Medarbetarportal
 • Mediahantering
 • Mobilåtkomst
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • SCORM-efterlevnad
 • Självlärande
 • Socialt lärande
 • Spårning av framsteg
 • Studentportal
 • Synkron inlärning
 • Tester / bedömningar
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdragshantering
 • Utbildning för anställda
 • Utbildningsföretag
 • Utbildningshantering
 • Videokonferense
 • Virtuell klassrum

Visa hela listan med Inlärningsverktyg

 • API
 • Akademisk / Utbildning
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Betygsbok
 • Blandad inlärning
 • Certificeringsspårning
 • Certifiering och licensiering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Företag / Näringsliv
 • Gamification
 • Inbyggd kursförfattare
 • Inlärningshantering
 • Inlärningsportal
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Kompetensbedömning
 • Kompetensspårning
 • Kurshantering
 • Kursredigering
 • Kursspårning
 • Lägesrapporter
 • Lärningsspår
 • Medarbetarportal
 • Mobil inlärning
 • Prestandamätningar
 • Rapportering och statistik
 • SCORM-efterlevnad
 • Självbetjäningsportal
 • Självlärande
 • Socialt lärande
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av framsteg
 • Synkron inlärning
 • Talenthantering
 • Tester / bedömningar
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering
 • Videokonferense
 • e-handelshantering
 • eLearning-företag

Visa hela listan med LMS system

 • 360 graders återkoppling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsigenkänning
 • Anställdsprofiler
 • Belöningsprogram för anställda
 • Benchmarking
 • Chatt och meddelanden
 • Engagemangsspårning
 • Enkel inloggning
 • Feedback-hantering
 • Frågebibliotek
 • Gamification
 • Hantering av negativ feedback
 • Hantering av undersökning / omröstning
 • Innehållshantering
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kommunikationshantering
 • Medarbetarportal
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Målsättning / spårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhantering
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prestationshantering
 • Pulsundersökningar
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Spårning av framsteg
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdateringar i realtid
 • Utbildningshantering
 • Utvecklingssamtal
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Åtgärdshantering

Visa hela listan med Medarbetarenkätprogram

 • AI / maskininlärning
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Arbetsflödeshantering
 • Asynkron inlärning
 • Automatisk transkription
 • Bedömningsledning
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Feedback-hantering
 • Filöverföring
 • Försäljningsrapporter
 • Gamification
 • Hantering av möjligheter
 • Inbyggd kursförfattare
 • Inlärningshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Inspelning av samtal
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kommunikationshantering
 • Kontaktledning
 • Konversationsintelligens
 • Ljud- / videokonferenser
 • Lärningsspår
 • Mallhantering
 • Mobilåtkomst
 • Märkning
 • Målsättning / spårning
 • Mötehantering
 • Ombordstigning
 • Ombordstigning av anställda
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Samtalsrapportering
 • Samtalsspårning
 • Samtalsöverföring
 • Samtalsövervakning
 • Självlärande
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering

Visa hela listan med Program för säljträning

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anställdas databas
 • Anställdsprofiler
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • E-verifiera / I-9-formulär
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Elektroniska formulär
 • Ersättningshantering
 • Feedback-hantering
 • HR-ledning
 • Hantera arbetsflöde för orientering
 • Inlärningshantering
 • Jobbeskrivningshantering
 • Kalenderhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Ledighetsförfrågningar
 • Lämna spårning
 • Lönhantering
 • Medarbetarportal
 • Mentorskap
 • Närvarospårning
 • Ombordstigning av anställda
 • Personalhandbok
 • Personalhantering
 • Prestationshantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekryteringsledning
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Sjukledighetsspårning
 • Självbetjäning av anställda
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av sökande
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Vinsthantering

Visa hela listan med System drivrutin

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antagningshantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Bedömningsledning
 • Bostadsförvaltning
 • Chatt och meddelanden
 • Dokumenthantering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Elevhantering
 • Enkel inloggning
 • Eventkalender
 • Fakultets- / personalhantering
 • Finansiell stödhantering
 • Formulärhantering
 • Inlärningshantering
 • Innehållshantering
 • Insamlingshantering
 • Kalenderhantering
 • Klassplanering
 • Kommunikationshantering
 • Kursredigering
 • Lägesrapporter
 • Läroplanhantering
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Prestandamätningar
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Registreringshantering
 • Samarbetsverktyg
 • Schemaläggning
 • Självbetjäningsportal
 • Spårning av framsteg
 • Statusspårning
 • Studenthantering
 • Studentinformation/register
 • Studentportal
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med System för högre utbildning

 • API
 • Administration av träning
 • Akademisk / Utbildning
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Blandad inlärning
 • Certifiering och licensiering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Företag / Näringsliv
 • Gamification
 • Hantering av utbildningsposter
 • Inbyggd LMS
 • Inbyggd kursförfattare
 • Inlärningshantering
 • Inlärningsportal
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Interaktivt innehåll
 • Kompetensbedömning
 • Kompetensspårning
 • Kontaktledning
 • Kurshantering
 • Kursredigering
 • Lägesrapporter
 • Lärningsspår
 • Mobil inlärning
 • Modellering och simulering
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • SCORM-efterlevnad
 • Självlärande
 • Socialt lärande
 • Spårning av framsteg
 • Synkron inlärning
 • Tester / bedömningar
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningsföretag
 • Utbildningshantering
 • Virtuell klassrum
 • e-handelshantering

Visa hela listan med Träningsapp

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Blandad inlärning
 • Certifiering och licensiering
 • Data Import/Export
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Frågebibliotek
 • Gamification
 • Importering av media
 • Inlärningshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Interaktivt innehåll
 • Interaktivt lärande
 • Kurspublicering
 • Kursredigering
 • Ljud / videoinspelning
 • Lägesrapporter
 • Mallhantering
 • Mobilåtkomst
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Rollbaserade behörigheter
 • SCORM-efterlevnad
 • Samarbetsverktyg
 • Självlärande
 • Spårning av framsteg
 • Storyboarding
 • Synkron inlärning
 • Tester / bedömningar
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering
 • VR/AR-kompatibilitet
 • Videohantering
 • Videostreaming
 • Videosupport
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Utbildningsplattform

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Blandad inlärning
 • Certifiering och licensiering
 • Data Import/Export
 • Dra och släpp
 • Engagemangsspårning
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Frågesporter
 • Gamification
 • Inlärningshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Instruktörsledda kurser
 • Interaktivt innehåll
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kompetensspårning
 • Kurspublicering
 • Kursredigering
 • Lägesrapporter
 • Mallhantering
 • Mobilåtkomst
 • Multimediasupport
 • PowerPoint-omvandling
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • SCORM-efterlevnad
 • Självgående kurse
 • Självlärande
 • Spårning av framsteg
 • Storyboarding
 • Synkron inlärning
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Videohantering
 • Videokonferense
 • Videosupport

Visa hela listan med Verktyg för eLearning

Eduflow Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Eduflow-alternativ

Recensioner av Eduflow

Läs alla 22 recensioner

Medelpoäng

Totalt
4,7
Enkel användning
4,5
Kundservice
4,9
Funktioner
4,4
Valuta för pengarna
4,8

Recensioner efter betyg

5
16
4
6

Recensioner efter företagsstorlek (antal anställda)

 • <50
 • 51-200
 • 201-1 000
 • >1 001
Laura J.
Laura J.
Technical Business Lead
E-lärande, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: 6-12 månader
 • Helhetsbetyg
 • Enkel användning
 • Funktioner och funktionalitet
 • Kundtjänst
 • Valuta för pengarna
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-12-21

"Creating a culture of feedback and authentic practice"

Fördelar: Eduflow is extremely user-friendly, both from a content authoring and learner experience perspective. We have been able to integrate Eduflow with our LMS, which allows for seamless enrollment and completion tracking. Additionally, we have been able to scale our virtual training program thanks to Eduflow by using the peer and instructor review activities paired with group discussions and practice opportunities. Some of our programs view Eduflow as the one-stop-shop for learners, creating multi-week experiences in the platform. Eduflow now functions as our peer-to-peer social learning platform where we create personalized learning experiences for our learners that foster authentic skills application and practice opportunities.

Nackdelar: While there have been things that have come up as bugs or potential feature improvements, the Eduflow support team is always extremely accessible and responsive, and provide ample channels to provide feedback to improve the product. The experience with Eduflow has been fantastic!

Leverantörssvar

av Peergrade om 2020-12-28

Thank you for the review Laura! It has been a pleasure collaborating with you and the broader teams at Google to deliver exceptional, high quality learning experiences. We are looking forward to rolling out more programs in 2021!

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-12-21
Jan C.
AI Lead
E-lärande, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 6-12 månader
 • Helhetsbetyg
 • Enkel användning
 • Funktioner och funktionalitet
 • Kundtjänst
 • Valuta för pengarna
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-01-05

"Eduflow has allowed me to free my time while increasing the quality of learning"

Kommentarer: 10/10. It is a phenomenal product.

Fördelar: How intuitive the platform is. Before eduflow we were using a variety of tools such as drive, slack and github to teach our courses and frankly, it was caotic. This has enabled us to centralize it all in one place. Beyond that, I really appreciate the automated reports to figure out which students are lagging behind as well as the peer-learning features, that have allowed me to empower the students to teach each other instead of always relying on us for corrections. Due to the nature of what we teach, there is never a clear black / white answer and having peer feedback is fundamental to the way we now operate.

Nackdelar: There are some great features that are not easy to find at the first glance but you end up figuring them out by a) constant use or b) the great customer support by the eduflow team. Perhaps having webinars from other educators to showcase how each is using the platform could be a relevant addition.

Övervägda alternativ: Teachable

Anledningar att välja Eduflow: Our course is cohort-based and each day is built on the last. However, in terms of learning and content, it is better centralized in one place (eduflow) in which it can be accessed in a direct manner. Slack + Github was just too chaotic for our students.

Tidigare programvara: Slack

Anledningar att byta till Eduflow: Eduflow has a fixed pricing and doesn't take a cut on the revenue. Besides, their platform has much more to offer than the other competitors.

Leverantörssvar

av Peergrade om 2021-01-12

Thank you so much for the review Jan!

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-01-05
Aaron K.
Teacher
Utbildningsförvaltning, 501-1 000 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
 • Enkel användning
 • Funktioner och funktionalitet
 • Kundtjänst
  Ej betygsatt
 • Valuta för pengarna
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-09-27

"Time Saver and Great Learning Opportunity"

Kommentarer: This has both saved me loads of time and increased the quality student work significantly. No only do obvious mistakes get fixed before I see them, but students are more conscientious about their work knowing their peers will see it.

Fördelar: Being able to get all my students looking at each other's work and having accountability for what they are doing has helped their thinking skills and social interactions.

Nackdelar: It took some trial and error for me to figure out some of the best features so I needed to do small-scale roll outs at first so that I didn't make more work for myself later.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-09-27
Cheikh B.
Eduflow opinion
Datormjukvara, Egenföretagare
Har använt programvaran för: 1-5 månader
 • Helhetsbetyg
 • Enkel användning
 • Funktioner och funktionalitet
 • Kundtjänst
 • Valuta för pengarna
 • Sannolikhet att rekommendera
  4/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-08-10

"Best tool for online courses"

Kommentarer: It makes it easy for me to teach my students

Fördelar: The most recent update to the content creation process resulted in a significantly improved experience while trying to create the course.

Nackdelar: Despite our repeated emphasis on the importance of peer review, the peer - reviewed activity is frequently ignored.
APIs are still very basic, and it is not possible to link via Zapier (but it is possible, that also makes very little sense to our group).
Because filtering actions by type is not allowed in the report page, we had to develop an external dashboard.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-08-10
Tony G.
Teacher
E-lärande, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 1 + år
 • Helhetsbetyg
 • Enkel användning
 • Funktioner och funktionalitet
 • Kundtjänst
 • Valuta för pengarna
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-07-13

"Building Better Writing Together"

Kommentarer: I very much enjoy using this website with my students. They use the software to submit an essay that makes a claim and is supported using evidence. This software makes it easy to collect and have the students review each others' work.

Fördelar: I like that the reviewers and reviewees are anonymous to the students. In addition, there are many formats, including from Google Drive, that can be submitted.

Nackdelar: The grading summary report is difficult to distinguish which grade goes with which assignment. The titles are abbreviated in such a way that you cannot read the whole thing.

Leverantörssvar

av Peergrade om 2021-08-19

Thanks for your kind review Tony! Great to hear that both you and your students enjoy using Eduflow.

We've recently made some changes to our summary page, which should make it much easier to control which columns you would like to view. If you have any additional feedback for us based on the latest improvements, please reach out to us so we can discuss how we can make this experience better for you!

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-07-13