Wolfram Mathematica

av Wolfram

Vem använder Wolfram Mathematica?

Cloud-based modern technical computing solution that assists SMBs and large enterprises with neural networking, image processing & more.

Vad är Wolfram Mathematica?

Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.

Wolfram Mathematica Detaljer

Wolfram

https://www.wolfram.com

Grundad 1987

Wolfram Mathematica Software - 1
Wolfram Mathematica video
Play
Wolfram Mathematica Software - 1 - thumbnail

Jämför Wolfram Mathematica med liknande produkter

Startpris

N/A
649,00 US$/månad
N/A
N/A

Gratis version

Gratis version Nej
Gratis version Ja
Gratis version Nej
Gratis version Nej

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja

Wolfram Mathematica distribution och support

Support

 • 24/7 (Live-support)
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Mac (Desktop)
 • Windows (Desktop)
 • Windows (på platsl)
 • Linux (på plats)
 • Android (mobil)
 • iPhone (mobil)
 • iPad (mobil)

Utbildning

 • I person
 • Live online
 • Webinarier
 • Dokumentation

Wolfram Mathematica Funktioner

 • API
 • API Design
 • API Lifecycle Management
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Användningsspårning / Analytics
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • ERP
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera datakällor
 • Försäljningsargument
 • Försäljningsledning
 • Hotskydd
 • Instrumentbräda
 • Integration av sociala medier
 • Mobilåtkomst
 • QuickBooks-integration
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • SMS-meddelanden
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Testhantering
 • Trafikkontroll
 • Tredjepartsintegration
 • Utvecklarportal
 • Versionskontroll
 • e-handelshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med API-plattformar

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Applikationsutveckling
 • Arbetsflödeshantering
 • Benchmarking
 • Datablandning
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Fleranvändarsamarbete
 • Geografiska kartor
 • Instrumentbräda
 • Integrering i tredjepartsapplikationer
 • Interaktiva rapporter
 • Kartläggning
 • Mobil rapportering
 • Mobilåtkomst
 • Prediktiv analys
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Självbetjäningsanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Streaminganalys
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell arbetsflödeshantering
 • Visuell upptäckt
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Analytics program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassad utveckling
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datamodellering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Felsökning
 • Formulärhantering
 • Förbyggda mallar
 • Grafiskt användargränssnitt
 • Implementeringshantering
 • Ingen kod
 • Integrerad utvecklingsmiljö
 • Kompatibilitetstestning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Källkontroll
 • Livscykelhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mjukvaruutveckling
 • Mobilutveckling
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Versionskontroll
 • Webbapputveckling
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med App program

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Benchmarking
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Flera datakällor
 • Förberedelse av självbetjäningsdata
 • Instrumentbräda
 • Kartläggning
 • Lönsamhetsanalys
 • Metadatahantering
 • Poängkort
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prognoser
 • Publicering / delning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Skapa instrumentpanelen
 • Strategisk planering
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trend / Problemindikatorer
 • Trendanalyser
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Viktiga prestandaindikatorer
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med BI system

 • "Vad händer om" -scenarier
 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Application Management
 • Applikationsutveckling
 • Arbetsflödeshantering
 • Beslutsstödssystem
 • Budget / Prognoser
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Finansiell analys
 • Kartläggning
 • Känslighetsanalys
 • Monte Carlo-simulering
 • Planeringsverktyg
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prioritering
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektets arbetsflöde
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Riskbedömning
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Strategisk planering
 • Tematisk kartläggning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verktyg för dataanalys
 • Versionskontroll
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Beslutsstödssystem

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Application Management
 • Bearbetning av hög volym
 • Databasstöd
 • Datablandning
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datalagring
 • Datamigrering
 • Datarensning
 • Datareplikering
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Fulltextsökning
 • Ingen kod
 • Kartläggning
 • Mallar
 • Prediktiv analys
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Eskalering
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Webbplatsanalys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Big Data system

 • 2D-ritning
 • 3D-avbildning
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassad utveckling
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Bedömningsledning
 • CAD-verktyg
 • Civil
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Designanalys
 • Designdata för produktion
 • Designhantering
 • Dokumentgenerering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektrisk
 • Filhantering
 • Filöverföring
 • Historisk rapportering
 • Innehållsbibliotek
 • Kemisk hantering
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kravshantering
 • Mallhantering
 • Materialräkningar
 • Mekanisk
 • Mekatronik
 • Planeringsverktyg
 • Presentationsverktyg
 • Processkontroll
 • Produktdatahantering
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Projektmallar
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sammanfattningsrapporter
 • Tredjepartsintegration
 • Versionskontroll
 • Visuell analys
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med CAD program

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Dashboard i mobilen
 • Data Import/Export
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Funktioner / Beräkningar
 • KPI-övervakning
 • Kartläggning
 • Meddelanden i realtid
 • Offentliga instrumentpaneler
 • Poängkort
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Privata instrumentpaneler
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Schemalagda / automatiserade rapporter
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden
 • Visning av enstaka data
 • Visuell analys
 • Webbplatsanalys
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Dashboard system

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Asynkron inlärning
 • Bibliotek med ML-algoritmer
 • Bildanalys
 • Blandad inlärning
 • Convolutional neurala nätverk
 • Data Import/Export
 • Dataprofilering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dokumentklassificering
 • Efterlevnadskontroll
 • Flerspråkig
 • Innehållshantering
 • Inspelning av samtal
 • Kompetensspårning
 • Konfigurationshantering
 • Kostnadsanalys
 • Kvalitetskontroll
 • Modellutbildning
 • Målsättning / spårning
 • Neurala nätverksmodellering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Projektledning
 • Projektspårning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Resurshantering
 • SCORM-efterlevnad
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Självlärande
 • Spårning av framsteg
 • Synkron inlärning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Utbildningshantering
 • Versionskontroll
 • Visualisering
 • Visuell analys
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Deep learning program

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datakvalitetskontroll
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Datareplikering
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Extraktion av e-postadress
 • Flera datakällor
 • Icke-relationella omvandlingar
 • Jobbplanering
 • Kartläggning
 • Matcha och slå ihop
 • Metadatahantering
 • Prediktiv analys
 • Prestationshantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Redovisningsintegration
 • Rörledningshantering
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Varningar / Meddelanden
 • Verktyg för dataanalys
 • Versionskontroll
 • Visuell analys
 • e-handelshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med ETL verktyg och program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av Big Data
 • Anslutningshantering
 • Användarhantering
 • Applikationsutveckling
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datahantering
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datarensning
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Enhetshantering
 • Event utlösta åtgärder
 • Flera datakällor
 • Händelseloggar
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Meddelanden i realtid
 • Metadatahantering
 • Prediktiv analys
 • Prestationshantering
 • Prototypskapande
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Tillgångshantering
 • Tillgångsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Varningar / Eskalering
 • Visualisering
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med IoT program

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av handelsområdet
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Beteendeanalys
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Demografisk data
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Flera platser
 • Flerkanalsmarknadsföring
 • Geofencing
 • Geografiska kartor
 • Geokodning
 • Geolokalisering
 • Geotargeting
 • Kommunikationshantering
 • Kundsegmentering
 • Leveranshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Orderhantering
 • Platsspårning
 • Prediktiv analys
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Rollbaserade behörigheter
 • Ruttoptimering
 • SEO-hantering
 • Samarbetsverktyg
 • Statusspårning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Värmekartor
 • Webbplatsintegration
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Location intelligence software

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Bibliotek med ML-algoritmer
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datautvinning
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Djup inlärning
 • Dra och släpp
 • Efterfrågan på prognoser
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera datakällor
 • Flerspråkig
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kostnadsanalys
 • Mallar
 • Modellutbildning
 • Märkning
 • Naturlig språkbehandling
 • Prediktiv analys
 • Prediktiv modellering
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Självlärande
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statistisk modellering
 • Säker datalagring
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppgiftshantering
 • Utbildningshantering
 • Visualisering
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Maskininlärning program

 • API
 • Arbetsflödeshantering
 • Bearbetning av fakturor
 • Bildbibliotek
 • Bildförbehandling
 • Bildredigering
 • Data Import/Export
 • Datautvinning
 • Dataverifiering
 • Dokumentautomation
 • Dokumentavbildning
 • Dokumentgranskning
 • Dokumenthantering
 • Dokumentkonvertering
 • Dokumentlagring
 • Dokumentmallar
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Ersättningshantering
 • Extraktion av e-postadress
 • Filhantering
 • Filöverföring
 • Flera datakällor
 • Flera utdataformat
 • Flerspråkig
 • Fulltextsökning
 • Hantering av fakturor
 • ID-skanning
 • Indexering
 • Konvertera till PDF
 • Metadataextraktion
 • Metadatahantering
 • Naturlig språksökning
 • Offlineåtkomst
 • PDF-konvertering
 • Processkontroll
 • Rapportering och analys
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Satsvis bearbetning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Stöd för flera format
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Textredigering
 • Textutdrag
 • Tredjepartsintegration
 • Verifieringskedja
 • Zonvalsverktyg
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med OCR-programvara

 • 2D-ritning
 • 3D-spel
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Analys i spelet
 • Animation
 • Användarhantering
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Buggspårning
 • Datasynkronisering
 • Deadlinehantering
 • Dokumentlagring
 • E-posthantering
 • Flera avdelningar / projekt
 • Flera projekt
 • Fysiksimulering
 • IT-kapitalförvaltning
 • Ingen kod
 • Integrerad utvecklingsmiljö
 • Kalenderhantering
 • Kartläggning
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Köp inom appen
 • Mötehantering
 • Nätverk för flera spelare
 • Ombordstigning av anställda
 • Prestandamätningar
 • Prioritering
 • Prognoser
 • Projektets arbetsflöde
 • Projektledning
 • Projektplanering
 • Prototypskapande
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Samarbetsverktyg
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spelarhantering
 • Spårning av framsteg
 • Statusspårning
 • Säker datalagring
 • Tidslinjehantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Virtuell verklighet
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Plattform för Spelprogrammering

 • 3D-objekt
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Animation
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara mallar
 • Bildbibliotek
 • Bildredigering
 • Chatt och meddelanden
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Engagement Tracking
 • Filöverföring
 • Hantering av ljudfiler
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Integration av sociala medier
 • Interaktivt innehåll
 • Kartläggning
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kommunikationshantering
 • Konferens
 • Mallhantering
 • Mediabibliotek
 • Mötehantering
 • Offline redigering
 • Offline-presentation
 • Offlineåtkomst
 • Presentationsströmning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Samarbetsverktyg
 • Skärmdelning
 • Sök / filtrera
 • Textredigering
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåvägs ljud och video
 • Uppdateringar i realtid
 • Utbildningshantering
 • Versionskontroll
 • Videohantering
 • Videokonferense
 • Videoredigering
 • Videostreaming
 • Videosupport
 • Whiteboard
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Presentationsprogram

 • ACH betalningshantering
 • AIMR-Compliance
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Analys av retureringsrating
 • Audit av kontroller
 • BSA Compliance
 • CBOT
 • Datahantering
 • Derivatvärdering
 • Efterlevnadskontroll
 • Finansiell riskrapportering
 • För hedgefonder
 • Försäljarstyrelse
 • Gränskontroll
 • Handelsspårning
 • Hantering av GLBA
 • Hantering av företagsrisk
 • Hierarkihantering
 • Inkomst & balans-blad
 • Kontroll av affärsprocesser
 • Kreditriskhantering
 • LME
 • Likviditetsanalys
 • Låneportföljförvaltning
 • Marknadsriskhantering
 • Modifierad Dietz-analys
 • Motpartsrisker
 • NYBOT
 • NYMEX
 • OTC
 • Operativ riskhantering
 • Portföljanalys
 • Portföljhantering
 • Portföljmodellering
 • Prestandamätningar
 • Prestation: Kontanter / Inga kontanter
 • Prestation: Tidsperiod
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Ränterisker
 • Scenarioplanering
 • Skuldhantering
 • Spårning av bedrägerier
 • Stresstest
 • Valutarisker
 • Varningsflaggor FACTA
 • Verifieringskedja

Visa hela listan med Program Finansiell riskhantering

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Flera datakällor
 • Frågeställare
 • Förberedelse av självbetjäningsdata
 • Instrumentbräda
 • Kartläggning
 • Metadatahantering
 • Naturlig språksökning
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Självbetjäningsanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Storytelling
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Program dataanalys

 • AI / maskininlärning
 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Benchmarking
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Datablandning
 • Datakartläggning
 • Datalagerhantering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Efterfrågan på prognoser
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera datakällor
 • För detaljhandeln
 • För undervisning
 • För vård
 • Kartläggning
 • Modellering och simulering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prioritering
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Sentimentanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Övervakning

Visa hela listan med Program för Prediktiv analys

 • AI / maskininlärning
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Aktivitetsövervakning
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Behörighetsförvaltning
 • Beteendespårning
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datasynkronisering
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektroniska betalningar
 • Finansiell analys
 • För bankverksamhet
 • För e-handel
 • För försäkringsindustrin
 • Förebyggande av betalningsbedrägeri
 • Godkännande av finansiell transaktion
 • Intern bedrägeriövervakning
 • Kontrollera upptäckt av checkbedrägerier
 • Kundkonton
 • PSD2-kompatibel
 • Prediktiv analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Regler för anpassade bedrägerier
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Samla in data och överföring
 • Spårning av bedrägerier
 • Sök / filtrera
 • Transaktionshistorik
 • Transaktionsövervakning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Upptäckt av avvikelse
 • Upptäckt av data
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Varningar i realtid
 • Verifieringskedja
 • Ärendehantering
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Program för bedrägerihantering

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassning
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Application Management
 • Bayesian-analys
 • Data Import/Export
 • Datakontakter
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Fillagring
 • Flera datakällor
 • Föreningsupptäckter
 • Kartläggning
 • Kundsegmentering
 • Multivariat analys
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regressionsanalys
 • SSL-säkerhet
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av efterlevnad
 • Statistisk processtyrning
 • Statistisk simulering
 • Sök / filtrera
 • Tidsserier
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Webbplatsanalys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Överlevnadsanalys
 • Övervakning

Visa hela listan med Program för statistisk analys

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbara mallar
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Datasynkronisering
 • Datatransformering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Falska positiva minskningar
 • Flera datakällor
 • Förberedelse av självbetjäningsdata
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av dataordbok
 • Kartläggning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontextuell sökning
 • Känslig dataidentifiering
 • Matcha och slå ihop
 • Metadatahantering
 • Offlineåtkomst
 • Prediktiv analys
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Riskbedömning
 • Samla in data och överföring
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Undersökningar och feedback
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Programvara för dataupptäckter

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datalagerhantering
 • Dataprofilering
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Efterfrågan på prognoser
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Geografiska kartor
 • Kartläggning
 • Kategorisering/gruppering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Länkad datahantering
 • Maskininlärning
 • Naturlig språksökning
 • Prediktiv analys
 • Prediktiv modellering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Schemalagda / automatiserade rapporter
 • Semantisk sökning
 • Sentimentanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av bedrägerier
 • Statistisk analys
 • Sök / filtrera
 • Textbrytning
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Programvara för datautvinning

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Budget / Prognoser
 • Data Import/Export
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Finansiell analys
 • Finansiell rapportering
 • Flera datakällor
 • Försäljningsrapporter
 • Kartläggning
 • Marknadsföringsrapporter
 • OLAP
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Sammanfattningsrapporter
 • Schemalagda / automatiserade rapporter
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Visuell analys
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Rapporteringsverktyg

 • 3D-avbildning
 • API
 • Ad hoc-analys
 • Agentbaserad modellering
 • Aktivitetspanel
 • Anpassning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Branschspecifik databas
 • Data Import/Export
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Designanalys
 • Designhantering
 • Direkt manipulation
 • Diskret händelsemodellering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Dynamisk modellering
 • Efterlevnadskontroll
 • Filhantering
 • Grafisk arbetsflödesredigerare
 • Grafisk datapresentation
 • Innehållsbibliotek
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontinuerlig modellering
 • Matematisk modellering
 • Monte Carlo-simulering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Presentationsverktyg
 • Prestationshantering
 • Processkontroll
 • Produktdatahantering
 • Prognoser
 • Projektets arbetsflöde
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Rörelsemodellering
 • Scenarioplanering
 • Stokastisk modellering
 • Tredjepartsintegration
 • Turbulensmodellering
 • Versionskontroll
 • Visuell analys
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Simuleringsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bildtagning
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datahämtning
 • Datakvalitetskontroll
 • Datareplikering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Detektering av fonetisk variation
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Elektronisk underskrift
 • Elektroniska formulär
 • Ersättningshantering
 • Extraktion av e-postadress
 • Flera datakällor
 • Formulärhantering
 • Förkortning upptäckt
 • Kalenderhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Offlineåtkomst
 • Optisk teckenigenkänning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Röstigenkänning
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Upptäckt av variationer på grund av stavfel
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Villkorlig logik
 • Webblanketter
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med System för datainmatning

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara makron
 • Anpassningsbara rapporter
 • Autentisering
 • Automatisk formatering
 • Automatisk samtalsfördelning
 • Automatisk transkription
 • Begär tilldelning
 • CRM
 • Call Center-hantering
 • Call Scripting
 • Data Import/Export
 • Dokumentgranskning
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Flerspråkig
 • Fulltextsökning
 • IVR / röstigenkänning
 • Inspelning av samtal
 • Kampanjhantering
 • Kontaktledning
 • Ljudinspelning
 • Prestationshantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Röstigenkänning
 • Röstmeddelande
 • SSL-säkerhet
 • Sammankopplat tal
 • Samtalsdirigering
 • Samtalsrapportering
 • Samtalsöverföring
 • Samtalsövervakning
 • Sentimentanalys
 • Statusspårning
 • Stöd för flera format
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tal-till-text-analys
 • Textredigering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Videohantering
 • Videosupport
 • Återuppringningsplanering
 • Övervakning

Visa hela listan med Taligenkänningsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Benchmarking
 • Boolesk sökning
 • Data Import/Export
 • Datautvinning
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Enkel inloggning
 • Filtrering
 • Flera datakällor
 • Flerkanalshantering
 • Flerspråkig
 • Fulltextsökning
 • Grafisk datapresentation
 • Innehållshantering
 • Kategorisering/gruppering
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kundprofiler
 • Kundsegmentering
 • Kundtjänstanalys
 • Kundupplevelseshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Metadatahantering
 • Märkning
 • Naturlig språksökning
 • Prediktiv analys
 • Prediktiv modellering
 • Prognoser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Samla in data och överföring
 • Sammanfattning
 • Semantisk sökning
 • Sentimentanalys
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spenderingsanalys
 • Språkavkänning
 • Sök / filtrera
 • Taxonomiklassificering
 • Textanalys
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Visuell analys
 • XML / RSS
 • Ämneskluster

Visa hela listan med Textanalys verktyg

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av användarforskning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Anteckningar
 • Användarhantering
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Beteendespårning
 • Data Import/Export
 • Datalagerhantering
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Engagement Tracking
 • Enkel inloggning
 • Feedback-hantering
 • Filtrering
 • Flera datakällor
 • Flerspråkig
 • Forskning med olika metoder
 • Kategorisering/gruppering
 • Kundsegmentering
 • Kundupplevelseshantering
 • Kvalitativ jämförande analys
 • Kvantitativ analys
 • Meddelanden i realtid
 • Medianalys
 • Märkning
 • Prediktiv analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Samarbetsverktyg
 • Sentimentanalys
 • Statistisk analys
 • Sök / filtrera
 • Textanalys
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Undersökningar och feedback
 • Visuell analys
 • Webbplatsanalys
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Verktyg dataanalys

 • API
 • Ad hoc-analys
 • Ad hoc-fråga
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datahantering
 • Datakartläggning
 • Datakontakter
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Enkel inloggning
 • Flera datakällor
 • Geografiska kartor
 • Innehållshantering
 • Kartläggning
 • OLAP
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Relationsvisning
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Schemalagda / automatiserade rapporter
 • Simulering
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Visuell analys
 • Visuell upptäckt
 • Webbplatsanalys
 • Widgets
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Verktyg för datavisualisering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara frågor
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Asynkron inlärning
 • Bedömningsledning
 • Blandad inlärning
 • Certifiering och licensiering
 • Data Import/Export
 • Dra och släpp
 • Engagement Tracking
 • Enkel inloggning
 • Flerspråkig
 • Frågesporter
 • Gamification
 • Inlärningshantering
 • Innehållsbibliotek
 • Innehållshantering
 • Instruktörsledda kurser
 • Interaktivt innehåll
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Kompetensspårning
 • Kurspublicering
 • Kursredigering
 • Lägesrapporter
 • Mallhantering
 • Mobilåtkomst
 • Multimediasupport
 • PowerPoint-omvandling
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • SCORM-efterlevnad
 • Självgående kurse
 • Självlärande
 • Spårning av framsteg
 • Storyboarding
 • Synkron inlärning
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppdragshantering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Videohantering
 • Videokonferense
 • Videosupport

Visa hela listan med Verktyg för eLearning

 • "Vad händer om" -scenarier
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Analys av försäljningstrend
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Budget / Prognoser
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dra och släpp
 • Dynamisk modellering
 • E-posthantering
 • Flera valutor
 • Försäljningsprognoser
 • Försäljningsrapporter
 • Grafisk datapresentation
 • Hantering av möjligheter
 • Instrumentbräda
 • Konkurrensanalys
 • Kontaktdatabas
 • Kontaktledning
 • Kontroll av affärsprocesser
 • Korrelationsanalys
 • Lead-hantering
 • Lead-kvalificering
 • Lead-upptagning
 • Modellering och simulering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Rörledningshantering
 • Rörledningsrapporter
 • Samarbetsverktyg
 • Skapa instrumentpanelen
 • Statistisk analys
 • Tredjepartsintegration
 • Undantagsrapportering
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med försäljning programvara

Wolfram Mathematica Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Wolfram Mathematica-alternativ