Statii

av Statii

Vem använder Statii?

Small to medium manufacturing business's who are looking to streamline business operations and organise information.

Vad är Statii?

Designed for the smaller MANUFACTURING business - The Statii system is arguably one of the SIMPLEST ERP/MRP packages out there. The highly rated cloud based system is fully INCLUSIVE of all training and support. Low cost monthly subscription and a simple 30 day contract makes Statii a low risk option.
Complete software solution including costing/estimating, purchasing, inventory control, production planning & scheduling, shop floor data capture, dispatch and invoicing.
FREE TRIAL.

Statii Detaljer

Statii

http://www.statii.co.uk/

Grundad 2011

Statii Software - 1
Statii Software - 2
Statii Software - 3
Statii Software - 4
Statii Software - 5
Statii video
Play
Statii Software - 1 - thumbnail
Statii Software - 2 - thumbnail
Statii Software - 3 - thumbnail
Statii Software - 4 - thumbnail
Statii Software - 5 - thumbnail

Jämför Statii med liknande produkter

Startpris

130,00 US$/månad
N/A
20,00 US$/månad
499,00 US$/månad

Gratis version

Gratis version Ja
Gratis version Nej
Gratis version Ja
Gratis version Nej

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Nej

Statii distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Baskunskap
 • Telefonsupport
 • Chatt

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat

Utbildning

 • Live online

Statii Funktioner

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetskraftsrapportering
 • Arbetsorderhantering
 • Bokföring
 • Budget / Prognoser
 • Budhantering
 • Citat / uppskattningar
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Fakturering
 • Hantering av fakturor
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbhantering
 • Jobbkostnad
 • Jobbplanering
 • Jobbspårning
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kostnad-till-slutförande spårning
 • Kostnadsberäkning
 • Kostnadsspårning
 • Lagerhantering
 • Materialräkningar
 • Procent-fullständig spårning
 • Produktionskostnadsspårning
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektspårning
 • Rapportering och statistik
 • Rapportering om överskridande
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Spårning av projektets tid
 • Tid och kostnadsspårning
 • Tidrapportering
 • Tidsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Underleverantörshantering
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsplanering
 • Uppskattning
 • Verifieringskedja
 • Ändra orderhantering

Visa hela listan med Arbetskostnad program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bankavstämning
 • Bearbetning av fakturor
 • Bokföring
 • CRM
 • Citat / uppskattningar
 • Distributionshantering
 • Dokumenthantering
 • Fakturering
 • Finanshantering
 • Finansiell analys
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Fraktledning
 • Försäljningsorder
 • HR-ledning
 • Hantering av fakturor
 • Hantering av leveranskedja
 • Huvudbok
 • Inköpsorderhantering
 • Integrerad affärsdrift
 • Kapitalhanteringssystem för företag
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kostnadsspårning
 • Kunddatabas
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Lönhantering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Orderhantering
 • Produktionsplanering
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tid och kostnadsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering

Visa hela listan med ERP system

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • CRM
 • Citat / uppskattningar
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Fakturering
 • Flera valutor
 • Fraktledning
 • Försäljarstyrelse
 • Försäljningsorder
 • Försändelsespårning
 • Hantering av leveranskedja
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbkostnad
 • Jobbspårning
 • Kapacitetshantering
 • Kontaktledning
 • Kostnadsanalys
 • Kostnadsberäkning
 • Kostnadsspårning
 • Kunddatabas
 • Kvalitetskontroll
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Personalhantering
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Redovisningsintegration
 • Resurshantering
 • Schemaläggning
 • Serienummerspårning
 • Spårbarhet
 • Statusspårning
 • Tidsklocka
 • Uppskattning
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Job Shop program

 • API
 • Adressbok
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Automatiserad schemaläggning
 • Bokningshantering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • E-postinbjudningar och påminnelser
 • Elektroniska betalningar
 • Eventhantering
 • Eventkalender
 • Flera platser
 • Färgkoder / Ikoner
 • Kalender / Påminnelsessystem
 • Kalenderhantering
 • Kalendersynkronisering
 • Klassplanering
 • Kunddatabas
 • Lagkalendrar
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Möteshantering
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Personalhantering
 • Planering av anläggningar
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rumsbokning
 • SMS-meddelanden
 • Samarbetsverktyg
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av event
 • Tidrapportering
 • Tillgänglighetshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Varningar / Meddelanden
 • Webbplatsintegration
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Kalenderprogramvara

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Audit av inventarier
 • Datasynkronisering
 • Fakturering
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Flerkanalshantering
 • Fraktledning
 • Försäljningsargument
 • Försäljningsorder
 • Försäljningsrapporter
 • Försändelsespårning
 • Hantering av fakturor
 • Inköpsorderhantering
 • Kitting
 • Kostnadsspårning
 • Kunddatabas
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering för detaljhandel
 • Lageroptimering
 • Lagerpåfyllning
 • Lagerspårning
 • Lagerstyrning
 • Leverantörshanterad inventering
 • Leverantörshantering
 • Mobilåtkomst
 • Ombeställa hantering
 • Orderhantering
 • Produktidentifikation
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Returhantering
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Streckkodsigenkänning
 • Sök / filtrera
 • Tillverkningslagerhantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden
 • e-handelshantering

Visa hela listan med Lagerhanteringssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Artikelhantering
 • Audit av inventarier
 • Data Import/Export
 • Fakturering
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Flerkanalshantering
 • Fraktledning
 • Försäljningsargument
 • Försäljningsorder
 • Försäljningsrapporter
 • Försändelsespårning
 • Hantering av fakturor
 • Incheckning / Utcheckning
 • Inköpsorderhantering
 • Kostnadsspårning
 • Kunddatabas
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering för detaljhandel
 • Lageroptimering
 • Lagerpåfyllning
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Ombeställa hantering
 • Orderhantering
 • Orderhantering
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Returhantering
 • SKU-/UPC-koder
 • Serienummerspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Streckkodning / RFID
 • Streckkodsigenkänning
 • Streckkodsutskrift
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden

Visa hela listan med Lagerstyrningssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Bokföring
 • Citat / uppskattningar
 • Distributionshantering
 • Dokumenthantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering
 • Finanshantering
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Flerkanalshantering
 • Fraktledning
 • Försäljningsorder
 • Hantering av leveranskedja
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbkostnad
 • Kostnadsspårning
 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetskontroll
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lageroptimering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Planeringsverktyg
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Samarbetsverktyg
 • Schemaläggning av produktion
 • Spårbarhet
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Säkerhetshantering
 • Underhållsstyrning
 • Uppskattning
 • Övervakning

Visa hela listan med Mrp system

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Citat / uppskattningar
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Fakturering
 • Fraktledning
 • Gantt / Tidslinjevy
 • Hantering av leveranskedja
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbplanering
 • Kapacitetsplanering
 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetskontroll
 • Kvalitetssäkring
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Materialbehovsplanering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Planeringsverktyg
 • Prioritering
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Redovisningsintegration
 • Resurshantering
 • Samarbetsverktyg
 • Schemaläggning
 • Spårbarhet
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Vad-om-analys
 • Ändringshantering
 • Övervakning

Visa hela listan med Produktionsplanering verktyg

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Bokföring
 • Citat / uppskattningar
 • Data Import/Export
 • Distributionshantering
 • Dokumenthantering
 • ERP
 • Efterlevnadskontroll
 • Finanshantering
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Fraktledning
 • Försäljningsorder
 • Hantering av leveranskedja
 • Inköpsorderhantering
 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetskontroll
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • MES
 • Materialbehovsplanering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Planeringsverktyg
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Schemaläggning av produktion
 • Spårbarhet
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Säkerhetshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Underhållsstyrning
 • Övervakning

Visa hela listan med Produktionssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Automatiserad schemaläggning
 • Bokningshantering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Elektroniska betalningar
 • Flera platser
 • Gruppschemaläggning
 • Kalenderhantering
 • Kalendersynkronisering
 • Klassplanering
 • Kreditkortsbehandling
 • Kunddatabas
 • Kundhistorik
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Mobilåtkomst
 • Möteshantering
 • Närvarohantering
 • Närvarospårning
 • Online bokning
 • Personalhantering
 • Planering av anläggningar
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rumsbokning
 • SMS-meddelanden
 • Schemaläggning av anställda
 • Schemaläggning av event
 • Schemaläggning av möten
 • Schemaläggning av resurser
 • Schemaläggning i realtid
 • Självbetjäningsportal
 • Tidrapportering
 • Tillgänglighetshantering
 • Tillgänglighetsindikator
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsplanering
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Schemaläggningsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Citat / uppskattningar
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Flera platser
 • Fraktledning
 • Hantering av leveranskedja
 • Inbyggd redovisning
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbplanering
 • Kostnadsspårning
 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetskontroll
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Planeringsverktyg
 • Prestandamätningar
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Resurshantering
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av produktion
 • Schemaläggning av underhåll
 • Spårbarhet
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Säkerhetshantering
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Uppskattning
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Tillverkningssystem

Statii Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler Statii-alternativ

Recensioner av Statii

Läs alla recensioner

Helhetsbetyg

4,6/5

Medelpoäng

Enkel användning 4,5
Kundservice 4,9
Funktioner 4,3
Valuta för pengarna 4,6

Granska programvara

Dela din erfarenhet med andra programvaruköpare.

Mark S.
Finance Director
Konstruktion, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  4 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  9/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-02-12

"Statii Review"

Kommentarer: We are introducing Statii into the business in stages and are approximately 75% of the way through the process with most departments now accessing the system. The Statii experience to date is very positive and the software has already enabled us to clear away many of the paper and spreadsheet systems that ran throughout our business, so that we are now all working from one platform.

Fördelar: The Statii software is generally easy to use with help readily available. Statii links together all the departments in the business and the Statii team are very open to the needs of our business for the ongoing development of the program. Once fully implemented we will begin to gain insights into our business that were never possible with our old systems.

Nackdelar: The scheduling side of the software isn't quite there yet, but I understand that the Statii Team are working on an update to improve this.

Leverantörssvar

av Statii om 2019-02-27

Thanks for the update Mark. Took us a while to get to 75%, hopefully the last part for full implementation will be in sight.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-02-12
Kevin S.
Managing Director
Möbler, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  4 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  4 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-13

"Statii so good I used it twice !!"

Kommentarer: I personally recommend this system to any organisation that wants to get the job done. It competently controls all the needs of most small to medium size businesses and is very quick to implement and understand. Information that is linked from start to finish is invaluable and this system manages it very very well it aids my staff and I all day everyday in all our business functions.

Fördelar: It is designed to be logical and straight forward in comparison to other similar type systems. It is configurable enough to tailor it to your exact business needs but works effectively straight out the box. It copes well with everything from quote to invoice and its data capture feature is a real plus for real time analysis I have used many systems over the years and this one is by far the best its small enough to not be a drain on resources when implementing but big enough to handle anything that you can throw at it a real little powerhouse of a system so much so I implemented it when I worked at one organisation and I bought it again when I set up on my own.

Nackdelar: Some of the standard documents are a bit too standard but for a nominal cost the guys will configure you a bespoke document to your exact needs not really a Con just an observation.

Leverantörssvar

av Statii om 2020-07-22

Pleasure to work twice with you Kevin and good to hear it's working well in your business.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-13
Merill R.
Production & Profiles Manager
Konstruktion, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  3 /5
 • Enkel användning
  4 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  3 /5
 • Kundtjänst
  4 /5
 • Valuta för pengarna
  Ej betygsatt
 • Sannolikhet att rekommendera
  5/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-10

"An easy to use, entry level MRP/ERP software"

Kommentarer: We are starting to see a benefit with using Statii when processing the same items for customers as we are able to create them as inventory items which we can then adjust to suit their unique requirements.

Fördelar: Statii is a very simple laid out software, and easy to use. It's online based system allows for easy use in or out of office.

Nackdelar: It doesn't allow you to easily record downtime/non-profitable jobs ie. logistics, cleaning workshops, etc. I have been advised to create a works order for this and then the members of staff can clock on but not the best solution.
You can't record rejections and reasons why, and issue paperwork to use in reports.
Staff need to clock onto their breaks, as opposed to auto clock off/on based upon inputted working hours within the office.
When creating delivery notes, no information pulls through onto the delivery note so has to be copied and pasted to show what has been made (information from the specification)
There is no way to record health and safety issues (accident reports)

Leverantörssvar

av Statii om 2020-07-16

Thanks for your useful insight into your Statii experience Merill.
We are currently working on a 'TOP SECRET' revamp of the system with lots of brand new features. One of the features includes a Non Productive button on the shop floor tablets.
The rejects is already a feature that we can show you if you wish to call our office at your convenience.
Every client has different needs on their documents if you need something pulling onto the delivery note from somewhere, let me know and we can look at customising the document for a small bespoke work charge.
Look forward to hearing back from you.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-10
Daniel G.
Director/estimator
Konstruktion, 2-10 anställda
Har använt programvaran för: 1 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-10

"better pricings and quicker quotes"

Kommentarer: Very good. From start to present we have been tutored how to use, populate and work statii by Mark from statii. If ever we have needed to adjust something or have muddle something up they have been quick to help and show us resolve any issue we might have had. This software has made our company more profitable, more efficient, easier to run and organise, we can track and understand what our operative are doing, our accounts has had a custom file made by statii to work with sage. Every step of the way has been a fantastic experience. This product is very good.

Fördelar: For us it is the fact that we don't lose money on our work.
This software enables us the track how long a job has taken to the minute.
This means our estimators and look back over similar jobs info and use this gathered date to price work.
We can also see our profit margin and this allows us to have target percentages which is brilliant.
The time saving element allow us to price work super quick. If your statii has been populated and is up to date. Then this allowed you to quote good sizes jobs in 10 or 15 min instead of 2 or 3 hours.
One of our estimators last year between 10/7/19 to 10/7/20 quoted 493 jobs est value £5503373.66.
Statii removes the piles of paperwork and makes your work easier to manage.
We use Statii for our CE marking which is a massive head ache that became a lot easier.

Nackdelar: My only grumble is something email can get treated a spam and it can end up in there junk mail.

Leverantörssvar

av Statii om 2020-07-16

Thanks for the insight Dan, particularly in what the competition are doing pricewise!
The emails are set up to be sent through your client (Gmail) so them not landing is not a Statii issue.
Great to hear that you are getting real value from the system and it sounds like you're doing a lot of measuring.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-07-10
Mark K.
Managing Director
Elektrisk / elektronisk tillverkning, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 6-12 månader
 • Helhetsbetyg
  4 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Källa: SoftwareAdvice
 • Recenserad den 2020-03-31

"ERP that has been worth the wait.."

Kommentarer: The biggest thing for me is the time that Statii now saves us, which means we can give enough time to focus on real issues that will allow us to grow our business to a level we have aspired towards for far too long, but literally never had the time.
The work is still there don't get me wrong, but staff now know what needs to be done where as before it was do this, do that which is all very draining for everyone. We work better as a team which is the key to any successful business, and people are now more engaged and commercially more astute thanks to Statii and some internal process changes. Having Statii means also I can see from any PC whats going on in the business, at anytime, again something not possible before.

Fördelar: Once I had seen the software in action with a demo from [SENSITIVE CONTENT HIDDEN], I knew we had found the right system after searching for app 3yrs. The ease of finding information is so quick and saves so much time compared to our previous excel ssytem which was outdated, slow and so counter prodcutive to the aim of driving the business forward. The Inventory is the heartbeat for our business as everything we produce begins here. The products are so easy to build and you can cover all costs that are sometimes overlooked, but these costs build up over time and can greatly reduce the bottom line, but not anymore. Once products are created, quoting then is very slick and saves so much time compared to excel sheets. As orders are won, the conversion to a Works Order is a click away, and stock, labour and dates can easily be managed by Statii. At anytime, I can see what stage every Sales Order is, so forecasting the invoicing can now be done far more accurately. and with a better degree of confidence. There is now more visibility than ever before and staff can see this but I believe they would have it no other way now. Compared to previous system, Statii has been a big win for all of us here.

Nackdelar: If I could improve one thing it would be the traceability of when soemthing has been edited, changed. We need to allow most staff the admin password (office staff) to do their different jobs as it would not be practical only having 1 person responsible, but I feel the system is a little open here. If we had someway of recording the last edit say on a product for instance, we could then go to that person. Having a handful of people with admin rights means we do not know when things are added wrongly or edited. This is not just about products, its generally in every module where traceability could be improved. Anyone with Admin rights can go into Settings and edit anything. There is a lot of trust placed on staff here.

Leverantörssvar

av Statii om 2020-04-14

Thank you Mark for your detailed insight into our product, the team at Kemps Architectural Lighting have been a pleasure to deal with.
I will take your comments about further traceability to the development team. I know we have looked at this before but it isnt that simple to solve. If you think about it logically the amount of data we would need to store would be significantly increased for example if someone changes a single character on a part description, does it need to record this.

 • Recensentens källa 
 • Källa: SoftwareAdvice
 • Recenserad den 2020-03-31