Vem använder N-central?

Växande IT-tjänsteleverantörer och funktionstjänstleverantör

Vad är N-central?

SolarWinds N-central, en plattform för fjärrövervakning och fjärrhantering är utformad för att hjälpa funktionstjänstleverantör att hantera komplexa nätverk med lätthet. Med omfattande automatisering och djupgående konfigurationsalternativ, säkerhetsfunktioner som antivirus och patchhantering samt integrerad säkerhetskopiering, är N-central byggd för att hjälpa MSP-företag att effektivt hantera komplicerade nätverk från en enda lättanvänd plattform.

N-central Detaljer

N-ABLE (formerly SolarWinds MSP)

https://www.n-able.com/

N-able N-central Dashboard
More Device Details
Active Issues View
Device Details View
N-central video
Play
N-able N-central Dashboard-thumb
More Device Details-thumb
Active Issues View-thumb
Device Details View-thumb

N-central prisöversikt

Se prissättningsplaner

N-central har ingen gratisversion men erbjuder en gratis testversion.


Startpris

Levereras inte av leverantören Se prisdetaljer

Gratis version

Nej

Gratis provperiod

N-central distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Vanliga frågor / Forum
 • Baskunskap
 • Telefonsupport

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Mac (Desktop)
 • Windows (Desktop)
 • Linux (Desktop)
 • Windows (på platsl)
 • Linux (på plats)
 • Android (mobil)
 • iPhone (mobil)
 • iPad (mobil)

N-central Funktioner

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Chatt och meddelanden
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Ersättningshantering
 • Flera kommunikationskanaler
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • IT-tillgångsspårning
 • Incidentshantering
 • Kapacitetshantering
 • Klientportal
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kundtjänsthantering
 • Kunskapsbashantering
 • Lagerhantering
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Releasehantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Servicekatalog
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av supportbiljetter
 • Stöd för biljetthantering
 • Tillgänglighetshantering
 • Tillgångshantering
 • Tillgångsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med ITSM verktyg

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Biljetthantering
 • Chatt och meddelanden
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enkel inloggning
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT Reporting
 • IT-tillgångsspårning
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kunskapshantering
 • Lagerhantering
 • Licenshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Patchhantering
 • Prestandamätningar
 • Problemgranskning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med It system

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Applikationssäkerhet
 • Autentisering
 • Beteendeanalys
 • Beteendespårning
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Enhetshantering
 • Eventspårning
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • HIPAA-kompatibel
 • Hantering av webbhot
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kryptering
 • Meddelanden i realtid
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Programhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskvarningar
 • SSL-säkerhet
 • Sammanfattningsrapporter
 • Serverövervakning
 • Signaturmatchning
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Säkerhetsgranskning
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Eskalering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Vitlistning / svartlistning
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med It-säkerhetsprogram

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antivirus
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT-tillgångsspårning
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Konfigurationshantering
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kundtjänsthantering
 • Lagerhantering
 • Livechatt
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prestandamätningar
 • Problemhantering
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Sammanfattningsrapporter
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Stöd för biljetthantering
 • Säkerhetskopiering och återställning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Verifieringskedja
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Managed Service Providers (MSP) Software

 • API
 • Active Directory-integration
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antivirus
 • Användningsspårning / Analytics
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatisk patchdistribution
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • Automatiska skanningar
 • Bred hantering av nätverk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ersättningshantering
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT-tillgångsspårning
 • Instrumentbräda
 • Konfigurationshantering
 • Lagerhantering
 • Patch-testning
 • Patchhantering
 • Patchprioritering
 • Policyhantering
 • Programhantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Revisionshantering
 • Riskbedömning
 • SSL-säkerhet
 • Sammanfattningsrapporter
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Statusspårning
 • Stöd för biljetthantering
 • Säker datalagring
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdatera och installera på avstånd
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Patchhantering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Antivirus
 • Användarhantering
 • Användningsspårning / Analytics
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • Efterlevnadskontroll
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Flera användarkonton
 • För MSP: s
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Händelseloggar
 • IT-kapitalförvaltning
 • IT-tillgångsspårning
 • Implementeringshantering
 • Konfigurationshantering
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Nätverksövervakning
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Restaureringshantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Sammanfattningsrapporter
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Stöd för biljetthantering
 • Sårbarhetsskanning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Upptidsrapportering
 • Varningar i realtid
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med RMM program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Automatisk säkerhetskopiering
 • CPU-övervakning
 • Datalagerhantering
 • Datamigrering
 • Dra och släpp
 • E-postvarningar
 • E-postövervakning
 • Efterlevnadskontroll
 • HIPAA-kompatibel
 • Händelseloggar
 • Incidentshantering
 • Kapacitetsplanering
 • Katastrofåterställning
 • Konfigurationshantering
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Lösenordshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Märkning
 • Patchhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Referenshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Säker datalagring
 • Säker inloggning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Trendanalyser
 • Uppdateringar i realtid
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av virtuell maskin
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Serverhantering program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användarhantering
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • E-posthantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • IT-tillgångsspårning
 • Incidentshantering
 • Konfigurationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kostnadsspårning
 • Kunskapsbashantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • Prioritering
 • Problemhantering
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsrapportering
 • Rekvisitionshantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Schemaläggning av underhåll
 • Självbetjäningsportal
 • Skapa instrumentpanelen
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av supportbiljetter
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Stöd för biljetthantering
 • Tillgångshantering
 • Tillgångsspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Underhållsstyrning
 • Uppgiftshantering
 • Upphandlingshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med System it förvaltning

 • Användarhantering
 • Apphantering
 • BYOD-hantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Fjärråtkomst och övervakning
 • Hantering av mobila enheter
 • Hantering av slutpunkter
 • Implementeringshantering
 • It-säkerhetsprogram
 • Konfigurationshantering
 • Kryptering
 • Mobile Content Management
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Process / arbetsflödesautomatisering
 • Stöd för biljetthantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Unified Endpoint Management (UEM)

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara rapporter
 • Baslinjechef
 • Datavisualisering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Hantering av servicenivåavtal (SLA)
 • Hotvarningar
 • Händelseloggar
 • IP-adressövervakning
 • Incidentshantering
 • Instrumentbräda
 • Kapacitetshantering
 • Konfigurationshantering
 • Köpa in och ta emot
 • Lagerhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Nätverksanalys
 • Nätverksplatshantering
 • Patchhantering
 • Policyhantering
 • Prediktiv analys
 • Prestandamätningar
 • Prestationshantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Remote Monitoring & Management
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Schemaläggning av underhåll
 • Serverövervakning
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Skapa instrumentpanelen
 • Sårbarhetsskanning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Upptidsrapportering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Webbtrafikrapportering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning av Internetanvändning
 • Övervakning av bandbredd
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med nätverksövervakning

N-central Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler N-central-alternativ

Recensioner av N-central

Läs alla recensioner

Helhetsbetyg

3,9/5

Medelpoäng

Enkel användning 3,4
Kundservice 3,1
Funktioner 4
Valuta för pengarna 3,5

Granska programvara

Dela din erfarenhet med andra programvaruköpare.

Devon F.
IT Technician
Konstruktion, 51-200 anställda
Har använt programvaran för: 6-12 månader
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  2 /5
 • Valuta för pengarna
  4 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-10-12

"IT engineer review"

Kommentarer: Has helped me immensly as an IT engineer and allowed me to maintain and improve my environment

Fördelar: Great control of an entire network. easy RDP tools and detailed stats. Great customised reports.big fan of the product as a whole and many functions to use within an IT industry

Nackdelar: difficult to implement at first. the support is good but i would like a more interactive support like calling in as the IM is abit tedious. the patch management needs to be simplified abit more. license compliance report is extremely confusing. Just an overall easier UI. Would be nice if you could integrate live graph monitoring to drill down into devices and IPs over a firewall etc. essentially you do have the NPM but that needs to be intergrated in nCentral then i would procure it. thus we can have a monitoring team and throw it on the screen. right now the alerts from SNMP is great but is difficult to drill into and shut down rogue devices etc

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-10-12
Elias P.
Centralized Services Administrator
Informationsteknologi och tjänster, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  4 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  9/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-04-07

"Powerful RMM Tool, Reporting Can Be Improved"

Kommentarer: Overall, we have been very happy with the product. It does require some investment in configuration, but that investment allows for a very powerful product. I have been extremely impressed with N-Central management's willingness to help ensure our deployment is successful.

Fördelar: N-Central is very powerful and customizable. Configuration is very granular and allows experienced administrators to configure almost limitless monitoring. N-Central staff has gone above and beyond what was expected to make sure our deployment is successful.

Nackdelar: Reporting could be improved. The reporting interface is very basic and requires a separate Microsoft Windows SQL server to use. From speaking with contacts at N-Central, this system is planned to be replaced in the very near future.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2021-04-07
Phillip H.
Director
Dator- och nätverkssäkerhet, 2-10 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  1 /5
 • Enkel användning
  1 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  1 /5
 • Kundtjänst
  1 /5
 • Valuta för pengarna
  1 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  0/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-04-10

"Covid-19 - reduction of services applied after 5 years during a pandemic."

Kommentarer: Over all they are very good at taking your money and over the years have been hard to communicate with. It’s all sales sales sales.

Fördelar: Over the years this software has been hit and miss, we would spend a lot of time trying to get errors fixed. It was getting better, they also keep changing the sales rep that deals with me. When they call they talk about a different business and advise the customers name and customer to me. It’s happened twice!

Nackdelar: The biggest thing I didn’t like was when they removed remote control from my essential Licence’s. To make it worse it was done over the covid-19 pandemic. they are asking me to buy Licence’s and I have refused. We are social distancing and this has made it stressful for myself and my customers.

Leverantörssvar

av SolarWinds MSP om 2020-05-13

Hi Phillip, I'm very sorry that you are unhappy. Our decision to remove remote control from N-central Essentials licenses was made months before the COVID-19 outbreak. We believe Professional N-central licenses provide the proper remote monitoring and management capability that workstations and servers require.

We understand that remote work and therefore remote control is very important for you right now. Therefore, we have offered SolarWinds Take Control Plus, a standalone remote support solution, free of charge for 90 days. In addition, for a limited time, Take Control Plus licenses also come with 25 additional end-user accounts (for a total of 35) for partners to extend to employees and clients. Simply complete this form before June 30, 2020
https://www.solarwindsmsp.com/products/take-control/trial

You may also be interested in these resources to help you navigate this unprecedented time: www.solarwindsmsp.com/covid-19-resources

Be well. - Shelley O'Brien, N-central PMM

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2020-04-10
Verifierad recensent
Systems Engineer
Informationsteknologi och tjänster, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  4 /5
 • Enkel användning
  3 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  4 /5
 • Kundtjänst
  2 /5
 • Valuta för pengarna
  3 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  6/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-01-25

"It works well most of the time, however..."

Kommentarer: SolarWinds is turning into a VERY large company. This is great as they get the cash flow to perform R&D and bring some interesting products and tools to the table, HOWEVER, this means they are reaching the point where one hand is not talking to another, products are becoming "designed by committee" and other issues that can be resolved with improved internal communication.

Fördelar: Working for an MSP this is a very feature-rich product for remote control, remote monitoring, deploying and monitoring Anti-Virus, and some backup features (However I DO NOT recommenced the ArcServe-based product.)

Nackdelar: -Support has been very hit or miss and lately they have fallen into the "Miss" category
-We had an issue where monitored services of a device were disappearing. After opening a ticket with SolarWinds support they informed me that the software cannot properly track how/why these services were disappearing from devices. This lead to at least 2 events where monitored hard drives were not longer being monitored, we were not made aware of it, the drives filled up, and services crashed
-Product names keep being changed and we are not immediately made aware of it.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-01-25
George A.
Lead technician
Informationsteknologi och tjänster, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  4 /5
 • Enkel användning
  2 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  4 /5
 • Kundtjänst
  3 /5
 • Valuta för pengarna
  2 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  7/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-06-11

"N-central is very useful for managing a large amount of Customer PCs"

Kommentarer: For the most part N-central helps me greatly in managing, backing up, and remotely logging into client PCs. if a few little kinks were ironed out of the system and previously mentioned patch management issue were resolved I would have no complaints at all. The on-boarding and setup process could possibly be made a little simpler with a default setup / template but that may be something that other users would not want depending on their configuration.

Fördelar: N-central makes it easy to deploy a "probe" to one server on a domain and then with the correct credintials deploy the client to all of the rest of the domain connected PCs automatically(scary virus like automatically).

Nackdelar: I hate that every time I get all of the patches approved and working in the n-central patch management it seems i come back a week-month later and they have made an update that breaks the patch management and i am getting warnings that patches are not installing. If the patch management had default patch all / patch important things only profiles that worked 100% of the time i would be very satisfied with N-Central.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2019-06-11