ProntoForms

av ProntoForms

Vem använder ProntoForms?

Organizations looking to eliminate paper processes, increase technician productivity, and accelerate their digital transformation in the office and field. Customers include leading field enterprises.

Vad är ProntoForms?

Empower your field employees to reliably complete complex inspections, audits, and other tasks on the first visit. ProntoForms is the leader in enterprise-grade mobile forms. Built with field teams at front of mind, ProntoForms makes real-time, accurate data collection fast and easy, even offline. Our low-code solution integrates seamlessly with your back-office systems and cloud services. ProntoForms is simple to deploy with no service interruptions and scales easily into any business process.

ProntoForms Detaljer

ProntoForms

http://www.prontoforms.com

Grundad 2001

ProntoForms Software - 1
ProntoForms Software - 2
ProntoForms Software - 3
ProntoForms Software - 4
ProntoForms Software - 5
ProntoForms video
Play
ProntoForms Software - 1 - thumbnail
ProntoForms Software - 2 - thumbnail
ProntoForms Software - 3 - thumbnail
ProntoForms Software - 4 - thumbnail
ProntoForms Software - 5 - thumbnail

Jämför ProntoForms med liknande produkter

Startpris

15,00 US$/månad
45,00 US$/år
N/A
10,00 US$/månad

Gratis version

Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej
Gratis version Nej

Gratis provperiod

Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja
Gratis provperiod Ja

ProntoForms distribution och support

Support

 • E-post / Kundtjänst
 • Vanliga frågor / Forum
 • Baskunskap
 • Telefonsupport

Spridning

 • Moln, SaaS, webb-baserat
 • Android (mobil)
 • iPhone (mobil)
 • iPad (mobil)

Utbildning

 • I person
 • Live online
 • Webinarier
 • Dokumentation
 • Videor

ProntoForms Funktioner

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassad utveckling
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datamodellering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Felsökning
 • Formulärhantering
 • Förbyggda mallar
 • Grafiskt användargränssnitt
 • Implementeringshantering
 • Ingen kod
 • Integrerad utvecklingsmiljö
 • Kompatibilitetstestning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Källkontroll
 • Livscykelhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mjukvaruutveckling
 • Mobilutveckling
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Versionskontroll
 • Webbapputveckling
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med App program

 • API
 • Agila metoder
 • Aktivitetspanel
 • Anpassad utveckling
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Autentisering
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Förbyggda mallar
 • Grafiskt användargränssnitt
 • Implementeringshantering
 • Ingen kod
 • Integration av sociala medier
 • Integrerad utvecklingsmiljö
 • Iterationshantering
 • Kalenderhantering
 • Kartläggning
 • Kompatibilitetstestning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Skapa och designa formulär
 • Säker datalagring
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Versionskontroll
 • Visuell modellering
 • Webb / mobilapputveckling
 • Webblanketter
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Apputveckling

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar instrumentpanel
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsflödeskonfiguration
 • Automatisering av affärsprocesser
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Grafisk arbetsflödesredigerare
 • Ingen kod
 • Kalenderhantering
 • Kommentarer / Anteckningar
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Prognoser
 • Projektets arbetsflöde
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av framsteg
 • Spårning av projektets tid
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsförloppsspårning
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Uppgiftsplanering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Arbetsflödeshantering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Citat / uppskattningar
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Elektronisk underskrift
 • Fakturering
 • Flera platser
 • Förebyggande underhåll
 • Hantering av fakturor
 • Historisk rapportering
 • Jobbhantering
 • Jobbplanering
 • Jobbspårning
 • Kalenderhantering
 • Kontaktdatabas
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kunddatabas
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Lagerstyrning
 • Leveranshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • QuickBooks-integration
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Routing
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Skapande av arbetsorder
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Sök / filtrera
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsplanering
 • Uppskattning
 • Utrustningsunderhåll
 • Varningar / Meddelanden
 • Återkommande möten

Visa hela listan med Arbetsorder program

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Bokföring
 • Data Import/Export
 • Datasynkronisering
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Flera platser
 • Formulärhantering
 • Hantering av fakturor
 • Inspektionshantering
 • Jobbhantering
 • Jobbkostnad
 • Klientportal
 • Lagerhantering
 • Logistikhantering
 • Materialhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Resurshantering
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Underhållsstyrning
 • Uppdateringar i realtid
 • Utrustningshantering
 • Verifieringskedja
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med CRM program oljebranschen

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Formulärhantering
 • Hantering av farligt material
 • Hantering av företagshälsovårdstjänster
 • Hantering av utbildningsposter
 • Incidentshantering
 • Industriell säkerhetsledning
 • Inspektionshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kvalitetskontroll
 • Meddelanden i realtid
 • OSHA-registrering
 • Offlineåtkomst
 • Personalhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskhantering
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med EHS program

 • API
 • Ad hoc-rapportering
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara rapporter
 • Användningsspårning / Analytics
 • Benchmarking
 • Budget / Prognoser
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • E-postvarningar
 • Efterlevnadskontroll
 • Energiprisanalys
 • Historisk rapportering
 • Importering av räkningar
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kostnad / användning rapportering
 • Kostnadsanalys
 • Kostnadsspårning
 • Lasthantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • Mobilåtkomst
 • Mätarspårning
 • Planering av anläggningar
 • Prestandamätningar
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskhantering
 • Räkningsdatabas
 • Räkningsgranskning
 • Sammanfattningsrapporter
 • Statusspårning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Utsläppsövervakning
 • Varningar / Eskalering
 • Visuell analys
 • Vädernormalisering
 • Växthusgasspårning
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Energihanteringssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • CRM
 • Citat / uppskattningar
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Elektronisk underskrift
 • Fakturering
 • Fillagring
 • GPS
 • Hantering av fakturor
 • Historisk rapportering
 • Jobbhantering
 • Jobbplanering
 • Jobbspårning
 • Kalenderhantering
 • Kontaktdatabas
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kunddatabas
 • Kundhistorik
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leveranshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Pave-certifierad försortering
 • Platsspårning
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Routing
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Servicehistorik
 • Statusspårning
 • Tidsur online
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsplanering
 • Uppskattning
 • Varningar / Meddelanden

Visa hela listan med Fälttjänsthanteringsprogram

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Bildtagning
 • Data Import/Export
 • Digital signatur
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Formulärhantering
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Kodhantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Misslyckad inspektionsspårning
 • Mobilåtkomst
 • Möteshantering
 • Offlineåtkomst
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Rapportmallar
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskbedömning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Underleverantörshantering
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Utrustningsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Övervakning

Visa hela listan med Inspektionsprogramvara

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Apphantering
 • Arbetsflödeshantering
 • CRM
 • Chatt och meddelanden
 • Data Import/Export
 • Datahantering
 • Datarensning
 • Datavisualisering
 • Digital signatur
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Enkel inloggning
 • Filhantering
 • Fjärråtkomst / kontroll
 • Formulärhantering
 • Formulärsautomation
 • GPS
 • Hantering av mobila enheter
 • Innehållshantering
 • Integration av sociala medier
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontroll och hantering remote
 • Livechatt
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Policyhantering
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • SMS-meddelanden
 • SSL-säkerhet
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Videohantering
 • Visuell analys
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Mobilitetsprogram

 • Arbetsflödeshantering
 • Dra och släpp
 • För kodfri utveckling
 • Förbyggda moduler
 • Implementeringshantering
 • Integrationshantering
 • Prestandamätningar
 • Samarbetsverktyg
 • Visuell modellering
 • Webb / mobilapputveckling

Visa hela listan med No code platform

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Bokföring
 • Citat / uppskattningar
 • Data Import/Export
 • Distributionshantering
 • Dokumenthantering
 • ERP
 • Efterlevnadskontroll
 • Finanshantering
 • Flera platser
 • Flera valutor
 • Fraktledning
 • Försäljningsorder
 • Hantering av leveranskedja
 • Inköpsorderhantering
 • Kvalitetshantering
 • Kvalitetskontroll
 • Lagerhantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Leverantörshantering
 • MES
 • Materialbehovsplanering
 • Materialräkningar
 • Orderhantering
 • Planeringsverktyg
 • Produktionsledning
 • Produktionsspårning
 • Prognoser
 • Prognoser
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Schemaläggning av produktion
 • Spårbarhet
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Säkerhetshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Underhållsstyrning
 • Övervakning

Visa hela listan med Produktionssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Besökshantering
 • Bostadsfastigheter
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering
 • Flera platser
 • För skolor
 • Förebyggande underhåll
 • Försäljarstyrelse
 • Förvaltning av anläggningstillgångar
 • Hantering av fakturor
 • Historisk rapportering
 • Incidentshantering
 • Inspektionshantering
 • Kalenderhantering
 • Kommersiella fastigheter
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Lagerstyrning
 • Meddelanden i realtid
 • Planering av anläggningar
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Revisionshantering
 • Rumsplanering
 • Rymdhantering
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Underhållsstyrning
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utrustningshantering
 • Utrustningsunderhåll
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Program anläggningshantering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsledning
 • Arbetsorderhantering
 • Databasstöd
 • Efterfrågan på prognoser
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektricitet
 • Elektroniska betalningar
 • Fakturering
 • Faktureringshantering
 • Förvaltning av anläggningstillgångar
 • Hantering av fakturor
 • Historisk rapportering
 • Kabel
 • Kommunikationshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Kunddatabas
 • Kundhantering
 • Kundkonton
 • Kundtjänstanalys
 • Leveranshantering
 • Mobilåtkomst
 • Naturgas
 • Projektledning
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsanalys
 • Realtidsrapportering
 • Samla in data och överföring
 • Samtalshanteringsservice
 • Schemaläggning
 • Schemaläggning av underhåll
 • Självbetjäningsportal
 • Sopor
 • Spårning av framsteg
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Utrustningsunderhåll
 • Varningar / Eskalering
 • Vatten
 • Växtförvaltning
 • Återkommande / prenumerationsfakturering
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med Programvara för konsumtion av el/vatten/gas

 • AI-assisterad utveckling
 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassad utveckling
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Application Management
 • Arbetsflödeshantering
 • Automatisering av affärsprocesser
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Dataaggregering och publicering
 • Databasstöd
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Ersättningshantering
 • Formulärhantering
 • Grafisk arbetsflödesredigerare
 • Implementeringshantering
 • Integrationshantering
 • Iterationshantering
 • Kalenderhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Kravshantering
 • Livscykelhantering
 • Mallar
 • Mallhantering
 • Mobilåtkomst
 • Prestandaövervakning
 • Projektets arbetsflöde
 • Projektledning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Samarbetsutveckling
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Visuell modellering
 • Webb / mobilapputveckling
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Programvara för plattformsutveckling med låg kod

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arkivering och lagring
 • Autofyll
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Digital signatur
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Dokumentmallar
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Elektronisk underskrift
 • Ersättningshantering
 • Fillagring
 • Formulärhantering
 • Fulltextsökning
 • Hantering av undersökning / omröstning
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Mallhantering
 • Meddelanden i realtid
 • Offlineåtkomst
 • Process / arbetsflödesautomatisering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Regelbaserat arbetsflöde
 • Revisionshantering
 • SSL-säkerhet
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Skapa och designa formulär
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Undersökningar och feedback
 • Uppgiftshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Villkorlig logik
 • Webblanketter
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med Skapa formulär

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bildtagning
 • CRM
 • Data Import/Export
 • Databasstöd
 • Datahämtning
 • Datakvalitetskontroll
 • Datareplikering
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Detektering av fonetisk variation
 • Dokumenthantering
 • Dra och släpp
 • E-posthantering
 • Elektronisk underskrift
 • Elektroniska formulär
 • Ersättningshantering
 • Extraktion av e-postadress
 • Flera datakällor
 • Formulärhantering
 • Förkortning upptäckt
 • Kalenderhantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Offlineåtkomst
 • Optisk teckenigenkänning
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Revisionshantering
 • Rollbaserade behörigheter
 • Röstigenkänning
 • Samarbetsverktyg
 • Samla in data och överföring
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Upptäckt av variationer på grund av stavfel
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Villkorlig logik
 • Webblanketter
 • Åtkomstkontroller / behörigheter

Visa hela listan med System för datainmatning

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Anpassningsbar branding
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • CRF-spårning
 • Data Import/Export
 • Datalagerhantering
 • Datasynkronisering
 • Datautvinning
 • Dataverifiering
 • Datavisualisering
 • Digital signatur
 • Distribuerad upptagning
 • Dokumentavbildning
 • Dokumenthantering
 • Dokumentklassificering
 • Dokumentlagring
 • Dra och släpp
 • Efterlevnadskontroll
 • Elektronisk underskrift
 • Ersättningshantering
 • Fjärrdataupptagning
 • Flerspråkig
 • Formulärhantering
 • HIPAA-kompatibel
 • Klinisk studiehantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Meddelanden i realtid
 • Offlineåtkomst
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Samla in data och överföring
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Säker datalagring
 • Tredjepartsintegration
 • Upptagning av mobil underskrift
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Visuell analys
 • Webblanketter
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med System för elektronisk datainsamling

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Data Import/Export
 • Datavisualisering
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Formulärhantering
 • Hantering av utbildningsposter
 • Incidentshantering
 • Incidentsrapportering
 • Inspektionshantering
 • Konfigurerbart arbetsflöde
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Kvalitetskontroll
 • Meddelanden i realtid
 • Mobilvarningar
 • OSHA-registrering
 • Offlineåtkomst
 • Olycksutredning
 • Personalhantering
 • Påminnelser
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Riskanalyser
 • Riskbedömning
 • Riskvarningar
 • Rollbaserade behörigheter
 • Samarbetsverktyg
 • Spårning av framsteg
 • Statusspårning
 • Tredjepartsintegration
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Utbildningshantering
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Versionskontroll
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning
 • Övervakning i realtid

Visa hela listan med System för säkerhetshantering

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara formulär
 • Anpassningsbara fält
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Arbetsorderhantering
 • Automatiserad schemaläggning
 • Data Import/Export
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Efterlevnadskontroll
 • Fakturering
 • Flera platser
 • För mekanisk utrustning
 • Förebyggande underhåll
 • Förvaltning av anläggningstillgångar
 • GPS
 • Garantispårning
 • Hantering av fakturor
 • Historisk rapportering
 • Inköpsorderhantering
 • Inspektionshantering
 • Jobbhantering
 • Kalenderhantering
 • Kunddatabas
 • Lagerhantering
 • Lagerspårning
 • Lagerstyrning
 • Leveranshantering
 • Meddelanden i realtid
 • Påminnelser
 • Rapportering och analys
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Revisionshantering
 • Schemaläggning av underhåll
 • Statusspårning
 • Streckkod / biljettavläsning
 • Tillgångshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Uppgiftsplanering
 • Utrustningsspårning
 • Utrustningsunderhåll
 • Varningar / Meddelanden
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Övervakning

Visa hela listan med Underhållssystem

 • API
 • Aktivitetspanel
 • Aktivitetsspårning
 • Anpassningsbara mallar
 • Anpassningsbara rapporter
 • Arbetsflödeshantering
 • Bostad
 • Budgetspårning / Jobbkostnad
 • Budhantering
 • CRM
 • Dokumenthantering
 • Dokumentlagring
 • Entreprenörshantering
 • Flera projekt
 • För AEC-industrin
 • Incidentsrapportering
 • Inköpsorderhantering
 • Jobbkostnad
 • Kommersiell
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Lagerhantering
 • Leverantörshantering
 • Mobilåtkomst
 • Offlineåtkomst
 • Prognoser
 • Projektplanering
 • Projektspårning
 • RFI och inlämningar
 • Rapportering och statistik
 • Realtidsdata
 • Realtidsrapportering
 • Redovisningsintegration
 • Schemaläggning
 • Spårning av efterlevnad
 • Spårning av framsteg
 • Spårning av projektets tid
 • Statusspårning
 • Tidrapportering
 • Tillståndshantering
 • Tredjepartsintegration
 • Underleverantörshantering
 • Uppdateringar i realtid
 • Uppgiftsförloppsspårning
 • Uppgiftshantering
 • Uppgiftsplanering
 • Uppskattning
 • Uppskattning av projekt
 • Utrustningsspårning
 • Verifieringskedja
 • Ändra orderhantering

Visa hela listan med programvara byggprojektledning

ProntoForms Hitta alternativ 2021 - Capterra Sverige

Fler ProntoForms-alternativ

Recensioner av ProntoForms

Läs alla recensioner

Helhetsbetyg

4,6/5

Medelpoäng

Enkel användning 4,4
Kundservice 4,5
Funktioner 4,4
Valuta för pengarna 4,4

Granska programvara

Dela din erfarenhet med andra programvaruköpare.

Rajendra M.
Senior Programmer
Sjukhus och hälsovård, 501-1 000 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  4 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  4 /5
 • Valuta för pengarna
  4 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  8/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-02-02

"Easy to configure, create forms, create users, create roles, give access, feeding data, API"

Kommentarer: Signing up the member without using paper form. That avoid the data re-entry.

Fördelar: I have been supporting the ProntoForms Application from 4 years. All features are very easy to use and manage. All features are very effective. Users iPad might have different forms. Even a forms that has 7 pages, no issue at all. I worked on API to push data for the forms into iPad. Users submit the records and will back to the server to automatic feed into database. Customize whole cycle was great and success. Creating Users, Creating roles, security access, creating form space and forms are very easy. All features to create form are there. Customize forms can be create easily.

Nackdelar: As a software engineer, I don't see any cons on this application. But I see that a user can use either iPad or iPhone. One user cannot use both. If user want to use both there will be two license and two user. If a user can use at least two devices from same license and same user name that will great.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-02-02
Patricia a R.
Manager - Business Data Analysis - Pronto Forms
Faciliteter tjänster, 5 001-10 000 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  4 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  4 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-08-27

"The Best Customizable software out there for mobile forms"

Kommentarer: We are continuously working with Pronto Forms to make this software the best it can be to suit ours and other companies needs.

Fördelar: That we can customize it to our needs. The flexibility and the technical advances of the way we can do things. Being able to incorporate signatures, pictures, calculations, geostamps and much, much more.

Nackdelar: I can't think of anything that we don't like considering they take into consideration what we don't like and try to make it better for us.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-08-27
Glenn S.
Safety Manager
Verktyg, 201-500 anställda
Har använt programvaran för: 6-12 månader
 • Helhetsbetyg
  2 /5
 • Enkel användning
  3 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  1 /5
 • Kundtjänst
  4 /5
 • Valuta för pengarna
  1 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  Ej betygsatt
 • Recensentens källa 
 • Källa: SoftwareAdvice
 • Recenserad den 2019-01-28

"Not a fan"

Kommentarer: There isn't many positives I can convey. I have developed safety audits for several companies, using both Predictive Solutions and iAuditor, both of which I prefer. Pronto Forms was a program that our parent company went to and wanted to be consistent and pushed it out to all of it's subsidiary companies; so I had no choice. Creating the form was no problem, however we aren't a company that is at a site for multiple months at a time, we may only be at a project for 2-3 days, and we are constantly moving employees around, which means every time you do this, you have to update your form, then ensure all the users sync the data for it to show up before they use it again. When trying to use the data, it's pointless. You enter data on the Pronto Forms site, then you have to go to a different website to get your data. Predictive Solutions is obviously the Cadillac of Safety auditing software, the one fault with them I have is that if you have to make changes, it isn't as easy as making the changes yourself, you send them into your contact for them to make the changes. Pronto Forms gives you that freedom, I will give them that, but still, as the administrator of these forms as well as having my main job function, unless you are a company that hires someone specifically to manage the Pronto Forms entry and collection, I would steer clear. As soon as our contract is up, we will be going back to iAuditor, which is far less expensive, allows up to three user devices per user (being an admin, I have to change devices regularly, and each time, it locks me out of the other device I am using). I hate giving a company a bad review, but what we were sold on and what the final product was, is light years away from each other.

Fördelar: It's really rather simple to create a file; If you only want to create a form and just plug and play without the need for continuous updates (of say foreman, employees, etc.) then it's a pretty decent program to use.

Nackdelar: If you have to change data in files frequently, its a pain; the analytic statistics aren't even in the same program; If you have specific customization data needed, based on site, if you have more than five sites, it's horrible to find any use of this data.

Leverantörssvar

av Pat om 2019-02-04

Hi Glenn,

We're sorry to hear that your deployment hasn't gone as expected.

Our Customer Success Team has reviewed your feedback and would love the opportunity to connect with you as we feel highly confident that after a review of your implementation and requirements we will be able to resolve the issues you've been experiencing.

Please reach out to [email protected] with the subject line 'Software Advice' and we'll go from there.

All the best,
Pat @ ProntoForms

 • Recensentens källa 
 • Källa: SoftwareAdvice
 • Recenserad den 2019-01-28
Christine H.
Office Manager
Konstruktion, 11-50 anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  5 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  Ej betygsatt
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2017-11-08

"Great Product!!"

Fördelar: We have enjoyed the dashboard interface and the app is user friendly. Their customer service is very helpful. Once the forms are created they are easy to launch. The App allows you to take photos and place them into any form. I would recommend this program.

Nackdelar: The custom forms take a while to create, but once they are created they are easy to edit and make changes.

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2017-11-08
Ben H.
Pacific Technology Lead
Fastighet, 10 000+ anställda
Har använt programvaran för: 2 + år
 • Helhetsbetyg
  5 /5
 • Enkel användning
  5 /5
 • Funktioner och funktionalitet
  5 /5
 • Kundtjänst
  5 /5
 • Valuta för pengarna
  3 /5
 • Sannolikhet att rekommendera
  10/10
 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-12-10

"Powerful Platform"

Kommentarer: I have used ProntoForms for FM and HSE services.

Fördelar: ProntoForms is a powerful tool that enables me to create rich eForms that are simple to use, have intuitive controls and rich data.

Nackdelar: The back end form design does not allow multiple selection of items, so moving elements is slow

 • Recensentens källa 
 • Recenserad den 2018-12-10