Ordlista för Capterra: Sök definitioner

Vi försöker hålla oss borta från jargong, men ibland kan du stöta på ett affärs- eller programvarurelaterat begrepp som du inte är bekant med. Om du är osäker kan du alltid titta i den här ordlistan.