Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Upptäckt och åtgärdande av identitetshot (ITDR)

Programvara för upptäckt och åtgärdande av identitetshot (ITDR) fokuserar på att upptäcka och förhindra missbruk av autentiseringsuppgifter och privilegierade konton, samt andra identitetsrelaterade hot. Den här typen av programvara liknar upptäckt och åtgärdande av ändpunkter (EDR), men fokuserar på den faktiska identiteten hos cybersäkerhetsrisken.

3 resultat

ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering och rapportering av Active Directory, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365.
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering av AD, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365 för att förenkla uppgifter som till exempel att provisionera användare, rensa gamla konton, hantera NTFS och dela behörigheter. Lösningen erbjuder också över 150 inbyggda rapporter, inklusive rapporter om inaktiva användarkonton, Office 365-licenser och användarnas senaste inloggningstider. Bygg ett anpassat arbetsflöde för ärendesystem och efterlevnad, automatisera AD-uppgifter som till exempel att provisionera och avprovisionera användare. Lär dig mer om ManageEngine ADManager Plus

Funktioner

 • Restaureringshantering
 • Identitetsverifiering
 • Åtkomstcertifiering
 • Kontinuerlig övervakning
 • Anomali / sabotageupptäckter
Säker och lösenordsfri multifaktorautentisering som ger högsta säkerhet för en persons digitala identitet.
Beyond Identity ger dig den starkaste tillgängliga autentiseringen. Programvaran tar helt bort lösenorden från autentiseringsarbetsflödet och autentiserar istället användarna genom att kryptografiskt binda deras identiteter till auktoriserade enheter. Säkerhetsteamen uppnår den högsta säkerheten för användaridentitet tack vare kontinuerlig analys av användaren och enheten som begär åtkomst samt säkerhetskontroller av enheter i realtid vid inloggningstillfället. Allt detta utan krångel med tvåstegsprocesser eller sekundära enheter. Lär dig mer om Beyond Identity

Funktioner

 • Restaureringshantering
 • Identitetsverifiering
 • Åtkomstcertifiering
 • Kontinuerlig övervakning
 • Anomali / sabotageupptäckter
Appgate SDP är en förstklassig Zero Trust-lösning för nätverksåtkomst som förenklar och stärker åtkomstkontrollerna för hybridföretaget.
Appgate SDP är en förstklassig Zero Trust-lösning för nätverksåtkomst som förenklar och stärker åtkomstkontrollerna för alla användare, enheter och arbetsbelastning. Programvaran erbjuder säker åtkomst för komplexa företag och hybridföretag genom att förhindra komplexa hot, sänka kostnaderna och öka verksamhetens effektivitet. Hela sviten av lösningar och tjänster från Appgate skyddar över 650 organisationer inom regering, Fortune 50 och globala företag. Lär dig mer om Appgate SDP

Funktioner

 • Restaureringshantering
 • Identitetsverifiering
 • Åtkomstcertifiering
 • Kontinuerlig övervakning
 • Anomali / sabotageupptäckter