1 resultat
Säker och lösenordsfri multifaktorautentisering som ger högsta säkerhet för en persons digitala identitet.
Beyond Identity ger dig den starkaste tillgängliga autentiseringen. Programvaran tar helt bort lösenorden från autentiseringsarbetsflödet och autentiserar istället användarna genom att kryptografiskt binda deras identiteter till auktoriserade enheter. Säkerhetsteamen uppnår den högsta säkerheten för användaridentitet tack vare kontinuerlig analys av användaren och enheten som begär åtkomst samt säkerhetskontroller av enheter i realtid vid inloggningstillfället. Allt detta utan krångel med tvåstegsprocesser eller sekundära enheter. Lär dig mer om Beyond Identity

Funktioner

  • Restaureringshantering
  • Identitetsverifiering
  • Åtkomstcertifiering
  • Kontinuerlig övervakning
  • Anomali / sabotageupptäckter