Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Hantering av återkrav

Med programvara för hantering av återkrav kan företag spåra kredit-/betalkortstransaktioner för att med hjälp av realtidsaviseringar och varningar identifiera och fånga upp bedrägliga återkrav. Programmen brukar innehålla viktiga funktioner för bland annat återbetalningshantering, rapportering i realtid, anpassade bedrägeriregler och tvistlösning.

2 resultat

API för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, med databerikning i realtid, kraftfull poängsättningsmotor och Whitebox maskininlärningssystem.
SEON:s produkter är utformade kring två centrala mål: att leverera effektivt riskförebyggande och ge företag fullständig frihet i hur de bekämpar bedrägerier. Integrera bedrägeribekämpning i din plattform som enskilda moduler för säkerhet i flera lager eller som ett början till slut-system. Utnyttja realtidsberikning av data, enhetsprofilering, analys av digitala fotavtryck och en maskininlärningsmotor för att varma om bedragare, minska användarfriktion och kontrollera risktrösklar för att få din verksamhet att växa på ett säkert sätt. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters

Funktioner

  • Varningar i realtid
  • Förebyggande av betalningsbedrägeri
  • Transaktionsövervakning
  • Återkravsspårning
Riskified förbättrar global e-handel för världens största varumärken. Riskified godkänner och garanterar fler bra beställningar än någon annan.
Riskified förbättrar global e-handel för världens största varumärken. Felaktiga varningar om e-handelsbedrägerier kostar företag miljarder i återbetalningar, omkostnader och onödigt avvisade beställningar. Riskified använder kraftfulla maskininlärningsalgoritmer för att omedelbart känna igen bra kunder och rensa dåliga kunder med 100 % återbetalningsgaranti. Handlare kan tryggt godkänna fler beställningar, expandera internationellt och eliminera kostnaderna för bedrägerier samtidigt som de ger en friktionsfri kundupplevelse. Lär dig mer om Riskified

Funktioner

  • Varningar i realtid
  • Förebyggande av betalningsbedrägeri
  • Transaktionsövervakning
  • Återkravsspårning