16 resultat
Suite of human capital management applications: HR, benefits, payroll, performance and talent management.
Natively built for the cloud, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management is a complete solution connecting every human resource process from hire to retire. This provides a consistent experience across devices, enables one source of truth for HR data to improve decision-making, and empowers you with market-leading innovation to address your needs today and into the future. Suite of human capital management applications includes: HR, benefits, payroll, performance and talent management. Lär dig mer om Oracle Cloud HCM

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
The world's leading chatbots and voice bots are built by yellow.ai. We deliver 60% automation in the first 30 days of a bot going live.
Yellow.ai is the worlds leading CX automation platform, enabling 700+ enterprises to deliver real-time support on web, mobile, and messaging services such as WhatsApp, FB. Enterprises can now self-serve 80% of queries and improve CSAT by 20%, by deploying an omnichannel chatbot in 100+ languages. For critical queries, seamlessly transfer to a human agent. Integrate a chatbot atop your CRM or solve customer queries in real-time. Switch to the future of live chat software. Lär dig mer om yellow.ai

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Kodlös konversationsbaserad AI-plattform för företag som kan automatisera kundservice, intern support, försäljning och självbetjäning.
Konversationell AI-programvara för att bygga virtuella agenter som automatiserar kundtjänst och interna supportkanaler, förbättrar personalagentens effektivitet och ökar intäkterna genom webbaserade konversationer. Implementera en transformativ kundupplevelse på några dagar, inte veckor, med en grundval av naturlig språkförståelse (natural language understanding, NLU) av högsta kvalitet. Det är NLU:s förfining som gör att virtuella agenter från boost.ai kan hantera tusentals sökavsikter utan att minska lösningstakten. Lär dig mer om Boost.AI

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Haptik powers Intelligent Virtual Assistants (IVA) that transform customer experience, while increasing sales and reducing costs.
Haptik is one of the world’s largest Conversational AI companies, having reached over 100 million devices, and processed over 4 billion conversations. Haptik’s Enterprise CX Platform helps brands to build Intelligent Virtual Assistants that power the entire customer lifecycle from purchase to support, thereby accelerating top-line revenues and improving operational efficiencies. Haptik drives the world’s transition to AI-powered conversations. Lär dig mer om Haptik

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Conversica is the leader in Artificial Intelligence (AI)-powered Intelligent Virtual Assistants for business.
Conversica is the leader in Intelligent Virtual Assistants for Customer Engagement. By automating routine business conversations, and personalizing interactions at scale, Conversica augments your workforce allowing business professionals and AI Assistants to work together harmoniously. With a large library of purpose-built and ready-to-use conversational skills our AI Assistants can be deployed quickly, are human-like and personal, and provide superior conversational accuracy and autonomy. Lär dig mer om Conversica

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Kore.ai is a globally recognized leading provider of Conversational AI and Digital UX Virtual Assistant Platform and Solutions.
Kore.ai is a market-leading conversational AI and digital UX technology partner for Global 2000 companies. It provides conversational AI and digital UX-rich virtual assistants, designed specifically for enterprises, for a diverse range of use cases across industries for engaging customers, employees, and partners. Its end-to-end, comprehensive Virtual Assistant Platform serves as a secure foundation for enterprises to design, build, test, host, and deploy AI-rich virtual assistants Lär dig mer om Kore

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
AI Assistant that works alongside your team to ensure every lead is followed-up, qualified & nurtured and schedules qualified meetings
Exceed.ai platform helps marketing & sales teams to drive more pipeline from email, SMS & website visitors. Exceed AI Assistant works 24x7 alongside humans to ensures every lead is followed up with, nurtured, and qualified using two-way email, SMS & chat conversations. When a lead is qualified and ready to talk to a human the assistant will automatically schedule a meeting for your reps. Exceed automatically updates your CRM and marketing automation platform with the latest lead status Lär dig mer om Exceed.ai

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Auto-answer employee queries, and instantly resolve employee tickets and requests with Leena AI HR helpdesk.
Leena AI HR helpdesk is an AI-powered conversational platform that helps enterprises automatically answer employee queries, streamline day-to-day HR operations, quickly resolve employee tickets, and manage employee requests on the go.It automates the entire HR helpdesk and brings it on a single interface by seamlessly integrating with the existing HRIS and internal systems. Leena AI acts as a virtual HR assistant that helps you achieve excellent HR efficiency & boost overall employee experience Lär dig mer om Leena AI

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Programvaran ger företag kostnadseffektiva AI-samtalslösningar via chatt, e-post och röstsamtal för att omvandla kundinteraktionen.
Toppmoderna AI-chattrobotar för att skala upp kundservice och försäljningsinteraktioner. AI-driven e-postresponsautomatisering för att hantera e-post från kunder på ett snabbare och mer effektivt sätt. Röstautomatiseringsbottar från början till slut för sömlös kundtjänst. Programvaran tillhandahåller toppmoderna och kostnadseffektiva AI-samtalsverktyg via chatt, e-post och röstsamtal för att omvandla kundinteraktionen för företag runt om i världen. Lär dig mer om Enterprise Bot

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Ada är en lättanvänd plattform för kundtjänstautomatisering.
Ada är en marknadsledare inom automatiserad kundupplevelse (automated customer experience, ACX), och anpassar kundengagemanget genom att placera kraften i AI i händerna på de personer som bäst känner ditt företag. Med Ada är det enkelt för icke-tekniska team att bygga en automatiserad chattrobotplattform i företagsklass som löser mer än 70 % av alla kundförfrågningar. Lär dig mer om Ada

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Mindsay gör kundinteraktioner enkla och effektiva med hjälp av samtalsautomatisering.
Mindsay gör kundinteraktioner enkla och effektiva med hjälp av samtalsautomatisering. Programvaran hjälper kundtjänstteam att övervinna vanliga utmaningar, vilket gör det möjligt för dem att automatisera kundförfrågningar, eliminera tidskrävande processer och optimera sin användning av personalresurser. Företag får hjälp med allt från grundläggande frågor och svar till komplexa transaktioner för att bygga upp sin strategi för kundserviceautomatisering, vilket möjliggör maximal automatisering av kundinteraktioner och lägsta totalkostnad för ägande. Lär dig mer om Mindsay

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
AI-powered virtual assistant that helps with automating customer support, sales and marketing, and answering FAQs.
Conversational AI platform designed to help businesses across all industries with automated sales, marketing, and customer support. Features of the platform include a visual bot builder to allow for customization and AI training, natural language processing, automated responses, query suggestions, and intent recognition. Lär dig mer om IBM Watson Assistant

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Multilingual Conversational AI to deliver a human-like customer support services. Contact us for a free demo – [email protected]
assist365 is an AI-powered Conversational Voice Bot for end-to-end customer support automation. Cleverly engineered NLU and NLP engine delivers a human-like experience to your customers in more than 20 languages. Deploy the bots for various use cases like Customer Service, FAQs, Surveys, Appointments, etc. and rest all is taken care of by the bots. The level of scalability assist365 possesses and its automation can help you deliver 24/7 customer service at less than 30% of the actual cost. Lär dig mer om assist365 - AI-powered Virtual Assistant

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
KLoBot: A DIY voice+text Chatbot & Virtual Assistant builder platform that can be used to build, configure, and deploy no-code chatbots
KLoBot - An AI Chatbot-builder with Machine Learning Advancements. KLoBot platform is robust, secure, and incredibly intelligent designed for business users to create chatbots and deploy on any of your favorite channels along with pre-built connectors SharePoint, iManage, NetDocuments, Elite, SQL Server, ServiceNow, Salesforce, and many more. Chatbots designed with KLoBot can be accessed via popular channels like Slack, Microsoft Teams, SharePoint, Fb, Twilio, Skype, Email, etc. Lär dig mer om KLoBot

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
AI Rudder is a software company that harnesses the power of AI voice automation to supercharge customer experiences.
AI Rudder is a software company that harnesses the power of AI voice automation to supercharge customer experiences. Using schedule automation, automatic customer intention labelling on each call, data visualization, and APIs, users can schedule automation campaigns in advance, reduce human error and automatically transcribe conversations in order to process the data. Lär dig mer om AI-Powered Voice Assistants

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering
Conversational AI Platform and creation of conversational bots without coding required, deployable across channels and languages.
With Power Virtual Agents, users can build AI-powered bots for varying requests, ranging from simple responses to complex issue resolution requiring conversation. Power Virtual Agents is available inmultiple langauges across websites, apps, social media, and other channels which are supported by Azure Bot Framework. The software is secure and can scale securely with features such as built-in security roles, compliance and governance management across environments, use of central administration and more. Bots can track critical KPIs and detect bot topics for the future, using AI and natural language processing for progressive improvement. Lär dig mer om Microsoft Power Virtual Agents

Funktioner

 • Anpassning
 • Automatisering av affärsprocesser
 • AI / maskininlärning
 • Naturlig språkbehandling
 • Process / arbetsflödesautomatisering