Sverige Visa lokala produkter
84 resultat
Novata is a tech platform that streamlines and simplifies ESG data management for private markets. Lär dig mer om Novata
Novata has designed a full service experience to make the ESG journey accessible and achievable for the private markets. Novata provides clear explanations and information about every ESG metric and sub-metric so you’re equipped with the knowledge to collect data with confidence. Learn about the reporting requirements, tips for seamless collection, and the reason behind each metric’s inclusion. Lär dig mer om Novata

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Intelligent software for sustainability, environmental social governance (ESG), and social impact management, analytics, and reporting. Lär dig mer om Brightest
Manage, measure, track, and improve your company's sustainability, supply chain, and environmental social governance (ESG) performance. Over 300+ companies around the world trust Brightest to gather, organize, and analyze data on their top ESG initiatives, measure emissions targets, reduce and manage environmental risks, and report their results to investors, customers, and other priority stakeholders. Lär dig mer om Brightest

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Extend your audit, risk, and compliance with AuditBoard's streamlined ESG program management.
ESG risks are rapidly becoming a key focus area for boards, investors, and regulatory bodies. Our purpose-built solution extends AuditBoard’s connected risk platform to empower internal audit and risk management teams to centralize and manage their environmental, social, and governance (ESG) programs. AuditBoard ESG enables you to automate manual tasks associated with data collection and centralization, simplify framework reporting and disclosures, and ensure ESG data is audit-ready. Lär dig mer om AuditBoard

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Den mest betrodda EHSQ-programvaran som säkerställt kundframgång i över 30 år.
Cority är en betrodd EHSQ-programvaran för att säkerställa kundframgångar. Coritys allsidiga SaaS-plattform hjälper organisationer att säkert hantera EHSQ-information över avdelningar, regioner och världen. Över 800 organisationer i 70 länder litar på Cority för att säkerställa global efterlevnad, minska risker, standardisera procedurer, driva fram operativ excellens och se till att medarbetarna är säkra, hälsosamma och produktiva. Lär dig mer om Cority

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Förbättra verksamhetens resultat och rapportering för drift, miljö, sociala frågor och styrning genom bästa praxis- och molnprogramvara.
Benchmark ESGTM | Gensuite omfattande, molnbaserad programvara för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (environmental, social, governance, ESG) för hantering av risker och efterlevnad, EHS, hållbarhet, produktförvaltning och ansvarsfulla inköp. Under mer än 20 år har mer än 120 företag litat på Benchmark för intuitiva processfunktioner med bästa praxis med snabb ROI och överlägsen kundservice för att hjälpa organisationer att driftsätta sina ESG-program och tillhandahålla data på investeringsnivå till viktiga intressenter runt om i världen. Lär dig mer om Benchmark Risk + Compliance

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Manage climate, social, financial, operational, reputational risks, and governance issues with automated live reporting and workflows.
Onspring’s Environmental, Social and Governance (ESG) software solution centralizes data, automates assessments, streamlines sustainability disclosure reporting, and simplifies the management of your ESG initiatives. This means you can demonstrate success with audit-ready ESG data in a manner that investors can trust. Easily track ESG assessments and tasks, while reporting your ESG scores year-over-year. Lär dig mer om Onspring

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Workiva is the leading cloud provider of connected data, reporting, and compliance solutions.
In a world where data is everything and teams are everywhere, traditional software cant keep up and the tools you need keep adding upcreating chaos that puts you at risk for missed deadlines, bad intel, and steep fines. Workiva is the platform thats open, intelligent, and intuitive, so you can do your most complex work without manually having to go from system to system, software to software, or person to person. Rewrite the rules with us, and never go back. Welcome to the way work is suppose Lär dig mer om Wdesk

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Omvandla företagets riskstrategi från reaktiv till proaktiv med LogicGate Risk Cloud.
Välkommen till LogicGate Risk Cloud. Risk Cloud är en komplett uppsättning applikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela risklandskapet inom en organisation. Företagsledare är utrustade med en kvantitativ förståelse för sina organisationers riskställning och kan förbättra sina riskprogram och ta sig an smartare risker och möjligheter. Lär dig mer om Risk Cloud

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
VelocityEHS molnbaserade lösningar hjälper dig att nå dina EHS- och hållbarhetsmål snabbare och med större synlighet och enkelhet.
Fler personer litar på VelocityEHS än de fem största konkurrenterna tillsammans. Denna programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventative action, CAPA) ger dig friheten att hantera och rapportera åtgärder i alla dina EHS-aktiviteter på ett ställe. Tilldela uppgifter snabbt, ställ in automatisk eskalering av e-postaviseringar och se till att de fullföljs. Föreställ dig att dina granskningar, inspektioner, incidenter, din förändringshantering och utbildning sköts via en enda instrumentpanel. Dess prisbelönta programvara till ett bra pris. Kom igång på så lite som två till fyra veckor. Lär dig mer om VelocityEHS

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Fueled by a Regulatory Database, ProActivity helps organizations ensure EHS compliance and improve ESG performance.
ProActivity by Dakota Software helps organizations manage ESG performance by centralizing regulatory obligations, organizational policies, and other ESG data. It features a constantly updated regulatory and emissions factor library from reputable authorities such as EPA, OSHA, GHG Protocol, and more. It allows users to set targets and measure progress towards energy, emissions reductions, and other goals. Interactive dashboards give users instant access to fine-grain analytics and reporting. Lär dig mer om ProActivity Suite

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
SmartHead förser företag med innovativa lösningar för att kommunicera, hantera och spåra sina hållbarhetsinriktade aktiviteter.
SmartHead förser företag med en innovativ lösning för att kommunicera, hantera och spåra sina hållbarhetsinriktade aktiviteter. Ökad produktivitet hos de anställda, bibehållande av kunder, lojalitet hos affärspartner och förbättrad tillgång till ekonomi – allt detta blir verklighet när dina intressenter förstår och uppskattar dina hållbarhetsinsatser. Lär dig mer om SmartHead

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Hyperproof simplifies compliance management with easy task management, automated evidence collection, and audit preparedness tracking.
Hyperproof makes building out and managing your information security frameworks easy by automating repetitive compliance operation tasks so your team can focus on the bigger things. The Hyperproof solution also offers powerful collaboration features that make it easy for your team to coordinate efforts, collect evidence, and work directly with auditors in a single interface. Gone are the days of uncertainty around audit preparation and compliance management processes. Lär dig mer om Hyperproof

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
One of the world’s leading ESG platforms for companies to manage and improve working conditions in global supply chains.
Sedex is one of the world’s leading ESG platforms for companies to manage and improve unethical business practices in global supply chains. We provide a data exchange platform and consulting services to help companies improve their responsible and sustainable business practices, and source responsibly. Lär dig mer om Sedex

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
OneTrust is the most widely used technology to help organizations build more trusted privacy, security, and governance programs.
OneTrust is the #1 fastest growing and most widely used technology platform to help organizations be more trusted, and operationalize privacy, security, data governance, and compliance programs. More than 7,500 customers, including half of the Fortune 500, use OneTrust to build integrated programs that comply with the CCPA, GDPR, LGPD, PDPA, ISO27001, and hundreds of the world's privacy and security laws. Lär dig mer om OneTrust

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
The ESG Platform
Goby is the most intelligent, comprehensive, and intuitive platform for ESG management. It helps businesses establish, monitor, and communicate ESG initiatives that provide an imperative to attract and retain capital, accelerate sustainable and responsible growth, and mitigate enterprise risk. Lär dig mer om Conservice ESG

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Fieldguide is a Risk Advisory Services Platform that makes it easy for clients and teams to automate the entire engagement lifecycle.
Built by and for practitioners, Fieldguide is a comprehensive Risk Advisory Services Platform that makes it amazingly easy for clients and teams to automate the entire lifecycle of any type of engagement. Fieldguide provides accounting and audit firms end-to-end visibility across all engagements, streamlined collaboration with multiple clients, and unparalleled staff productivity for any risk framework, including SOC 1 and SOC 2, PCI, NIST and more. Lär dig mer om Fieldguide

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Diligent ESG supports GHG goal setting, risk monitoring and stakeholder reporting across diversity, climate, workforce, cyber & more
Diligent ESG (formerly Accuvio) empowers organizations to address the seminal components of ESG that matter most to their stakeholders, while meeting current reporting requirements and planning and preparing for the future. The solution acts as a nexus for ESG data to support GHG goal setting, risk monitoring and stakeholder reporting across diversity, climate, workforce safety, supply chains, third-party risk, cyber, and more. Lär dig mer om Diligent ESG

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
#1 CSR & ESG software Measure, report and drive value from corporate ESG programs. Nonprofits. Rated best value fundraising software
#1 CSR & ESG software Boost engagement and drive value from ESG programs. Ditch the spreadsheets, automate the process of creating measurable value that will impress your peers. Drive positive change with employees, customers or investors through loyalty and reward, volunteering, giving and matching. Grow your bottom line with purpose and impact that you can measure. Lär dig mer om Goodworld

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Med Emex kan företag hantera säkerhet och efterlevnad, förbättra resultaten och arbeta på ett hållbart och rapporterbart sätt.
Med Emex programvaruplattform kan företag hantera säkerhet och efterlevnad, förbättra resultaten och arbeta på ett hållbart och rapporterbart sätt. Lösningarna är lämpliga för medelstora och stora företagskunder inom olika branscher och stöder flera språkuppsättningar. Emex hjälper till att säkerställa att dina aktiviteter och din verksamhet ligger i linje med säkerhets-, hållbarhets- och miljömål och att du enkelt kan hantera externa rapporteringskrav. Lär dig mer om Emex EHS & ESG Software

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
ESG and impact reporting automation for asset managers.
Map, Measure and Grow your impact on people and the planet. We take out the complexity so you can quantify your results in ESG & impact investing, community programs, and DE&I initiatives. Lär dig mer om SAMETRICA

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Ett rapporteringsverktyg för projekt med inverkan. Spåra närvaro (timmar och kunskaper), budgetar och kostnader för projekt på en och samma plats med visualiseringar
Datahantering för team med inverkan. Programvaran hjälper ditt team att hantera dina program för ökad inverkan som rör människor och pengar. Inbyggd granskningsplikt och revisionsloggar för dina implementeringspartner och din gemenskap, vilket gör det enkelt för dig att få en bild av hur det går för din sociala inverkan, utbildning, donationer, volontärprogram och projekt. Plattformen är anpassningsbar och fungerar över flera sektorer, projekt och anpassade rapporteringskrav. Lär dig mer om The Social Collective

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Oracle Fusion Cloud EPM helps you model and plan across finance, HR, supply chain, and sales, streamline the financial close process
Oracle Enterprise Performance Management: Gain the agility and insights you need to outperform in any market condition. Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) helps you model and plan across finance, HR, supply chain, and sales, streamline the financial close process, and drive better decisions. Gain value with the most complete cloud, use embedded intelligence to make better decisions, and trust the acknowledged leader in Enterprise Performance Management Lär dig mer om Oracle Fusion Cloud EPM

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
denxpert helps corporates align their business vision with ESG requirements through intuitive compliance and data collecting.
While meeting ESG standards is crucial to stay competitive, compliance can feel daunting without expert help. Denxpert revolutionizes the way corporations manage ESG-minded data and create audit-safe reports. Our team of experts will bring order to chaos by offering step-by-step guidance throughout your ESG journey. With our intuitive ESG management software, compliance, data collection, and reporting will become effortless. Lär dig mer om denxpert

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Allt från flygplatsoperatörer till tillverkningsföretag och akademiska institutioner förlitar sig på Tekmon för att nå sina intressenter.
Att fortlöpande hålla medarbetarna informerade om operativa förändringar eller kritiska händelser kan vara en utmaning. Tekmon Mass Notification är ett molnbaserat aviseringssystem för omedelbara en- och tvåvägsmeddelanden till tiotals, hundratals eller till och med tusentals mottagare över flera kanaler (röst, sms, e-post) och på olika språk. – Rättvis prismodell – Implementering samma dag – Användarvänligt – Flexibla integreringar Lär dig mer om Tekmon

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
The complete sustainability measurement and social value engagement suite to keep the work that matters most moving forward.
Impact is a complete reporting and engagement platform for your non-financial data. Automate the capture, interrogation and measurement of your data to produce insightful sustainability, social value and ESG reports in real-time and maintain compliance with international laws and standards. Impact provides everything you need to engage with your stakeholders at all levels and truly understand the effects your sustainable initiatives are having on society and the social value generated. Lär dig mer om Impact

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Sverige Lokal produkt
Worldfavor makes it easy for organizations to access and share sustainability information.
Worldfavor is a global network connecting organizations across the world to access, share, and gain insights from sustainability and compliance data. The sustainability platform leverages the latest technology to fuel sustainable action internally and through far-reaching value chains. As of today, 25,000+ organizations in 130 countries are using Worldfavor's sustainability platform to drive transparency and sustainability in the value chain. Lär dig mer om Worldfavor

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
With Intelex's ESG Management Software, you can be confident, compliant and in control of your ESG path. Watch a demo and see how.
The writing is on the wall–businesses need to prioritize ESG if they want to be the leading players in tomorrow's corporate arena. No matter where you are in your ESG journey–just beginning to aggregate disparate data or searching for a tool to vault you to ESG industry leadership–Intelex's ESG Management Solution wil help propel your business toward a sustainable and successful future. With Intelex, you can be confident, compliant and in control of your ESG path. Lär dig mer om Audits Management Software

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Sustainability software to increase profit, reduce risk and manage compliance. Unlocks the value of ESG for Investors and Corporates.
Turnkey provides award-winning sustainability software to help organisations address the challenges of climate change sustainability and ESG. 125+ clients including Corporates, Investors and Financial Institutions use Turnkey to: 1) Comply with ESG regulatory & frameworks i.e. SFDR, SECR, TCFD, IFC, GRI, UN PRI, UN SDGs, SASB 2) Maximise efficiency: analytics to identify cost savings & drive value 3) Achieving net-zero: what-if scenarios, target settings, predictive analysis 4) Reduce risk Lär dig mer om Turnkey Group

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Award winning web-based ESG & sustainability software trusted by 1,100+ business locations.
SustainIQ is a multi-award winning sustainability & ESG software solution that monitors, measures and reports on social, economic and environmental impacts. Pull all the elements of sustainability & ESG together on one reporting dashboard, providing consistent reporting across the board. By providing one solution, SustainIQ can help your business save time & money, increase competitiveness in tenders, build trust in your supply chain and help create a transparent, trusted brand. Lär dig mer om SustainIQ

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Provides utility data management, ESG support, demand response, and metering solutions for multi-facility C&I clients and suppliers.
THGs Energy Intelligence Suite houses utility invoice and energy data for 1000+ unique customers, 275,000+ accounts, behind 1000+ utilities across North America for all C&I types. THG's EIS offering enables ESG and GHG accounting and reporting, as well as benchmarking and sustainability tracking. The automated demand response (ADR) controller supports economic, emergency, and ancillary DR services nationwide. Lär dig mer om Energy Intelligence Suite

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Cloud-based ESG management platform that helps develop baselines, KPIs, share ratings and more.
ESGenius! is an automated, cloud based ESG management platform (SaaS) that helps users establish baselines, develop KPIs, track progress, and share pragmatic ESG ratings with stakeholders & investors in full transparency. It introduces AI (Artificial Intelligence) and CBA (Cost-Benefit Analysis) to eliminate human error and bias from ESG Ratings. Lär dig mer om ESGenius!

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Drive performance and meet investor demands by managing the environmental, social, and governance requirements.
NAVEX ESG is a complete platform that helps organizations remove the complexity and confusion of managing multiple sustainability efforts, which make your supply chain more resilient and respond to the demand of investors, consumers, and most talented employees. The functionality gathers resource, environmental, third-party, performance, and other corporate data for analysis and reporting, so you can take the right actions to support initiatives. Lär dig mer om NAVEX ESG

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Enablon ger dig en komplett EHS-programvara som utformats för Fortune 500-företag.
Enablon lanserades för 20 år sedan och erbjuder en mycket omfattande EHS-programvaruplattform för företag som utformats för stora och komplexa organisationer. Hundratals Forbes Global 2000-företag och miljontals användare runt om i världen förlitar sig på deras programvarulösningar för att minimera risker, öka arbetarnas säkerhet, förhindra incidenter från att inträffa och uppnå regelefterlevnad (ISO 45001, ISO 14001, ISO 31000, TRI, GHG MRR, CAA, Product Stewardship med flera). Be om en gratis demo nu. Lär dig mer om EHS Management Software

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Optial SmartStart är en modulär lösning som stödjer en organisations GRC-aktiviteter.
Optial SmartStart är en förstklassig företagsprogramvara för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC) som levererat avancerade risklösningar globalt i över 20 år. Riskmodulen bygger på en kraftfull och flexibel plattform som tillhandahåller länkade riskbedömningar, riskdefinitioner, uttalanden om riskbenägenhet och begränsningsplaner plus en omfattande uppsättning insiktsfulla riskrapporter. Genom att använda arbetsflöden och ramverk i hela organisationen kommer riskmodulen att passa dina riskhanteringsaktiviteter, oavsett om du har 10 eller över 20 000 platser. Lär dig mer om Optial SmartStart

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Software for investment-grade ESG reporting, science-based management, and audit-ready compliance.
Locus' award-winning ESG & Sustainability solution gives users the tools to optimize their sustainability management. All Locus software is supported by a qualified team of US-based EHS&S experts. Whether you need to report for state or federal regulations, CSR, CDP, GRI, TCR, or ESG, our robust sustainability solution and experienced staff will make your job easier. Lär dig mer om Locus ESG & Sustainability

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Metrio är en plattform för hållbarhetsrapportering som hjälper dig att driva din hållbarhetsstrategi, optimera dina resultat och identifiera ESG-risker och
Metrio är en plattform för hållbarhetsrapportering som hjälper dig att driva din hållbarhetsstrategi, optimera dina resultat och identifiera ESG-risker och möjligheter. Använd Metrios innovativa plattform för att samla in, hantera, analysera och lämna ut dina data för miljö, social och styrning (environmental, social, and governance, ESG), skapa instrumentbräden med hjälp av en anpassad mall eller något av de globala ramverken (GRI, SASB, CDP, TCFD) och för att kommunicera dina resultat till interna och externa intressenter. Programvaran är certifierad av Bcorp. Lär dig mer om Metrio

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Future-proof your business by fighting climate change. Comprehensive sustainability software your whole company can use.
Sustain.Life helps make sustainability universally accessible, providing companies with an affordable, easy-to-use SaaS platform that empowers organizations—regardless of budget, expertise, or industry—to adopt more sustainable business practices, account for their carbon usage, and reduce their environmental impact. Lär dig mer om Emissions Management

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Next-generation GRC platform enabling teams to implement, assess, monitor and manage risk and compliance across the organization.
A full-suite GRC platform for ESG, cyber, governance, risk and compliance – designed to deliver data-driven insights powered by AI technology to innovative organizations. Perform Integrated Risk Management, Policy Management, IT and Cyber Risk Assessments, Third Party Risk and more. Intuitively identify risks in real-time, increase transparency and compliance efficiency, and collaborate effectively across your enterprise and third parties. Lär dig mer om Alyne

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Built to help commercial properties collaborate with contractors to optimize HVAC/R performance and manage compliance.
Built to help commercial properties collaborate with contractors to optimize HVAC/R performance and manage compliance. Lär dig mer om Trakref

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Measurabl is the worlds most widely adopted ESG (environmental, social, governance) data management solution for real estate.
Measurabl is the world’s most widely adopted ESG data management solution by commercial real estate. Firms and Managers entrust Measurabl with more than $2 trillion in assets, representing over 12 billion square feet across 90 countries. Measurabl helps forward-thinking companies measure, manage, and disclose their ESG performance. Lär dig mer om measurabl

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
The Assent Supply Chain Sustainability Platform helps complex manufacturers meet their compliance and sustainability goals.
The Assent Supply Chain Sustainability Platform is trusted by the world’s most responsible, sustainability-focused complex manufacturers. Assent gives you deep visibility and data-driven intelligence to achieve your compliance and sustainability goals, combining regulatory expertise with our innovative software platform. Lär dig mer om Assent

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Cloud-based data privacy platform that enables businesses to ensure vendor compliance and manage consents as well as revocations.
Data compliance used to be a manual, complicated process. You don't need to be a compliance professional to use Osano. What used to take training and months of work, now takes minutes! Instantly help your website comply with all data privacy laws. Plus explore vendor risk for more than 7,000 companies in a flash. Are we missing a vendor? Request it and our attorneys will review it within 24 hours. Learn more about how Osano can help your business Lär dig mer om Osano

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Novisto gör det möjligt för organisationer att effektivisera ESG-upplysningar, jämföra prestanda och kommunicera mer effektivt med intressenter.
Novisto är en SaaS-programvara för datahantering och analys av miljö, social och styrning (environmental, social, and governance, ESG) som hjälper organisationer att öka effektiviteten i datainsamling en, förbättra ESG-datakvaliteten, jämföra prestanda med kollegor och kommunicera mer effektivt med interna och externa intressenter. Novisto gör det möjligt för organisationer att behålla kontrollen över sitt ESG-narrativ och skapa värde från sin icke-finansiella information. Lär dig mer om Novisto

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Our free core ESG platform enables unlimited users to play an integral part of your ESG culture whatever your organisational size.
myConsole operationalises purpose & ESG across the organisation by integrating all ESG approaches & activities in one platform that drives ESG strategies forward. Use the free core platform plus a range of additional costed tools to enable development of plans & actions, progress monitoring of impacts against targets, management risks & mitigations as well as the coordination of disclosure creation turning your ESG approaches, activities, projects and initiatives into publishable disclosures. Lär dig mer om myConsole

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
A cloud-driven solution with real-time analytics, support for higher visibility and international standards such as GRI, CDP, UN SDG
Eka platform delivers a consolidated sustainability and ESG solution to capture ESG data, track corporate sustainability goals, manage employees’ health & safety enabling you to create business value and realize the true impact of your sustainability programs. Lär dig mer om Eka

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Corporate governance system, with which it is possible to schedule meetings, share materials and organize votes and deliberations
Atlas Governance is the largest governance portal in Latin America, with more than 12,000 active counselors and more than 400 organizations using the platform to make their governance. The portal allows directors and organizations to manage advice, convene videoconferencing meetings, in real time, easily access meeting minutes and manage strategic projects. Did you like it? Schedule a demonstration and meet closely the portal that is simplifying governance around the world! Lär dig mer om Atlas

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Cubemos offers companies a tool for electronic assessment and certification for their digital learning.
Cubemos is an AI-supported, deep-learning software solution that offers companies the opportunity to certify their digital learning for example, advanced training and assessing staff or applicants. The developer states the goal is to enable a secure testing environment that meets data security requirements for modern online services. The core components of the application include skeleton tracking and identity verification. Lär dig mer om Cubemos

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
IMPACT supports corporate sustainability in accordance with the most important global standards (GRI Certified).
IMPACT is the platform that allows you to manage all areas related to corporate sustainability. Based on international standards, IMPACT manages environmental and social performances, ensures compliance, minimizes risk and improves business value creation. Our applications: - SDGs-based strategy and sustainability plan - Stakeholder Engagement & Materiality Matrix - Taskforce on Climate-related Financial Disclosures - HSE collection and monitoring - Sustainability Reporting -Rating ESG Lär dig mer om IMPACT

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Sverige Lokal produkt
Position Green

Position Green

(0) Sverige Lokal produkt
Cloud-based solution that enables organisations to collect, manage, analyse, and visualise ESG data and generate reports.
With the Position Green platform, you can efficiently collect, analyse and report ESG data across your entire organisation and network of supplier with full traceability. A proactive and collaborativ e approach that consolidates all your sustainability data in one central location. Three products in one solutions ensure that you optimise your sustainability work in every area, achieving transparency and traceability. Lär dig mer om Position Green

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Sverige Lokal produkt
Kodiak Hub

Kodiak Hub

(0) Sverige Lokal produkt
Kodiak Hub is a Cloud-Based Modular Software of Supplier Relationship Management (SRM) Solutions.
Kodiak Hub is a cloud-based modular software of Supplier Relationship Management (SRM) solutions. Manage and consolidate all your Supplier Data in one place to help you spot Risks in your Supply Chain, Collaborate with Suppliers, Source Responsibly and become more Sustainable. Automate and gather data from Supplier Evaluations, Audits, Self-Assessments, Contracts, Product Information and Financial records and leverage AI & Automation to save time and money. Lär dig mer om Kodiak Hub

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering