Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

ESG

ESG-programvara hjälper företag att automatisera datainsamling och hantera rapporteringsramar för initiativ inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). ESG-programvara kan hjälpa företag att utveckla och övervaka KPI:er, spåra framstegen i ESG-initiativ, göra miljömätningar och förenkla rapporteringen av information.

Utvald programvara

Programvara med flest recensioner

Utforska produkterna med flest användarrecensioner i kategorin ESG

14 resultat

Novisto gör det möjligt för organisationer att effektivisera ESG-upplysningar, jämföra prestanda och kommunicera mer effektivt med intressenter. Lär dig mer om Novisto
Novisto är en SaaS-programvara för datahantering och analys av miljö, social och styrning (environmental, social, and governance, ESG) som hjälper organisationer att öka effektiviteten i datainsamlingen, förbättra ESG-datakvaliteten, jämföra prestanda med kollegor och kommunicera mer effektivt med interna och externa intressenter. Novisto gör det möjligt för organisationer att behålla kontrollen över sitt ESG-narrativ och skapa värde från sin icke-finansiella information. Lär dig mer om Novisto

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Den främsta digitala lösningen för ESG-rapportering. Samla in data var som helst. Integrera system från tredje part. Bläddra bland förbyggda ESG-mallar. Lär dig mer om Tekmon
Alla verktyg du behöver för att automatisera din ESG-rapportering. Ingen kod, ingen IT. Digitalisera på mindre än en vecka! - Bläddra i vårt bibliotek med förbyggda ESG-mallar. - Bygg upp datainsamlingsprocesser med några få drag, släpp och klick. - Samla in data genom mobila enheter, även offline. - Integrera system från tredje part. - Hantera tidsfrister och sena inlämningar. - Skapa anpassade rapporter. Lär dig mer om Tekmon

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Metrio är en plattform för hållbarhetsrapportering som hjälper dig att driva din hållbarhetsstrategi, optimera dina resultat och identifiera ESG-risker och Lär dig mer om Nasdaq Metrio
Metrio är en plattform för hållbarhetsrapportering som hjälper dig att driva din hållbarhetsstrategi, optimera dina resultat och identifiera ESG-risker och möjligheter. Använd Metrios innovativa plattform för att samla in, hantera, analysera och lämna ut dina data för miljö, social och styrning (environmental, social, and governance, ESG), skapa instrumentbräden med hjälp av en anpassad mall eller något av de globala ramverken (GRI, SASB, CDP, TCFD) och för att kommunicera dina resultat till interna och externa intressenter. Programvaran är certifierad av Bcorp. Lär dig mer om Nasdaq Metrio

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Mäta, förbättra och rapportera ESG. Följa och rapportera till alla viktiga myndigheter. Allt-i-ett-plattform med expertstöd. Lär dig mer om Futureproof
Futureproof är det enklaste sättet för företag att mäta, förbättra och rapportera sin ESG och följa lagstiftningen. Plattformen används och uppskattas av både små och stora företag i alla branscher och kommer med obegränsat expertstöd från vårt team. Företag använder Futureproof för att: Mäta ESG-resultat, förstå risker och möjligheter, förbättra ESG-resultat med funktioner, färdplaner och resurser, rapportera till alla viktiga myndigheter och mycket mer. Prata med vårt team idag. Lär dig mer om Futureproof

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Lösning för hantering av finansiella resultat för små, medelstora och stora organisationer med expertis inom konsolidering och rapportering.
LucaNet är en programvara för hantering av finansiella resultat med expertis inom konsolidering av finansiella rapporter. Sedan 1999 har LucaNets integrerade lösning med inbyggd och färdiginstallerad funktionalitet hjälpt finanskontoren att nå sina affärsmål snabbare och fatta rätt strategiska beslut. LucaNet finns både i molnet och på plats för att erbjuda en skräddarsydd lösning som passar ditt företags storlek och preferenser. LucaNet har hjälpt över 3 000 kunder i fler än 50 länder. Lär dig mer om LucaNet

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Den mest betrodda EHSQ-programvaran som säkerställt kundframgång i över 30 år.
Cority är en betrodd EHSQ-programvaran för att säkerställa kundframgångar. Coritys allsidiga SaaS-plattform hjälper organisationer att säkert hantera EHSQ-information över avdelningar, regioner och världen. Över 800 organisationer i 70 länder litar på Cority för att säkerställa global efterlevnad, minska risker, standardisera procedurer, driva fram operativ excellens och se till att medarbetarna är säkra, hälsosamma och produktiva. Lär dig mer om Cority

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Förbättra verksamhetens resultat och rapportering för drift, miljö, sociala frågor och styrning genom bästa praxis- och molnprogramvara.
Benchmark ESGTM | Gensuite omfattande, molnbaserad programvara för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (environmental, social, governance, ESG) för hantering av risker och efterlevnad, EHS, hållbarhet, produktförvaltning och ansvarsfulla inköp. Under mer än 20 år har mer än 120 företag litat på Benchmark för intuitiva processfunktioner med bästa praxis med snabb ROI och överlägsen kundservice för att hjälpa organisationer att driftsätta sina ESG-program och tillhandahålla data på investeringsnivå till viktiga intressenter runt om i världen. Lär dig mer om Benchmark Gensuite EHS

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Omvandla företagets riskstrategi från reaktiv till proaktiv med LogicGate Risk Cloud.
Välkommen till LogicGate Risk Cloud. Risk Cloud är en komplett uppsättning applikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela risklandskapet inom en organisation. Företagsledare är utrustade med en kvantitativ förståelse för sina organisationers riskställning och kan förbättra sina riskprogram och ta sig an smartare risker och möjligheter. Lär dig mer om LogicGate Risk Cloud

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
VelocityEHS molnbaserade lösningar hjälper dig att nå dina EHS- och hållbarhetsmål snabbare och med större synlighet och enkelhet.
Fler personer litar på VelocityEHS än de fem största konkurrenterna tillsammans. Denna programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventative action, CAPA) ger dig friheten att hantera och rapportera åtgärder i alla dina EHS-aktiviteter på ett ställe. Tilldela uppgifter snabbt, ställ in automatisk eskalering av e-postaviseringar och se till att de fullföljs. Föreställ dig att dina granskningar, inspektioner, incidenter, din förändringshantering och utbildning sköts via en enda instrumentpanel. Dess prisbelönta programvara till ett bra pris. Kom igång på så lite som två till fyra veckor. Lär dig mer om VelocityEHS

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
SmartHead förser företag med innovativa lösningar för att kommunicera, hantera och spåra sina hållbarhetsinriktade aktiviteter.
SmartHead förser företag med en innovativ lösning för att kommunicera, hantera och spåra sina hållbarhetsinriktade aktiviteter. Ökad produktivitet hos de anställda, bibehållande av kunder, lojalitet hos affärspartner och förbättrad tillgång till ekonomi – allt detta blir verklighet när dina intressenter förstår och uppskattar dina hållbarhetsinsatser. Lär dig mer om SmartHead

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Med Emex kan företag hantera säkerhet och efterlevnad, förbättra resultaten och arbeta på ett hållbart och rapporterbart sätt.
Med Emex programvaruplattform kan företag hantera säkerhet och efterlevnad, förbättra resultaten och arbeta på ett hållbart och rapporterbart sätt. Lösningarna är lämpliga för medelstora och stora företagskunder inom olika branscher och stöder flera språkuppsättningar. Emex hjälper till att säkerställa att dina aktiviteter och din verksamhet ligger i linje med säkerhets-, hållbarhets- och miljömål och att du enkelt kan hantera externa rapporteringskrav. Lär dig mer om Emex EHS & ESG Software

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Ett rapporteringsverktyg för projekt med inverkan. Spåra närvaro (timmar och kunskaper), budgetar och kostnader för projekt på en och samma plats med visualiseringar
Datahantering för team med inverkan. Programvaran hjälper ditt team att hantera dina program för ökad inverkan som rör människor och pengar. Inbyggd granskningsplikt och revisionsloggar för dina implementeringspartner och din gemenskap, vilket gör det enkelt för dig att få en bild av hur det går för din sociala inverkan, utbildning, donationer, volontärprogram och projekt. Plattformen är anpassningsbar och fungerar över flera sektorer, projekt och anpassade rapporteringskrav. Lär dig mer om The Social Collective

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Enablon ger dig en komplett EHS-programvara som utformats för Fortune 500-företag.
Enablon lanserades för 20 år sedan och erbjuder en mycket omfattande EHS-programvaruplattform för företag som utformats för stora och komplexa organisationer. Hundratals Forbes Global 2000-företag och miljontals användare runt om i världen förlitar sig på deras programvarulösningar för att minimera risker, öka arbetarnas säkerhet, förhindra incidenter från att inträffa och uppnå regelefterlevnad (ISO 45001, ISO 14001, ISO 31000, TRI, GHG MRR, CAA, Product Stewardship med flera). Be om en gratis demo nu. Lär dig mer om EHS Management Software

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering
Optial SmartStart är en modulär lösning som stödjer en organisations GRC-aktiviteter.
Optial SmartStart är en förstklassig företagsprogramvara för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC) som levererat avancerade risklösningar globalt i över 20 år. Riskmodulen bygger på en kraftfull och flexibel plattform som tillhandahåller länkade riskbedömningar, riskdefinitioner, uttalanden om riskbenägenhet och begränsningsplaner plus en omfattande uppsättning insiktsfulla riskrapporter. Genom att använda arbetsflöden och ramverk i hela organisationen kommer riskmodulen att passa dina riskhanteringsaktiviteter, oavsett om du har 10 eller över 20 000 platser. Lär dig mer om Optial SmartStart

Funktioner

 • Hållbarhetshantering
 • Rapportering och analys
 • KPI-övervakning
 • Riskhantering