Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Programvara för behållarsäkerhet

Programvara för behållarsäkerhet hjälper organisationer att implementera policyer och säkerhetsverktyg för att skydda behållarbaserade applikationer, infrastruktur, bildregister, programvarans försörjningskedja och systemverktyg mot sårbarheter.

2 resultat

Se till att din inkapslade miljö är säker med Datadog Cloud Security Platform. Identifiera hot mot din inkapslade miljö i realtid. Lär dig mer om Datadog
Skydda din inkapslade miljö med Datadogs molnsäkerhetsplattform. Med hotdetektering i realtid och kontinuerliga konfigurationsgranskningar över applikationer, värdar, behållare och molninfrastruktur gör Datadog det enkelt att både snabba upp och skala upp din produktionssäkerhetsverksamhet. Använd nyckelfärdiga detekteringsregler som automatiskt övervakar granskningsloggar för att identifiera kritiska säkerhets- och efterlevnadsproblem i din inkapslade miljö. Lös problem snabbare med instrumentbräden i realtid. Lär dig mer om Datadog

Funktioner

 • För DevSecOps
 • Fortsatt integration
 • Policyhantering
 • Runtime Container Security
 • Containerskanning
 • Behållarisolering
Över 100 molntillgångar? Få omedelbar, arbetsbelastningsdjup säkerhet för AWS, Azure och GCP – utan luckor i täckning och problem med agenter.
Har du mer än 100 molntillgångar? Orca Security tillhandahåller arbetsbelastningsdjup säkerhet och efterlevnad för AWS, Azure och GCP utan luckor i täckning, larmutmattning och driftkostnader för agenter. Med Orca finns det inga förbisedda tillgångar, inga DevOps-problem och inga prestandaproblem i livemiljöer. Det upptäcker sårbarheter, skadlig kod, felkonfigurationer, lateral rörelserisk, svaga och läckta lösenord och högriskdata som personligt identifierbar information, och prioriterar sedan risk baserat på miljökontext. Lär dig mer om Orca Security

Funktioner

 • För DevSecOps
 • Fortsatt integration
 • Policyhantering
 • Runtime Container Security
 • Containerskanning
 • Behållarisolering