Filterresultat (1)
Tillgängliga länder
Länder där produkten är tillgänglig. Obs! Kundsupport är kanske inte tillgängligt i det landet.
Sverige
Prissättningsalternativ
1 resultat
En Linux-distribution byggd kring C musl libl och Busybox-implementering. Det är en distro för enfunktionssystem och nätverksbaserade system.
Alpine Linux är en terminalbaserad Linux-distribution som inte kräver mycket processkraft eller installationsutrymme. Säkerhetsfunktioner som Grsec- och Pax-kärnfixar erbjuder skydd, granskning och processtyrning, vilket gör plattformen lämplig för VPN-tjänster och brandväggar. Linux-miljön har paket från lagringsplatsen och använder OpenRC:s init- och skriptdrivna konfigurationer för att tillhandahålla en störningsfri miljö. Användarna kan lägga till andra paket och kontrollera installationer medan säkerhetsfunktionerna förhindrar exploatering och sårbarheter. Alpine Linux APK-pakethanterare tillåter uppgraderingar, tar bort paket och återgår till tidigare versioner om uppgraderingarna har buggar. Lär dig mer om Alpine Linux

Funktioner

  • Systemuppdateringar
  • Apphantering
  • Kernel
  • Datasäkerhet