Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Operativsystem

Operativsystem hanterar programvaran på datorer mobila enheter för att köra och lagra data, applikationer, filer, program med mera. Dessa system tillhandahåller ett gränssnitt så att applikationer kan köras samtidigt samt intern lagring för kontinuerliga uppdateringar.

Filterresultat (1)
Tillgängliga länder
Länder där produkten är tillgänglig. Obs! Kundsupport är kanske inte tillgängligt i det landet.
Sverige
Prissättningsalternativ

1 resultat

En Linux-distribution byggd kring C musl libl och Busybox-implementering. Det är en distro för enfunktionssystem och nätverksbaserade system.
Alpine Linux är en terminalbaserad Linux-distribution som inte kräver mycket processkraft eller installationsutrymme. Säkerhetsfunktioner som Grsec- och Pax-kärnfixar erbjuder skydd, granskning och processtyrning, vilket gör plattformen lämplig för VPN-tjänster och brandväggar. Linux-miljön har paket från lagringsplatsen och använder OpenRC:s init- och skriptdrivna konfigurationer för att tillhandahålla en störningsfri miljö. Användarna kan lägga till andra paket och kontrollera installationer medan säkerhetsfunktionerna förhindrar exploatering och sårbarheter. Alpine Linux APK-pakethanterare tillåter uppgraderingar, tar bort paket och återgår till tidigare versioner om uppgraderingarna har buggar. Lär dig mer om Alpine Linux

Funktioner

  • Apphantering
  • Datasäkerhet
  • Systemuppdateringar
  • Kernel