Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Intäktscykelhanteringsprogramvara

Intäktscykelhanteringsprogramvara är utformade för att hjälpa vårdgivare och medicinska kliniker att spåra och hantera intäkter som genereras under patientens livscykel.

1 resultat

Tensoft Revenue Lens är en prisvärd och fristående SaaS-lösning för intäktsredovisning för omnikanalsföretag som arbetar med teknik och programvara.
Tensoft Revenue Lens är byggd för att hantera grundläggande till komplexa intäktsredovisningsscenarier och kan enkelt hantera alla dina intäktsredovisningsbehov, inklusive komplex fakturering och kontraktshantering samt avancerad efterlevnadskontroll. Programvaran kan hjälpa till att sänka dina revisionskostnader, förbättra noggrannheten, leverera insyn i realtid och eliminera bortfall av intäkter. Programvaran körs med vilket redovisnings- eller ERP-system som helst och kan implementeras snabbt. Lär dig mer om Tensoft Revenue Lens

Funktioner

  • EHR/EMR-integration
  • Patientplanering
  • Verifiering av försäkringsberättigande
  • Betalbearbetning
  • Kundfordringar
  • För vård