Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

CTRM-programvara

CTRM-programvara är utformade för att hjälpa företag att hantera inköp och försäljning av råvaror samt riskhantering och varulogistik.

2 resultat

Flexibel plattform som hjälper råvaruhandelsföretag att fånga upp affärer, hantera finansiella transaktioner och övervaka risker i realtid.
Comcore CTRM-lösningen hjälper företag med mellan 3 och 500 användare att hantera hela livscykeln för fysisk handel eller pappershandel, från front till middle till back office med relevanta funktioner för efterlevnad som revisioner och tillståndshantering. På den fysiska sidan erbjuder programvaran stöd för råolja, raffinerade produkter, kol, metaller och mjuka råvaror. Pappersmässigt erbjuder programvaran stöd för swappar, CFD, terminskontrakt och optioner. Systemet låter dig övervaka, rapportera och korrekt hantera olika typer av risker. Lär dig mer om Comcore

Funktioner

 • Finanshantering
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Dokumenthantering
 • Integreringar med tredjepart
 • Logistikhantering
 • Bokföring
CommodityPro är en handels- och riskhanteringsprogramvara för företag som optimerar din handelsverksamhet och förbättrar dina vinstmarginaler.
CommodityPro är en riskhanteringsplattform för företag som utvecklats av TechnoGen, en leverantör av IT- och programvarutjänster som är baserad i Indien. CTRM-plattformen fokuserar huvudsakligen på att analysera en rad olika riskfaktorer tillsammans med deras möjliga inverkan på affärsfunktioner. En leverantör av programvara för varuhandel och riskhantering med framtiden för sig, som betjänar råvaruföretag inom olika handelsområden, såsom kontrakt, finans, lager, distributions- och handelsdokumentation. Lär dig mer om CommodityPro

Funktioner

 • Finanshantering
 • Kontrakt / Licenshantering
 • Dokumenthantering
 • Integreringar med tredjepart
 • Logistikhantering
 • Bokföring