Sverige Visa lokala produkter
30 resultat
Tricentis NeoLoad is used to build continuous performance and load testing for all use cases from APIs and microservices to end-to-end. Lär dig mer om NeoLoad
Tricentis NeoLoad is for experts and non-experts, to build continuous performance and load testing for all use cases from APIs and microservices to end-to-end testing of monolithic applications. Teams design, maintain and run performance tests and analyze results within continuous integration pipelines to scale and standardize their performance testing. Lär dig mer om NeoLoad

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Loadero is a SaaS tool for cloud-hosted end-to-end tests for web applications. It utilizes UI automation at scale for load tests. Lär dig mer om Loadero
Loadero is a SaaS tool for cloud-hosted end-to-end tests for web applications. It utilizes Selenium web browser automation to simulate real user interaction with the tested application. Each test participant's browser version, location, different network conditions, and media to simulate webcam and mic can be configured. This allows to load test different web applications, including those using WebRTC for video calling and conferencing. Thousands of users can be configured for a single test. Lär dig mer om Loadero

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Ladda och testa dina webbplatser, webbappar och API:er. Minska risken för långsamhet/stilleståndstid på grund av högtrafikhändelser. Lär dig mer om Loadster
Simulera tusentals användare som besöker din webbplats, webbapp eller API. Förbered dig för evenemang med hög trafik och minska risken för störningar och avbrott genom att göra belastningstest i förväg Generera realistiskt stora mängder trafik från över 24 molnregioner runt om i världen, eller dina motorer på dina egna servrar. Betala med Loadster Fuel eller få en plan för obegränsade tester till ett fast månadspris. Kör dina första tester på några minuter. Lär dig mer om Loadster

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Ranorex Studio är din kompletta verktygsuppsättning för att accelerera början–till-slut-gränssnittstestning för skrivbords-, webb- och mobilapplikationer.
Snabbare testning med Ranorex Studio, ditt allt-i-ett-verktyg för UI-testautomatisering. Utför end-to-end-tester på skrivbord, webb och mobila plattformar. Automatisera utmanande gränssnitt som ERP och äldre applikationer. Kör regressionstester parallellt eller distribuera dem på en Selenium-gridd för att få snabb respons om applikationskvaliteten. Ranorex Studio är enkelt för nybörjare med ett kodlöst ”klicka och gå”-gränssnitt, men kraftfullt för automatiseringsexperter med en komplett integrerad utvecklingsmiljö (integrated development environment, IDE) och kan integreras med CI/CD-verktyg. Lär dig mer om Ranorex Studio

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
LoadView is a cloud-based load testing solution that allows DevOps teams to load test their websites, web applications, and APIs.
LoadView is ideal for DevOps teams and performance testing engineers looking to load test websites, web applications, APIs, and streaming media with thousands of concurrent connections, using real browsers, from a fully managed cloud. Quickly and easily script complex user scenarios, offering the flexibility to design multiple test scenarios for todays most complex websites and web applications. LoadView also includes support for load testing Postman Collections and JMeter scripts. Lär dig mer om LoadView

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
An open-source performance testing software to test APIs, web and mobile applications at any stage of software development lifecycle.
An open-source performance testing software to test APIs, web and mobile applications at any stage of software development lifecycle. Lär dig mer om BlazeMeter

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Load testing software that helps professionals measure test performance across various type of applications, servers and protocols.
Load testing software that helps professionals measure test performance across various type of applications, servers and protocols. Lär dig mer om Apache JMeter

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
ReadyAPI allows teams to create, manage, and execute automated functional, security and performance tests in one centralized interface.
ReadyAPI allows teams to create, manage, and execute automated functional, security, and performance tests of RESTful, SOAP, Kafka and other web services in one centralized interface inside your CI/CD pipeline – accelerating API quality for Agile and DevOps software teams. Get started by importing API definitions like OpenAPI/Swagger or AsyncAPI, testing and recording live API traffic, or virtualizing web services to remove pipeline dependencies. Lär dig mer om ReadyAPI

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Load testing platform that helps network engineers test circuit bandwidth, L2/L3 forwarding, load balancing, and other activities.
Load testing platform that helps network engineers test circuit bandwidth, L2/L3 forwarding, load balancing, and other activities. Lär dig mer om Ostinato

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Sverige Lokal produkt
Cloud based load testing solution that helps DevOps teams to identify and fix issues early in the software development cycle.
Cloud based load testing solution that helps DevOps teams to identify and fix issues early in the software development cycle. Lär dig mer om Load Impact

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Load testing solution that helps businesses conduct tests on targeted hosts to verify DNS and share statistics and graphs in real-time.
Load testing solution that helps businesses conduct tests on targeted hosts to verify DNS and share statistics and graphs in real-time. Lär dig mer om Loader.io

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Load, stress and performance testing for websites, applications and servers.
WAPT is a load and performance testing tool that works for any web site from a simple web service to a customized ERP or CRM solution. Mobile web applications, corporate portals and intranet sites implemented with any technologies can be easily tested with WAPT. The test is created in a matter of minutes by recording it in a browser. Descriptive graphs and reports will let you analyze the performance parameters of the system components under various load conditions. Lär dig mer om WAPT

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Gatling Enterprise är Gatlings officiella företagsversion. Gatling är ett testverktyg med öppen källa för belastningstestning av webbapplikationer.
Gatling Enterprise är Gatlings officiella företagsversion. Gatling är ett testverktyg med öppen källa för belastningstestning av webbapplikationer. Gatling Enterprise är en hanteringsplattform för dina Gatling-belastningstester. Programvaran innehåller avancerade funktioner för rapportering (live-rapportering, mätvärden för TCP-anslutningar, bandbreddsanvändning, injektorer och övervakning) och automatisering (offentliga API, nya plugin-program för kontinuerlig integration och klusterläge). Lär dig mer om Gatling Enterprise

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Performance testing tool that helps generate user load on-premise and on the cloud using IDE, Websocket, AJAX, HTML5, and more.
Performance testing tool that helps generate user load on-premise and on the cloud using IDE, Websocket, AJAX, HTML5, and more. Lär dig mer om WebLOAD

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Application load testing platform with browser performance analysis and automatic scripting that can be used in a variety of scenarios
Application load testing platform with browser performance analysis and automatic scripting that can be used in a variety of scenarios Lär dig mer om Flood

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Sverige Lokal produkt
Apica

Apica

(0) Sverige Lokal produkt
Belastningstest i företagsklass byggt för tillväxt
Apica LoadTest är ett verktyg för applikationstest som är utformat för att hjälpa företag att säkerställa skalbarheten i sina hemsidor, appar, API och sakernas internet (internet of things, IoT). Genom att testa applikationsprestanda vid olika belastningar kan IT- och DevOps-team identifiera och isolera flaskhalsar som bara syns under högtrafik, vilket förbättrar verksamhetens effektivitet för att lösa kritiska problem innan de orsakar verkliga skador. Lär dig mer om Apica

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Using a familiar JMeter interface, yet adding enterprise-level features such as simple test recording, powerful editing and reporting.
Using a familiar JMeter interface, yet adding enterprise-level features such as simple test recording, powerful editing and reporting. Lär dig mer om SmartMeter.io

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Evaluate the effectiveness of your application with system that offers functional tests, visual data comparison, and results analysis.
Evaluate the effectiveness of your application with system that offers functional tests, visual data comparison, and results analysis. Lär dig mer om Telerik Test Studio

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Simple and scalable SaaS delivered performance testing solution.
Cloud-based testing solution that makes it easy to plan, run and scale performance tests without the need to deploy and manage infrastructure. Lär dig mer om LoadRunner Cloud

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Confidently prepare for your busiest times and new releases and ensure your site meets todays demand.
Our service uniquely creates a real world load model, based on a mixture of end-to-end user journeys. We script dynamic journeys that make choices from page content as real users would exposing all bottlenecks and performance issues. Our User Journey Load testing is performed from the users perspective simulating an increasing number of concurrent users carrying out multi-page transactions Lär dig mer om thinkTribe

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
TestBench is the only tool in the market, combining state-of-the-art test management with efficient smart test design capabilities.
- Unique Exploratory Testing Extension for collaborative test sessions - Test Suites structure test cases into subsets, e.g., to define retests - Test Sessions collect and present test execution results - AI-based translation of user content, chat, and UI-sharing boost collaboration - Complete REST-API to integrate test automation and DevOps or 3rd-party systems - Included proven best practice examples - Built-in Jira-Sync Lär dig mer om TestBench

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
The automated backend testing platform that will get you to Continuous Delivery.
The automated backend testing platform that will get you to Continuous Delivery. Lär dig mer om Loadmill

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
AI-based test automation platform that enables Load testing of up to 3 M concurrent users with true UX-level timings.
AI-based test automation system that helps enterprises improve the quality, performance, and security of their applications. Appvance's quality platform, AIQ, enables the easy reuse of test scripts to support Load testing automatically, in addition to Functional and Security testing. Test up to 3 million concurrent users with true UX-level timings or test at the API level. Even simulate multi-platform use cases. Lär dig mer om Appvance IQ

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
It is a load testing solution that helps businesses validate system scalability, measure control panel capacity, and more.
It is a load testing solution that helps businesses validate system scalability, measure control panel capacity, and more. Lär dig mer om Spirent Landslide Virtual

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
ApiZapi is a cloud-hosted service that runs Web Application load tests on your HTTP API endpoint.
ApiZapi is a cloud hosted service that allows you to perform scenario based testing on your HTTP JSON API endpoint and do load testing by simulating many thousands of users interacting. You specify each individual call and then specifying how many virtual users you want for your test run and how long it should run for. There is no code or configuration markup files to write at all. You can literally get up and running in minutes on the ApiZapi cloud based software as a service built in AWS. Lär dig mer om ApiZapi

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Mobile and web application load testing solution that helps with determining performance and scalability.
Load testing tool designed for mobile, web, and enterprise applications. It helps businesses with determining scalability and web performance, website stress testing, and pinpointing issues and bottlenecks. Features of the platform include automatic load test recording, KPI graphs, and complete transaction log analysis. Lär dig mer om StresStimulus

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Regression testing solution that helps businesses automate their testing process.
Load testing software designed to help businesses with cross-platform regression testing. Features of the platform include detailed test reports, script creation and maintenance, test scheduling and planning, and stress testing. Lär dig mer om Executive Automats

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
LoadNinja is a cloud-based load testing tool that tests the load capacity of web-based applications on real browsers.
LoadNinja enables testers of all backgrounds and experience levels to effortlessly create sophisticated load tests. LoadNinja's browser-based approach replaces load emulators with real browsers, eliminates time-consuming correlations, and delivers reliable, actionable results. Reduce testing time with scriptless tests that capture client-side interactions, debug errors in real-time, and instantly identify performance bottlenecks. Lär dig mer om LoadNinja

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Cloud-based no-code test automation tool that lets businesses monitor API regression, auto-generate integration tests, and more.
HyperTest is a no-code test automation tool that regresses all your APIs by auto-generating integration tests using your network traffic without asking teams to write a single line of code, also giving a way to reproduce these failures inside actual user-journeys. HyperTest tests a user-flow, across the sequence of steps an actual user will take in using the application via its API calls. Lär dig mer om HyperTest

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning
Japanese-targeted feedback management service that helps users with self-understanding and fosters a culture of mutual feedback.
360 automatically generates an Excel graph of results, and Japanese individuals can use it as feedback material. The managerial function enables administrators to set their rating details and customize evaluation item settings, user registrations, assessment criteria, and evaluation assignments. Business managers can confirm the response status of each evaluator on the system and streamline the response collection work. The software features a mail delivery function that allows corporations to register client email addresses and send messages regarding the start of evaluations, prompt responses, and evaluation completion. The free input field lets users enter text, such as comments or advice. Lär dig mer om mockmock

Funktioner

 • Skripttestning
 • Ladda scenarier
 • Testhantering
 • Mobil testning