46 resultat
Varför Capterra är gratis
Samla databasövervakningen i en enda plattform och felsök databasprestandaproblem i sitt sammanhang med Datadog. Lär dig mer om Datadog
Bevaka proaktivt dina databasers hälsa och prestanda för att minimera driftstopp och felsöka problem med Datadogs databasövervakning. Datadogs enhetliga övervakningsplattform gör att du kan samla in, visualisera och varna om alla dina databasprestandadata och applikationsberoenden i en enhetlig vy, vilket påskyndar felsökning, förenklar utredningar och uppmuntrar till samarbete mellan olika team. Lär dig mer om Datadog
Bevaka proaktivt dina databasers hälsa och prestanda för att minimera driftstopp och felsöka problem med Datadogs databasövervakning. Datadogs enhetliga övervakningsplattform gör att du kan samla in,...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
MariaDB is the database for all, supporting any workload, in any cloud, at any scale. Lär dig mer om MariaDB
MariaDB is the database for all, supporting any workload, in any cloud, at any scale. It has the versatility to support transactional, analytical & hybrid workloads as well as relational, JSON & hybrid data models. MariaDB scales from standalone databases & data warehouses to fully distributed SQL for executing millions of TPS & performing interactive, ad hoc analytics on billions of rows. Deploy MariaDB on commodity hardware, on all major public clouds & through MariaDB SkySQL DBaaS. Lär dig mer om MariaDB
MariaDB is the database for all, supporting any workload, in any cloud, at any scale. It has the versatility to support transactional, analytical & hybrid workloads as well as relational, JSON &...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Börja samla in och organisera data för att driva fram bättre beslut – allt på mindre än en timme utan behov av datatekniker. Lär dig mer om Mozart Data
Mozart Data automatiserar arbetet som datatekniker vanligtvis utför för att starta och hantera en modern datastack. Programvaran hanterar ett (Snowflake) datalager, underhåller ETL-pipelines och tillhandahåller ett lättanvänt gränssnitt för schemaläggning och övervakning av dataomvandlingar. Lär dig mer om Mozart Data
Mozart Data automatiserar arbetet som datatekniker vanligtvis utför för att starta och hantera en modern datastack. Programvaran hanterar ett (Snowflake) datalager, underhåller ETL-pipelines och...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Ett mycket bra UX-övervakningsverktyg och det är också en allt-i-ett APM, BPM, RUM, automatisering, realtid, 24x7, big data-plattform
germainAPMs huvudsakliga fördel är att förbättra användarupplevelsen av tekniken. För webbappen identifierar germainAPM det verkliga användarscenariot och grundorsaken till användarproblemet ner till scenariot, klick, tekniklager, kod, sql-meddelande. Ett problem kan upptäckas proaktivt och automatiskt lösas via germainAPM:s automatiseringsplattform. germainAPM:s andra fördel är att övervaka och hitta friktioner inom en affärsprocess. Tredje fördelen är att proaktivt upptäcka och förbättra tillgängligheten för programvara och maskinvara.
germainAPMs huvudsakliga fördel är att förbättra användarupplevelsen av tekniken. För webbappen identifierar germainAPM det verkliga användarscenariot och grundorsaken till användarproblemet ner till...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Percona Monitoring and Management is a free, best-of-breed, open source database monitoring and management solution.
Percona Monitoring and Management (PMM) is a free, best-of-breed, open-source database monitoring and management solution. It helps enterprises reduce complexity and simplify management while optimizing performance and improving the security of your business-critical database environments, no matter where they are located - on-premises or in the cloud.
Percona Monitoring and Management (PMM) is a free, best-of-breed, open-source database monitoring and management solution. It helps enterprises reduce complexity and simplify management while...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Database management tool assists users with data warehousing, data lakes, analytics, collaboration, and more.
Database management tool assists users with data warehousing, data lakes, analytics, collaboration, and more.
Database management tool assists users with data warehousing, data lakes, analytics, collaboration, and more.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Gain insight into the health of the organization's entire network through a centralized view of your monitoring in
Use Nagios Fusion to gain insight into the health of the organization's entire network through a centralized view of your monitoring infrastructure.
Use Nagios Fusion to gain insight into the health of the organization's entire network through a centralized view of your monitoring infrastructure.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Dynatrace provides software intelligence to simplify cloud complexity and accelerate digital transformation.
Dynatrace is an application performance and lifecycle management solution designed to help retail businesses, financial markets, transportation companies, emergency services, and government bodies monitor and analyze the performance of applications on a unified dashboard. Key features of the platform include anomaly detection, root cause determination, network process monitoring, log entry analysis, cross-team collaboration, AI-assistance, and more among others.
Dynatrace is an application performance and lifecycle management solution designed to help retail businesses, financial markets, transportation companies, emergency services, and government bodies...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Sematext gives businesses full-stack visibility by exposing logs, metrics, real user & synthetic data and traces through a single Cloud
Sematext Cloud is an all-in-one observability solution for software-based companies that provides key insights into front-end and back-end performance. Sematext encompasses infrastructure, real user & synthetic monitoring, transaction tracing, and log management. Sematext Cloud also offers flexible app-scoped pricing based on plan, volume, and retention selection, where each App can have a different plan, volume, and retention, giving you lots of control over costs with no overage fees.
Sematext Cloud is an all-in-one observability solution for software-based companies that provides key insights into front-end and back-end performance. Sematext encompasses infrastructure, real user...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
AppDynamics for Databases gives application teams complete visibility into database performance around the clock.
AppDynamics for Databases gives full visibility into database performance. Monitor key performance metrics such as resource consumption, database objects, schema statistics to proactively fix issues before they impact end-users. A single intuitive interface makes everything visible in one place so that you can simplify your monitoring. AppDynamics for Databases installs in minutes, and the intuitive web interface makes it easy for non-database experts to find and diagnose performance issues.
AppDynamics for Databases gives full visibility into database performance. Monitor key performance metrics such as resource consumption, database objects, schema statistics to proactively fix issues...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Spotlight Cloud helps you maintain high-availability, high-performance databases and quickly resolve issues.
Intuitive, Customizable SQL Server Monitoring and Tuning Powered by the Cloud We use cloud compute to store data longer, analyze it faster, and resolve issues quicker. This means you get faster and more reliable databases on premise and in the cloud. Spotlight Cloud allows you to locate the pain points in your SQL Server environment and fix them.
Intuitive, Customizable SQL Server Monitoring and Tuning Powered by the Cloud We use cloud compute to store data longer, analyze it faster, and resolve issues quicker. This means you get faster and...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Se till att dina verksamhetskritiska affärsapplikationer uppfyller slutanvändarnas förväntningar med 360-graders övervakning från Application Manager.
ManageEngine Applications Manager tillhandahåller djupdykprestandaövervakning för över 130 teknologier som omfattar fysiska miljöer, virtuella miljöer och molnmiljöer. Dessutom spårar den slutanvändarupplevelsen för webbapplikationer som körs på plattformar med Java, .NET, Ruby on Rails, .NET core, Node.js eller PHP. Mer än 5 000 företag runt om i världen använder Application Manager för att snabbt upptäcka, isolera och lösa prestandaproblem, effektivt planera kapacitet och säkerställa optimal prestanda för sina applikationer.
ManageEngine Applications Manager tillhandahåller djupdykprestandaövervakning för över 130 teknologier som omfattar fysiska miljöer, virtuella miljöer och molnmiljöer. Dessutom spårar den slutanvändar...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Epsagon levererar automatiskt instrumenterad, spårcentrerad APM, vilket gör att du kan observera skalan med samma hastighet som dina mikrotjänster.
Epsagons plattform för tillämpad överskådlighet ger automatiskt instrumenterad, spårcentrerad APM, vilket gör att din överskådlighet kan skalas med hastigheten i dina mikrotjänster. Team kan omedelbart korrelera data, visa nyttolaster och spåra på fullt djup utan provtagning, vilket resulterar i betydande minskningar av MTTD, MTTR och avbrottstider för applikationen. Lätt SDK för agenter tillhandahåller automatiserad instrumentering, vilket ger full insyn för Kubernetes, behållare, VM:er, serverlösa och mycket mer.
Epsagons plattform för tillämpad överskådlighet ger automatiskt instrumenterad, spårcentrerad APM, vilket gör att din överskådlighet kan skalas med hastigheten i dina mikrotjänster. Team kan...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Designed to assist every org that runs any of the following: IIS, Windows Server, MSSQL, Azure SQL DB, SQL Managed Instance, Amazon RDS
AimBetter Database Performance Manager provides performance management and monitoring for your SQL databases. Helps you to get the maximum benefit. Increase performance and accuracy, reduce wastage. Keeps expert watch over your whole environment, collecting and analyzing more than 500 separate metrics on your physical and logical data components. Alerts you to any abnormal situation, to provide proactive information and lets you anticipate, not just react, to problems.
AimBetter Database Performance Manager provides performance management and monitoring for your SQL databases. Helps you to get the maximum benefit. Increase performance and accuracy, reduce wastage....

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
SQL Sentry helps data professionals find and fix database performance problems that could delay, or even halt, data delivery.
SQL Sentry helps data professionals optimize SQL Server database performance in physical, virtual, and cloud environments. SQL Sentry delivers actionable, detailed metrics to help you quickly find and fix database performance problems, gives you visibility across the data estate, and provides scalability, boasting demonstrated success monitoring 800+ SQL Server instances with one monitoring database.
SQL Sentry helps data professionals optimize SQL Server database performance in physical, virtual, and cloud environments. SQL Sentry delivers actionable, detailed metrics to help you quickly find...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Proactively monitor your SQL Server estate - SQL Monitor helps you and your team find issues before they become problems,
SQL Monitor is a SQL Server monitoring tool that helps teams looking after SQL Server estates be more proactive. Not only does SQL Monitor alert you to current issues, it gives you the information you need to stop them happening in the future. It gives you powerful monitoring and diagnostic capabilities in an easy to use web based interface. If theres a problem, you get an instant alert with information that helps you find and fix the root cause of the issue.
SQL Monitor is a SQL Server monitoring tool that helps teams looking after SQL Server estates be more proactive. Not only does SQL Monitor alert you to current issues, it gives you the information...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Automate your monitoring workflow and gain deep visibility into Kubernetes, hybrid cloud, and bare metal infrastructure.
Sensu is the future-proof solution for multi-cloud monitoring at scale. The Sensu monitoring event pipeline empowers businesses to automate their monitoring workflows and gain deep visibility into their multi-cloud environments. Founded in 2017, Sensu offers a comprehensive monitoring solution for enterprises, providing complete visibility across every system, every protocol, every time from Kubernetes to bare metal.
Sensu is the future-proof solution for multi-cloud monitoring at scale. The Sensu monitoring event pipeline empowers businesses to automate their monitoring workflows and gain deep visibility into...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Plattform med flera moln på autopilot. Automatiserad provisionering, implementering med ett klick, realtidsövervakning, automatisk skalning och support 24/7.
Molnhanterings- och automationsplattform som automatiserar alla manuella och repetitiva uppgifter som krävs för att tillhandahålla, driftsätta och underhålla programvarustackar. Bunnyshell ökar hastigheten, prestandan och skalbarheten. Fungerar med de mest populära och vanliga molnen: AWS, Google Cloud, Digital Ocean, Azure och Azure Stack. Minska molnkostnaderna genom arkitekturoptimering. Implementera appar med ett enda klick. Obegränsat med appar per server. Automatisk skalningsfunktion. Övervakning i realtid. 99,99 % drifttid SLA.
Molnhanterings- och automationsplattform som automatiserar alla manuella och repetitiva uppgifter som krävs för att tillhandahålla, driftsätta och underhålla programvarustackar. Bunnyshell ökar...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Couchbase combines the best of NoSQL with the power and familiarity of SQL, all in a single elegant platform from any cloud to the edge
Unlike other NoSQL databases, Couchbase provides an enterprise-class, multicloud to edge database that offers the robust capabilities required for business-critical applications on a highly scalable and available platform. Couchbase is built on open standards, combining the best of NoSQL with the power and familiarity of SQL, to simplify the transition from mainframe and relational databases.
Unlike other NoSQL databases, Couchbase provides an enterprise-class, multicloud to edge database that offers the robust capabilities required for business-critical applications on a highly scalable...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Monitor, alert, diagnose, and report on the availability and performance of databases for Microsoft SQL Server.
SQL Diagnostic Manager for SQL Server helps database administrators to find and fix performance problems for Microsoft SQL Server in physical, virtual, and cloud environments. Unlike its competition, it provides effective scalability, advanced SQL query analysis and optimization, prescriptive analysis with corrective SQL scripts, powerful automated alert responses, broad Microsoft PowerShell integration, complete customization, and extensive support for current and legacy SQL Server and Windows.
SQL Diagnostic Manager for SQL Server helps database administrators to find and fix performance problems for Microsoft SQL Server in physical, virtual, and cloud environments. Unlike its competition,...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Software that provides a unified view of service delivery, availability, performance and security of IT applications.
ServicePilot monitoring software enables faster resolution of IT incidents. This intelligent observability platform collects and analyzes metrics, traces and logs to improve application performance and prevent IT failures. It also unifies monitoring and breaks down silos to ensure continuity of services and IT infrastructure.
ServicePilot monitoring software enables faster resolution of IT incidents. This intelligent observability platform collects and analyzes metrics, traces and logs to improve application performance...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Find and solve performance issues in minutes for Azure SQL Database, SQL Server, Oracle, Aurora, MySQL, MariaDB, DB2 and SAP ASE.
The cross-platform solution for database performance monitoring for both cloud and on-premises databases. Anomaly detection powered by machine learning combined with forensic level wait-time analysis give you the power to diagnose performance issues in a matter of minutes, not days. Both real-time and historical data give you down-to-the-second answers to resolve critical problems, while expert advice via query and table tuning advisors allow you to proactively optimize your enterprise.
The cross-platform solution for database performance monitoring for both cloud and on-premises databases. Anomaly detection powered by machine learning combined with forensic level wait-time analysis...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Instantly check your SQL server health and analyze with historical usage. Backup and restore automation from anywhere and any device.
Instantly check your SQL server health and analyze with live and historical usage. Receive alerts on SQL server. Backup and restore automation from anywhere and any device.
Instantly check your SQL server health and analyze with live and historical usage. Receive alerts on SQL server. Backup and restore automation from anywhere and any device.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
SolarWinds DPM provides deep database performance monitoring for the entire engineering team at scale without overhead.
SolarWinds Database Performance Monitor (DPM) provides database performance monitoring to increase system performance, team efficiency, and infrastructure savings. The SaaS platform offers complete visibility into major open-source databases including MySQL, PostgreSQL, Amazon Aurora, MongoDB, and Redis for the entire engineering team at scale without overhead. Industry leaders like Etsy, GitHub, SendGrid, and Yelp rely on DPM for all-query monitoring and easy drill-down views across thousands
SolarWinds Database Performance Monitor (DPM) provides database performance monitoring to increase system performance, team efficiency, and infrastructure savings. The SaaS platform offers complete...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Network Traffic Analysis for a Secure Enterprise
ExtraHop Reveal(x), network traffic analysis for the enterprise, provides complete east-west visibility, real-time threat detections backed by machine learning, and guided investigation workflows that simplify detection and response so you can secure your enterprise with confidence and speed.
ExtraHop Reveal(x), network traffic analysis for the enterprise, provides complete east-west visibility, real-time threat detections backed by machine learning, and guided investigation workflows...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Foglight consolidates database performance management across diverse environments, helping to monitor, predict, diagnose and resolve.
Foglight consolidates database performance management across diverse environments, helping to monitor, predict, diagnose and resolve performance issues quickly. With Foglight, you can monitor performance across platforms regardless of location, cloud or on-premise, including relational, non-relational, open-source and cloud databases. Deep diagnostics allow you to proactively manage and tune real-time and historical performance, while troubleshooting and enhancing the health of your environment.
Foglight consolidates database performance management across diverse environments, helping to monitor, predict, diagnose and resolve performance issues quickly. With Foglight, you can monitor...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
It is a server-based software which can be accessed from anywhere via a web browser.
Navicat Monitor is a safe, simple and agentless remote server monitoring tool that is packed with powerful features to make your monitoring effective as possible. Monitored servers include MySQL and MariaDB, and compatible with cloud databases.
Navicat Monitor is a safe, simple and agentless remote server monitoring tool that is packed with powerful features to make your monitoring effective as possible. Monitored servers include MySQL and...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Easy, secure & smart. Real-time monitoring, change tracking and inventory reporting solution for Hyper-V, VMware, Red Hat, IIS and SQL.
VirtualMetric is a realtime monitoring, change tracking and inventory reporting software that is flexible and easy to use. You can configure and start monitoring in minutes. You don't need to install any agent on monitored hosts. VirtualMetric provides complete visibility with its pre-configured more than 800 performance counters and detailed inventory scannings. You can set alarms, analyze performance, track changes, correlate different counters, generate reports and forecast usage trends.
VirtualMetric is a realtime monitoring, change tracking and inventory reporting software that is flexible and easy to use. You can configure and start monitoring in minutes. You don't need to install...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
dbTimer is the most easy way reduce AWS bills running your RDS databases only when you really need them.
Paying for RDS hours not used? dbTimer is designed to easily schedule your databases to run only when you need them. Save RDS hours scheduling timers every day for each instance. Reduce AWS bills. Restrict access and when databases are available. Add timers to your databases and ensure that all resources are utilized properly and in a manner that provides value for the organization. View your databases from all regions in a unique list and manage them.
Paying for RDS hours not used? dbTimer is designed to easily schedule your databases to run only when you need them. Save RDS hours scheduling timers every day for each instance. Reduce AWS bills....

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Customizable tools for monitoring and managing systems, administering user accounts and auditing security in one single screen.
Holistic suite of products for remote monitoring and management of systems across Windows, UNIX/Linux, OpenVMS, IBM i (AS/400), IBM AIX, HP-UX and Sun Solaris. Bridge legacy and modern platforms with integrated user account management (IAM - identity and privileged access management) and distributed file management. Set up automated alarms, thresholds, reporting and intelligent auditing requirements. Least privilege access with integrated audit log enables sysadmins to help desk users to use SEM
Holistic suite of products for remote monitoring and management of systems across Windows, UNIX/Linux, OpenVMS, IBM i (AS/400), IBM AIX, HP-UX and Sun Solaris. Bridge legacy and modern platforms with...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Monitor major databases, such as AWS, Azure and Oracle, on-premises and in the cloud.
Monitor major databases, such as AWS, Azure and Oracle, on-premises and in the cloud.
Monitor major databases, such as AWS, Azure and Oracle, on-premises and in the cloud.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
An add-in for Microsoft SQL Server Management Studio that allows to track and analyse SQL server performance.
dbForge Monitor is a FREE add-in for Microsoft SQL Server Management Studio that allows to track and analyze SQL server performance. The solution includes a variety of tools for SQL Server diagnostics, including a bunch of SQL performance metrics allowing to see the comprehensive and clear picture of all processes taking place on the server, detect most expensive queries, waiting for tasks, and performance bottlenecks.
dbForge Monitor is a FREE add-in for Microsoft SQL Server Management Studio that allows to track and analyze SQL server performance. The solution includes a variety of tools for SQL Server diagnostics...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Qualdo helps you to monitor Data Quality for multi-cloud database ecosystem.
Qualdo helps you to monitor Data Quality on your favorite cloud data ecosystem. We are a leader in measuring and improving data quality for enterprises adopting a multi-cloud and modern databases.
Qualdo helps you to monitor Data Quality on your favorite cloud data ecosystem. We are a leader in measuring and improving data quality for enterprises adopting a multi-cloud and modern databases.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Databaser har ofta en nyckelroll i ens verksamhet, du måste se till att du får varningar om det uppstår ett problem med dina databaser.
Implementering av effektiv databasövervakning erbjuder en mängd fördelar, såsom ökad applikationstillgänglighet, ökad databasprestanda, snabb upptäckt av databasavbrott, fel och bordskorruption, samt prediktiv analys av lagringskrav och indexprestanda.
Implementering av effektiv databasövervakning erbjuder en mängd fördelar, såsom ökad applikationstillgänglighet, ökad databasprestanda, snabb upptäckt av databasavbrott, fel och bordskorruption, samt...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
DymaxIO dynamically accelerates data for maximum I/O performance, whether on-premises or in the Cloud.
DymaxIO is fast data software. It is the most cost-effective, easy, and indispensable solution for increased throughput and accelerated I/O performance, so systems and applications run at peak speed. DymaxIO utilizes AI (artificial intelligence) to detect and deploy the appropriate performance enhancement technologies for the exact individual system so organizations can boost performance without overspending on hardware.
DymaxIO is fast data software. It is the most cost-effective, easy, and indispensable solution for increased throughput and accelerated I/O performance, so systems and applications run at peak speed....

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Helps monitor industrial systems and equipment.
Triotos offers a new way for your organization to derive value from IoT. We invite you to spend some time with us and learn more about how we can help you drive system improvements increase customer satisfaction and lower your costs.
Triotos offers a new way for your organization to derive value from IoT. We invite you to spend some time with us and learn more about how we can help you drive system improvements increase customer...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Unmatched device and network monitoring. Proactive, predictive, AI platform.
Unmatched device and network monitoring. Proactive, predictive, AI platform.
Unmatched device and network monitoring. Proactive, predictive, AI platform.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Database monitoring solution that helps businesses check and monitor various IT systems including web servers and messaging queues,
Database monitoring solution that helps businesses check and monitor various IT systems including web servers and messaging queues,
Database monitoring solution that helps businesses check and monitor various IT systems including web servers and messaging queues,

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Cloudzatic is a cloud management SaaS tool for AWS that provides cost optimization and recommendations for best practices to follow.
Cloudzatic is a cloud management SaaS tool for AWS that provides cost optimization and recommendations for best practices to follow.
Cloudzatic is a cloud management SaaS tool for AWS that provides cost optimization and recommendations for best practices to follow.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Digital companies can use HiveMQ to network their IoT devices and broker an efficient data exchange.
HiveMQ is a broker for MQTT IoT protocols, which allows data to be moved between networked devices. HiveMQ is designed for use in a Big Data environment and users should be able to integrate it into existing systems, such as databases. HiveMQ is designed to enable clustering with high availability and to build resilient systems less prone to failure. The broker can be expanded via a Java-based SDK provided by the developer.
HiveMQ is a broker for MQTT IoT protocols, which allows data to be moved between networked devices. HiveMQ is designed for use in a Big Data environment and users should be able to integrate it into...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Database monitoring software that helps track performance, auto-detect changes, and perform root cause analysis across databases.
Database monitoring software that helps track performance, auto-detect changes, and perform root cause analysis across databases.
Database monitoring software that helps track performance, auto-detect changes, and perform root cause analysis across databases.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
MaxGauge provides real-time monitoring and powerful, in-depth analytics function for database system, with intuitive dashboard.
MaxGauge provides real-time monitoring and powerful, in-depth analytics function for database system, with intuitive dashboard.
MaxGauge provides real-time monitoring and powerful, in-depth analytics function for database system, with intuitive dashboard.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Tanzu Observability enables DevOps teams to troubleshoot and resolve application production issues quickly and cost-effectively.
Tanzu Observability is an enterprise observability platform that provides full-stack visibility for modern applications running on any cloud. It enables development, SRE and DevOps teams to quickly identify and troubleshoot performance issues by securely and reliably providing granular visibility into containerized applications and cloud infrastructure.
Tanzu Observability is an enterprise observability platform that provides full-stack visibility for modern applications running on any cloud. It enables development, SRE and DevOps teams to quickly...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Mosquitto is an MQTT broker that uses the publish/subscribe method to transfer messages to IoT devices, sensors, and machines.
Mosquitto is an MQTT broker that uses the publish/subscribe method to transfer messages to IoT devices, sensors, and machines.
Mosquitto is an MQTT broker that uses the publish/subscribe method to transfer messages to IoT devices, sensors, and machines.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Cloud-based business intelligence tool that enables governments to gain insights into house tax infractions & errors using a dashboard.
TrueRoll’s data science and machine learning help uncover both unqualified and unclaimed exemptions with ease. This is a threefold win—local governments can avoid cumbersome, time-consuming, and costly audits, elected officials can discover new revenue. Citizens may discover previously unknown eligibility for tax benefits.
TrueRoll’s data science and machine learning help uncover both unqualified and unclaimed exemptions with ease. This is a threefold win—local governments can avoid cumbersome, time-consuming, and...

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering
Database monitoring tool that helps businesses monitor time-series database and receive alerts and notifications on events.
Database monitoring tool that helps businesses monitor time-series database and receive alerts and notifications on events.
Database monitoring tool that helps businesses monitor time-series database and receive alerts and notifications on events.

Funktioner

 • Varningar / Meddelanden
 • Upptäckt av avvikelse
 • Historisk trendanalys
 • Prioritering