72 resultat
Grammarly Business empowers over 50,000 teams with effective and efficient communication at every customer and internal touchpoint.
Grammarly Business empowers over 50,000 teams worldwide with effective and efficient communication at every customer and internal touch point. Grammarly's trusted, AI-powered suggestions help improve word choice, refine tone, make sentences clearer, and fix grammatical errors. Lär dig mer om Grammarly Business

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Grammatisk kontroll, stilförbättring och programvara för terminologihantering för att säkerställa att skriften alltid håller högsta kvalitet.
Företag som använder ProWritingAid producerar innehåll av högre kvalitet och kommunikationer, rapporter, anbud och andra dokument går snabbare att producera med färre misstag. ProWritingAid eliminerar vanliga feltyper, inkonsekvent terminologi, kontextuella stavfel, grammatiska misstag och dåliga uttryckssätt. Ett brett utbud av integrationsalternativ, inklusive API och lokala lösningar, stöder organisationer i alla storlekar, inklusive de med högt ställda krav på säkerhet och sekretess. Lär dig mer om ProWritingAid

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Find mistakes that no other spelling or grammar checker can find.
Find mistakes that no other spelling or grammar checker can find. Lär dig mer om PerfectIt

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that helps writers organize manuscripts through labeling, outlining, formatting, text editing and more.
Proofreading solution designed to help writers, novelists, and students arrange researched data, notes, and references into manageable sections. The platform enables team members to add comments and annotations, insert images, edit text size, and highlight phrases in the document. Scrivener also allows businesses to set word or character targets, track the progress of revisions, use labels to color-code specific sections of the write-up, and auto-save projects on a unified interface. Lär dig mer om Scrivener

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Paraphrasing tool that allows users to write emails, social media posts, and essays using grammar checker and summary functionality.
Paraphrasing tool that allows users to write emails, social media posts, and essays using grammar checker and summary functionality. Lär dig mer om QuillBot

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Compose engaging blog posts, ad copy, email newsletters, and more with data-driven writing guidance.
Get faster client approval for your content Compose engaging blog posts, ad copy, email newsletters, and more with data-driven writing guidance. Create engaging copy Eliminate grammar and brand-related issues in real time Publish quickly Get client approvals faster, with less back-and-forth editing Optimize costs Reduce time writers spend on each piece and earn more Lär dig mer om Linguix

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
More than 3000 Grammar rules to proofread and grammar check your text. Easy Click and check system.
More than 3000 Grammar rules to proofread and grammar check your text. Easy Click and check system. Lär dig mer om Grammar Checker

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writing tools that include a translator, proofreading, sentence rephrasing, dictionary, and text-to-speech feature.
Ginger Software is an award-winning productivity-focused company that helps you write faster and better, thanks to grammar checker, punctuation, and spell checker tools which automatically detect and correct misused words and grammar mistakes Lär dig mer om Ginger

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Lösning för plagiatdetektering som hjälper användarna att skanna, jämföra och analysera innehållet med artificiell intelligens och maskininlärning
Upptäck plagierat, omformulerat innehåll och icke ordagrann text på över 100 språk. Gå längre än att kontrollera ord för ord-plagiatism och identifiera om textens innebörd har plagierats med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärningsteknik. Funktioner: Programmeringsgränssnitt (application program interface, API) med öppen källa, integrationer med utbildningsplattformer, MS-Word och Google Docs, datormoln och lagring i molnet, 256-bitars kryptering för datasäkerhet, djupgående sökteknik, dubbla filsökningsverktyg, mobilapp med OCR-teknik Lär dig mer om Copyleaks

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Plagiarism detection software that allows you to automatically scan the web for duplicate content of your webpage.
Plagiarism detection software that allows you to automatically scan the web for duplicate content of your webpage and check the originality of your content. Lär dig mer om Copyscape

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
En AI-driven skrivkompis som omvandlar idéer till tydliga, övertygande och autentiska skrifter.
Wordtune är en skrivkompis som hjälper dig att säga exakt vad du menar. Programvaran drivs av avancerad AI för att i realtid generera olika sätt för att omformulera dina meningar och förvandla dina idéer till övertygande, engagerande och autentisk skrift. Wordtune behåller meningens innebörd samtidigt som du förbättrar tonen, ordvalet och flödet. Lär dig mer om Wordtune

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Scalable spell and grammar check solution that can be integrated into Microsoft Word for enhanced proofreading.
Scalable spell and grammar check solution that can be integrated into Microsoft Word for enhanced proofreading. Lär dig mer om LanguageTool

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Helping Businesses Bring Confidence to Packaging Quality Control
GlobalVision is an inspection platform that finds errors in your work before they become problems. Our mission is to build software that standardizes quality approvals for product packaging and critical content. Our goal is to eliminate errors and automate quality inspections so companies can release products with confidence and move away from manual proofreading processes. Lär dig mer om GlobalVision

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Tool for businesses that catches spelling, grammar, and stylistic mistakes in English writing.
Tool for businesses that catches spelling, grammar, and stylistic mistakes in English writing. Lär dig mer om OnlineCorrection.com

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Söker efter avancerade grammatik-, stavnings- och stilfel. WhiteSmoke används av företag över hela världen för korrekt kommunikation online.
WhiteSmoke är en av världens ledande programvaror för engelsk korrekturläsning och grammatik-kontroll. Den kontrollerar engelsk grammatik, stavning, kommatering och syntax, och säkerställer att varje e-postmeddelande, dokument eller annan text som du skriver är effektiv, kristallklar och felfri. WhiteSmoke 2019 är en allt-i-ett-lösning som innehåller lexikon, översättare och inbyggda mallar. Använd programvaran för att känna dig självsäker när du skriver. WhiteSmoke erbjuder en mobilapp (ios och android), en webbaserad skrivlösning, en premiumversion och en företagsversion. Lär dig mer om WhiteSmoke

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Advanced plagiarism detector tool for students, academic institutions, and enterprises. Supports multiple format types.
Advanced plagiarism detector tool for students, academic institutions, and enterprises. Supports multiple format types. Lär dig mer om Plagiarism Detector

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Outwrite is more than a grammar checker. It helps turn your ideas into powerful writing.
Become a better writer with Outwrite. Our AI writing assistant is more than just a grammar checker. It makes your sentences clear and concise. It works wherever you write online including Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn, Facebook, and WordPress. You can use Outwrite to paraphrase sentences, strengthen your vocabulary, and detect passive voice. We currently support English and French. Lär dig mer om Outwrite

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Text editing and proofreading solution designed to help businesses search for specific words & automatically edit or highlight errors.
Text editing and proofreading solution designed to help businesses search for specific words & automatically edit or highlight errors. Lär dig mer om EmEditor

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writing environment for businesses that aids in catching mistakes in writing that are unrelated to grammar.
Writing environment for businesses that aids in catching mistakes in writing that are unrelated to grammar. Lär dig mer om Typely

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Mike DocReview is first of its kind AI-powered contract proofreading and formatting tool to help create error-free contracts.
Mike DocReview is first of its kind unique AI-powered contract proofreading tool created by MikeLegal. Mike DocReview helps lawyers create error-free legal contracts by identifying errors and inconsistencies in definitions, clause referencing, placeholders, amounts and dates. Besides, Mike DocReview helps in applying house styles. With Mike DocReview lawyers can be assured of error-free contracts which make better impressions and reduce time spent on non-billable mandates. Lär dig mer om Mike DocReview

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Content similarity detection tool that is 100% Secure. Analyze documents & Web content. Get Unlimited Scanning with Lifetime License.
Plagiarism & duplicate content detection tool that allows you to analyze your content for similarity percentage. No words limits or per paper cost. Scan unlimited content by directly copy-pasting it in the software. Directly evaluate web urls & links for content duplication. Inspect your text using any of the three given features i.e. Online Plagiarism, Side by Side Difference & Bulk Comparison. We never store your data in our database. Get your base License for Lifetime by paying once. Lär dig mer om Plagiarism Checker X

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI writing assistant with autocomplete, spelling and grammar checking.
Helps agents and customer facing teams personalize responses. Using machine learning, Sapling catches 60% more language quality than other products. Lär dig mer om Sapling

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Online proofreading solution that helps highlight different types of mistakes in various colors to help users learn from mistakes.
Online proofreading solution that highlights different types of mistakes in different colors to help users learn from their mistakes. Lär dig mer om Proofreading Tool

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI powered proofreading solution with grammar checking, proofreading detection, and automated essay scoring.
AI powered proofreading solution with grammar checking, proofreading detection, and automated essay scoring. Lär dig mer om PaperRater

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Text editing software that helps conduct spelling checks, view multiple files, automatically align datta, and replace text.
Text editing software that helps conduct spelling checks, view multiple files, automatically align datta, and replace text across several open documents. Lär dig mer om TextPad

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Language Analysis Platform for teams across the enterprise. Improves the quality of mission critical business writing.
VT Writer is a Language Analysis Platform that improves the quality of mission critical business writing. Analyze your Word Docs, PDFs or text snippets for plain language and readability. This solution is for all teams in large organizations to eliminate off-brand and non-compliant language. It ensures all employees are adhering to the organization’s style guide. Get instant readability scores and suggestions on how to improve your writing. Edit in-app or export results to an annotated Word Doc. Lär dig mer om VT Writer

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Text editing tool for Mac and PC that allows users to format text, correct grammatical errors, export documents, and more.
Text editing tool for Mac and PC that allows users to format text, correct grammatical errors, export documents, and more. Lär dig mer om Hemingway Editor

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Plagiarism checker for scholars, researchers, and publishers.
Plagiarism checker for scholars, researchers, and publishers. Lär dig mer om iThenticate

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that utilizes AI and natural language processing technology to find writing errors.
Proofreading solution that utilizes AI and natural language processing technology to find writing errors. Lär dig mer om After the Deadline

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
The Word Counter is a free online word count and proofreading tool that assesses reading level, reading time, and keywords of content.
The Word Counter is a free online word count and proofreading tool that assesses reading level, reading time, and keywords of content. Lär dig mer om The Word Counter

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Cloud-based solution that enables users to improve writing using dictionaries, suggestions, proofreading, and other tools.
Cloud-based solution that enables users to improve writing using dictionaries, suggestions, proofreading, and other tools. Lär dig mer om Antidote

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
It is a proofreading solution that helps users identify and correct grammatical as well as spelling errors.
It is a proofreading solution that helps users identify and correct grammatical as well as spelling errors. Lär dig mer om SpellCheckPlus

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
A tool with customizable feedback options that helps writers identify grammatical errors in their work.
A tool with customizable feedback options that helps writers identify grammatical errors in their work. Lär dig mer om Slick Write

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Cloud-based proofreading tool that helps businesses to choose citation styles, check plagiarism, make title pages and correct grammar.
Cloud-based proofreading tool that helps businesses to choose citation styles, check plagiarism, make title pages and correct grammar. Lär dig mer om EasyBib

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Corrector App is a free grammar checker created by Grammar Buddies.
Corrector App is a free grammar checker created by Grammar Buddies. Lär dig mer om Corrector App

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writer (formerly Qordoba) is an AI writing assistant for businesses.
Writer's AI (formerly Qordoba) helps everyone at a company write with the same style, terminology, and brand voice. With Writer's dynamic content guidelines, organizations can achieve consistency and clarity across all types of content from communications to marketing to product to HR. Companies such as Marriott, Braintree, and Postmates use Writer to create better content up to 90% faster than before. Writer was recognized as a Forbes Cloud100 Rising Star for 2018. Lär dig mer om Writer

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Online plagiarism checking software to review text documents for similarities with other published sources.
Online plagiarism checking software to review text documents for similarities with other published sources. Lär dig mer om Plagiarismchecker

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Solution for plagiarism detection and authorship verification.
Unicheck is a professional, community-driven, and comprehensive software for plagiarism prevention that helps institutions worldwide foster well-educated and successful students. Lär dig mer om UniCheck

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI bot that reviews your written work to find grammatical and spelling errors.
AI bot that reviews your written work to find grammatical and spelling errors. Lär dig mer om Proofread Bot

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that helps writers simplify, cut, and rewrite their work in order to achieve a more professional writing style.
Proofreading solution that helps writers simplify, cut, and rewrite their work in order to achieve a more professional writing style. Lär dig mer om StyleWriter4

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Loio is AI-powered legal contract review and drafting software in Microsoft Word.
Loio is AI-powered software for efficient contract drafting and review in Microsoft Word. It can help you get accurate contract reports, a clear overview of the document structure instantly, a precise and modern clause library as well as fix broken contract formatting. Lär dig mer om Loio

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Grammar checking tool that helps users correct passive voice, transitions, sentence variety, eggcorns, and more.
Grammar checking tool that helps users correct passive voice, transitions, sentence variety, eggcorns, and more. Lär dig mer om Grammark

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
MyMediaConnect is a secure collaborative cloud-based ecosystem for graphic design and printing project management.
MyMediaConnect is a secure collaborative cloud-based ecosystem for project management related to the graphic design and management of brand assets, such as corporate designs, labels and packaging, art-works, etc. With unlimited users (internal and external), workflow design flexibility, comparison engine and audit trail capabilities, our clients accelerate their time-to-market and eliminate costly mistakes with lean processes. Lär dig mer om MyMediaConnect

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading, editing, and clarity software created by and for lawyers.
Proofreading, editing, and clarity software created by and for lawyers. Lär dig mer om Wordrake

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
PlagScan is a web application designed to detect plagiarism in digital documents.
Web-based plagiarism checker for document management, reporting, assignments, LMS integration, and more. Submitting essays or thesis documents for academic courses are critical assignments for students. Detecting plagiarism can be time-consuming, but should be avoided at all costs. PlagScan reduces the amount of time required to thoroughly check content for plagiarism. PlagScan can examine documents for copyright infringement too. After analysis, PlagScan provides detailed reports of results. Lär dig mer om PlagScan

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Cloud-based grammar and language correction AI tool for academic and technical writing.
Trinka AI is a next-gen grammar correction and language enhancement writing assistant designed for academic and technical writing. It is developed by a team of linguists, engineers, and data scientists with a deep desire to create a future with barrier-free communication. We built our writing assistant to support all kinds of people in all kinds of communication—from personal to academic to everyday conversations. Lär dig mer om Trinka

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writefull offers AI-based language feedback for authors and copy editors improve their academic writing.
Writefull automatically proofreads your scientific text. Using Artificial Intelligence, it corrects grammar, punctuation, word use, and more - tailored to research writing. Writefull's suggestions appear to the right of your text. You can accept or reject them with a single click. Writefull has the most complete scientific dictionary to date. Thanks to this, it corrects even your scientific terms. From basic to advanced grammar: Writefull spots and corrects your mistakes. Lär dig mer om Writefull

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Paraphrase Tool offers various paraphrasing modes in multiple languages as well as rephrase and elaborate digital content.
Paraphrase Tool offers various paraphrasing modes in multiple languages as well as rephrase and elaborate digital content. Lär dig mer om Paraphrase Tool

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Useful tools designed to improve a writer's productivity.
Useful tools designed to improve a writer's productivity. Lär dig mer om EssayToolBox

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Helps you proofread audio content. Highlight missing words, flipped phrases, and duplicate sentences in your narrations.
Helps you proofread audio content. Highlight missing words, flipped phrases, and duplicate sentences in your narrations. Lär dig mer om Pozotron Studio

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll