44 resultat
Varför Capterra är gratis
Grammatisk kontroll, stilförbättring och programvara för terminologihantering för att säkerställa att skriften alltid håller högsta kvalitet. Lär dig mer om ProWritingAid
Företag som använder ProWritingAid producerar innehåll av högre kvalitet och kommunikationer, rapporter, anbud och andra dokument går snabbare att producera med färre misstag. ProWritingAid eliminerar vanliga feltyper, inkonsekvent terminologi, kontextuella stavfel, grammatiska misstag och dåliga uttryckssätt. Ett brett utbud av integrationsalternativ, inklusive API och lokala lösningar, stöder organisationer i alla storlekar, inklusive de med högt ställda krav på säkerhet och sekretess. Lär dig mer om ProWritingAid
Företag som använder ProWritingAid producerar innehåll av högre kvalitet och kommunikationer, rapporter, anbud och andra dokument går snabbare att producera med färre misstag. ProWritingAid...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Söker efter avancerade grammatik-, stavnings- och stilfel. WhiteSmoke används av företag över hela världen för korrekt kommunikation online. Lär dig mer om WhiteSmoke
WhiteSmoke är en av världens ledande programvaror för engelsk korrekturläsning och grammatik-kontroll. Den kontrollerar engelsk grammatik, stavning, kommatering och syntax, och säkerställer att varje e-postmeddelande, dokument eller annan text som du skriver är effektiv, kristallklar och felfri. WhiteSmoke 2019 är en allt-i-ett-lösning som innehåller lexikon, översättare och inbyggda mallar. Använd programvaran för att känna dig självsäker när du skriver. WhiteSmoke erbjuder en mobilapp (ios och android), en webbaserad skrivlösning, en premiumversion och en företagsversion. Lär dig mer om WhiteSmoke
WhiteSmoke är en av världens ledande programvaror för engelsk korrekturläsning och grammatik-kontroll. Den kontrollerar engelsk grammatik, stavning, kommatering och syntax, och säkerställer att varje...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
En AI-driven skrivkompis som omvandlar idéer till tydliga, övertygande och autentiska skrifter. Lär dig mer om Wordtune
Wordtune är en skrivkompis som hjälper dig att säga exakt vad du menar. Programvaran drivs av avancerad AI för att i realtid generera olika sätt för att omformulera dina meningar och förvandla dina idéer till övertygande, engagerande och autentisk skrift. Wordtune behåller meningens innebörd samtidigt som du förbättrar tonen, ordvalet och flödet. Lär dig mer om Wordtune
Wordtune är en skrivkompis som hjälper dig att säga exakt vad du menar. Programvaran drivs av avancerad AI för att i realtid generera olika sätt för att omformulera dina meningar och förvandla dina...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Grammarly's real-time writing suggestions help improve word choice, refine tone, make sentences clearer, and fix grammatical errors.
Grammarly Business helps 30,000 teams improve their communication at work. Grammarly offers detailed, real-time suggestions to help improve word choice, refine tone, make sentences clearer, and fix grammatical errors. With a centralized administrative dashboard, team leads can easily manage their subscription and track team performance.
Grammarly Business helps 30,000 teams improve their communication at work. Grammarly offers detailed, real-time suggestions to help improve word choice, refine tone, make sentences clearer, and fix...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that helps writers organize manuscripts through labeling, outlining, formatting, text editing and more.
Proofreading solution designed to help writers, novelists, and students arrange researched data, notes, and references into manageable sections. The platform enables team members to add comments and annotations, insert images, edit text size, and highlight phrases in the document. Scrivener also allows businesses to set word or character targets, track the progress of revisions, use labels to color-code specific sections of the write-up, and auto-save projects on a unified interface.
Proofreading solution designed to help writers, novelists, and students arrange researched data, notes, and references into manageable sections. The platform enables team members to add comments and...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Lösning för plagiatdetektering som hjälper användarna att skanna, jämföra och analysera innehållet med artificiell intelligens och maskininlärning
Upptäck plagierat, omformulerat innehåll och icke ordagrann text på över 100 språk. Gå längre än att kontrollera ord för ord-plagiatism och identifiera om textens innebörd har plagierats med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärningsteknik. Funktioner: Programmeringsgränssnitt (application program interface, API) med öppen källa, integrationer med utbildningsplattformer, MS-Word och Google Docs, datormoln och lagring i molnet, 256-bitars kryptering för datasäkerhet, djupgående sökteknik, dubbla filsökningsverktyg, mobilapp med OCR-teknik
Upptäck plagierat, omformulerat innehåll och icke ordagrann text på över 100 språk. Gå längre än att kontrollera ord för ord-plagiatism och identifiera om textens innebörd har plagierats med hjälp av...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Make sure you're reaching the right audience with the right message! Use Linguix to check grammar, punctuation and style instantly!
If you've ever sent an email with a typo to an important client or your boss, youre not alone (Sorry for the incontinence). Writing great emails, articles, and social media posts is tough enough, and you dont want to go viral for bad grammar or embarrassing typos. Give your writing the boost it needs with an AI-based writing assistant that isnt an animated paper clip. Sign up and schedule a demo today.
If you've ever sent an email with a typo to an important client or your boss, youre not alone (Sorry for the incontinence). Writing great emails, articles, and social media posts is tough enough,...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writing tools that include a translator, proofreading, sentence rephrasing, dictionary, and text-to-speech feature.
Ginger Software is an award-winning productivity-focused company that helps you write faster and better, thanks to grammar checker, punctuation, and spell checker tools which automatically detect and correct misused words and grammar mistakes
Ginger Software is an award-winning productivity-focused company that helps you write faster and better, thanks to grammar checker, punctuation, and spell checker tools which automatically detect and...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Plagiarism detection software that allows you to automatically scan the web for duplicate content of your webpage.
Plagiarism detection software that allows you to automatically scan the web for duplicate content of your webpage and check the originality of your content.
Plagiarism detection software that allows you to automatically scan the web for duplicate content of your webpage and check the originality of your content.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Find mistakes that no other spelling or grammar checker can find.
Find mistakes that no other spelling or grammar checker can find.
Find mistakes that no other spelling or grammar checker can find.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Helping Businesses Bring Confidence to Packaging Quality Control
GlobalVision is an inspection platform that finds errors in your work before they become problems. Our mission is to build software that standardizes quality approvals for product packaging and critical content. Our goal is to eliminate errors and automate quality inspections so companies can release products with confidence and move away from manual proofreading processes.
GlobalVision is an inspection platform that finds errors in your work before they become problems. Our mission is to build software that standardizes quality approvals for product packaging and...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Tool for businesses that catches spelling, grammar, and stylistic mistakes in English writing.
Tool for businesses that catches spelling, grammar, and stylistic mistakes in English writing.
Tool for businesses that catches spelling, grammar, and stylistic mistakes in English writing.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Scalable spell and grammar check solution that can be integrated into Microsoft Word for enhanced proofreading.
Scalable spell and grammar check solution that can be integrated into Microsoft Word for enhanced proofreading.
Scalable spell and grammar check solution that can be integrated into Microsoft Word for enhanced proofreading.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Writing environment for businesses that aids in catching mistakes in writing that are unrelated to grammar.
Writing environment for businesses that aids in catching mistakes in writing that are unrelated to grammar.
Writing environment for businesses that aids in catching mistakes in writing that are unrelated to grammar.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
More than 3000 Grammar rules to proofread and grammar check your text. Easy Click and check system.
More than 3000 Grammar rules to proofread and grammar check your text. Easy Click and check system.
More than 3000 Grammar rules to proofread and grammar check your text. Easy Click and check system.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Online proofreading solution that helps highlight different types of mistakes in various colors to help users learn from mistakes.
Online proofreading solution that highlights different types of mistakes in different colors to help users learn from their mistakes.
Online proofreading solution that highlights different types of mistakes in different colors to help users learn from their mistakes.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI powered proofreading solution with grammar checking, proofreading detection, and automated essay scoring.
AI powered proofreading solution with grammar checking, proofreading detection, and automated essay scoring.
AI powered proofreading solution with grammar checking, proofreading detection, and automated essay scoring.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that utilizes AI and natural language processing technology to find writing errors.
Proofreading solution that utilizes AI and natural language processing technology to find writing errors.
Proofreading solution that utilizes AI and natural language processing technology to find writing errors.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
A tool with customizable feedback options that helps writers identify grammatical errors in their work.
A tool with customizable feedback options that helps writers identify grammatical errors in their work.
A tool with customizable feedback options that helps writers identify grammatical errors in their work.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Solution for plagiarism detection and authorship verification.
Unicheck is a professional, community-driven, and comprehensive software for plagiarism prevention that helps institutions worldwide foster well-educated and successful students.
Unicheck is a professional, community-driven, and comprehensive software for plagiarism prevention that helps institutions worldwide foster well-educated and successful students.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Qordoba is an AI writing assistant for businesses.
Qordobas AI helps everyone at a company write with the same style, terminology, and brand voice. With Qordobas dynamic content guidelines, organizations can achieve consistency and clarity across all types of content from communications to marketing to product to HR. Companies such as Marriott, Braintree, and Postmates use Qordoba to create better content up to 90% faster than before. Qordoba was recognized as a Forbes Cloud100 Rising Star for 2018.
Qordobas AI helps everyone at a company write with the same style, terminology, and brand voice. With Qordobas dynamic content guidelines, organizations can achieve consistency and clarity across...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI bot that reviews your written work to find grammatical and spelling errors.
AI bot that reviews your written work to find grammatical and spelling errors.
AI bot that reviews your written work to find grammatical and spelling errors.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
PlagScan is a web application designed to detect plagiarism in digital documents.
Web-based plagiarism checker for document management, reporting, assignments, LMS integration, and more. Submitting essays or thesis documents for academic courses are critical assignments for students. Detecting plagiarism can be time-consuming, but should be avoided at all costs. PlagScan reduces the amount of time required to thoroughly check content for plagiarism. PlagScan can examine documents for copyright infringement too. After analysis, PlagScan provides detailed reports of results.
Web-based plagiarism checker for document management, reporting, assignments, LMS integration, and more. Submitting essays or thesis documents for academic courses are critical assignments for...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Proofreading solution that helps writers simplify, cut, and rewrite their work in order to achieve a more professional writing style.
Proofreading solution that helps writers simplify, cut, and rewrite their work in order to achieve a more professional writing style.
Proofreading solution that helps writers simplify, cut, and rewrite their work in order to achieve a more professional writing style.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Online plagiarism checking software to review text documents for similarities with other published sources.
Online plagiarism checking software to review text documents for similarities with other published sources.
Online plagiarism checking software to review text documents for similarities with other published sources.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Useful tools designed to improve a writer's productivity.
Useful tools designed to improve a writer's productivity.
Useful tools designed to improve a writer's productivity.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Helps you proofread audio content. Highlight missing words, flipped phrases, and duplicate sentences in your narrations.
Helps you proofread audio content. Highlight missing words, flipped phrases, and duplicate sentences in your narrations.
Helps you proofread audio content. Highlight missing words, flipped phrases, and duplicate sentences in your narrations.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
AI writing assistant with autocomplete, spelling and grammar checking.
Helps agents and customer facing teams personalize responses. Using machine learning, Sapling catches 60% more language quality than other products.
Helps agents and customer facing teams personalize responses. Using machine learning, Sapling catches 60% more language quality than other products.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Content similarity detection tool that is 100% Secure. Analyze documents & Web content. Get Unlimited Scanning with Lifetime License.
Plagiarism & duplicate content detection tool that allows you to analyze your content for similarity percentage. No words limits or per paper cost. Scan unlimited content by directly copy-pasting it in the software. Directly evaluate web urls & links for content duplication. Inspect your text using any of the three given features i.e. Online Plagiarism, Side by Side Difference & Bulk Comparison. We never store your data in our database. Get your base License for Lifetime by paying once.
Plagiarism & duplicate content detection tool that allows you to analyze your content for similarity percentage. No words limits or per paper cost. Scan unlimited content by directly copy-pasting it...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Wordrake

Wordrake

(0 recensioner)
Proofreading, editing, and clarity software created by and for lawyers.
Proofreading, editing, and clarity software created by and for lawyers.
Proofreading, editing, and clarity software created by and for lawyers.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
WProofreader

WProofreader

(0 recensioner)
The ultimate digital writing assistant for a web app to integrate into HTML controls or WYSIWYG editors, or use as a browser extension.
WProofreader by WebSpellChecker is a secure proofreading tool available as a tech integration into a web app and extension for Chrome and Firefox. Its ideal for teams and companies with high demands towards data security and privacy. Available as a Cloud and Server version. Core features: high security, multi-lingual spell- and grammar-check with auto-detection, integration with business infrastructure or app, up-to-date global and custom and personal user dictionaries, customization options.
WProofreader by WebSpellChecker is a secure proofreading tool available as a tech integration into a web app and extension for Chrome and Firefox. Its ideal for teams and companies with high demands...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
PlagiaShield

PlagiaShield

(0 recensioner)
Plagiarism checker that keeps your content unique. Find all potential thefts and get rid of them.
Plagiarism checking tool that keeps your content unique. Find all potential thefts and gets rid of them.
Plagiarism checking tool that keeps your content unique. Find all potential thefts and gets rid of them.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
EasyBib

EasyBib

(0 recensioner)
Cloud-based proofreading tool that helps businesses to choose citation styles, check plagiarism, make title pages and correct grammar.
Cloud-based proofreading tool that helps businesses to choose citation styles, check plagiarism, make title pages and correct grammar.
Cloud-based proofreading tool that helps businesses to choose citation styles, check plagiarism, make title pages and correct grammar.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
EmEditor

EmEditor

(0 recensioner)
Text editing and proofreading solution designed to help businesses search for specific words & automatically edit or highlight errors.
Text editing and proofreading solution designed to help businesses search for specific words & automatically edit or highlight errors.
Text editing and proofreading solution designed to help businesses search for specific words & automatically edit or highlight errors.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Textio

Textio

(0 recensioner)
Augmented writing platform that helps businesses enhance documentation by highlighting errors and suggesting better words.
Augmented writing platform that helps businesses enhance documentation by highlighting errors and suggesting better words.
Augmented writing platform that helps businesses enhance documentation by highlighting errors and suggesting better words.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Loio

Loio

(0 recensioner)
Loio is a Microsoft Word add-in that uses AI to simplify contract review and editing.
Loio is a Microsoft Word add-in that uses AI to simplify contract review. Users can benefit from Loio in three ways: 1. Review key contract details faster and more precisely. Loio automatically highlights parties, defined terms, dates, money amounts, names, contacts, card numbers, locations, and placeholders. 2. Format sentences, paragraphs, or groups of paragraphs within legal documents faster and easier. 3. Double-check and edit contract numberings and references quicker.
Loio is a Microsoft Word add-in that uses AI to simplify contract review. Users can benefit from Loio in three ways: 1. Review key contract details faster and more precisely. Loio automatically...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Plagiarism checker tool that checks content for similarities when compared to other sources.
Plagiarism checker tool that checks content for similarities. It uses advanced algorithms and compares content against a large library of sources.
Plagiarism checker tool that checks content for similarities. It uses advanced algorithms and compares content against a large library of sources.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Scribbr Plagiarism Checker uses advanced technology to recognize all types of plagiarism. It provides detailed plagiarism reports.
Scribbr Plagiarism Checker uses advanced technology to recognize all types of plagiarism. It provides detailed plagiarism reports for academic writers and institutions.
Scribbr Plagiarism Checker uses advanced technology to recognize all types of plagiarism. It provides detailed plagiarism reports for academic writers and institutions.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
iThenticate

iThenticate

(0 recensioner)
Plagiarism checker for scholars, researchers, and publishers.
Plagiarism checker for scholars, researchers, and publishers.
Plagiarism checker for scholars, researchers, and publishers.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Advanced plagiarism detector tool for students, academic institutions, and enterprises. Supports multiple format types.
Advanced plagiarism detector tool for students, academic institutions, and enterprises. Supports multiple format types.
Advanced plagiarism detector tool for students, academic institutions, and enterprises. Supports multiple format types.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Noplag

Noplag

(0 recensioner)
Writing assistance app with plagiarism detection and grammar check for students, educators, and businesses.
Writing assistance app with plagiarism detection and grammar check for students, educators, and businesses.
Writing assistance app with plagiarism detection and grammar check for students, educators, and businesses.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Eangel

Eangel

(0 recensioner)
A service that allows you to easily correct and proofread your texts. We correct spelling, punctuation, grammar and misused words.
A service that allows you to easily correct and proofread your texts. We correct spelling, punctuation, grammar and misused words.
A service that allows you to easily correct and proofread your texts. We correct spelling, punctuation, grammar and misused words.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
ErrorSpy

ErrorSpy

(0 recensioner)
ErrorSpy is a quality assurance solution for translations that automatically generates and evaluates an error report.
ErrorSpy is a quality assurance solution for translations that automatically generates and evaluates an error report.
ErrorSpy is a quality assurance solution for translations that automatically generates and evaluates an error report.

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll
Outwrite

Outwrite

(0 recensioner)
Outwrite is more than a grammar checker. It helps turn your ideas into powerful writing.
Become a better writer with Outwrite. Our AI writing assistant is more than just a grammar checker. It makes your sentences clear and concise. It works wherever you write online including Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn, Facebook, and WordPress. You can use Outwrite to paraphrase entire sentences, strengthen your vocabulary, detect passive voice, and modify your word count.
Become a better writer with Outwrite. Our AI writing assistant is more than just a grammar checker. It makes your sentences clear and concise. It works wherever you write online including Gmail,...

Funktioner

 • Stavningskontroll
 • Grammatikkontroll
 • Punktueringskontroll
 • Stilkontroll