118 resultat
Varför Capterra är gratis
Integrerad GRC-lösning för riskhantering så du kan sköta ditt InfoSec-efterlevnads- och riskprogram. Gör IRM enkelt och tillgänglig. Lär dig mer om StandardFusion
Identifiera, bedöm, behandla, bevaka och rapportera risker med tillförsikt. StandardFusion är en integrerad riskhanterings-GRC-lösning för teknikfokuserade SMB- och Enterprise InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem. Molnbaserad SaaS eller lokal plattform gör IRM enkelt, lättillgängligt och skalbart. Hantera efterlevnad av flera standarder; ISO, SOC, NIST, HIPAA, GDPR, PCI-DSS med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion
Identifiera, bedöm, behandla, bevaka och rapportera risker med tillförsikt. StandardFusion är en integrerad riskhanterings-GRC-lösning för teknikfokuserade SMB- och Enterprise InfoSec-team. Slipp...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Ventiv IRM enhances and simplifies risk management by eliminating data silos and providing real-time insights with powerful analytics. Lär dig mer om Ventiv IRM
Ventiv IRM provides risk managers with powerful analytics, robust reporting, and a modern user experience designed to enhance risk management across the enterprise. With Ventiv IRM, you can capture, consolidate, and integrate multiple sources of data to establish a central source of truth. Make data-driven decisions that drive optimal outcomes with real-time access to your risk and claims information. Lär dig mer om Ventiv IRM
Ventiv IRM provides risk managers with powerful analytics, robust reporting, and a modern user experience designed to enhance risk management across the enterprise. With Ventiv IRM, you can capture,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Automatiserad regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC). All CMMC-, ISO-, SOC2- och PCI-efterlevnad, internrevision, ERM, risk, problemleverantör, incidenthantering, policystyrning och BCM Lär dig mer om CyberOne
CyberOne stöder övergången från kalkylblad till automatisering och en enda sanningskälla för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC) för företag i alla storlekar. Priset är 3 600 USD/år för den kompletta plattformen och innehåll. Eliminera dyra konsulttjänster med innehållet som tillhandahålls, mall och vägledning för SOC 2, ISO 27001, CMMC, PCI, HIPAA, GDPR och över 100 crosswalk-tillägg. Hantera policyer, kontroller, riskregister, korrigerande åtgärder, tillgångar, bedömningar med riskbedömning i realtid, incidenthantering, affärskontinuitet, anpassade instrumentbräden och rapporter. Lär dig mer om CyberOne
CyberOne stöder övergången från kalkylblad till automatisering och en enda sanningskälla för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC) för företag i...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Plattform för samarbetande intelligens som ger varje nivå i organisationen en röst inom säkerhet och riskhantering. Lär dig mer om Sofvie
Plattform för samarbetande intelligens som ger varje nivå i organisationen en röst inom säkerhet och riskhantering. Programvaran förbättrar kommunikationen och omdefinierar riskhanteringen på arbetsplatsen genom att på ett intelligent sätt analysera data som samlats in från frontlinjen. Sofvie bygger på industri 4.0 och skapar en tillgänglig referenspunkt som underlättar kritiska beslutsprocesser. Sofvie är utformad för att anpassa din kultur, minska antalet incidenter och olyckor för att i slutändan rädda liv. Lär dig mer om Sofvie
Plattform för samarbetande intelligens som ger varje nivå i organisationen en röst inom säkerhet och riskhantering. Programvaran förbättrar kommunikationen och omdefinierar riskhanteringen på...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
ERM-system med riskröstning, riskaptit, styrelserapportering med mera. Flexibel prissättning för individer, team och företag. Prova gratis. Lär dig mer om Essential ERM
En prisbelönt, specialbyggd programvara för riskhantering för företag med en unik olycksfjärilsfunktion, ramverk och tröskelvärden för riskaptit, strategicentrerad risk, modul för styrelserapportering, värmekartor ochmycket mer. Det är enkelt att uppgradera din företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM). Lär dig mer om Essential ERM
En prisbelönt, specialbyggd programvara för riskhantering för företag med en unik olycksfjärilsfunktion, ramverk och tröskelvärden för riskaptit, strategicentrerad risk, modul för styrelserapportering...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
LogicManager är en oöverträffad IRM-programvarulösning som IRM-branschanalytikerna konsekvent listar som en av ledarna i branschen. Lär dig mer om LogicManager
LogicManager är en enastående integrerad riskhanteringsplattform, (integrated risk management, IRM) som IRM-branschanalytiker som Forrester och Gartner konsekvent listar som en av ledarna i branschen. Programvaran gör att du kan lagra data på en central plattform, upptäcka viktiga beroenden över flera olika silo, engagera intressenter genom intuitiva arbetsflöden, rapporter med mera. Lär dig mer om LogicManager
LogicManager är en enastående integrerad riskhanteringsplattform, (integrated risk management, IRM) som IRM-branschanalytiker som Forrester och Gartner konsekvent listar som en av ledarna i branschen....

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Corporater ger dig möjlighet att styra, hantera och säkerställa din prestation, risk och efterlevnad på en enda samarbetsplattform. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater gör det möjligt för din organisation att flytta från Excel till en samarbetsinriktad, transparent och spårbar strategi för integrerad riskhantering (integrated risk management, IRM). Corporaters kraftfulla GPRC-plattform möjliggör en helhetsbaserad eller detaljbaserad strategi för implementering av IRM i din organisation. Corporater tillhandahåller hälsoinriktade och integrerade riskutsikter för en organisation baserat på fem riskdimensioner (kvalitet, ekonomi, anseende, efterlevnad, strategi). Lämplig för medelstora och stora företag. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater gör det möjligt för din organisation att flytta från Excel till en samarbetsinriktad, transparent och spårbar strategi för integrerad riskhantering (integrated risk management, IRM)....

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
GOAT är ett risksystem som är enkelt att använda och som är utformat för att hjälpa riskexperter, från 30 GBP/månad för upp till 5 användare. Prova gratis i 30 dagar. Lär dig mer om GOAT Risk
GOAT hjälper dig och dina intressenter att bättre förstå och engagera er i risker, fatta beslut, tilldela åtgärder och övervaka effekter. GOAT är utformad för riskexperter och företagsledning, och vet vikten av enkelhet för användarna i kombination med behovet av flexibilitet, analys och rapportering. De flesta organisationer har många riskutmaningar, särskilt inbäddning, engagemang och påverkan av riskhantering. GOAT är utformat för att öka organisationens riskmognad, påverka förändringar och faktiskt göra risker kul. Lär dig mer om GOAT Risk
GOAT hjälper dig och dina intressenter att bättre förstå och engagera er i risker, fatta beslut, tilldela åtgärder och övervaka effekter. GOAT är utformad för riskexperter och företagsledning, och...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Ett kraftfullt onlineverktyg för utarbetande och visualisering av risker som är utformat för otroligt bra identifiering, övervakning och rapportering av risker. Lär dig mer om AdaptiveGRC
Multiregleringsplattform för styrning, risk och efterlevnad för starkt reglerade industrier. AdaptiveGRC Enterprise Risk Managers viktigaste funktioner: > Lagrar och hanterar kundens riskregister > Följer de etablerade principerna för riskhantering, inklusive ISO 31000 > Har förmågan att korrelera risker med grundorsak (via Incident Manager), teknik (via EA Manager), ledningsluckor och efterlevnadsstatus (via Compliance Manager) > Ger detaljerade rapporter över hanteringsinformation. Lär dig mer om AdaptiveGRC
Multiregleringsplattform för styrning, risk och efterlevnad för starkt reglerade industrier. AdaptiveGRC Enterprise Risk Managers viktigaste funktioner: > Lagrar och hanterar kundens riskregister >...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
BuildingConnected's TradeTapp is a subcontractor prequalification and risk mitigation platform used by general contractors and owners.
By leveraging BuildingConnected's network of over 300K vendors to find the right subcontractors and invite them to qualify, risk teams can ensure they've made the best choices for every project. TradeTapp is a subcontractor qualification and risk mitigation platform used by general contractors and owners. It makes it easy to collect data, automate risk assessments, receive mitigation recommendations, and distribute crucial qualification details to preconstruction teams.
By leveraging BuildingConnected's network of over 300K vendors to find the right subcontractors and invite them to qualify, risk teams can ensure they've made the best choices for every project....

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
iAuditor helps businesses update & distribute their best practices with real-time visibility into effectiveness across their sites.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than 600M checks per year to improve safety and quality in their workplaces. All of the inspection data is captured in real-time allowing you to instantly identify missed inspections and failed items and rapidly mitigate risks.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Kontinuerligt utvärdera och proaktivt minska datasäkerhetsrisker.
Netwrix Auditor är en synlighetsplattform för analys av användarbeteenden och riskreducering som möjliggör kontroll över ändringar, konfigurationer och åtkomst i hybrida IT-miljöer för att skydda data oavsett plats. Plattformen tillhandahåller säkerhetsinformation för att identifiera säkerhetsluckor, upptäcka avvikelser i användarbeteende och undersöka hotmönster i tid för att förhindra verkliga skador. Denna information levereras på ett enhetligt sätt över de mest verksamhetskritiska IT-systemen på plats och i molnet.
Netwrix Auditor är en synlighetsplattform för analys av användarbeteenden och riskreducering som möjliggör kontroll över ändringar, konfigurationer och åtkomst i hybrida IT-miljöer för att skydda...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Integrated risk management software that identifies, assesses, responds to, and monitors your enterprise risks.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly integrating risk indicators into the assessment process. Plus it helps distributed teams identify risks and aggregate risk assessments through remote workshops. As a result, risk management spends less time on process administration and more time effecting change.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly integratin...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Programvara för kontrakt-, risk-, försäkrings-, anspråks-, incident-, tillgångs- och arbetsflödeshantering med integration och instrumentbräderapportering.
Webbaserad programvara för kontrakt-, risk-, anspråks-, incident-, efterlevnads- och försäkringshantering med funktioner för dokumenthantering, godkännandearbetsflöde, logghistorik, dokumentmallar, e-postaviseringar, kontaktuppgifter, datum- och tidsstämplar, anpassningsbar rapportering och dokumentversionskontroll. Fullt värdbaserad eller lokalinstallation finns som alternativ med privat märkning och integrering på din webbplats. Flera valutor och flera språk.
Webbaserad programvara för kontrakt-, risk-, anspråks-, incident-, efterlevnads- och försäkringshantering med funktioner för dokumenthantering, godkännandearbetsflöde, logghistorik, dokumentmallar,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Den enkla vägen till en säkrare arbetsplats. Programvara för en säkrare arbetsplats – skräddarsydd efter dina behov.
EcoOnline-plattformen inkluderar Chemical Manager och Safety Manager för att erbjuda en central molnbaserad lösning för hälsa och säkerhet, kemikaliesäkerhet och efterlevnad på arbetsplatsen. Dessa lösningar är utformade för att hjälpa företag att implementera hälso- och säkerhetsrutiner som skyddar de anställda. Plattformen innehåller moduler för hantering av säkerhetsdatablad, kemikalie-/EHS-säkerhetsrapporter, riskbedömningar, olycks-/incidenthantering, hantering av entreprenörer och mycket mer. Mobilapp finns.
EcoOnline-plattformen inkluderar Chemical Manager och Safety Manager för att erbjuda en central molnbaserad lösning för hälsa och säkerhet, kemikaliesäkerhet och efterlevnad på arbetsplatsen. Dessa...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
AuditBoard transforms how audit, risk, and compliance professionals manage today’s risk landscape with a modern, connected platform.
AuditBoard transforms how audit, risk, and compliance teams manage today’s dynamic risk landscape with a modern, connected platform that engages the front lines, surfaces the risks that matter, and drives better strategic decision-making. More than 25% of the Fortune 500 leverage AuditBoard to move their businesses forward. AuditBoard is top-rated in audit management and GRC software on G2, and was recently ranked as one of the fastest-growing technology companies in North America by Deloitte.
AuditBoard transforms how audit, risk, and compliance teams manage today’s dynamic risk landscape with a modern, connected platform that engages the front lines, surfaces the risks that matter, and...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
A rich feature set to manage your IRM processes from end-to-end -- Onspring lets you do it your way from any location, on any device.
The Integrated Risk Management (IRM) platform you've been looking for -- flexible, cloud-based IRM software from Onspring. Easily manage and share information, monitor processes in real time and create reports with improved efficiency and integrity, all within a no-code environment. Whether you're leaving an existing platform or implementing IRM software for the first time, Onspring has the technology, transparency and service-minded approach you need to rapidly achieve your goals.
The Integrated Risk Management (IRM) platform you've been looking for -- flexible, cloud-based IRM software from Onspring. Easily manage and share information, monitor processes in real time and...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
The Fusion Framework System provides organizations with an integrated and scalable approach to risk and resiliency.
The Fusion Framework® System aligns your strategic objectives to key risk management techniques through flexible and agile tools. You set the appropriate context to analyze, assess, monitor, and respond to risk, and integrate your data across the enterprise to make informed decisions. With Fusion Framework, you will see greater productivity and more impactful risk data as you establish your shared information foundation and program taxonomy.
The Fusion Framework® System aligns your strategic objectives to key risk management techniques through flexible and agile tools. You set the appropriate context to analyze, assess, monitor, and...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
VelocityEHS molnbaserade lösningar hjälper dig att nå dina EHS- och hållbarhetsmål snabbare och med större synlighet och enkelhet.
Fler personer litar på VelocityEHS än de fem största konkurrenterna tillsammans. Denna programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventative action, CAPA) ger dig friheten att hantera och rapportera åtgärder i alla dina EHS-aktiviteter på ett ställe. Tilldela uppgifter snabbt, ställ in automatisk eskalering av e-postaviseringar och se till att de fullföljs. Föreställ dig att dina granskningar, inspektioner, incidenter, din förändringshantering och utbildning sköts via en enda instrumentpanel. Dess prisbelönta programvara till ett bra pris. Kom igång på så lite som två till fyra veckor.
Fler personer litar på VelocityEHS än de fem största konkurrenterna tillsammans. Denna programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventative action, CAPA) ger dig...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Integrated Risk Management is a breeze with ZenGRC, cloud based IRM software holistically managing internal and third-party risk.
ZenGRC¿s integrated risk management software is designed to enable organizations to gain awareness and clarity to their risk management programs while providing more control and actionable insights, with heatmaps and custom reporting dashboards. The key to any successful IRM audit software is continuous monitoring ¿ which is a core tenant of ZenGRC. Our centralized, cloud-based platform strengthens risk posture, monitoring for risk automatically and streamlining risk remediation.
ZenGRC¿s integrated risk management software is designed to enable organizations to gain awareness and clarity to their risk management programs while providing more control and actionable insights,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Empowering companies of all sizes to efficiently and effectively manage their IT asset risk and compliance.
Lockpath brings visibility to risks frequently managed in disparate sources. It aggregates internal data points from all corners of the organization, as well as from assessments, audits, authoritative sources and external systems. By having everything centralized, correlated and connected, the platform enables organizations to see dependencies and to make smarter business decisions.
Lockpath brings visibility to risks frequently managed in disparate sources. It aggregates internal data points from all corners of the organization, as well as from assessments, audits, authoritative...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Risk Cloud är en uppsättning IRM-applikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet, hanterar och minskar risker.
LogicGate Risk Cloud är en komplett svit av integrerade riskhanteringsapplikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela risklandskapet inom en organisation. Företagsledare är utrustade med en kvantitativ förståelse för sina organisationers riskställning och kan förbättra sina riskprogram och ta sig an smartare risker och möjligheter.
LogicGate Risk Cloud är en komplett svit av integrerade riskhanteringsapplikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
ecoPortal is cloud-based EHS software that simplifies the management of health & safety, environmental and enterprise risks.
ecoPortal is a cloud-based EHS management system that empowers safety leaders to keep people safe. With ecoPortal’s software, you can be in control and manage health, safety, environmental, quality and other risks from one integrated platform. ecoPortal is easy to use - driving company-wide engagement, and is highly configurable to your organisation's specific needs.
ecoPortal is a cloud-based EHS management system that empowers safety leaders to keep people safe. With ecoPortal’s software, you can be in control and manage health, safety, environmental, quality...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Nrisk evaluates, measures, and tracks your financial institution's operational risk.
Nrisk, enterprise risk management software from Ncontracts, fits the needs of your financial institution, no matter the size or the type, and allows for a clearer picture of its risk, giving you the tools to better monitor, report on, and communicate risk internally and externally.
Nrisk, enterprise risk management software from Ncontracts, fits the needs of your financial institution, no matter the size or the type, and allows for a clearer picture of its risk, giving you the...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
ViClarity is an award winning global provider of GRC management solutions that allows you to automate manual processes online with ease
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as Manufacturing, Retail, Education, Charities etc. ViClarity is a global organization with offices in Boston, Des Moines Iowa, Ireland and the UK. Our easy to use platform allows you mirror your own manual processes online, tracking and managing audit, risk and compliance tasks efficiently in one system.
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Software system for managing business risk, sustainability, and compliance. Also covers content and business performance management.
Software system for managing business risk, sustainability, and compliance. Also covers content and business performance management.
Software system for managing business risk, sustainability, and compliance. Also covers content and business performance management.

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
The Channel Platform connects strategy, project portfolio, demand and performance in a single full-integrated solution.
The Channel Platform is a solution for Project and Portfolio Management (PPM), which enables the integration of the entire project life cycle. It delivers a hybrid execution experience - covering waterfall (based on PMBOK) and Agile (Scrum and Kanban) management techniques. On a single full-integrates platform, teams, project leaders, portfolio managers and stakeholders can interact and obtain information to deliver impacting projects to the organization.
The Channel Platform is a solution for Project and Portfolio Management (PPM), which enables the integration of the entire project life cycle. It delivers a hybrid execution experience - covering...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
ISOvA reduces the cost and effort of ISO certification by providing a tailored management system and dedicated Virtual Assistant.
At its core, ISOvA is an easy-to-use but powerful online management system that integrates with Microsoft Teams and is suitable for all business types, sizes, and industries. The ISOvA platform reduces the effort and cost of complying with ISO standards, including ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environmental, ISO 27001 Information Security, ISO 45001 Health & Safety, ISO 27701 Privacy Information Management, ISO 37001 Anti Bribery by providing a tailored Office 365 Teams and SharePoint system.
At its core, ISOvA is an easy-to-use but powerful online management system that integrates with Microsoft Teams and is suitable for all business types, sizes, and industries. The ISOvA platform...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Resolver integrated risk management software helps your team manage risks and incidents across the enterprise in a single solution.
Over 1000 of the world's largest organizations trust Resolver's software. Resolver's integrated risk management software enables your team to connect risks to incidents so that assessments of what could happen are linked to what did happen. With this connection you can quantify the impact of your risk mitigation plans, identify where your risk register has gaps, and where risk assessments were overly confident. Increase end-user adoption, gain valuable insights, automate and improve processes.
Over 1000 of the world's largest organizations trust Resolver's software. Resolver's integrated risk management software enables your team to connect risks to incidents so that assessments of what...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Ease of spreadsheets and features of major GRC tools. Powerfully simple SaaS platform built by CAEs/CFOs. Perfect for mid-size teams.
Integrated SOX, ERM, Internal Audit, Team Scheduling, Project Management, Flowcharts, Issue, Task, Document and Certifications Management. Live dashboards and reports. * Built by CAEs / CFOs * Exceptional Ease-of-Use: 4 hours training | 2-weeks Go-Live * Best-in-Industry Support Perfect for mid-size teams. Easy step-up from spreadsheets / sharepoint / emails. https://www.youtube.com/watch?v=O23qXIs1AhY&t=1s
Integrated SOX, ERM, Internal Audit, Team Scheduling, Project Management, Flowcharts, Issue, Task, Document and Certifications Management. Live dashboards and reports. * Built by CAEs / CFOs *...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Internal control system, comprising integrated governance risk & compliance. Winner of the "Solution Award 2019" German CISO-Alliance.
360inControl is a new generation of an internal control system (ICS), comprising governance risk & compliance (GRC), information security management (ISMS) and audit & assessment management. Data Privacy: GDPR compliant data processing register included. It is a Tenant based SaaS solution that allows extremely fast onboarding and full scalability. Benefit from a comprehensive control library and/or migrate your own controls. The license model allows the use by ALL employees.
360inControl is a new generation of an internal control system (ICS), comprising governance risk & compliance (GRC), information security management (ISMS) and audit & assessment management. Data...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Cloud-based process safety management compliance software designed for Ammonia refrigeration.
ePSM provides cloud-based process safety management compliance software designed for Anhydrous ammonia (NH3) refrigeration. Our mobile friendly software makes OSHA and EPA compliance simple for the hundreds of locations and thousands of users who trust us with their Ammonia compliance needs. Digitizing your PSM and RMP documents will make it easy to comply with OSHA and EPA regulations and adapt to regulation changes.
ePSM provides cloud-based process safety management compliance software designed for Anhydrous ammonia (NH3) refrigeration. Our mobile friendly software makes OSHA and EPA compliance simple for the...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Integrated risk management platform that allows organizations to monitor performance, identify and assess operational risks.
Integrated risk management platform that allows organizations to monitor performance, identify and assess operational risks.
Integrated risk management platform that allows organizations to monitor performance, identify and assess operational risks.

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Ostendios MyVCM is a cybersecurity and information management software helping companies comply with any standard from SOC2 to HITRUST
Ostendio MyVCM is an Integrated Risk Management Platform that makes it easier to build, operate and showcase your security program. Unlike combining multiple point tools, documents, and spreadsheets, Ostendio provides a single solution that incorporates users and requirements across the entire enterprise. Consider MyVCM if you need to demonstrate compliance to security standards and regulations to your customers, employees, auditors or partners.
Ostendio MyVCM is an Integrated Risk Management Platform that makes it easier to build, operate and showcase your security program. Unlike combining multiple point tools, documents, and spreadsheets,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
End-to-end audit process management, which can write reports automatically in IIA standards. Modular structure to expand into GRC SW.
Auditrunner is designed to provide a user-friendly, comprehensive low-code software platform that encompasses all facets of Audit, Risk, Governance, Compliance, and Quality Management. The architecture allows organizations of all sizes to interconnect people and systems to design and automate audit activities. This technology digitalized 3000+ business processes for 10+ industries including: banking, insurance, financial services, energy, biotech, FMCG, manufacturing, non Profit.
Auditrunner is designed to provide a user-friendly, comprehensive low-code software platform that encompasses all facets of Audit, Risk, Governance, Compliance, and Quality Management. The...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
India's Most Comprehensive Compliance Management Solution..!!!
India's Leading GRC technology solutions provider offering 13 innovative SaaS based risk and compliance management solutions and 2 advisory portals. With aim to bring accountability and transparency, our solutions enables clients to know, delegate, report, monitor & manage their regulatory compliance & internal controls in a simple & effective manner. We work with 10+ partners & serve 60+ clients across India including major MNCs, Large Indian Corporates, Startups & Consulting Firms.
India's Leading GRC technology solutions provider offering 13 innovative SaaS based risk and compliance management solutions and 2 advisory portals. With aim to bring accountability and transparency,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Improve visibility & simplify risk management processes across your organization with easy-to-use Integrated Risk Management software.
Camms.Risk is an easy to use Integrated Risk Management software solution that helps businesses redefine the way they pursue opportunity and manages risk while adopting a cohesive approach to Governance, Risk and Compliance. Cloud-based and ISO 3100:2009 & COSO framework compliant, Camms.Risk features a simple user interface, pre-configured risk, incident & hazard management templates and easy-to-read dashboards to improve visibility across all organizational levels.
Camms.Risk is an easy to use Integrated Risk Management software solution that helps businesses redefine the way they pursue opportunity and manages risk while adopting a cohesive approach to...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
The Phinity platform automates your spreadsheets, manual processes and reporting across your risk and compliance management processes.
The Phinity Risk Solutions integrate into your risk and compliance processes to help you decrease your risk and compliance exposure. Boost your risk management capability and manage your organisational risks, from identification through to remediation. Make informed decisions faster with our reporting. Key solutions - Essential Risk Management - Third Party Risk Management (TPRM) - ISMS Management - Insurance Compliance Management - Vulnerability Management - Risk Remediation Management
The Phinity Risk Solutions integrate into your risk and compliance processes to help you decrease your risk and compliance exposure. Boost your risk management capability and manage your organisationa...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Solutions to secure your information.
Solutions to secure information for your organization, your employees, your vendors and yourself. Modern products for risk, compliance and security leaders to better protect critical information.
Solutions to secure information for your organization, your employees, your vendors and yourself. Modern products for risk, compliance and security leaders to better protect critical information.

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Software to detect, monitor and prevent any kind of internal risk in real time.
Software to detect, monitor and prevent any kind of internal risk.
Software to detect, monitor and prevent any kind of internal risk.

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Quality management solution that helps manage auditing, workforce training, compliance, incident reporting, documents, and more.
Radar Healthcare supports organisations across health and social care to improve quality and compliance. With an in-depth understanding of your operational challenges and by working collaboratively across all areas of healthcare, our intuitive software simplifies the regulatory complexities you face giving you more time to focus on delivering service excellence.
Radar Healthcare supports organisations across health and social care to improve quality and compliance. With an in-depth understanding of your operational challenges and by working collaboratively...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Understand your Risk Register and properly manage your controls, actions, assurances and reviews. Focus on whats important
Get a clear, simple overview of your risk register with all the control, guidance and visual cues you need to help embed a culture of Risk Management within your organisation. Visualise your Risk Register to properly manage your controls, actions, assurances and reviews and so mitigate your risks. Focus on whats important to get critical risks under control. Spend valuable time managing your risks, not wrestling with a spreadsheet.
Get a clear, simple overview of your risk register with all the control, guidance and visual cues you need to help embed a culture of Risk Management within your organisation. Visualise your Risk...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Hyperproof simplifies compliance management with easy task management, automated evidence collection, and audit preparedness tracking.
Hyperproof makes building out and managing your information security frameworks easy by automating repetitive compliance operation tasks so your team can focus on the bigger things. The Hyperproof solution also offers powerful collaboration features that make it easy for your team to coordinate efforts, collect evidence, and work directly with auditors in a single interface. Gone are the days of uncertainty around audit preparation and compliance management processes.
Hyperproof makes building out and managing your information security frameworks easy by automating repetitive compliance operation tasks so your team can focus on the bigger things. The Hyperproof...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
EQS Integrity Line är Europas mest använt whistleblower-system. Enkel att använda för båda rapporter och handläggare.
EQS Integrity Line: Enkel dygnet runt rapportering av oegentligheter via web, epost, telefon eller fysiska möten. Tillgänglig globalt tillgänglig på över 70 språk. Intuitiv ärendehantering säkerställer hantering av inkommande rapporter och utredningar effektivt och i samarbete men ändå konfidentiellt. Realtidsstatistik förenklar intern rapportering trendanalyser.
EQS Integrity Line: Enkel dygnet runt rapportering av oegentligheter via web, epost, telefon eller fysiska möten. Tillgänglig globalt tillgänglig på över 70 språk. Intuitiv ärendehantering säkerställ...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
The Probe42 platform is the largest platform in India, providing in-depth information on all private companies from across 700+ sources
India’s #1 Corporate Information Platform : Probe42 Get access to up-to date information on ANY AND EVERY company in India. Over 15 lakhs. Includes information from over 700+ public information sources on these companies including MCA, all court records, all tribunals, credit rating, defaulter, etc Can be accessed through your browser or mobile. Easy to use and simple sign up process. Probe42 Benefits: Increase Sales Reduce Receivables Benchmark Business Mitigate Supplier Risk Sign-up
India’s #1 Corporate Information Platform : Probe42 Get access to up-to date information on ANY AND EVERY company in India. Over 15 lakhs. Includes information from over 700+ public information...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Innovative ERM software that is specifically designed to mimic how risk and risk management function in the real world.
Innovative ERM software that is specifically designed to mimic how risk and risk management functions in the real world. We believe that software should conform to your ERM Program, not the other way around. Configure the qualitative scoring method your way. Analyze risks quantitatively with our built-in Monte Carlo simulation engine. Easily manage risks from cycle to cycle. Enjoy a wide variety of reports that support executive decision-making from different perspectives.
Innovative ERM software that is specifically designed to mimic how risk and risk management functions in the real world. We believe that software should conform to your ERM Program, not the other way...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
RISK IDENT is a leading software development company that offers anti-fraud solutions with expert knowledge in data analytics and ML.
RISK IDENT is a leading software development company that offers anti-fraud solutions to companies within the e-commerce, telecommunication and financial sector. We are experts in data analytics and machine learning. Our key products are FRIDA Fraud Manager and DEVICE IDENT Device Fingerprinting. Use cases include payment fraud, account takeovers, fraud within account and loan applications.
RISK IDENT is a leading software development company that offers anti-fraud solutions to companies within the e-commerce, telecommunication and financial sector. We are experts in data analytics and...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Enables businesses to visualise their entire global workforce and incidents in one place.
In a world with an increasingly globalized marketplace and growing mobile workforce, its essential for organizations to implement new ways to keep their employees safe. For compliance, duty of care, business continuity, and, above all else, safety, employers need reliable ways to locate and communicate with their valued workforce and systems that allow them to respond quickly and appropriately if an incident or emergency occurs.
In a world with an increasingly globalized marketplace and growing mobile workforce, its essential for organizations to implement new ways to keep their employees safe. For compliance, duty of care,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
The next-gen SaaS GRC solution dedicated to cybersecurity. Cybersecurity management processes centralized, measured and interconnected.
AugmentedCISO has been created by CISOs for CISOs. As the last generation of SaaS GRC solution, AugmentedCISO is dedicated to cybersecurity. All cybersecurity management processes are centralized, measured and interconnected. Main benefits for CISOs : - Effectiveness : no more waste of time to collect and centralize data, and calculate relevant KPIs, - Visibility : define and reproduce your dashboards, - Consistency : cybersecurity goals and KPI are connected bydesign and stuck to your roadmap.
AugmentedCISO has been created by CISOs for CISOs. As the last generation of SaaS GRC solution, AugmentedCISO is dedicated to cybersecurity. All cybersecurity management processes are centralized,...

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering
Enterprise cyber security management platform to prioritize investments to lower risk and improve cyber security performance.
Enterprise cyber security performance platform that aligns risk and maturity while prioritizing investments and provides a narrative on cyber risk to Board of Directors.
Enterprise cyber security performance platform that aligns risk and maturity while prioritizing investments and provides a narrative on cyber risk to Board of Directors.

Funktioner

 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Incidentshantering
 • Revisionshantering
 • IT-riskhantering
 • Säkerhetshantering