Sverige Visa lokala produkter
89 resultat
Med monday.com Work OS är det enkelt att samla, redigera, spåra och automatisera alla organisationens dokumentprocesser. Lär dig mer om monday.com
Med monday.com Work OS är det enkelt att dela, redigera, spåra och kategorisera alla organisationens dokument. Skapa enkelt dokument, dela och samarbeta i realtid och automatisera arbetsflöden för dokumentgodkännande, samtidigt som du ökar effektiviteten och minimerar antalet fel. Samla dina dokument på ett ställe, spåra och granska tidigare redigeringar och standardisera dokumentprocesserna så att alla i teamet arbetar med samma version. monday.com möjliggör en mer organiserad dokumenthantering, i en samarbetsinriktad arbetsmiljö. Lär dig mer om monday.com

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Google Workspace is how teams of all sizes connect, create, and collaborate — to drive innovation from any device, and any location.
Google Workspace's word processing for teams. Work on a single document with team members or people outside your company. See edits as others type, communicate through built-in chat and ask questions by including comments. Create, edit and share docs from your iPhone, iPad or Android devices. Use Chrome for Mac or PC to work in Docs, even when you’re offline. Lär dig mer om Google Workspace

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Document software that enables users to generate and publish documents, collaborate with team members, and more.
Microsoft Word allows users to create, edit, save and share documents using its cloud-based word processing software. In addition to being able to create new documents, Microsoft Word allows users to also open existing files and change them as needed; this makes it easy for multiple users within a business or educational institution to make changes and save them through the cloud. Microsoft Word is a powerful word processing software that enables users to create professional documents. The application has a friendly user interface and a number of integrated features, such as text editing, spell checker and grammar checker, which help ensure higher quality documents. The application also comes with sharing capabilities that allow users to collaborate with others on the same document. Lär dig mer om Microsoft Word

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Create a centralized single-source-of-truth for all your company's collateral.
Create a centralized single-source-of-truth for all your company's collateral, and ensure that your operational machine is running efficiently with document approval workflows, version control, audit trail, collaborate tools, and the ability to update content at scale. With Seismic, you can avoid content contamination and prevent duplicate and old files getting into the hands of your sellers. Lär dig mer om Seismic

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Med programvaran Document Control kan ditt företag få ut dina produkter på marknaden snabbare till lägre kostnad och ökad effektivitet.
MasterControl Change Control spårar automatiskt dokumentrevisioner och anledningarna till dessa revisioner. Dokumentägare anger vilka användare som endast får läsa ett dokument och vilka som får redigera det. Vid användning med andra MasterControl-lösningar initieras även utbildningsuppgifter automatiskt så att de anställda är uppdaterade. Denna lösning gör organisationer redo för revisioner eftersom alla använder samma version av dokumentet och det är alltid lätt att hitta. Lär dig mer om MasterControl Quality Excellence

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Kraftfull programvara för innehållshantering som gör att du enkelt kan organisera och hantera alla dina dokument och all din information.
M-Files tillhandahåller nästa generations intelligenta plattform för innehållshantering som förbättrar verksamhetens resultat genom att hjälpa människor att hitta och använda information mer effektivt. Förbättra arbetsflödet, öka återanvändning av information, eliminera redundans, kontrollera innehållet på ett säkert sätt och undvik konflikter och dataförlust i en enda intuitiv lösning för innehållshantering som kan integreras med Windows Explorer. Tusentals organisationer i över 100 länder använder M-Files för att hantera sina affärsinformationsbehov. Lär dig mer om M-Files

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
LogicalDOC är en intuitiv och högpresterande lösning som erbjuder en kraftfull dokumenthantering på företagsnivå för medelstora företag.
LogicalDOC hjälper alla typer av organisationer i hela världen att få kontroll över sin dokumenthantering, med särskild inriktning på snabb innehållshämtning och automatisering av affärsprocesser. Denna lösning gör det möjligt för ditt team att skapa, samförfatta och koordinera alla slags dokumentmängder. Med LogicalDOC ökar du samarbetet och produktiviteten genom nästa generations webbgränssnitt, integrering med Microsoft Office och Outlook och automatisk import från dina delade mappar. Lär dig mer om LogicalDOC

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Trusted by 45,000+ customers world-wide. Version control, automate filing, share files online, use e-signatures and more. Free demo!
Virtual Cabinet provides a Version Control history as a document is being edited. Users may also set access controls/permissions for documents, perform version rollback, see audit trails, implement archiving and retention policies and check-in/check-out documents. Our Document Management and Portal software is used by 45,000+ businesses and professionals world-wide. Virtual Cabinet suits any industry: from accounting, to financial services, property, legal, manufacturing and more. Free Demo! Lär dig mer om Virtual Cabinet

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
ECM solution that combines integrated document management, business process management and records management.
OnBase enterprise content management software combines integrated document management, business process management and records management in a single application. Whether deployed as a hosted or premises-based solution, OnBase allows organizations to automate business processes and reduce the time and cost of performing important business functions through the management and control of content. Lär dig mer om OnBase

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Programvara för dokumentversionskontroll när den är som enklast. Hantera dokument med en webbaserad lösning som ger dig flexibiliteten att arbeta var som helst.
Programvara för dokumentversionskontroll när den är som enklast. Hantera dokument med en webbaserad lösning som ger dig flexibiliteten att arbeta var som helst. Hantera dina dokument centralt och samarbeta med användare på olika platser. Modernisera din dokumentkontroll och upprätthåll regelefterlevnad med hjälp av e-postvarningar och godkända elektroniska signaturer enligt 21 CFR del 11. Få tillgång till de senaste dokumentversionerna när som helst, var som helst. Anslut dokument till dina andra affärsprocesser. Lär dig mer om QT9 QMS

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Spåra alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att uppfylla kraven i olika regleringar.
Intellects programvara för dokumentstyrning organiserar alla dokument i en centraliserad databas och spårar alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att ta itu med förordningar och efterlevnad. Intellects Quality Suite är en programvarulösning som kan förbättra dokumentdriften och förbättra den totala produktiviteten med 90 %. Intellects applikationer är utformade av certifierade kvalitetsexperter och kan enkelt skräddarsys utan kod med drag-och-släpp-teknik för att passa just dina affärsbehov. Lär dig mer om Intellect QMS

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
HotDocs är en branschledande programvara som automatiserar dokumentproduktionen för tusentals organisationer världen över.
HotDocs Advance omvandlar dokument och formulär som används ofta till återanvändbara mallar, vilket gör att du kan skapa anpassade, felfria dokument på en bråkdel av tiden. Effektivisera organisatione ns arbetsflöde med en av världens mest betrodda och kraftfulla plattformar för dokumentautomation. Lär dig mer om HotDocs

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Document control solution that helps users manage documentation, document version control, compliance, workflows, risks, & training
Qualtrax is a complete quality, compliance, and document control software system used to manage and control documentation, automate business processes, manage customizable workflows, streamline training management, manage internal and external audits and ensure implementation of critical industry regulations in real-time. Ideal for heavily-regulated industries, where compliance with standards including ISO 17025, 17020, 13485, and 9001, TNI, GFSI, FDA, and FQS are required. Lär dig mer om Qualtrax

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Document Management Software with added features to improve office efficiency. Store and edit any file type; access from anywhere.
PinPoint DMS - Run on our cloud or self-host. Pricing based on number of users. Automated filing, workflows, retention management, versioning, on-boarding, document publishing and generation. Electronic Signatures, markups, redactions, etc. built-in. PinPoint now includes built-in Learning Management System, Staff Polls, PDF and HTML fillable forms, more integrations, and more. LSSP Corporation has served over 20 years in document management business, join the thousands going paperless today! Lär dig mer om PinPoint

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
För större organisationer är versionskontroll en funktion i dokumenthanteringsprogrammet FileHold som då måste köpas separat.
Versionskontroll är en funktion i dokumenthanteringsprogrammet FileHold som också måste köpas. Prisvärd för större organisationer med 20 användare eller fler. Versionskontroll håller reda på varje dokumentändring och inkluderar en verifieringskedja för den användare som gjorde ändringen. Kan byta tillbaka till en tidigare dokumentversion och starta ett arbetsflöde för godkännande eller granskning. Inkluderar: sökning, användarsäkerhet, moln, mobil, skanning, API, valfri AD, SharePoint och e-signatur. Integrerad med MS Office. Lär dig mer om FileHold

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Document version control is built into Windows using Document Locator document management software, making it easy to use.
Capture changes and revisions automatically in Document Locator's sophisticated, Windows-based version control system. Version control replaces ad-hoc file-naming schemes with a systematic approach that eliminates errors, confusion, and lost file histories. Capture versions, sub-versions, and version-level properties in a Windows-based system that is easy and intuitive to use. Available on-site or cloud-hosted, with Desktop, Web, and Mobile access, plus an API to integrate with other systems. Lär dig mer om Document Locator

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
AODocs is the only business process and document management platform tightly integrated with Google Workspace (formerly G Suite).
AODocs is the only business process and document management platform tightly integrated with Google Workspace (aka G Suite). AODocs provides a collaborative, user experience-focused platform, allowing organizations to easily implement their business-critical processes, control their documents, and meet compliance requirements without burdening users. Its modular architecture allows for specialized functionality like QMS, Contract Lifecycle Management, and Automated Invoice Processing. Lär dig mer om AODocs Document Management

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
12d Synergy is a common data environment with check-in check-out and full version control, loved by 5000+ architects and engineers.
Tired of duplicate, outdated and misfiled documents? 12d Synergy creates an efficient common data environment with full version control, that is loved by 8000+ architectural, engineering and construction pros. 12d Synergy is a check-in check-out system that automatically tracks revisions, giving you a full audit trail behind every edit. Maximise your efficiency and productivity with easy rollback, remote access and enforced naming. Learn how you can save hours of document headache daily. Lär dig mer om 12d Synergy

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Helping Businesses Bring Confidence to Packaging Quality Control
GlobalVision is an inspection platform that finds errors in your work before they become problems. Our mission is to build software that standardizes quality approvals for product packaging and critical content. Our goal is to eliminate errors and automate quality inspections so companies can release products with confidence and move away from manual proofreading processes. Lär dig mer om GlobalVision

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
The most comprehensive policy management software: quick to onboard, easy to administrate, and customizable to your needs.
ComplianceBridge is the most comprehensive, feature-rich policy and procedure management software. It is engineered to be quick to onboard, easy to administrate, and customizable to fit your organization’s policy workflow management. Our software can be configured to your way of doing business so you can easily collaborate during policy creation, control distribution, collect attestations, test comprehension, monitor progress from real-time dashboards, and create and export custom reports. Lär dig mer om Policy & Procedure Management

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Overleaf is a collaborative LaTeX editor that allows users to write, edit and publish academic and scientific documents in real-time.
Overleaf is a collaborative LaTeX editor that allows users to write, edit and publish academic and scientific documents in real-time. Lär dig mer om Overleaf

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
A secure digital environment where your business-critical documents live, and your important processes can be optimized & automated.
ICM's ViewCenter is a secure digital environment where your business-critical documents live, and your important processes can be optimized. Get a quick ROI with powerful search functions, secure file sharing, compliance, tasks & alerts, electronic forms, scanning/data capture, integrations, and so much more. Whether a small business or large corporation, ViewCenter is cost-effective and scalable...ICM's Customer Success Team will find the right solution for YOUR digital transformation goals. Lär dig mer om ViewCenter

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Open source out-of-the-box portal integration and full content control with integrated document management and workflow.
Alfresco Content Services provides open, flexible, scalable Enterprise Content Management (ECM) capabilities. Content is accessible wherever and however you work and easily integrates with other business applications. When Alfresco Content Services is combined with the platforms extensive Alfresco Process Services, your content works for you and business flows. Adding context to content supports better decision making, improves productivity and enhances information governance. Lär dig mer om Alfresco Content Services

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Easy-to-start, easy-to-use content and process management software. Securely access your files anytime, anywhere!
Contentverse is file management software made easy that adheres to industry standards and seamlessly integrates with your existing hardware and software. The versatility of Contentverse enables our solutions to be implemented in various vertical markets such as accounting, construction, education, financial services, healthcare, manufacturing, legal, government, and many more. If your organization has tons of paperwork, wants to go digital, and has processes to manage - you need Contentverse! Lär dig mer om Contentverse

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Open-source platform designed to help businesses access and highlight changes across project versions and merge multiple text files.
Open-source platform designed to help businesses access and highlight changes across project versions and merge multiple text files. Lär dig mer om WinMerge

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Docsvault is an on-premise document management system designed to control your business documents. Securely access docs Anywhere!
Docsvault is a powerful on-premise multi user document management software. It allows users to capture, manage, secure and centralize all documents including emails in a desktop and web-based platform. It provides tools for intelligent data capture, workflow automation, secure file sharing, Web Forms, and getting digital signatures all in one platform. Businesses never have to fear losing documents or keeping compliant. Lär dig mer om Docsvault

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
BackUp Xplorer is a backup application designed specifically as an add-in for the Microsoft Office Suite.
Lost Work Or Overwritten Files Are No Longer A Concern For Ms Office Documents. *Create sequential copies of your work that are overwritten at your discretion. *Roll back to any stored point as you develop your file. *Automatically store to multiple file directories. *Add multiple backup sequences to handle daily, weekly, or monthly copies. Keep a running up-to-the-minute log of changes so you never lose valuable work. Works with: Excel | Word | PowerPoint | Project | Publisher | Outlook Lär dig mer om BackUp Xplorer

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
The SafeWrite platform helps businesses streamline their compliance obligations, so you can get back to what you do best!
SafeWrite is a complete end-to-end HSEQ solution that consolidates all Health, Safety, Environmental, and Quality processes into one platform. Integrated with over 15 registers to help managers and workers track, report and systemise key processes. SafeWrite have simplified your compliance obligations. Saving you time and money, without having to worry about compromising accuracy or safety. Lär dig mer om SafeWrite

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Cost-effective, cloud-based Document Version Control software with no set-up costs, ideal for small to medium sized businesses.
Affordable, cloud-based Document Version Control software with no set-up costs, ideal for small to medium sized businesses. Features a central document repository, clear separation of versions, full audit history, automated workflow tools and integrated analytics and reports. Can combine with other isoTracker modules to provide a comprehensive QMS system. Designed for easy compliance with ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 13485 and other QM standards. Lär dig mer om isoTracker Document Management

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Sierra QMS assures your team that all documentation is captured and traced, reducing compliance risks and setbacks.
Sierra QMS is a centralized system for storing and classifying all documentation including controls. Seamlessly track your product information and trace it throughout its entire life cycle to help you easily generate your regulatory documentation. Guarantee your team a single version of truth with a centralized depository that automates document management. Maintain full traceability at each stage of production. Lär dig mer om Sierra QMS

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
1 system with 3 key software. document management, E-signing and updating client data. DMS, Secure portal & CRM system in one solution
Docusoft CloudFiler is a group of applications specifically designed with a powerful set of tools to help businesses manage their client data and business documents in the cloud. Document Management Solution - From any device, users can scan, upload and file documents directly into the cloud. Advanced search functions including OCR make finding documents easy. Secure Portal - Send documents securely and get approved or signed in seconds. CRM - Customisable for any business with auto reminder Lär dig mer om Docusoft CloudFiler

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Our customizable suite of 4 modules provides a user friendly compliance software giving you confidence your system is in control.
Paradigm 3 Quality and Document Control Software provides you with the systems you need to manage the challenges of your compliance system. Our systems includes, full document control, a complete competency and training module, risk analysis, audit scheduling and reporting, management of CAPA's, , customer complaints, calibrations and asset management and more . Targeted action items are sent to applicable personnel and progress tracked ensuring that all facets of your system are under control. Lär dig mer om Paradigm 3

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Adept Software gives you fast, centralized access to your most important documents in a secure, collaborative environment.
Synergis Adept simplifies how you find, manage, share & integrate engineering and enterprise information to improve efficiency and and accelerate growth. We’ve completed over 1,000 successful implementations and we’re managing more than $300B in digital assets. Today more than 110,000 worldwide users benefit from Adept. We’ve helped well-known brands like Dow Chemical, General Mills, Con Edison, Nucor Steel, Eversource, NASA, Leatherman, Tiffany and Bayer become efficient and reliable. Lär dig mer om Adept

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Document Control, Document Management & Asset Information Management system for complex projects and operations.
Assai is one integrated system that enables document management, document control and asset information management for complex projects and operations. With our roots in the oil & gas sector, Assai has expanded into other complex industries such as transport, mining and utilities. We support complex projects from start to finish with our document control and document management solution. Our graphical drill-down capabilities also support asset information management. Lär dig mer om Assai

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Almanac is a platform for async work, built around a document editor with powerful version control.
Almanac is a platform for async work, built around a document editor with powerful version control. Lär dig mer om Almanac

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
All the tools company groups need to be productive and work together: share documents, manage projects, coordinate schedules and more.
Award winning HyperOffice integrated collaboration suite allows your employees, customers, and partners to share and collaborate on critical business information from anywhere in the world on any PC, Mac or mobile device, including iPhone. Set up unlimited tailor-made intranets and extranets for employees, teams, departments and partners. Collaborate on documents in real time and keep track of changes. Manage schedules with calendars and sync email with Outlook. Start your free trial today! Lär dig mer om Atlas Intranet Collaboration Suite

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
HR Scan to Cloud Document Management Software. Instantly retrieve, manage, and collaborate on employee files securely from anywhere.
DynaFile is scan to cloud HR document management software. Take an entire department paperless fast with scanning automation tools. Then, easily manage all of your files from the cloud. Instantly retrieve, share and collaborate on documents securely from anywhere. Integrated online forms and esignatures also provide an effective solution to get forms and other documentation filled out and signed completely digitally. Lär dig mer om DynaFile

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Version control system designed to help DevOps teams record the history of source files and detect bugs.
Version control system designed to help DevOps teams record the history of source files and detect bugs. Lär dig mer om CVS

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
A mobile-friendly, integrated, scalable Enterprise Quality Management Software (EQMS) system designed to learn from your experiences.
SOLABS is a technology company which successfully introduced 2 successive generations of EQMS technologies for the Life Sciences industry. Nobody can afford to make the same mistakes over and over again. Organizations need to learn from experience and capture those learnings in real-time. With SOLABS organizations build all the required controls and visibility to continuously improve in real time. Lär dig mer om QM10

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
DocJuris is the fastest and most accurate way to close deals.
DocJuris is the fastest and most accurate way to close deals. Our industry-leading contract negotiation platform empowers legal and business teams with technology, people, and playbooks so that contracts can be reviewed in minutes. Visit with us to learn how companies: - analyze, pre-screen, and negotiate third party contracts or redlines - learn from editing behaviors and review analytics on what’s dragging negotiations; and, - visualize contracts through the same lens Lär dig mer om DocJuris

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Abstract är ett system för designinriktad arbetsflödeshantering som låter dig hantera, versionisera och samarbeta med Sketch-filer.
Abstract är ett system för hantering av arbetsflöden som möjliggör sömlöst och öppet samarbete mellan designteam och andra organisatoriska intressenter. Abstract är ditt teams versionskontrollerade sanningskälla för designarbete. Design ska inte ska låsas in i mappar och äganderättsskyddad kod. Designarbetet ska vara tillgängligt. Beslut ska samlas in på ett enda ställe. Och teamen bör ha möjlighet att samarbeta, inte separeras. Lär dig mer om Abstract

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
A web-based EDMS with extensive security, version control, check-in/out, robust workflow automation, and viewing & markup capabilities.
ImageSite and Engine-Box (Cloud-based SaaS DMS version) are comprehensive, yet affordable document management solutions for scanned and native digital documents. ImageSite provides a secure environmen t to organize, store, version, and provides a central distribution point for your valuable company content. ImageSite is an entirely web-based, JAVA-less solution, installed on a computer within your network. There's no software to download and no app for mobile devices, and is ready to go in days. Lär dig mer om ImageSite

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Manage your data, documents and content on the all-in-one platform that provides you with much more than just document control.
SYDLE ONE is an all-in-one corporate digital platform providing you with seamless solutions and enabling you to keep up with the digital transformation. In a single platform, it combines the tools to customize document approval flows, have full versioning control, search within document content, learn physical file storage location, ensure authenticity with digital signatures, and more. Check out more of SYDLE ONE’s features and applications at sydle.com. Lär dig mer om SYDLE ONE

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
airSlate is a no-code workflow automation platform offering a genuinely intuitive toolkit for businesses and citizen developers.
airSlate is the first and only holistic no-code document workflow automation platform. It combines e-signing, contract negotiation, document generation, no-code robotic process automation and web forms into a single business automation platform. Configure and automate any business process and integrate it into multiple systems of record without writing a single line of code. Lär dig mer om airSlate

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Contract Lifecycle Management designed to help businesses generate legal documents, automate workflows and handle collaboration.
PACTA is a platform for intuitive contract lifecycle management and is operated by BlockAxs GmbH. With PACTA, businesses, law firms and financial institutions can collaboratively create, negotiate, digitally sign, analyse and deliver documents across organisations. Through technologies that anyone can operate, PACTA enables legal processes to be automated, monitored data-driven and create smart legal communication. Already more than 20 clients with over 800 active users rely on PACTA. Lär dig mer om PACTA

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Sverige Lokal produkt
App för dokumenthantering i Microsoft Office 365, tillsammans med OneDrive, Teams, Office Groups och SharePoint.
MetaShare är en app för dokumenthantering i Microsoft Office 365. MetaShare förenklar dokumenthanteringen i Office 365 och ökar organisationens operativa effektivitet. Genom att använda MetaShare kan du implementera ett verkligt dokumenthanteringssystem på några dagar istället för månader. Dina användare kommer att bli effektiva och inte längre känna sig frustrerade över att inte hitta rätt information och du kommer att spara både tid och pengar genom att bygga vidare på din Office 365-investering. Lär dig mer om MetaShare

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
A clean, efficient platform to capture and communicate ideas while creating or refining a document, where version control is automated.
DocThreads is a platform people use to communicate while creating or refining a document. Simply create a thread, invite people, and attach documents and comments to it. As documents are distributed between people, or across systems, or even to paper, you'll know if all of the copies match and if not, which are different and exactly what is different between them. As you communicate with people, DocThreads automatically takes care of versioning, revision history and backups for you. Lär dig mer om DocThreads

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
The best tool to organize all the information and documentation in your company ensuring compliance with ISO 9001 and the like.
QUALITYWEB 360 is an all in one tool for ISO 9001 that allows you to organize all the information and documentation that is generated in your company. It has 15 modules such as Document Control, Internal Audits, Corrective Actions, KPI's, etc. that help you optimize all your processes by administering them electronically. It is developed under the requirements of ISO 9001 so you ensure compliance with this standard and the like. Lär dig mer om QUALITYWEB 360

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
Coreworx builds project information management solutions for complex engineering projects
Coreworx provides project information management solutions for complex engineering and construction projects, including the industry's leading interface management solution, document control, collaboration, contract management, and project change request solutions. Coreworx proven solutions are used around the globe by top EPC and owner organizations to automate best practices, mitigate business risk, and improve performance to budget throughout the entire project life cycle. Lär dig mer om Coreworx

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse
First of its kind combination of ISMS, GRC and DMS that allows you to efficiently implement and manage any type of certification.
Brainframe gives you the wings you deserve with a first of its kind combination of ISMS/GRC/DMS that allows you to efficiently manage any type of certification. After choosing between our cloud solution or on premises, you'll be able to start from scratch OR bring your existing content and instantly augment your word/excel files with many additional features all in one place like risk management, KPIs, assets management, meeting notes, document approvals workflow, tasks, versioning and much more Lär dig mer om Brainframe

Funktioner

 • Revisionshistorik
 • Verifieringskedja
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • In-/utcheckning av dokument
 • Version återställning
 • Versionjämförelse