Sverige Visa lokala produkter
103 resultat
DevSecOps-plattform med SAST och SCA, IDE-integrering och distribuerad analys för att skydda dina applikationer från externa hot Lär dig mer om Kiuwan
Hantera sårbarheter i dina applikationer med Static Application Security Testing (SAST) och Software Composition Analysis (SCA) av Kiuwan. Lösningen är enkel att installera och använda. Skanna din kod lokalt och dela sedan resultaten i molnet. Skräddarsydda rapporter med säkerhetsklassning enligt branschstandard hjälper dig att fatta välgrundade beslut, minska den tekniska skulden och minska riskerna. Kiuwan erbjuder omfattande språktäckning, integreras med ledande IDE:er och passar sömlöst in i din CI/CD/DevSecOps-process. Lär dig mer om Kiuwan

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
En smart integrerad utvecklingsmiljö och redigeringsverktyg för PHP och webbutvecklare. Lär dig mer om PhpStorm
PhpStorm är en lätt och smart PHP IDE som utformats med fokus på utvecklarproduktivitet. Programvaran förstår din kod på en djup nivå och tillhandahåller smart kodkomplettering och felkontroll under drift. PhpStorm är alltid redo att hjälpa dig att forma din kod, köra enhetstester eller tillhandahålla visuell felsökning. PhpStorm är perfekt för arbete med Symfony, Laravel, Drupal, WordPress, Laminas, Magento, CakePHP, såväl som frontsystem-teknik som HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Vue.js, React med mera. Lär dig mer om PhpStorm

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
A free code scanner that scans Java, NuGet and NPM packages looking for license compliance, IP, and security vulnerability risks. Lär dig mer om FlexNet Code Aware
FlexNet Code Aware is a free code scanner that scans Java, NuGet and NPM packages looking for license compliance, IP, and security vulnerability risks. An automated, high-level package analysis, Code Aware helps development teams deliver secure products to customers while protecting IP and avoiding reputation damaging litigation. After running the first scan, uncover leading operational risk indicators, prioritized by severity to better understand your level of operational risk. Lär dig mer om FlexNet Code Aware

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
abc ( Adapt,Build,Certify...Deploy,Export ) Simple and fast management of complex projects. Automate developer tasks in a reliable way. Lär dig mer om abc
abc ( Adapt, Build, Certify ... Deploy, Export ) is a JIT multi-project makefile generator for: Make, Ninja build, CMake. You can automate developer tasks in a reliable way. Development time can be decreased, especially for many projects and libraries. Simple and fast management of complex projects. Every sub-project can (optionally) have its own particularities. It is easy to learn. Uses the user-defined build-toolset (compilers, linker, generators, QA tools, etc.) Lär dig mer om abc

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Review new code, see visual code changes, and confidently merge code changes with automated status checks.
Review new code, see visual code changes, and confidently merge code changes with automated status checks. GitHub has everything you need to move your project from the idea phase to hard working code. GitHub Issues, Projects and Discussions make it super easy for teams to collaborate, while our Repos perform the same core source code functionality all developers know and love. And new with Codespaces, you have a cloud environment that lets your code from anywhere. Lär dig mer om GitHub

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
A free text code editor that supports various languages and uses Win32 API and STL.
A free text code editor that supports various languages and uses Win32 API and STL. Lär dig mer om Notepad++

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Source-code editing tool for MacOS, Windows and Linux.
Source-code editing tool for MacOS, Windows and Linux. Lär dig mer om Visual Studio Code

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Bitbucket is more than just Git code management. It gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy.
Bitbucket Cloud allows teams from start-ups to enterprise to plan, collaborate, test and deploy quality software. With its best-in-class integration with Trello and Jira Software, your team can connect their tasks to branches and get to coding quickly. Build quality software by collaborating around your code efficiently with enhanced pull requests. Bitbucket's built-in CI/CD makes it easy to confidently build, test and deploy code to your customers. Lär dig mer om Bitbucket

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Cloud-based DevOps solution that enables businesses to improve workflow processes using time tracking, regulatory compliance, and more.
GitLab is a complete DevOps platform, delivered as a single application, fundamentally changing the way Development, Security, and Ops teams collaborate. GitLab helps teams accelerate software delivery from weeks to minutes, reduce development costs, and reduce the risk of application vulnerabilities while increasing developer productivity. Lär dig mer om GitLab

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Distributed source control system that helps software developers to track and manage multiple revisions of the same project.
Distributed source control system that helps software developers to track and manage multiple revisions of the same project. Lär dig mer om Git

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Store and share code, capture and track work, and automate CI processes with these collaboration tools for software development teams.
Store and share code, capture and track work, and automate CI processes with these collaboration tools for software development teams. Lär dig mer om Azure DevOps Server

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Säker versionskontroll och plattform för projektsamarbete, med molnhosting för Subversions-, Perforce- och Git-lagringsplatser.
Assembla är en plattform för versionskontroll och projektsamarbete och levererar säker molnhosting för Subversion-, Perforce- och Git-lagringsplatser med integrerad projektledning för över 5 500 kunder runt om i världen. Assembla hjälper utvecklingsteam att uppfylla standarderna HIPAA, SOC 2, PCI och GDPR med Assemblas bästa praxis-versionshanteringssystem. Omfamna agile, uppfyll efterlevnadskrav och förbli innovativ samtidigt som du hanterar alla dina projekt och källkod från en central kontrollpunkt med branschledande säkerhet. Lär dig mer om Assembla

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Statistical analysis program providing integrated development environment for R. It allows teams to develop, share & handle workspace.
Statistical analysis program providing integrated development environment for R. It allows teams to develop, share & handle workspace. Lär dig mer om RStudio

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Open-source revision control system that helps provide interactive conflict resolution, merge tracking, and file locking features.
Open-source revision control and software versioning system that provides interactive conflict resolution, merge tracking, file locking, and more. Lär dig mer om Apache Subversion

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Planio låter dina utvecklingsteam skapa obegränsat med tolk- och underversionsdatabaser och få åtkomst till dem via SSH eller HTTPS.
Fler än 1 500 företag över hela världen använder Planios källkodshanteringsfunktioner. En prisbelönt programvara som genomgående får fem stjärnor i betyg för att den är så lätt att använda och för kundtjänsten. Med hjälp av Planio kan dina utvecklingsteam skapa obegränsat med tolk- och underversionsdatabaser och få åtkomst till dem via SSH eller HTTPS, inklusive bugg- och problemuppföljning och agil projektledning. Lär dig mer om Planio

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
SQL Complete is an advanced solution for SQL database development, management, and administration.
SQL Complete is an advanced solution for SQL database development, management, and administration. Available as an add-in for Visual Studio and SSMS, the tool offers excellent autocompletion capabilities. Write, beautify, refactor your SQL code easily and boost your productivity dramatically due to the features that are included in SQL Complete but are lacking in Management Studio and Visual Studio IntelliSense. Lär dig mer om SQL Complete

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Bug tracking, project planning and management, and customer support software built by developers for developers.
FogBugz provides all you need to make great software, including project management, issue tracking, and support, fused with just enough process to help you deliver. FogBugz shows you the issue and project info you need, alongside updates from your integrated tools. As well as providing expert advice and insights from two decades of studying how great software really gets built. Lär dig mer om FogBugz

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
One-click HTML, CSS, accessibility, SEO, spelling, mobility (Android/iOS), JavaScript linting, and link checking.
Get one-click HTML, CSS, accessibility, SEO, spelling, mobility (Android/iOS), JavaScript linting, and link checking with CSS HTML Validator for Windows. CSS HTML Validator protects your privacy because it doesn't send your HTML and CSS documents over the Internet for checking on a remote server. This means that no Internet access is required and it works lightning fast. Lär dig mer om CSS HTML Validator

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
GitGuardian is helping developers and security teams secure software development with automated secrets detection & remediation.
GitGuardian is focusing on code security solutions for the DevOps generation. A leader in the market of secrets detection and remediation, its solutions are already used by hundred thousands developers in all industries. GitGuardian helps developers, cloud operation, security and compliance professionals secure software development, define and enforce policies consistently and globally across all their systems. GitGuardian solutions monitor public and private repositories in real-time. Lär dig mer om GitGuardian

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Source code management tool that helps businesses to craft granular commits, Inspect file changes, create pull requests, and more.
Source code management tool that helps businesses to craft granular commits, Inspect file changes, create pull requests, and more. Lär dig mer om Tower

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Configuration management solution designed to track changes and control access to enterprise software assets.
Configuration management solution designed to track changes and control access to enterprise software assets. Offers version control, advanced build management, baseline management, and automated workspace management functionality. Lär dig mer om IBM Rational ClearCase

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Cross-platform source code management solution that enables businesses to create, view, and modify PostgreSQL objects.
Cross-platform source code management solution that enables businesses to create, view, and modify PostgreSQL objects. Lär dig mer om pgAdmin

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Software development platform that facilitates managing projects, reviewing codes, debugging, hosting repository, and more.
Software development platform that facilitates managing projects, reviewing codes, debugging, hosting repository, and more. Lär dig mer om Phabricator

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
För Salesforce-utvecklingsteam tillhandahåller CodeScan en ledande kodanalyslösning, vilket säkerställer kvalitet och säkerhet för organisationer på Salesforce.
För Salesforce-utvecklingsteam är CodeScan en ledande lösning för analys av statiska koder. Lösningarna används uteslutande för Salesforce och Salesforce DevOps-teamet. Programvaran har den största Salesforce-regeluppsättningen och kompatibilitet med alla språk och över 21B radkontroller. Kontrollera kvaliteten genom att anpassa kodgrindar. Öka säkerheten enligt CWE och OWASP. Spåra teknisk skuld genom att snabbt skanna dina projekt. Öka produktiviteten genom att automatisera kodgranskningsprocessen. Lär dig mer om CodeScan

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Sverige Lokal produkt
CodeScene empowers and guides software development teams to build better quality code more sustainably.
CodeScene is the leading tool that maps hotspots in your codebase and pinpoints the exact lines of unhealthy code impeding software delivery flow. With this knowledge, you can better prioritize new features, bug fixes or improvements. CodeScene also reviews the code health in pull requests and offers refactoring recommendations. CodeScene is the invisible developer on your team that constantly watches out for changes in technical debt, giving you instant feedback on how to improve code health. Lär dig mer om CodeScene

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
A software suite to create apps for Android devices, including a visual layout editor, an intelligent code editor, and more tools.
Android Studio offers a selection of tools that helps developers create mobile applications more quickly and use them on any official Android device. It includes project and code templates designed to help simplify creating, testing, and emulating app processes for developers. It features a flexible build system that allows developers to customize apps in a variety of ways. Using Android Studio's cross-platform support, developers can simultaneously edit and debug apps developed with multiple programming codes. Android Studio also offers several visual editors that are designed to help streamline app development processes. Lär dig mer om Android Studio

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Tara AI is a platform designed to help software teams define, plan & track mission-critical product updates, in one place.
Tara AI is a platform designed to help software teams define, plan & track mission-critical product updates, in one place. Track real-time updates on every code push with automation that lets you focus on what matters. Lär dig mer om TARA

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
PTC Implementer is a change management solution that provides an easy-to-use environment to manage developments in IBM i environments.
PTC Implementer is is the premier software configuration management and deployment solution for IBM i. Utilizing host-based and graphical user interfaces, Implementer provides the simplicity necessary for first time users, and the breadth and depth for more advanced users. In addition to simplifying development and software change management, Implementer ensures the integrity of software installations in production, development, and testing environments on IBM i servers. Lär dig mer om Implementer

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Codacy är ett automatiserat verktyg för kodgranskning som låter utvecklare övervaka och åtgärda problem direkt från sina Git-arbetsflöden.
Med Codacys verktyg för analys av statisk kod kan utvecklare automatiskt identifiera och hantera säkerhetsproblem, duplicering, komplexitet, stilöverträdelser och fallande täckning i varje begäran om att förbinda eller rycka, direkt från deras Git-arbetsflöde. Integreras lokalt och i molnet med GitHub, BitBucket och Gitlab, och analyserar över 30 olika programmeringsspråk, inklusive Python, Java, JS, Ruby, Go, PHP, C# och Scala. Lär dig mer om Codacy

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Protect your code from exposed secrets and high-risk security misconfigurations, with zero permissions and no data transfer.
Spectral is a lightning-fast, developer-first cybersecurity solution that acts as a control-plane over source code and other developer assets. It finds and protects against harmful security errors in code, configurations and other artifacts. Spectral employs the first hybrid scanning engine, combining AI and hundreds of detectors, ensuring developers can code with confidence while protecting companies from high-cost mistakes. Lär dig mer om SpectralOps

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
DeepSource is a modern static analysis platform that helps engineering teams ship reliable and secure code.
DeepSource is a modern static analysis platform that helps engineering teams ship reliable and secure code. DeepSource continuously analyzes source code changes and finds issues categorized under security, performance, anti-patterns and bug-risks. DeepSource integrates with Bitbucket and runs analysis on every commit and pull request, discovers and fixes potential issues before they make it to production. Lär dig mer om DeepSource

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Distributed revision control tool with advanced committing, merging, and branching capabilities for software developers.
Distributed revision control tool with advanced committing, merging, and branching capabilities for software developers. Lär dig mer om Mercurial

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Gitpod enables programmers to set up development environments in the cloud instead of on their local systems.
Gitpod is a cloud-based service for setting up development environments. Once an environment has been set up, access can be sent as a link by email, for example. This is useful in learning environments, for example, to invite students to a project or to work on program coding in a team. Team members can access a common work area and code in real-time. This intends to help increase productivity in software programming. Lär dig mer om Gitpod

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Cloud-based integrated development environment that allows businesses to develop serverless applications.
Cloud-based integrated development environment that allows businesses to develop serverless applications. Lär dig mer om AWS Cloud9

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Bug tracking and source control software that automates code versioning, build management, work item tracking, and more.
Bug tracking and source control software that automates code versioning, build management, work item tracking, and more. Lär dig mer om SourceGear Vault

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Vershd is the free for personal use effortless Git GUI for Windows, Mac, & Linux. Its unique UI/UX boosts your software development.
Vershd is the effortless Git GUI for Windows, Mac, & Linux. With a free trial, it boosts your software development productivity by making Git simple, with a unique UI/UX that prevents errors and creates clarity. This saves you time, and therefore money. Vershd is a Git client that manages your source control, so you can push to production faster. Free for personal use. Lär dig mer om Vershd

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Feature Flag as a Service - Separate code deployments from feature releases to speed up development
Feature Flag as a Service - Separate code deployments from feature releases to speed up development Lär dig mer om Flagship

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Source code management platform that helps businesses store and collaborate on binaries across Git repositories.
Source code management platform that helps businesses store and collaborate on binaries across Git repositories. Lär dig mer om AWS CodeCommit

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
This software allows multiple users to work on code from many operating systems. It is simple and secure.
This software allows multiple users to work on code from many operating systems. It is simple and secure. Lär dig mer om SourceAnywhere

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Web-based source code management solution with on-premise developer productivity tools for Mercurial, Git, and Subversion.
Web-based source code management solution with on-premise developer productivity tools for Mercurial, Git, and Subversion. Lär dig mer om RhodeCode

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Software change management solution for development teams to simplify change merging and review, source code versioning, and more.
Software change management solution for development teams to simplify change merging and review, source code versioning, and more. Lär dig mer om CA Harvest Software Change Manager (CA Harvest SCM)

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
SonarCloud is an online service to catch Bugs and Security Vulnerabilities in your Pull Requests and throughout your code repositories.
SonarCloud is the leading online service to catch Bugs and Security Vulnerabilities in your Pull Requests and throughout your code repositories. Totally free for open-source projects (paid plan for private projects), SonarCloud pairs with existing cloud-based CI/CD workflows, and provides clear resolution guidance for any Code Quality or Code Security issue it detects. With more than 1 billion lines of code analyzed every week, SonarCloud empowers development teams of all sizes to write cleaner Lär dig mer om SonarCloud

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
SAP Monitoring Software .. Real-time, Mobile, Easy to Install
Powerful monitoring tool for SAP systems with real time alerts. System Guard is a SaaS tool, works with "Monitoring as a service" and "pay as you go" concept includes a Free Trial. Features :SAP Downtime Monitoring, SAP Performance Monitoring, SAP Job Monitoring, SAP Security Monitoring, SAP Hardware Monitoring, SAP Transport Monitoring, SAP Lock Monitoring Lär dig mer om System Guard for SAP

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
SSMS add-in for easy changes tracking and deployment
dbForge Source Control is a convenient SSMS add-in for SQL Server database change management in popular version control systems, including Git (including GitHub), TFS, SVN, Mercurial. The tool allows version-controlling database schemas and reference data, roll back changes, and maintain the referential integrity of your SQL databases. The tool can also solve other database challenges, including deployment without data loss. Lär dig mer om dbForge Source Control

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Helping Software Teams Ship faster and Improve Developer Happiness.
Haystack analyzes GitHub data and provides team level insights to help you improve delivery. Visualize your delivery pipeline from first commit to deploy and get real-time Slack alerts for burnout, PRs stuck in review, and more while utilizing only the best "NorthStar" metrics backed by extensive research. Lär dig mer om Haystack

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
IDA Pro is a powerful disassembler and a versatile debugger.
The source code of the software we use on a daily basis isn’t always available. A disassembler like IDA Pro is capable of creating maps of their execution to show the binary instructions that are actually executed by the processor in a symbolic representation called assembly language. This disassembly process allows software specialists to analyze programs that are suspected to be nefarious in nature, such as spyware or malware. Lär dig mer om IDA Pro

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Sverige Lokal produkt
Bytesafe is a package management platform that allows for a secure code supply chain.
Bytesafe is a package management platform that allows for a secure code supply chain. Hosting all your package dependencies in Bytesafe private npm registries enables continuous analysis, monitoring and scanning for potential issues. Lär dig mer om Bytesafe

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
A cloud-based platform that helps upload the .apk or .ipa files and get a link accordingly to share it for QA testing or UAT.
Appforshare.io is a cloud-based platform that helps developers to upload the .apk or .ipa files and get a link accordingly to share it for QA testing or UAT. You can start without any subscription charges to avail yourself of the unlimited services of uploading and downloading your builds by a simple drag and drop feature. The free 500 MBs provide you unlimited linkage, monthly downloads, and build services. Lär dig mer om Appforshare.io

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Ai-based code completion tool that helps developers collaboratively edit and complete codes in required IDEs.
Ai-based code completion tool that helps developers collaboratively edit and complete codes in required IDEs. Lär dig mer om Tabnine

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning
Vemto is a Laravel code generator and studio which brings plenty of smart features to help you start your next project
Vemto is a Laravel code generator and studio which brings plenty of smart features to help you start your next project. Generate the code for: - Models, Migrations, Policies, Factories, and Seeders - Controllers and Form Requests - CRUD applications - Tests - And much more... It also supports plugins (multi-tenancy, themes, custom code generation, etc). Lär dig mer om Vemto

Funktioner

 • Samarbetsverktyg
 • Versionskontroll
 • Buggspårning
 • Kodgranskning