Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Markförvaltningssystem

Markförvaltningssystem gör det möjligt för företag och myndigheter att hantera markrättigheter, tillstånd, inspektioner, mineral- och ytleasing.

1 resultat

EarthCache förser utvecklare med de verktyg de behöver för att kostnadseffektivt lägga till jordobservationsdata i sina applikationer.
EarthCache förser utvecklare med de verktyg de behöver för att kostnadseffektivt lägga till jordobservationsdata i sina applikationer och arbetsflöden. Oavsett om du bygger en app för automatiserad detektering av förändringar på marknivå, utvecklar ett sätt för dina användare att övervaka fjärrplatser på begäran eller bygger en funktionsdetekteringsalgoritm så ger SkyWatch dig förbehandlad framtida data och arkivdata till överkomliga priser. Lär dig mer om EarthCache

Funktioner

  • Tillståndshantering
  • Projektledning
  • Planering och zonindelning
  • Leasinghantering
  • Dokumenthantering
  • GIS -integration