208 resultat
Varför Capterra är gratis
Molnbaserad programvara som bedömer statusen för GDPR-efterlevnad, lägger upp en plan för att följa förordningar och dokumentera ansträngningarna. Lär dig mer om GDPR365
Molnbaserad programvara som bedömer statusen för GDPR-efterlevnad, lägger upp en plan för att följa förordningar och dokumentera ansträngningarna. Lär dig mer om GDPR365
Molnbaserad programvara som bedömer statusen för GDPR-efterlevnad, lägger upp en plan för att följa förordningar och dokumentera ansträngningarna....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Cross-platform encryption solution for over 30 cloud providers and NAS systems, with new Microsoft Teams integration. Lär dig mer om Boxcryptor
Boxcryptor is a flexible and scalable encryption software for the cloud, that supports more than 30 providers (including OneDrive, SharePoint and an integration in Microsoft Teams) as well as NAS encryption on all platforms. It offers collaboration, audit, and management features that allow secure collaboration on files while being compliant with privacy regulations. Thanks to zero knowledge encryption, all company data is securely protected from third-party access. Lär dig mer om Boxcryptor
Boxcryptor is a flexible and scalable encryption software for the cloud, that supports more than 30 providers (including OneDrive, SharePoint and an integration in Microsoft Teams) as well as NAS encry...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Regelefterlevnadslösningar online på advokatnivå med den bekvämlighet som bara en programvara kan erbjuda. Lär dig mer om iubenda
En 360-graderslösning som gör dina hemsidor och appar förenliga med lagen på flera språk och i flera lagstiftningar med automatiska fjärruppdateringar som hanteras av Recruit CRM:s internationella juridiska team. Recruit CRM betjänar mer än 65 000 kunder i över 100 länder, från stora företag till startups. Produkterna inkluderar en sekretess- och cookiepolicy-generator med mer än 650 klausuler, en cookielösning, den interna integritetshanteringslösningen och samtyckeslösningen. Lär dig mer om iubenda
En 360-graderslösning som gör dina hemsidor och appar förenliga med lagen på flera språk och i flera lagstiftningar med automatiska fjärruppdateringar som hanteras av Recruit CRM:s internationella juri...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Didomis CMP hjälper varumärken och utgivare att samla in, lagra och utnyttja användarnas cookie-samtycken och preferenser i sina affärer. Lär dig mer om Consent Management Platform
Didomi är en plattform för hantering av samtycke (consent management platform, CMP) som hjälper varumärken och företag att samla in, lagra och utnyttja sina kundsamtycken. Widgetar och lösningar (banners, meddelanden, popup-fönster och formulär) för att samla in samtycken via webb-, mobil- och offlinekanaler. Widgetarna integreras med kundernas leverantörer och taggar cheferna för att automatiskt upprätthålla kundsamtycken. Alla Didomi-lösningar är helt vitmärkta, enkla att bädda in och sömlöst integrerade med ledande data- och marknadsföringsplattformar. Lär dig mer om Consent Management Platform
Didomi är en plattform för hantering av samtycke (consent management platform, CMP) som hjälper varumärken och företag att samla in, lagra och utnyttja sina kundsamtycken. Widgetar och lösningar (banne...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Förvandla din GDPR-handlingsplan till verklighet. Minska förberedelsetiden för revisioner med upp till 85 %. Lär dig mer om Netwrix Auditor
Netwrix-produkter tillhandahåller de bevis som krävs för att bevisa att ditt företags IT-säkerhetsprogram följer GDPR. Kickstarta ditt GDPR-efterlevnadsprogram med en bedömning av större IT-risker, identifiera den exakta platsen för GDPR-data, genomdriv strikt kontroll över åtkomst till dessa data, säkerställa snabb upptäckt av misstänkt aktivitet runt omkring det och följa rätten att bli bortglömd. Lär dig mer om Netwrix Auditor
Netwrix-produkter tillhandahåller de bevis som krävs för att bevisa att ditt företags IT-säkerhetsprogram följer GDPR. Kickstarta ditt GDPR-efterlevnadsprogram med en bedömning av större IT-risker, ide...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Full featured GDPR compliant, digital marketing platform built for marketing agencies Lär dig mer om ActiveDEMAND
ActiveDEMAND is a flexible marketing platform for digital marketing agencies and marketers. The core use of ActiveDEMAND is the collection of and interpreting behavioral data for the purpose of shortening buyer journeys. As such this entails processing of personal data under the GDPR. It is important that users of ActiveDEMAND use the many tools provided by ActiveDEMAND to help your audience understand what you are doing and why. Lär dig mer om ActiveDEMAND
ActiveDEMAND is a flexible marketing platform for digital marketing agencies and marketers. The core use of ActiveDEMAND is the collection of and interpreting behavioral data for the purpose of shorten...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Integrerad GRC-lösning för riskhantering så du kan sköta ditt InfoSec-efterlevnads- och riskprogram. Göra efterlevnaden enkel och lätthanterlig. Lär dig mer om StandardFusion
Efterlevnadskontroll för teknikfokuserade team för små och medelstora företag och företags InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem för allt som har att göra med efterlevnad och risker. StandardFusion är en molnbaserad SaaS eller lokal plattform som gör InfoSec-efterlevnad enkel, lättillgänglig och skalbar. Hantera efterlevnad av flera standarder; GDPR, ISO, SOC, NIST, HIPAA, PCI-DSS, FedRAMP med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion
Efterlevnadskontroll för teknikfokuserade team för små och medelstora företag och företags InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem för allt som har att göra ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
LogicManager's all-in-one GDPR solution makes it easier for professionals around the world to earn and maintain compliance. Lär dig mer om LogicManager
The best way to comply with the GDPR is by taking an integrated approach. LogicManager's all-in-one centralized platform helps drastically reduce the headache, time and effort it takes to achieve compliance, while eliminating oversights that can occur within silos. Their GDPR solution is adaptable and built on best practices, so it will grow with you as requirements evolve. Lär dig mer om LogicManager
The best way to comply with the GDPR is by taking an integrated approach. LogicManager's all-in-one centralized platform helps drastically reduce the headache, time and effort it takes to achieve compl...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Corporater GDPR integrates with your existing systems to provide a complete overview of all your data protection activities. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater offers an all-in-one solution that gives your data officer complete oversight into your compliance activities related to GDPR. Corporater clearly maps roles and responsibilities, increases awareness of data protection requirements, highlights deficiencies and areas needing improvement, and can reduce overall organizational risks related to your data handling activities. Suitable for medium and large organizations Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater offers an all-in-one solution that gives your data officer complete oversight into your compliance activities related to GDPR. Corporater clearly maps roles and responsibilities, increases a...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Validera i vilken utsträckning din organisation följer förordningen och identifiera områden som behöver avhjälpas. Lär dig mer om AdaptiveGRC
Validera i vilken utsträckning din organisation följer förordningen och identifiera områden som behöver avhjälpande åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden. Personlig informationschef tillhandahåller funktionalitet för att uppfylla GDPR-kraven. Viktiga funktioner: > Genomför en intern granskning för att utvärdera efterlevnaden av GDPR > Fullständig kontroll av personuppgiftsincidenter och initiera implementering av korrigerande och avhjälpande åtgärder > Registersystem inom alla områden som bestämmelserna gäller. Lär dig mer om AdaptiveGRC
Validera i vilken utsträckning din organisation följer förordningen och identifiera områden som behöver avhjälpande åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden. Personlig informationschef tillhandahå...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk helps you investigate, monitor, analyze, and act on all of your organizations data.
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk is a customizable data analytics platform that empowers you to investigate, monitor, analyze and act. From IT to security to business operations, Splunk is the data-to-everything platform that enables you to take action in real-time. With Splunk, you can predict and prevent IT problems, streamline your entire security stack, minimize unplanned downtime, and explore and visualize business processes for increased transparency all in one platform.
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk is a customizable data analytics platform that empowers you to investigate, monitor, analyze and act. From IT to security to business operations, Splunk is the ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
GDPR compliance by locating, controlling and securing the personally identifiable information (PII) stored on-premise or in the cloud
Simple, instant GDPR compliance through >> Finding patterns of sensitive information within your content. >> Detecting region specific identifiers for each pattern across all 28 EU member states. >> Supporting data subject access requests like the Right to be Forgotten. >> Accessing the Egnyte EU datacenter and comply with data sovereignty/data residency restrictions.
Simple, instant GDPR compliance through >> Finding patterns of sensitive information within your content. >> Detecting region specific identifiers for each pattern across all 28 EU member states. >> Su...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Secure and compliant transfer of sensitive data between partners, customers, users and systems with MOVEit.
MOVEit Managed File Transfer (MFT) software is used by thousands of organizations around the world to provide complete visibility and control over file transfer activities. Assure the reliability of core business processes and the secure and compliant transfer of sensitive data between partners, customers, users and systems with MOVEit.
MOVEit Managed File Transfer (MFT) software is used by thousands of organizations around the world to provide complete visibility and control over file transfer activities. Assure the reliability of c...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering och rapportering av Active Directory, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365.
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering av AD, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365 för att förenkla uppgifter som till exempel att provisionera användare, rensa gamla konton, hantera NTFS och dela behörigheter. Lösningen erbjuder också över 150 inbyggda rapporter, inklusive rapporter om inaktiva användarkonton, Office 365-licenser och användarnas senaste inloggningstider. Bygg ett anpassat arbetsflöde för ärendesystem och efterlevnad, automatisera AD-uppgifter som till exempel att provisionera och avprovisionera användare.
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering av AD, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365 för att förenkla uppgifter som till exempel att provisionera användare, rensa gamla konto...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Helping websites comply with GDPR Cookie Law by displaying a consent banner and implementing consent-based use of cookies.
Helping websites comply with GDPR Cookie Law by displaying a consent banner and implementing consent-based use of cookies.
Helping websites comply with GDPR Cookie Law by displaying a consent banner and implementing consent-based use of cookies....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Virtru's end-to-end email and file protection stays with your data no matter where it goes without changing how you work.
Virtru is a global leader in data protection and privacy empowering organizations to easily unlock the power of data while maintaining control, everywhere its stored and shared. Our flexible, easy to use, and trusted privacy technologies built on our data protection platform govern access to data throughout its full lifecycle from creation to transmission, storage, analysis, and sharing.
Virtru is a global leader in data protection and privacy empowering organizations to easily unlock the power of data while maintaining control, everywhere its stored and shared. Our flexible, easy to u...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Siteimprove cloud-based software combines everything you need to perfect your digital presence.
Siteimprove offers the world's most comprehensive cloud-based Digital Presence Optimization (DPO) software. The Siteimprove Intelligence Platform provides eye-opening insights that empower you and your team to create higher quality content, drive better traffic, measure digital performance, and work towards regulatory compliance - all from one place. Siteimprove is also proud to offer best-in-class technical support, academy courses, services, and technology integrations.
Siteimprove offers the world's most comprehensive cloud-based Digital Presence Optimization (DPO) software. The Siteimprove Intelligence Platform provides eye-opening insights that empower you and your...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Private cloud solution for collaboration and file exchange/sharing that guarantees data protection and security loving your brand.
Born from the culture of data respect, Kamzan is the private cloud solution for corporate digital transformation, collaboration and file sharing. Data security and data protection are essential to us: data reside only in UE, we do not perform profiling, we do not sell data to third parties and we respect physical and intellectual property. Uploaded and created files are encrypted with different keys for each customer, as well as each individual database table on which the service is based.
Born from the culture of data respect, Kamzan is the private cloud solution for corporate digital transformation, collaboration and file sharing. Data security and data protection are essential to us: ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
ZenGRC offers an out-of-the-box solution to help your organization get and maintain GDPR compliance.
ZenGRC is a cloud-based solution that automates and simplifies privacy law compliance, getting you ahead when it comes to GDPR compliance audits. While out-of-the-box content for GDPR compliance gets you up and running in no time, we also give you the ability to take a holistic approach to managing evolving privacy laws (GDPR, CCPA, and any future regulations). Our reporting capabilities help you identify gaps in your privacy compliance, as well as any risks associated with non-compliance.
ZenGRC is a cloud-based solution that automates and simplifies privacy law compliance, getting you ahead when it comes to GDPR compliance audits. While out-of-the-box content for GDPR compliance gets y...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Quantcast Choice is a free and powerful consent management platform to help meet key privacy requirements stemming from ePrivacy Direct
Quantcast Choice is a free and powerful consent management platform to help meet key privacy requirements from ePrivacy Directive, GDPR, and CCPA. Quantcast Choice covers all core functionalities of a CMP, with advanced features to simplify consent gathering and sharing for publishers and advertisers.
Quantcast Choice is a free and powerful consent management platform to help meet key privacy requirements from ePrivacy Directive, GDPR, and CCPA. Quantcast Choice covers all core functionalities of ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
LogicGate Risk Cloud erbjuder en nivå av enkelhet och försäkran så att din organisation kan uppfylla GDPR-efterlevnadskraven.
LogicGate Risk Cloud erbjuder en nivå av enkelhet och försäkran så att din organisation kan uppfylla GDPR-efterlevnadskraven. Med Risk Cloud kommer din organisation att ha ett centraliserat system som snabbt kan implementera de nya processer som behövs för att uppnå GDPR-efterlevnad, inklusive en individuell portal för rättighetsförfrågningar, konsekvensbedömningar avseende dataskydd, register över databehandlingsaktiviteter och meddelanden om personuppgiftsincidenter.
LogicGate Risk Cloud erbjuder en nivå av enkelhet och försäkran så att din organisation kan uppfylla GDPR-efterlevnadskraven. Med Risk Cloud kommer din organisation att ha ett centraliserat system som ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Data Privacy Compliance Software for Data Protection Officers and Small and Medium Enterprises.
Data Privacy Management Software developed in Germany for DPOs and SMEs, available in English, Portuguese, and German. Help companies to be compliant with GDPR, LGPD (Brazil), and more. We offer 1) Audit Reports; 2) Records of Processing Activities; 3) Incident and Data Subject Request Management; 4) Workflows and Templates, 5) Automatic Reports; 6) Vendor Management, and much more.
Data Privacy Management Software developed in Germany for DPOs and SMEs, available in English, Portuguese, and German. Help companies to be compliant with GDPR, LGPD (Brazil), and more. We offer 1) Aud...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
A cookie pop-up designed to fit your brand and built with the users privacy in mind.
A consent management solution, with a free cookie widget offered, to help businesses become compliant with the GDPR, e-privacy directive and marketing laws. With our consent solution you collect compliant consents from your users and have the proof you need with our Audit Trail feature.
A consent management solution, with a free cookie widget offered, to help businesses become compliant with the GDPR, e-privacy directive and marketing laws. With our consent solution you collect compli...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
VComply is a user-friendly and intuitive GDPR compliance management software that provides governance, compliance, risk, and audit.
" VComply is a user-friendly and intuitive GDPR compliance management software that provides governance, compliance, risk, and audit and assurance management capabilities in an integrated approach. It helps users design a compliance framework, define policies, assign compliance obligations, and continuously monitor and manage employees and organizations' compliance with the rules, regulations, and policies.
" VComply is a user-friendly and intuitive GDPR compliance management software that provides governance, compliance, risk, and audit and assurance management capabilities in an integrated approach. It...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Enterprise-class IT service management application built for multinational organizations around Service Integration and Management.
4me was built from the ground up to support SIAM and the collaboration of an unlimited number of service providers. Not just by re-creating records in different service management tools but by allowing service providers and organizations to seamlessly work together (even when using a different tool) on any request a customer may have.
4me was built from the ground up to support SIAM and the collaboration of an unlimited number of service providers. Not just by re-creating records in different service management tools but by allowing...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Security management platform offering fully integrated security controls for threat detection and compliance management.
AlienVault Unified Security Management (USM) delivers a unified, simple and affordable solution for threat detection and compliance. Powered by the latest AlienVault Labs Threat Intelligence and the Open Threat Exchange the largest crowd-sourced threat intelligence exchange, USM enables mid-size organizations to defend against modern threats.
AlienVault Unified Security Management (USM) delivers a unified, simple and affordable solution for threat detection and compliance. Powered by the latest AlienVault Labs Threat Intelligence and the O...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
GAT Labs provides a Google Workspace web application that helps you to comply with GDPR
GAT Labs offers a comprehensive toolset for GDPR compliance testing & enforcement for the Google Workspace cloud. GDPR audit & inspection must be done via a structured & approved workflow. Data leakage can occur not only via email & document sharing, but also via cut & paste in the browser. Detecting this dynamic flow of sensitive information is critical to ensuring proper GDPR compliance. GAT Shield delivers that by constantly watching & alerting in real-time on users¿ behaviour.
GAT Labs offers a comprehensive toolset for GDPR compliance testing & enforcement for the Google Workspace cloud. GDPR audit & inspection must be done via a structured & approved workflow. Data leakage...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
VobeSoft GDPR enables you to centrally report data breaches through your entire enterprise.
VobeSoft GDPR enables you to centrally report data breaches through your entire enterprise. Connect with third party systems when needed, configure signaling, inspections and more. Everything is stored, planned and processed in the VobeSoft GDPR cloud.
VobeSoft GDPR enables you to centrally report data breaches through your entire enterprise. Connect with third party systems when needed, configure signaling, inspections and more. Everything is stored...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Log360, en allsidig SIEM-lösning som hjälper till att försvara interna och externa säkerhetsattacker med logghanteringsförmåga.
Log360, en integrerad lösning som kombinerar ADAudit Plus och EventLog Analyzer till en enda konsol, är en komplett lösning för både nätverkssäkerhet och logghantering. Den erbjuder logginsamling, analys, korrelation i realtid och arkiveringsmöjligheter som hjälper till att skydda konfidentiella data, motverka interna säkerhetshot och bekämpa externa attacker. För att hjälpa till att uppfylla de mest nödvändiga kraven på säkerhet, granskning och efterlevnad kommer den förpaketerad med över 1 200 fördefinierade rapporterings- och varningskriterier.
Log360, en integrerad lösning som kombinerar ADAudit Plus och EventLog Analyzer till en enda konsol, är en komplett lösning för både nätverkssäkerhet och logghantering. Den erbjuder logginsamling, anal...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Comply with Data Protection Regulations - CCPA, GDPR, LGPD, KVKK. Personal Data Inventory, data breach reaction plans, data destruction
Auditrunner is designed to provide a user-friendly, comprehensive low-code software platform that encompasses all facets of Risk, Governance, Compliance, and Quality Management. Data Protection Compliance Module provides the infrastructure to easily comply with Data Protection Regulations such as CCPA and GDPR, LGPD, KVKK. *Compile Personal Data Inventory, *Compose data breach reaction plans, and *Manage data destruction policies, all within a single platform.
Auditrunner is designed to provide a user-friendly, comprehensive low-code software platform that encompasses all facets of Risk, Governance, Compliance, and Quality Management. Data Protection Compl...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
India's Most Comprehensive Compliance Management Solution..!!!
India's Leading GRC technology solutions provider offering 13 innovative SaaS based risk and compliance management solutions and 2 advisory portals. With aim to bring accountability and transparency, our solutions enables clients to know, delegate, report, monitor & manage their regulatory compliance & internal controls in a simple & effective manner. We work with 10+ partners & serve 60+ clients across India including major MNCs, Large Indian Corporates, Startups & Consulting Firms.
India's Leading GRC technology solutions provider offering 13 innovative SaaS based risk and compliance management solutions and 2 advisory portals. With aim to bring accountability and transparency, ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
The power of data without the risk.
Metomic automatically detects and protects sensitive data across all your internal databases and cloud applications. Securely collect, share and analyse data without the liability of having to protect it yourself.
Metomic automatically detects and protects sensitive data across all your internal databases and cloud applications. Securely collect, share and analyse data without the liability of having to protect ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Cybersecurity management tool that helps businesses detect & overcome cyber threats through machine-based analytics, UEBA & more.
Cybersecurity management tool that helps businesses detect & overcome cyber threats through machine-based analytics, UEBA & more.
Cybersecurity management tool that helps businesses detect & overcome cyber threats through machine-based analytics, UEBA & more....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Radar provides incident response management software to reduce risk and simplify compliance with global data breach laws.
Radar operationalizes your incident response management process, applying automation and best practices to bring consistency and efficiency to privacy and security incident intake, risk assessment, breach decisioning, and notification so you can ensure global regulatory compliance and reduce data breach risks.
Radar operationalizes your incident response management process, applying automation and best practices to bring consistency and efficiency to privacy and security incident intake, risk assessment, bre...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Data governance solution built to fulfill GDPR requirements by managing access policies, identifying and masking confidential data.
Data governance solution that helps your organization fulfill GDPR requirements by managing access policies, identifying and masking confidential data.
Data governance solution that helps your organization fulfill GDPR requirements by managing access policies, identifying and masking confidential data....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
GDPR compliance tool for Data Protection Officers. Build data flow maps, maintain records, simplify audits.
Ideal tool for Data Protection Officers who need to (1) create and approve personal data flow maps and (2) capture and maintain records related to personal data requests, breaches and incidents. The GDPR compliance tool is part of a broader data protection platform that includes secure client portals, e-signature, e-forms, chat and client and employee onboarding automation tools. Stay GDPR compliant with MyDocSafe, save your team, your employees and clients time and money.
Ideal tool for Data Protection Officers who need to (1) create and approve personal data flow maps and (2) capture and maintain records related to personal data requests, breaches and incidents. The G...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Cookie Assistant is a plugin that collects visitor consent to keep your website compliant with EU and GDPR laws.
Cookie Assistant is a plugin that collects visitor consent to keep your website compliant with EU and GDPR laws.
Cookie Assistant is a plugin that collects visitor consent to keep your website compliant with EU and GDPR laws....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Usercentrics is a market leader in the area of CMPs and empowers companies to fully manage the consent of their users across platforms.
Usercentrics is a market leader in the area of enterprise consent management platforms (CMP) and empowers companies to obtain, manage and document the consent of their users across platforms. Usercentrics solution is easy-to-implement, fully customizable and legally compliant. Partnering with diverse firms across 30+ countries, Usercentrics intuitive interface, real-time monitoring, in-depth opt-in testing and more help the worlds leading organizations achieve compliance (e.g. GDPR, CCPA).
Usercentrics is a market leader in the area of enterprise consent management platforms (CMP) and empowers companies to obtain, manage and document the consent of their users across platforms. Usercent...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
RiskWatch offers a web-based risk and compliance management platform that helps calculate your risk score, based on responses and gaps.
Automate your risk, security and compliance management program with the RiskWatch Platform! Utilize real-time dashboards, smart emails, assessment cloning, and autogenerated reports to reduce your total assessment process an average of 74%. Our customizable software adapts to your unique needs and preferences, creating an efficient and user-friendly process. Our content libraries contain standards and frameworks ready for out-of-the-box use in your assessments such as ISO 27001, OSHA, or HIPAA.
Automate your risk, security and compliance management program with the RiskWatch Platform! Utilize real-time dashboards, smart emails, assessment cloning, and autogenerated reports to reduce your tota...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
K2View provides an operational Data Fabric dedicated to making every customer experience personalized and profitable. See k2view.com
K2View provides an operational Data Fabric dedicated to making every customer experience personalized and profitable. The K2View platform continually ingests all customer data from all systems, enriches it with real-time insights, and transforms it into a patented in-memory micro-database (mDB) one for every customer. Each mDB is compressed, encrypted, and delivered in milliseconds to fuel quick, effective, and pleasing customer interactions.
K2View provides an operational Data Fabric dedicated to making every customer experience personalized and profitable. The K2View platform continually ingests all customer data from all systems, enri...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Stay GDPR compliant with updated policies and regulations with centralized data, and unified search all in one place.
Onna: A smart GDPR compliance solution. Connect everything, so you can find anything. Onna centralizes data from your favorite apps to deliver a connected enterprise, supercharged with machine learning & unified search all in one place. Collect and centralize data from a myriad of platforms, like Zendesk, Salesforce, and Slack, to stay compliant with updated policies and regulations like GDPR.
Onna: A smart GDPR compliance solution. Connect everything, so you can find anything. Onna centralizes data from your favorite apps to deliver a connected enterprise, supercharged with machine learning...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
More than 700 of the world's leading businesses such as Fox, Forbes and ASOS rely on Gigya to build identity-driven relationships an
Gigya's Customer Identity Management Platform helps companies build better customer relationships by turning unknown site visitors into known, loyal and engaged customers. With Gigya's technology, businesses increase registrations and identify customers across devices, consolidate data into rich customer profiles and provide better service, products and experiences by integrating data into marketing and service applications.
Gigya's Customer Identity Management Platform helps companies build better customer relationships by turning unknown site visitors into known, loyal and engaged customers. With Gigya's technology, busi...
GDPR Compliance Platform for Online Businesses. Simplify murky legal requirements with our cookie consent & policy management solutions
From our cookie consent manager to our attorney-crafted legal policies, Termly offers a full suite of privacy compliance solutions. Satisfy the strict requirements of privacy laws across multiple countries, such as the GDPR, ePrivacy Directive, and CalOPPA. Begin with a comprehensive cookie scan to categorize your cookies, generate a compliant cookie policy, and create a custom cookie consent banner. Then, build a full arsenal of polices, including a privacy policy and terms & conditions.
From our cookie consent manager to our attorney-crafted legal policies, Termly offers a full suite of privacy compliance solutions. Satisfy the strict requirements of privacy laws across multiple count...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Discover, classify, and remediate sensitive data wherever it lives, with 98% accuracy you can trust.
Spirion's privacy-grade solution helps you discover, classify, and remediate sensitive data wherever it lives, with 98% accuracy you can trust. Spirion helps you comply with personal data requests with speed and accuracy, Spirion increases response speeds, eliminates human error, minimizes risk, and protects your organization from fines and fees. From GDPR, CCPA, CPRA, GLBA, HIPAA, The New York SHIELD Act, PCI DSS, and more, we help make compliance easy.
Spirion's privacy-grade solution helps you discover, classify, and remediate sensitive data wherever it lives, with 98% accuracy you can trust. Spirion helps you comply with personal data requests with...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
OneTrust is the most widely used technology to help organizations build more trusted privacy, security, and governance programs.
OneTrust is the #1 most widely used privacy, security and trust technology platform used by more than 5,000 companies to comply with the CCPA, GDPR, ISO27001 and hundreds of the world¿s privacy and security laws. OneTrust¿s primary offerings include OneTrust Privacy Management , OneTrust PreferenceChoice¿ consent and preference management, OneTrust Vendorpedia¿ third-party risk management, OneTrust GRC integrated risk management and OneTrust Ethics compliance and ethics software.
OneTrust is the #1 most widely used privacy, security and trust technology platform used by more than 5,000 companies to comply with the CCPA, GDPR, ISO27001 and hundreds of the world¿s privacy and sec...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Infinity ECM platform - Award Winning 15 in 1 Business Management Software (CRM, DMS, BPM, CMS, ECM)
Infinity ECM is an Award-winning Business Management platform that brings a fast IT digital enterprise transformation and includes 15+ fully integrated systems modular subsystems that every modern business needs. Combines in one platform & one interface solutions such as: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM The Infinity ECM platform has won the prestigious EuroCloud Europe Award for Best European System for 2017.
Infinity ECM is an Award-winning Business Management platform that brings a fast IT digital enterprise transformation and includes 15+ fully integrated systems modular subsystems that every modern busi...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Platform for consultancies and other organizations to assist in their compliance with LGPD.
Platform for consultancies and other organizations to assist in their compliance with LGPD.
Platform for consultancies and other organizations to assist in their compliance with LGPD....
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Addresses data privacy, residency, security, and compliance concerns so that organizations can confidently adopt cloud services.
The CipherCloud CASB+ platform provides deep visibility, end-to-end data protection, advanced threat protection, and comprehensive compliance capabilities for enterprises embracing cloud-based applications. The cloud native CASB+ platform provides end-to-end data protection for enterprises adopting cloud services, ensuring confidential and sensitive data is protected at all locations - in the cloud and on users devices.
The CipherCloud CASB+ platform provides deep visibility, end-to-end data protection, advanced threat protection, and comprehensive compliance capabilities for enterprises embracing cloud-based applicat...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Secure file sharing software with end to end encryption for peace of mind when collaborating on sensitive documents.
Thanks to Security & Privacy by Design, TeamDrive meets the highest requirements for data protection and data security. Full end-to-end encryption guarantees perfect protection against data misuse and ransomware. TeamDrive is easy to use, making it the ideal platform for everyone for exchanging data within the team and between companies, both in the Cloud and on your own servers (onPremise). TeamDrive is GDPR-certified.
Thanks to Security & Privacy by Design, TeamDrive meets the highest requirements for data protection and data security. Full end-to-end encryption guarantees perfect protection against data misuse and ...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering
Data governance solution that extracts content data insights for business outcomes, data governance and eDiscovery readiness.
Commvault Activate allows organisations to discover and extract new business insights from data under management to better meet governance requirements like GDPR, and deliver data to the business for analysis. Commvault Activate lets you comply with privacy regulations by detecting and taking action on data risks, use data insights to drive file efficiencies and accountability and gives an enterprise the tools to reveal and extend the value of data across the enterprise.
Commvault Activate allows organisations to discover and extract new business insights from data under management to better meet governance requirements like GDPR, and deliver data to the business for a...
 • Datakartläggning
 • Riskhantering
 • PIA / DPIA
 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Känslig dataidentifiering