Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

GDPR-program

Programvara för GDPR, eller Allmänna dataskyddsförordningen, hjälper organisationer att identifiera känsliga data och säkerställa att de hanteras säkert.

Sverige Visa lokala produkter

26 resultat

Regelefterlevnadslösningar online på advokatnivå med den bekvämlighet som bara en programvara kan erbjuda.
En 360-graderslösning som gör dina hemsidor och appar förenliga med lagen på flera språk och i flera lagstiftningar med automatiska fjärruppdateringar som hanteras av Recruit CRM:s internationella juridiska team. Recruit CRM betjänar mer än 80 000 kunder i över 100 länder, från stora företag till startups. Produkterna inkluderar en sekretess- och cookiepolicy-generator med mer än 1600 klausuler, en cookielösning, den interna integritetshanteringslösningen och samtyckeslösningen. Lär dig mer om iubenda

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Förvandla din GDPR-handlingsplan till verklighet. Minska förberedelsetiden för revisioner med upp till 85 %.
Netwrix-produkter tillhandahåller de bevis som krävs för att bevisa att ditt företags IT-säkerhetsprogram följer GDPR. Kickstarta ditt GDPR-efterlevnadsprogram med en bedömning av större IT-risker, identifiera den exakta platsen för GDPR-data, genomdriv strikt kontroll över åtkomst till dessa data, säkerställa snabb upptäckt av misstänkt aktivitet runt omkring det och följa rätten att bli bortglömd. Lär dig mer om Netwrix Auditor

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
B2B-lösning för betalningshantering som automatiserar hela processen i samband med betalning av leverantörer och samarbetspartner.
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandahåller ett molnsystem som inkluderar vit-etiketterad onboarding av leverantörer, insamling och validering av W9/W8-skatteformulär, betalningsmetod och valutaval, global överföring, tidiga betalningar, meddelanden om betalningsstatus, betalningsavstämning, 1099/1042-S-förberedelserapporter för skatteregistrering och ERP-integration. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Fullständigt GDPR-kompatibel digital marknadsföringsplattform byggd för marknadsföringsbyråer
ActiveDEMAND är en flexibel marknadsföringsplattform för digitala marknadsföringsbyråer och marknadsförare. ActiveDEMAND används främst för insamling och tolkning av beteendedata i syfte att förkorta inköpsresorna. Detta innebär behandling av personuppgifter enligt GDPR. Det är viktigt att användarna av ActiveDEMAND använder de många verktygen som ActiveDEMAND erbjuder för att hjälpa din målgrupp att förstå vad du gör och varför. Lär dig mer om ActiveDEMAND

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
LogicGate Risk Cloud erbjuder en nivå av enkelhet och försäkran så att din organisation kan uppfylla GDPR-efterlevnadskraven.
LogicGate Risk Cloud erbjuder en nivå av enkelhet och försäkran så att din organisation kan uppfylla GDPR-efterlevnadskraven. Med Risk Cloud kommer din organisation att ha ett centraliserat system som snabbt kan implementera de nya processer som behövs för att uppnå GDPR-efterlevnad, inklusive en individuell portal för rättighetsförfrågningar, konsekvensbedömningar avseende dataskydd, register över databehandlingsaktiviteter och meddelanden om personuppgiftsincidenter. Lär dig mer om LogicGate Risk Cloud

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering och rapportering av Active Directory, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365.
ADManager Plus är en enhetlig lösning för hantering av AD, Exchange, Skype for Business, G Suite och Office 365 för att förenkla uppgifter som till exempel att provisionera användare, rensa gamla konton, hantera NTFS och dela behörigheter. Lösningen erbjuder också över 150 inbyggda rapporter, inklusive rapporter om inaktiva användarkonton, Office 365-licenser och användarnas senaste inloggningstider. Bygg ett anpassat arbetsflöde för ärendesystem och efterlevnad, automatisera AD-uppgifter som till exempel att provisionera och avprovisionera användare. Lär dig mer om ManageEngine ADManager Plus

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Ett popup-fönster för cookies som är utformat för att passa ditt varumärke och har användarens integritet i åtanke.
En lösning för hantering av samtycke, med en kostnadsfri cookiewidget som hjälper företag att följa GDPR, direktivet om e-integritet och marknadsföringslagar. Samtyckeslösningen samlar in efterlevnadssamtycken från dina användare och alla bevis du behöver med hjälp av verifieringskedjan. Lär dig mer om Openli

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Programvara för policyhantering som gör att du enkelt kan automatisera, leverera och underhålla din organisations livscykel för policyhantering.
Nämnd som ”Niche Player” för Security Awareness CBT i Gartners Magic Quadrant-rapport för 2019. En programvara för policyhantering som automatiserar livscykeln för policyhantering. Programvaran gör det möjligt för organisationer att regelbundet testa och riskbedöma användares kunskap om företagets informationssäkerhet och efterlevnadspraxis med minsta möjliga tid och ansträngning. Kartlägga med lätthet policyintyg och demonstrera efterlevnad för revisorer och tillsynsmyndigheter. Införskaffa realtidsrapportering och målpolicyer för specifika grupper av användare. Lär dig mer om MetaCompliance

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Integrerad GRC-lösning för riskhantering så du kan sköta ditt InfoSec-efterlevnads- och riskprogram. Göra efterlevnaden enkel och lätthanterlig.
Efterlevnadskontroll för teknikfokuserade team för små och medelstora företag och företags InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem för allt som har att göra med efterlevnad och risker. StandardFusion är en molnbaserad SaaS eller lokal plattform som gör InfoSec-efterlevnad enkel, lättillgänglig och skalbar. Hantera efterlevnad av flera standarder; GDPR, ISO, SOC, NIST, HIPAA, PCI-DSS, FedRAMP med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
LogicManagers allt i ett-GDPR-lösning gör det enklare för yrkesverksamma över hela världen att upprätthålla efterlevnad.
Det bästa sättet att följa GDPR är genom ett integrerat tillvägagångssätt. LogicManagers centraliserade allt i ett-plattform hjälper till att drastiskt minska huvudvärken, tiden och ansträngningen som krävs för att uppnå efterlevnad samtidigt som missarna som kan inträffa inom en datasilo elimineras. Programvarans GDPR-lösning är anpassningsbar och bygger på bästa praxis så att den växer med dig allteftersom kraven förändras. Lär dig mer om LogicManager

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Det blir enkelt för dig att organisera, hantera och automatisera sekretessregelverk och informationsstandarder – vilket gör att din sekretess uppfylls.
Wired Relations är ett bättre sätt för att organisera, hantera och automatisera efterlevnad av GDPR och andra sekretessbestämmelser samt IT-standarder som ISO 27001/27701. - Supersnabb kartläggning av dina system, säljare och behandlingsaktiviteter. - Intuitiv uppgiftshantering för bättre samarbete kollegor emellan - Integrerade styrningskontroller från ISO 27001/27701 - Flera möjligheter att automatisera din GDPR-behandling - Leverantörshantering - Välutformat register över bearbetningsaktiviteter (records of processing activities, RoPA) för din kommunikation med myndigheter. Lär dig mer om Wired Relations

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Corporater GDPR integreras med dina befintliga system för att ge en fullständig översikt över alla dina dataskyddsaktiviteter.
Corporater erbjuder en allt-i-ett-lösning som ger din dataansvarige fullständig överblick över dina efterlevnadsaktiviteter gällande GDPR. Corporater kartlägger tydligt roller och ansvarsområden, ökar medvetenheten om dataskyddskrav, belyser brister och områden som behöver förbättras och kan minska övergripande organisatoriska risker relaterade till dina datahanteringsaktiviteter. Lämplig för medelstora och stora organisationer Lär dig mer om Corporater Business Management Platform

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Didomis CMP hjälper varumärken och utgivare att samla in, lagra och utnyttja användarnas cookie-samtycken och preferenser i sina affärer.
Didomi är en plattform för hantering av samtycke (consent management platform, CMP) som hjälper varumärken och företag att samla in, lagra och utnyttja sina kundsamtycken. Widgetar och lösningar (banners, meddelanden, popup-fönster och formulär) för att samla in samtycken via webb-, mobil- och offlinekanaler. Widgetarna integreras med kundernas leverantörer och taggar cheferna för att automatiskt upprätthålla kundsamtycken. Alla Didomi-lösningar är helt vitmärkta, enkla att bädda in och sömlöst integrerade med ledande data- och marknadsföringsplattformar. Lär dig mer om Consent Management Platform

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Validera i vilken utsträckning din organisation följer förordningen och identifiera områden som behöver avhjälpas.
Validera i vilken utsträckning din organisation följer förordningen och identifiera områden som behöver avhjälpande åtgärder för att förbättra regelefterlevnaden. Personlig informationschef tillhandahåller funktionalitet för att uppfylla GDPR-kraven. Viktiga funktioner: > Genomför en intern granskning för att utvärdera efterlevnaden av GDPR > Fullständig kontroll av personuppgiftsincidenter och initiera implementering av korrigerande och avhjälpande åtgärder > Registersystem inom alla områden som bestämmelserna gäller. Lär dig mer om AdaptiveGRC

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
LogPoints plattform för säkerhetsinformation och evenemangshantering (security in­for­mation and event manage­ment, SIEM) hjälper företag att skydda data från intrång och att reagera på cyberattacker i enlighet med regelstandarder.
LogPoint ger lättanvända, exakta och snabba analyser av dina data för att upptäcka och reagera på hot på ett säkert sätt med realtidsanvändning av korrelationsregler och färre falska positiva resultat. Upptäck avancerade hot och minska utredningstiden med användar- och enhetsbeteendeanalys (user and entity behavior analytics, UEBA) för alla datakällor. Omfattande rapportering ger den användbara information du behöver för att göra rätt val snabbare. Lär dig mer om LogPoint

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
A Digital Asset Management solution that helps organizations to manage high volumes of visual assets in compliance with the GDPR.
FotoWare hjälper företag och organisationer att hantera sina digitala filer på ett effektivt sätt i enlighet med GDPR. Denna lösning för digital materialförvaltning (digital asset management, DAM) kan fungera både i molnet och lokalt och gör det möjligt för dig och ditt team att samarbeta effektivt tack vare metadata och kraftfulla arbetsflöden. Du kan även hitta och använda dina tillgångar direkt från din CMS eller program som Microsoft Word, PowerPoint och Adobe InDesign tack vare intuitiva insticksprogram och integrationer. Lär dig mer om FotoWare DAM

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Log360, en allsidig SIEM-lösning som hjälper till att försvara interna och externa säkerhetsattacker med logghanteringsförmåga.
Log360, en integrerad lösning som kombinerar ADAudit Plus och EventLog Analyzer till en enda konsol, är en komplett lösning för både nätverkssäkerhet och logghantering. Den erbjuder logginsamling, analys, korrelation i realtid och arkiveringsmöjligheter som hjälper till att skydda konfidentiella data, motverka interna säkerhetshot och bekämpa externa attacker. För att hjälpa till att uppfylla de mest nödvändiga kraven på säkerhet, granskning och efterlevnad kommer den förpaketerad med över 1 200 fördefinierade rapporterings- och varningskriterier. Lär dig mer om ManageEngine Log360

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Molnbaserad programvara som bedömer statusen för GDPR-efterlevnad, lägger upp en plan för att följa förordningar och dokumentera ansträngningarna.
Molnbaserad programvara som bedömer statusen för GDPR-efterlevnad, lägger upp en plan för att följa förordningar och dokumentera ansträngningarna. Lär dig mer om PrivIQ

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Förenkla processen för efterlevnadshantering på alla nivåer i din organisation genom att låta Accountable ta hand om din GDPR-efterlevnad.
GDPR är svårt. Men Accountable gör det enkelt genom att ge dig ett ramverk steg för steg för att följa alla GDPR-förordningar. Programvaran hjälper organisationer att hantera avtal om databehandling, konsekvensbedömningar och begäran om dataåtkomst. Programvaran utvecklades för att förenkla GDPR-efterlevnadsprocessen. Lär dig mer om Accountable

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Säkerhetsställ GDPR-efterlevnad med uppdaterade policyer och förordningar med centraliserade data och enhetlig sökning på ett och samma ställe.
Onna: En smart GDPR-efterlevnadslösning. Anslut allt så att du kan hitta vad som helst. Onna centraliserar data från dina favoritappar och ger dig ett anslutet företag med maskininlärning och enhetlig sökning på ett och samma ställe. Samla in och centralisera data från en mängd olika plattformar, som Zendesk, Salesforce och Slack, för att följa uppdaterade policyer och förordningar som GDPR. Lär dig mer om Onna

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Sverige Lokal produkt
Levereras med stöd för 29 språk, individuell design, rapportering, A/B-testning och designoptimerare och en integrerad cookie-crawler.
Levereras med stöd för 29 språk, individuell design, rapportering, A/B-testning och designoptimerare och en integrerad cookie-crawler. Lär dig mer om consentmanager

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Priverion erbjuder innovativ programvara och konsultlösningar inom dataskydd och informationssäkerhet. Priverion är verksamt både i Europa och globalt.
Priverion-plattformen är en lösning för dataskydd och InfoSec för hantering av mognad av åtgärder och risker i din organisation. Programvaran erbjuder det bästa värdet för medelstora och stora företag. Priverion erbjuder sina kunder en djup kunskap om dataskydd, integritet och informationssäkerhet med fokus på koncerner med flera enheter och komplexa organisationer. Lösningen består av olika moduler så att kunden kan välja de moduler som är skräddarsydda för dem. Lär dig mer om Priverion Privacy Operations Platform

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Med Nightfall DLP kan du upptäcka, klassificera och skydda affärskritiska data i molnet och åtgärda incidenter i realtid.
Nightfall DLP är en av branschens första molnbaserade lösningar för förebyggande av dataförlust. Nightfall är utformat för enkel och smidig integrering med företagets SaaS- och molninfrastruktur för att hantera problemet med dataspridning över molnet. Med Nightfall kan du upptäcka, klassificera och skydda personligt identifierbar information (personal identifiable information, PII), betalkortsinformation (payment card information, PCI) och skyddad hälsoinformation (personal health information, PHI) och andra verksamhetskritiska data med hjälp av maskininlärningsbaserade detektorer med hög noggrannhet. Dessutom kommer du att kunna åtgärda datasäkerhetsincidenter i realtid med automatiserade arbetsflöden. Lär dig mer om Nightfall AI

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Komplett molnprogramsvit för sekretess, hantering av cybersäkerhetsefterlevnad och samarbete med externa leverantörer.
Enactia erbjuder följande uppsättning verktyg för efterlevnad av sekretess och cybersäkerhet: 1. efterlevnadsbedömningar 2. hantering av register över behandlingsaktiviteter (RPA) 3. hantering av konsekvensbedömningar av dataskydd (DPIA) 4. hantering av dataintrång och incidentregister 5. leverantörs-/tredjepartshantering 6. hantering av begäranden från registrerade (DSR) 7. ärenden och uppgifter för samarbete inom en organisation 8. Riskregisterrapportering 9. Dokumentarkiv Lär dig mer om Enactia

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning
Molnbaserad datasäkerhetsplattform som erbjuder tokenisering och säkra datavalv i molnet för alla känsliga personuppgiftstyper.
TokenEx är en tokeniseringsplattform som erbjuder praktiskt taget obegränsad flexibilitet för kunderna att komma åt, lagra och säkra känsliga personuppgifter. Efterlevnad av internationella sekretesslagar möjliggörs genom ett stöd för flera kanaler för datagodkännande, vilket gör att känsliga data tokeniseras innan de når din miljö. TokenEx kan tokenisera (även kallat pseudonymisera) och säkra alla personuppgifter, även i ostrukturerade dataformat och integrera med nästan alla processorer eller slutpunkt. Lär dig mer om TokenEx

Funktioner

 • Policyhantering
 • Samtyckehantering
 • Riskhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Datakartläggning