2 resultat
Lösning för policy, procedur och kontraktshantering som hjälper till att få ut det mesta från viktiga dokument genom molnet. Lär dig mer om DocTract
DocTract är ett modernt, intuitivt val för din molnbaserade policyhantering och utbildning som snabbt kan implementeras i alla sorters organisationer, stora som små. Alla dina arbetsflödesbehov är inbyggda från samarbete till godkännanden till publicering till periodiska granskningar. Anställda kan skriva under dokument med ett enda klick från sin mobila enhet eller arbetsstation. Slutför tester, visa videor och hitta alla publicerade dokument med fulltextsökning. Enkelt. Snabb. Tillgänglig. Lär dig mer om DocTract

Funktioner

 • Högre utbildning
 • Efterlevnadskontroll
 • Kravshantering
 • Dokumenthantering
 • Samarbetsverktyg
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Aktivitetspanel
 • Rapportering och statistik
 • Revisionshantering
En ackrediteringslösning för regional eller programmatisk ackreditering, inklusive bevislagring/länkning, berättelser och rapporter.
Gör det enkelt att sammanställa, formatera och köra ackrediteringsrapporter. Weave Accreditation Management ger institutioner och program intuitiva arbetsflöden som hjälper användare att lagra och länka till bevis, samarbeta och revidera samt generera rapporter för flera intressenter. Aktuella standarder, versionskontroll, dokumentlagring och konsekvent formatering säkerställer att teamen kan koncentrera sig på det som är viktigt och fira en lyckad återackreditering. Lär dig mer om Weave

Funktioner

 • Högre utbildning
 • Efterlevnadskontroll
 • Kravshantering
 • Dokumenthantering
 • Samarbetsverktyg
 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Aktivitetspanel
 • Rapportering och statistik
 • Revisionshantering