Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Program för dokumentkontroll

Program för dokumentkontroll hjälper företag att hantera sina dokument på ett sätt som är förenligt med statliga och branschbestämmelser.

Utvald programvara

Programvara med flest recensioner

Utforska produkterna med flest användarrecensioner i kategorin Program för dokumentkontroll

29 resultat

Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. Revisioner, dokumentkontroll, CAPA… Lär dig mer om Trackmedium QMS
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. TRACKMEDIUM är en månadsbaserad abonnemangstjänst med moduler som inkluderar revisionshantering, korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive actions, CAPA), dokumentkontroll, förändringshantering, avvikelsehantering och utbildningshantering. TRACKMEDIUM gör det möjligt för företag att skapa bättre och säkrare produkter, förbättra effektiviteten och uppnå överensstämmelse med branschstandarder inklusive ISO 9001, 14001 och OSHA samtidigt som kostnader och risker sänks Lär dig mer om Trackmedium QMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Programvara för dokumentkontroll när den är som enklast. Hantera dokument med en webbaserad lösning som kopplar samman ditt företag. Lär dig mer om QT9 QMS
Programvara för dokumentkontroll när den är som enklast. Hantera dina dokument centralt i en webbaserad lösning som förenklar efterlevnad och underlättar granskningar. Samarbeta med användare var som helst och automatisera revisionskontrollen. Anslut dina platser, avdelningar och medarbetare med QT9 QMS. Modernisera dokumentkontrollen och upprätthåll regelefterlevnad med hjälp av e-postaviseringar och godkända elektroniska signaturer enligt FDA 21 CFR del 11. Få tillgång till de senaste dokumentversionerna när som helst, var som helst. Lär dig mer om QT9 QMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Helt molnbaserad programvara för dokumenthantering för hantering av hela dokumentlivscykeln. Be om en personlig demo idag. Lär dig mer om ComplianceQuest
Med ComplianceQuest programvara för dokumenthantering (document management software, EDMS) får du en central databas där du kan skapa, ändra, granska, godkänna, lagra, organisera, komma åt och dela dokument globalt på ett kontrollerat sätt. Följ varje dokument från början till slut med verktyg för analys, grafiska kontrollpaneler, samarbetes- och arbetsflödesintegration. Hantera hela dokumentlivscykeln, få fullständig insyn och förlita dig på en enda sanningskälla på alla platser för effektivare beslutsfattande. Lär dig mer om ComplianceQuest

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Med monday.com Work OS kan du skapa, hantera och dela dokument på ett sätt som uppfyller myndighets- och branschföreskrifter. Lär dig mer om monday.com
Med monday.com Work OS kan du enkelt skapa, hantera och dela dokument på ett sätt som uppfyller myndighets- och branschföreskrifter. Spara tid genom att automatisera arbetsflöden för dokumentgodkännande, tilldela tydliga dokumentbehörigheter för att förhindra dataintrång eller obehörig åtkomst och säkerhetskopiera känslig information. monday.com förenklar samarbetet och ökar effektiviteten under dokumentets hela livscykel, så att dokumentkontrollen smidigt byggs in i din affärsverksamhet. Lär dig mer om monday.com

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Ta med alla dina kvalitetsprocesser från pre-market till post-market under ett tak. Börja effektivisera dina efterlevnadsprocesser Lär dig mer om Dot Compliance
Dot Compliance är en jättebra programvara för elektroniska kvalitetshanteringslösningar. Dot Compliance omfattar en hel uppsättning verktyg för life science-efterlevnad, inklusive: Dokumenthantering, automatiseringar, arbetsflöden, uppdrag, e-underskrifter, standardförfaranden, instrumentbrädor för efterlevnad och en Salesforce-integration i en plattform som är anpassad efter dina behov. Lär dig mer om Dot Compliance

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Procores bygghanteringsprogram hanterar dina byggprojekt, dina resurser, din personal och din ekonomi från planering till avslut.
Procores byggprogram hanterar dina byggprojekt, dina resurser och din ekonomi från planering till avslut. Plattformen ansluter varje projektbidragsgivare till lösningar som byggts speciellt för branschen för ägaren, generalentreprenören och specialentreprenören. Förmågan att kommunicera mellan team gör det lättare att arbeta tillsammans genom att etablera en enda sanningskälla. Det är så Procore ger ditt team enkel åtkomst till allt de behöver veta för att få jobbet gjort. Lär dig mer om Procore

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Bli mer effektiva på din avdelning genom att använda eFileCabinet för att automatisera rutinprocesser, skydda känsliga data med mera.
Ge ditt team möjlighet att arbeta mer effektivt med eFileCabinet. Den molnbaserade dokumenthanteringslösningen ger dig tillgång till viktiga dokument oavsett var du befinner dig. Tack vare säkerhet på banknivå blir det enkelt att upprätthålla efterlevnad. Upplev dokumenthantering med aldrig tidigare skådad kraft och innovativa funktioner som avancerad fulltextsökning, anpassade och automatiserade arbetsflöden, formulärifyllning och säker delning. Med eFileCabinet har ditt team alltid tid att fokusera på det som är viktigt. Lär dig mer om Revver

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Med programvaran Document Control kan ditt företag få ut dina produkter på marknaden snabbare till lägre kostnad och ökad effektivitet.
MasterControl Documents är kärnpunkten i lösningspaketet MasterControl Quality Excellence. Den hanterar hela dokumentlivscykeln, från skapande till distribution, godkännande och obsolescens. Lösningen ger dig ett centraliserat arkiv för alla dokument som krävs för efterlevnad, vilket förenklar granskningar och inspektioner. Den levereras med robust revisionskontroll, samarbete och analysfunktioner. Fem av de viktigaste tillsynsmyndigheterna i USA litar på och använder lösningen. Lär dig mer om MasterControl Quality Excellence

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Kraftfull programvara för innehållshantering som gör att du enkelt kan organisera och hantera alla dina dokument och all din information.
M-Files tillhandahåller nästa generations intelligenta plattform för innehållshantering som förbättrar verksamhetens resultat genom att hjälpa människor att hitta och använda information mer effektivt. Förbättra arbetsflödet, öka återanvändning av information, eliminera redundans, kontrollera innehållet på ett säkert sätt och undvik konflikter och dataförlust i en enda intuitiv lösning för innehållshantering som kan integreras med Windows Explorer. Tusentals organisationer i över 100 länder använder M-Files för att hantera sina affärsinformationsbehov. Lär dig mer om M-Files

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Flera datarum och mottagare för dina affärsverksamheter. Enkel, men säker och uppfyller efterlevnadskrav. Ingen utbildning behövs. Kom igång på några minuter.
Digify erbjuder säkra virtuella datarum som är enkla att använda och tar bara några minuter att installera. Tusentals företag sparar tid genom att använda Digify för att dela konfidentiella dokument med samarbetspartner, kunder och investerare. Denna lösning sammanför dokumentsäkerhet, automatiserad vattenmärkning och filspårningsfunktioner till ett överkomligt pris. Förutom att ha vunnit flera internationella utmärkelser, såsom den ledande säkerhetstävlingen RSA Innovation Sandbox, har Digify förekommit i över 60 nyhetspublikationer. Lär dig mer om Digify

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Q-Pulse erbjuder ett riskbaserat tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning och dokumenthantering, vilket kan hjälpa en att följa standarder och förordningar.
Q-Pulse erbjuder en riskbaserad metod för kvalitetsstyrning och dokumenthantering som kan hjälpa organisationer att följa branschspecifika standarder och förordningar. Denna användarvänliga programvara utgör en central kontaktpunkt för all relevant dokumentation, data, material och aktiviteter som är förknippade med kvalitetsprocessen. Bland dess moduler märks: Dokumentkontroll, riskhantering, CAPA-hantering, revision och resultat, rapportering, personalkompetens och medarbetarutveckling och hantering av leverantörer. Lär dig mer om Ideagen Quality Management

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
B2B-lösning för betalningshantering som automatiserar hela processen i samband med betalning av leverantörer och samarbetspartner.
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandahåller ett molnsystem som inkluderar vit-etiketterad onboarding av leverantörer, insamling och validering av W9/W8-skatteformulär, betalningsmetod och valutaval, global överföring, tidiga betalningar, meddelanden om betalningsstatus, betalningsavstämning, 1099/1042-S-förberedelserapporter för skatteregistrering och ERP-integration. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
CapLinkeds VDR och dokumentkontrollösning för företag är ett bra sätt att säkert dela och spåra all din information.
CapLinked tillhandahåller industriledande lösning för företag för hantering av virtuella datarum och dokumentkontroll. Kom igång på några minuter med en gratis provperiod av CapLinkeds självbetjäningsprodukt. Eller ring CapLinked för experthjälp med storföretagskonton. För utvecklare har CapLinked en fullständig API med privata nycklar tillgängliga. Dela, spåra och granska alla dina filer och annan kommunikation inom och utanför din organisation på ett säkert sätt. Få åtkomst till eller dela din information med tillförsikt var som helst på valfri enhet. Lär dig mer om CapLinked

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
QMS för medicinteknisk utrustning, läkemedel och bioteknik. Fullständig överensstämmelse mellan FDA/ISO/GxP. Fem gånger snabbare dokumentkontroll, utbildning, CAPA, rapporter om efterlevnadsbrister (non-compliance reports, NCR), revisioner och med mer.
Betygsatt som ett av de enklaste och snabbaste programmen för kvalitetshanteringssystemen (quality management system, QSM) korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive action, CAPA) och regelefterlevnad av medicinteknisk utrustnings-, läkemedels- och bioteknikföretag. Hundratals företag som regleras av FDA, ISO och god praxis (good practise, GxP) i över 80 länder litar på att Qualio sammanför deras kvalitetsteam, verktyg, processer och data på en enda lätthanterlig plats. Branschexperter ibland personalen och kundservice alltid beredd att besvara samarbetar med dig för att implementera strategi, förbereda revisioner och omvandla manuella processer till digitala. Be om en personlig demo idag. Lär dig mer om Qualio

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Omvandla dokumenthantering digitalt med Nintex för att säkerställa precision, tillgänglighet och lagring av dina dokument.
Nintex processplattform gör det möjligt för organisationer att digitalt omvandla dokumenthantering för att säkerställa precision och tillgänglighet. Med Nintex arbetsflöde och Nintex-formulär kan företag automatiskt samla in och dirigera data till en central lagringsplats med bara några klick och utan kod. Lär dig mer om Nintex Process Platform

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Spåra alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att uppfylla kraven i olika regleringar.
Intellects programvara för dokumentstyrning organiserar alla dokument i en centraliserad databas och spårar alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att ta itu med förordningar och efterlevnad. Intellects Quality Suite är en programvarulösning som kan förbättra dokumentdriften och förbättra den totala produktiviteten med 90 %. Intellects applikationer är utformade av certifierade kvalitetsexperter och kan enkelt skräddarsys utan kod med drag-och-släpp-teknik för att passa just dina affärsbehov. Lär dig mer om Intellect QMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
HotDocs är en branschledande programvara som automatiserar dokumentproduktionen för tusentals organisationer världen över.
HotDocs Advance omvandlar dokument och formulär som används ofta till återanvändbara mallar, vilket gör att du kan skapa anpassade, felfria dokument på en bråkdel av tiden. Effektivisera organisationens arbetsflöde med en av världens mest betrodda och kraftfulla plattformar för dokumentautomation. Lär dig mer om HotDocs

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
För större organisationer med mer än 20 användare. Versionskontroll, arbetsflöde, efterlevnad, webb, passar för stationära eller mobila enheter. Gratis API
För större organisationer med fler än 20 användare. FileHold är utformad för att stödja tusentals användare och miljontals dokument med Microsoft SOA och .NET-ramverket. Automatiserade processer för arbetsflöde och godkännande av dokument. MS Office-integrering, versionskontroll, säkra användargrupper, kraftfull sökning. Installeras lokalt eller i molnet, skrivbordet och mobilen. Dokumentskanning med OCR. Gratis dokumenterad API, AD, SharePoint och e-signatur som tillval. Lär dig mer om FileHold

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Signera, skicka och hantera dokument elektroniskt med hjälp av det här programmet för digitala signaturer med omfattande funktioner och Zoho-appintegreringar.
Zoho Sign är en säker, molnbaserad app för digitala signaturer för att skriva under ditt affärsdokument eller få dem lagenligt undertecknade av andra, och spåra och hantera dokumenten helt online. Det gör att du enkelt kan skapa arbetsflöden för e-signering, autentisera undertecknare och skicka påminnelser. Den erbjuder även anpassade varumärkesalternativ och avancerade funktioner som mallar, bulksändning, personlig signering och formbaserad signering. Du kan signera dokument när du är på språng med dess mobilappar och integrera dem med andra appar med hjälp av REST-API:er. Lär dig mer om Zoho Sign

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Part 11 programvarusystem för dokumentkontroll, inklusive PDF-publicering, e-signatur, med mera. Mindre än 72 timmars onboarding. ISO 13485
Orcanos Electronic Document Management Software (e-DMS) är en prisvärd molnlösning som gör det möjligt för tillverkare av medicintekniska produkter att snabbt skapa, arkivera, spåra, söka, e-signera och granska alla dokument, i enlighet med ISO 13485. Att byta från ett pappersbaserat dokumenthanteringssystem till en dedikerad digital automatiserad lösning kan verka vara en väldig utmaning, men integreringen av Orcanos automatiserade DMS kan uppnås på bara 72 timmar. Lär dig mer om Orcanos

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Automatisera upprättning och hantering av dina dokument. Bli en av över 120 000 användare i över 50 länder från några av de ledande advokatbyråerna och F500-företagen som PwC.
Dokumentautomatisering och upprättning av kontrakt, smarta arbetsflöden, godkännanden, dokumenthantering och avancerad elektronisk signatur. Allt under ett och samma tak med Legito, din arbetsyta för smart dokumenthantering. Funktionen för omedelbar användning gör att det tar mindre än två timmar innan du är redo att automatisera dokument som nästan gör klart sina utkast. Över 120 000 användare i 50 länder använder Legito för att hantera dokument, inklusive några av de ledande advokatbyråerna och företagen LexisNexis, Price Waterhouse Coopers, Skoda Auto och Societe Generale Group. Lär dig mer om Legito

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
ACE är en industriledande, intuitiv programvara med en enda plattform för alla dina programvarubehov inom kvalitetshantering. 21CFR del 11.
ACE är en programvara för kvalitetshantering för företag av alla storlekar, små som stora, inom hårt reglerade branscher. ACE är helt konfigurerbar, så ditt företag kan anpassa ACE så att den passar dina exakta kvalitetsbehov. Programvaran omfattar inspektionshantering, rapportering, dokumenthantering, hantering av produktlivscykeln, utbildningshantering, revisionshantering med mera. Med ACE kan du skapa anpassade instrumentbrädor för att organisera, underhålla och spåra alla aktuella och öppna projekt och rapporter. Lär dig mer om Adaptive Compliance Engine (ACE)

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Zeendoc klassificerar och indexerar automatiskt dina dokument så att du kan hitta viktig information för ditt företag med ett enda klick.
Zeendoc sparar tid och pengar åt dig. Zeendoc klassificerar och indexerar automatiskt dina dokument så att du kan hitta viktig information för ditt företag med ett enda klick. Webbläsaren ger dig säker åtkomst till dina dokument när som helst, var som helst och på alla typer av internetanslutna enheter. Zeendoc automatiserar också många administrativa uppgifter: - samla in, klassificera och indexera - arkivera - använda, söka, hämta och dela - automatisera Lär dig mer om Zeendoc

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
Knacklys programvara för dokumentautomation har en kraftfull uppsättning funktioner med ett intuitivt gränssnitt som gör dig produktiv direkt.
Knackly är programvara för dokumentautomation för advokatbyråer av alla storlekar och strukturer. Deras plattform har de mest kraftfulla automationsfunktionerna som finns idag men tack vare det intuitiva gränssnittet blir nya användare genast produktiva. Knacklys kunder har tidigare använt andra dokumentautomationsplattformar och blivit frustrerade av förvirrande gränssnitt, branta inlärningskurvor och brist på nödvändiga funktioner eller advokatbyråer som väljer sin allra första dokumentlösning. PC- och MAC-kompatibel Lär dig mer om Knackly

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
BPAQuality365 är en modern app för integrerad kvalitet som kan köras i din Office 365-användare med Teams eller SharePoint.
--Office 365 App-- BPAQuality365 är en innovativ programvara för integrerad kvalitet, risk och efterlevnad som körs i din säkra Office 365-miljö. Appen körs på dina föredragna Microsoft-verktyg, som Teams eller SharePoint. Förbyggda arbetsflöden säkerställer att dokumenten tillhandahålls korrekt, godkänns, publiceras, revideras, arkiveras och att användarna utbildas för dokumenten. eSignature kan användas för att följa medicinska föreskrifter. Byt till kvalitet 4.0 med BPA och Office 365. Lär dig mer om BPAQuality365

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift