Sverige Visa lokala produkter
186 resultat
CapLinkeds VDR och dokumentkontrollösning för företag är ett bra sätt att säkert dela och spåra all din information. Lär dig mer om CapLinked
CapLinked tillhandahåller industriledande lösning för företag för hantering av virtuella datarum och dokumentkontroll. Kom igång på några minuter med en gratis provperiod av CapLinkeds självbetjänings produkt. Eller ring CapLinked för experthjälp med storföretagskonton. För utvecklare har CapLinked en fullständig API med privata nycklar tillgängliga. Dela, spåra och granska alla dina filer och annan kommunikation inom och utanför din organisation på ett säkert sätt. Få åtkomst till eller dela din information med tillförsikt var som helst på valfri enhet. Lär dig mer om CapLinked

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Automatisera upprättning och hantering av dina dokument. Bli en av över 120 000 användare i över 50 länder från några av de ledande advokatbyråerna och F500-företagen som PwC. Lär dig mer om Legito
Dokumentautomatisering och upprättning av kontrakt, smarta arbetsflöden, godkännanden, dokumenthantering och avancerad elektronisk signatur. Allt under ett och samma tak med Legito, din arbetsyta för smart dokumenthantering. Funktionen för omedelbar användning gör att det tar mindre än två timmar innan du är redo att automatisera dokument som nästan gör klart sina utkast. Över 120 000 användare i 50 länder använder Legito för att hantera dokument, inklusive några av de ledande advokatbyråerna och företagen LexisNexis, Price Waterhouse Coopers, Skoda Auto och Societe Generale Group. Lär dig mer om Legito

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Programvara för dokumentkontroll när den är som enklast. Hantera dokument med en webbaserad lösning som kopplar samman ditt företag. Lär dig mer om QT9 QMS
Programvara för dokumentkontroll när den är som enklast. Hantera dina dokument centralt i en webbaserad lösning som förenklar efterlevnad och underlättar granskningar. Samarbeta med användare var som helst och automatisera revisionskontrollen. Anslut dina platser, avdelningar och medarbetare med QT9 QMS. Modernisera dokumentkontrollen och upprätthåll regelefterlevnad med hjälp av e-postaviseringar och godkända elektroniska signaturer enligt FDA 21 CFR del 11. Få tillgång till de senaste dokumentversionerna när som helst, var som helst. Lär dig mer om QT9 QMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. Revisioner, dokumentkontroll, CAPA… Lär dig mer om TRACKMEDIUM
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. TRACKMEDIUM är en månadsbaserad abonnemangstjänst med moduler som inkluderar revisionshantering, korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive actions, CAPA), dokumentkontroll, förändringshantering, avvikelsehantering och utbildningshantering. TRACKMEDIUM gör det möjligt för företag att skapa bättre och säkrare produkter, förbättra effektiviteten och uppnå överensstämmelse med branschstandarder inklusive ISO 9001, 14001 och OSHA samtidigt som kostnader och risker sänks Lär dig mer om TRACKMEDIUM

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
BPAQuality365 är en modern app för integrerad kvalitet som kan köras i din Office 365-användare med Teams eller SharePoint. Lär dig mer om BPAQuality365
--Office 365 App-- BPAQuality365 är en innovativ programvara för integrerad kvalitet, risk och efterlevnad som körs i din säkra Office 365-miljö. Appen körs på dina föredragna Microsoft-verktyg, som Teams eller SharePoint. Förbyggda arbetsflöden säkerställer att dokumenten tillhandahålls korrekt, godkänns, publiceras, revideras, arkiveras och att användarna utbildas för dokumenten. eSignature kan användas för att följa medicinska föreskrifter. Byt till kvalitet 4.0 med BPA och Office 365. Lär dig mer om BPAQuality365

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Med monday.com Work OS kan du skapa, hantera och dela dokument på ett sätt som uppfyller myndighets- och branschföreskrifter. Lär dig mer om monday.com
Med monday.com Work OS kan du enkelt skapa, hantera och dela dokument på ett sätt som uppfyller myndighets- och branschföreskrifter. Spara tid genom att automatisera arbetsflöden för dokumentgodkännan de, tilldela tydliga dokumentbehörigheter för att förhindra dataintrång eller obehörig åtkomst och säkerhetskopiera känslig information. monday.com förenklar samarbetet och ökar effektiviteten under dokumentets hela livscykel, så att dokumentkontrollen smidigt byggs in i din affärsverksamhet. Lär dig mer om monday.com

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
B2B-lösning för betalningshantering som automatiserar hela processen i samband med betalning av leverantörer och samarbetspartner. Lär dig mer om Tipalti
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandah åller ett molnsystem som inkluderar vit-etiketterad onboarding av leverantörer, insamling och validering av W9/W8-skatteformulär, betalningsmetod och valutaval, global överföring, tidiga betalningar, meddelanden om betalningsstatus, betalningsavstämning, 1099/1042-S-förberedelserapporter för skatteregistrering och ERP-integration. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Spåra alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att uppfylla kraven i olika regleringar. Lär dig mer om Intellect
Intellects programvara för dokumentstyrning organiserar alla dokument i en centraliserad databas och spårar alla dokumentversioner, revisioner och godkännanden för att ta itu med förordningar och efterlevnad. Intellects Quality Suite är en programvarulösning som kan förbättra dokumentdriften och förbättra den totala produktiviteten med 90 %. Intellects applikationer är utformade av certifierade kvalitetsexperter och kan enkelt skräddarsys utan kod med drag-och-släpp-teknik för att passa just dina affärsbehov. Lär dig mer om Intellect

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Helt molnbaserad programvara för dokumenthantering för hantering av hela dokumentlivscykeln. Be om en personlig demo idag. Lär dig mer om ComplianceQuest
Med ComplianceQuest programvara för dokumenthantering (document management software, EDMS) får du en central databas där du kan skapa, ändra, granska, godkänna, lagra, organisera, komma åt och dela dokument globalt på ett kontrollerat sätt. Följ varje dokument från början till slut med verktyg för analys, grafiska kontrollpaneler, samarbetes- och arbetsflödesintegration. Hantera hela dokumentlivscykeln, få fullständig insyn och förlita dig på en enda sanningskälla på alla platser för effektivare beslutsfattande. Lär dig mer om ComplianceQuest

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Part 11 programvarusystem för dokumentkontroll, inklusive PDF-publicering, e-signatur, med mera. Mindre än 72 timmars onboarding. ISO 13485 Lär dig mer om Orcanos
Orcanos Electronic Document Management Software (e-DMS) är en prisvärd molnlösning som gör det möjligt för tillverkare av medicintekniska produkter att snabbt skapa, arkivera, spåra, söka, e-signera och granska alla dokument, i enlighet med ISO 13485. Att byta från ett pappersbaserat dokumenthanteringssystem till en dedikerad digital automatiserad lösning kan verka vara en väldig utmaning, men integreringen av Orcanos automatiserade DMS kan uppnås på bara 72 timmar. Lär dig mer om Orcanos

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Ta med alla dina kvalitetsprocesser från pre-market till post-market under ett tak. Börja effektivisera dina efterlevnadsprocesser Lär dig mer om Dot Compliance
Dot Compliance är en jättebra programvara för elektroniska kvalitetshanteringslösningar. Dot Compliance omfattar en hel uppsättning verktyg för life science-efterlevnad, inklusive: Dokumenthantering, automatiseringar, arbetsflöden, uppdrag, e-underskrifter, standardförfaranden, instrumentbrädor för efterlevnad och en Salesforce-integration i en plattform som är anpassad efter dina behov. Lär dig mer om Dot Compliance

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
NAGIX enables organizations to efficiently & automatically transform large volumes of documents into fully accessible PDFs Lär dig mer om Nagix
NAGIX is an advanced digital accessible document system that enables organizations to efficiently and automatically! transform large amounts of documents into UA-compliant accessible PDFs, for the benefit of the visually impaired and in compliance with laws and regulations mandating organizations to provide their customers with accessible forms and documents. Lär dig mer om Nagix

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
PowerDMS is a policy and compliance management platform for high-trust organizations, and provides a repository to manage policies.
PowerDMS is the leading policy management platform for high-trust organizations. Create, update, distribute, and track your policies from a single, unified platform. Make sure important policies are accessible by employees anytime, anywhere. Join over 4,000 customers in public and private sectors who trust PowerDMS to help them reduce risk, simplify processes, and hold employees accountable. Read our customer's reviews to see how PowerDMS has helped them and can help you. Lär dig mer om PowerDMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Track & Organize Employee' Licenses with Connecteam all in one app. Improve Document Management for Maximized Productivity.
Track & Organize Employee' Licenses with Connecteam all in one app. House all of your employee licenses & forms in one employee document software for better team management. View each employee's formal documents. Improve Document Management for Maximized Productivity. Follow license statuses and stay up to date with all employee compliance documentation. All formal & personal files are secure. Manage your business on the go, from anywhere, with your own mobile phone. Lär dig mer om Connecteam

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Create a centralized single-source-of-truth for all your company's collateral.
Create a centralized single-source-of-truth for all your company's collateral, and ensure that your operational machine is running efficiently with document approval workflows, version control, audit trail, collaborate tools, and the ability to update content at scale. With Seismic, you can avoid content contamination and prevent duplicate and old files getting into the hands of your sellers. Lär dig mer om Seismic

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Flera datarum och mottagare för dina affärsverksamheter. Enkel, men säker och uppfyller efterlevnadskrav. Ingen utbildning behövs. Kom igång på några minuter.
Digify erbjuder säkra virtuella datarum som är enkla att använda och tar bara några minuter att installera. Tusentals företag sparar tid genom att använda Digify för att dela konfidentiella dokument med samarbetspartner, kunder och investerare. Denna lösning sammanför dokumentsäkerhet, automatiserad vattenmärkning och filspårningsfunktioner till ett överkomligt pris. Förutom att ha vunnit flera internationella utmärkelser, såsom den ledande säkerhetstävlingen RSA Innovation Sandbox, har Digify förekommit i över 60 nyhetspublikationer. Lär dig mer om Digify

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Streamline your document authoring, editing, approval, and employee sign-off processes.
Cloud-Based Document Control Solution for Hospitals: MediaLab meets your compliance and security requirements, saves time and energy, and manages your entire document lifecycle - all with paperless documentation. Employees access applicable documents effortlessly, reducing wasted time searching for policies & procedures. Attestations of understanding are collected and stored with rapid retrieval during audits. Lär dig mer om Document Control

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Med programvaran Document Control kan ditt företag få ut dina produkter på marknaden snabbare till lägre kostnad och ökad effektivitet.
MasterControl Documents är kärnpunkten i lösningspaketet MasterControl Quality Excellence. Den hanterar hela dokumentlivscykeln, från skapande till distribution, godkännande och obsolescens. Lösningen ger dig ett centraliserat arkiv för alla dokument som krävs för efterlevnad, vilket förenklar granskningar och inspektioner. Den levereras med robust revisionskontroll, samarbete och analysfunktioner. Fem av de viktigaste tillsynsmyndigheterna i USA litar på och använder lösningen. Lär dig mer om MasterControl Quality Excellence

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
IT Glue is an award-winning documentation platform, helping IT providers dramatically reduce wasted time looking for information.
IT Glue is an IT documentation software for MSPs, co-managed IT teams, as well as IT departments. Get relationship mapping, secure password management, and an automated and structured documentation framework to organize all your information. Have confidence in the security of your information with features like granular access permissions, version history, and more. Lär dig mer om IT Glue

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Omvandla dokumenthantering digitalt med Nintex för att säkerställa precision, tillgänglighet och lagring av dina dokument.
Nintex processplattform gör det möjligt för organisationer att digitalt omvandla dokumenthantering för att säkerställa precision och tillgänglighet. Med Nintex arbetsflöde och Nintex-formulär kan företag automatiskt samla in och dirigera data till en central lagringsplats med bara några klick och utan kod. Lär dig mer om Nintex Process Platform

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Spanish-language quality management software. Users can manage tasks, documents, risks, strategic planning, audits, teams and more.
Spanish-language quality management software. Users can manage tasks, documents, risks, strategic planning, audits, teams and more. Lär dig mer om KAWAK

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
QMS för medicinteknisk utrustning, läkemedel och bioteknik. Fullständig överensstämmelse mellan FDA/ISO/GxP. Fem gånger snabbare dokumentkontroll, utbildning, CAPA, rapporter om efterlevnadsbrister (non-compliance reports, NCR), revisioner och med mer.
Betygsatt som ett av de enklaste och snabbaste programmen för kvalitetshanteringssystemen (quality management system, QSM) korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive action, CAPA) och regelefterlevnad av medicinteknisk utrustnings-, läkemedels- och bioteknikföretag. Hundratals företag som regleras av FDA, ISO och god praxis (good practise, GxP) i över 80 länder litar på att Qualio sammanför deras kvalitetsteam, verktyg, processer och data på en enda lätthanterlig plats. Branschexperter ibland personalen och kundservice alltid beredd att besvara samarbetar med dig för att implementera strategi, förbereda revisioner och omvandla manuella processer till digitala. Be om en personlig demo idag. Lär dig mer om Qualio

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
HotDocs är en branschledande programvara som automatiserar dokumentproduktionen för tusentals organisationer världen över.
HotDocs Advance omvandlar dokument och formulär som används ofta till återanvändbara mallar, vilket gör att du kan skapa anpassade, felfria dokument på en bråkdel av tiden. Effektivisera organisatione ns arbetsflöde med en av världens mest betrodda och kraftfulla plattformar för dokumentautomation. Lär dig mer om HotDocs

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Quality management solution that helps users manage documentation, document version control, compliance, workflows, risks, &training.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage and control documentation, automate business processes, manage customizable workflows, streamline training management, manage internal and external audits and ensure implementation of critical industry regulations in real-time. Ideal for heavily-regulated industries, where compliance with standards including ISO 17025, 17020, 13485, and 9001, TNI, GFSI, FDA, and FQS are required. Lär dig mer om Qualtrax

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
DocSend is a secure sharing platform that helps you identify who is interested in doing business with you and protect your documents.
Set expirations, add a passcode, and control access to your shared documents even after you've hit send. Take advantage of advanced security features such as viewer whitelisting and verifications as well as document watermarking to ensure your documents never end up in the wrong hands. Leverage DocSend analytics to understand where your viewers are spending the most time viewing your documents and even see if your document has been forwarded to someone new, all in real-time. Lär dig mer om DocSend

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Awarded the best QMS / HSE software 2022 - Simple, Customizable, Cost-Effective & User-Friendly. Automate & digitize ISO 9001, GRC, ESG
Effivity - best Document Control Software to automate all your document management tasks and digitize all your documents at one centralized location. Revise documents, seek approvals on changes, add e-signatures ,version control each document and see a full audit trail of your document record. Let's make your document control simple, quick, easy, collaborative & time-saving. Lär dig mer om Effivity

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Affordably automate your document lifecycles, intelligently organize documents, and empower remote collaboration with Content Central.
Intelligently organize your documents, automate redundant processes, and collaborate better with Content Central document management software. On-premise or in-cloud, its workflow engine automates how files and records are managed including eSignatures and form submissions. Meet compliance with controls to track user access, changes and sharing. Scan and leverage Ademero AI to intelligently identify, sort and process accounts payable invoices and other high-volume paper entering Content Central. Lär dig mer om Content Central

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Identify, control & track all documented processes & procedures in a centralized, secure location with ETQ's document control software.
ETQ is the world’s most flexible, powerful & easy-to-use QMS. ETQ Reliance’s Document Control software allows you to create, import, distribute & archive all controlled documents in a centralized, secure location. Seamlessly manage approvals & version control. Leverage best-practice workflows or make them your own without programming skills. Improve training adoption & reduce number of incidents & complaints. Easily integrate with other technologies like Google Docs & Microsoft Office files. Lär dig mer om ETQ Reliance

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Document control software to comply with regulations and standards that's easy to use because of intelligent integration with Windows.
Document Locator is Windows-integrated software that automates document control procedures to comply with regulations and standards like ISO, FDA, and more. Quality documents, CAPAs, SOPs, non-conform ance reports, training files, and work instructions are all managed with efficiency and accuracy. Includes Workflow, Version Control, Reporting, Security, Audit History, and more. Available on-site or cloud-hosted, with Desktop, Web, and Mobile access, plus an API to integrate with other systems. Lär dig mer om Document Locator

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Document analysis software for proposal and contract teams. Optimize every step of the proposal and contract review process.
VT Docs is a document analysis software for proposal and contract teams. Shred RFPs and create a compliance matrix in minutes. Make faster bid decisions. Save 66.7 hours per proposal. Ensure compliance by spotting gaps & risks. Reduce ‘Scope Creep’ in RFP/BID Responses. VT Docs allows government contractors to optimize every step of their proposal and contract review process, without forcing behavior change. Improve compliance, reduce risk and boost efficiency. Lär dig mer om VT Docs

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Document management software that’s transformed how 9000+ architectural, engineering and construction professionals work & collaborate.
Tired of generic systems that can’t handle engineering data? 12d Synergy is your all-in-one solution for the mountains of documents, emails, tasks and data created around your projects. We create an efficient common data environment, streamlining how 9000+ architectural, engineering and construction professionals work and collaborate. Full version control, Intelligent Data Transfers, document transmittals, enforced naming rules. Learn how you can save hours of document headache every day. Lär dig mer om 12d Synergy

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Helping Businesses Bring Confidence to Packaging Quality Control
GlobalVision is an inspection platform that finds errors in your work before they become problems. Our mission is to build software that standardizes quality approvals for product packaging and critical content. Our goal is to eliminate errors and automate quality inspections so companies can release products with confidence and move away from manual proofreading processes. Lär dig mer om GlobalVision

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
No-code document automation software to turn your frequently-used forms and template documents into intelligent web forms.
No-code document assembly software to create custom webforms that populate data into your Word or PDF documents. Two steps: 1. First, create your questionnaire (like on Typeform). 2. Load your template documents and connect the questions to your documents. Add logic jumps, conditions, calculations, and formatting specifications. Then, run your workflow or share with others to generate finalized docs. Users save 90% of drafting time. Book a live demo: www.documate.org/automation/demo/ Lär dig mer om Documate

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
ID.me simplifies how individuals securely prove & share their identity online.
ID.me simplifies how individuals prove and share their identity online. The ID.me secure digital identity network has over 98 million members, as well as partnerships with 30 states, 10 federal agencies, and over 500 name-brand retailers. The company provides identity proofing, authentication and community verification for organizations across sectors. Lär dig mer om ID.me

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
A secure digital environment where your business-critical documents live, and your important processes can be optimized & automated.
ICM's ViewCenter is a secure digital environment where your business-critical documents live, and your important processes can be optimized. Get a quick ROI with powerful search functions, secure file sharing, compliance, tasks & alerts, electronic forms, scanning/data capture, integrations, and so much more. Whether a small business or large corporation, ViewCenter is cost-effective and scalable...ICM's Customer Success Team will find the right solution for YOUR digital transformation goals. Lär dig mer om ViewCenter

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Switch on document control for legal professionals with Thomson Reuters® HighQ.
HighQ’s modern, adaptable, and continuously-learning legal workflow platform delivers an open and scalable foundation, embedded machine intelligence and analytics, and smart integration points with firm-critical applications. Dramatically improve how you plan, organize, track, and complete work more efficiently with personalized client portals and real-time access and insights on legal project work, ready-to-use task lists and templates, and automated workflow-enabled legal process maps. Lär dig mer om HighQ

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
AppQual is a web quality and QHSE management software. It allows you to manage all your action plans, audits, non-conformities, claims
AppQual is a web quality and QHSE management software. It allows you to manage all your action plans, audits, non-conformities, claims, ... Ergonomic, AppQual is also very easy to set up and very simple to edit your indicators. AppQual also allows you to manage your QHSE documentation, your checklists, your skills matrix, your supplier evaluations, your FMEAs, your workflows. AppQual can be used in multi-site and multi-language versions. Lär dig mer om AppQual

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Easy-to-start, easy-to-use content and process management software. Securely access your files anytime, anywhere!
Contentverse is file management software made easy that adheres to industry standards and seamlessly integrates with your existing hardware and software. The versatility of Contentverse enables our solutions to be implemented in various vertical markets such as accounting, construction, education, financial services, healthcare, manufacturing, legal, government, and many more. If your organization has tons of paperwork, wants to go digital, and has processes to manage - you need Contentverse! Lär dig mer om Contentverse

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Cloud Base Powerful Document Management System (EDMS) in Common Data Environment.
DOCUMENT MANAGEMENT WITH ISETIA IS TRULY AN ADVENTURE. IT¿S COMPLEX, FLEXIBLE, SECURE AND INNOVATIVE. IT COVERS ALL NECESSARY TOOLS TO MANAGE, COLLABORATE, EDIT AND CIRCULATE DOCUMENTS IN EXTRA ORDINARY VISUALIZED WAY. MOVE FROM COPY & PASTE, FOLDER & SUBFOLDER STANDARD REALITY TO MULTIDIMENSION, TRANSPARENT AND MULTIFUNCTIONAL WORLDefficiency, improve visibility. Lär dig mer om ISETIA

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Docsvault is an on-premise document management system designed to control your business documents. Securely access docs Anywhere!
Docsvault is a powerful on-premise multi user document management software. It allows users to capture, manage, secure and centralize all documents including emails in a desktop and web-based platform. It provides tools for intelligent data capture, workflow automation, secure file sharing, Web Forms, and getting digital signatures all in one platform. Businesses never have to fear losing documents or keeping compliant. Lär dig mer om Docsvault

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Levelset is the leading cloud-based Payment Chain Management solution for construction.
Levelset helps contractors and suppliers get payment under control, and sees a world where no one loses a nights sleep over payment. Over 500,000 contractors and suppliers connect on Levelsets cloud-based platform to make payment processes stress-free. Users easily exchange payment documents like lien waivers, pay applications, and preliminary notices, they see everyone on their job, and are empowered with the resources and knowledge they need to be confident in payment. Lär dig mer om Levelset

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
We help maintain quality and compliance by providing an efficient method of organizing and regulating your critical business documents.
DocXellent is a leading electronic document control and specification management software provider with over 30 years of experience. Our ENSUR software application automates the management of documents and their workflows, helping you streamline your business processes and improve quality practices across your organization. Lär dig mer om DocXellent

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
The Lobster_data software connects systems, things and people. Easily and reliably. One tool that does it all. No programming is needed
Lobster_data is a user-friendly software for electronic data interchange, and integrating internal business applications, doing away with the need for multiple complex tools. For corporations and SMEs. A middleware, that drives and manages integration securely. That converts, manipulates and transforms data. Thanks to our no-code approach, using Lobster_data is so easy that you’ll have a handle on your data and application integration in no time. Lär dig mer om Lobster_data

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Open Bee Digital Platform will enable you to go paperless, reduce operational costs, and improve employee productivity.
The document management solution Open Bee simplifies the capture, search, sharing, approval, security and legal preservation of your information. Improve communication and collaboration with Social Intranet and share documents in secure Extranet Portal. Simplify day-to-day tasks with Business Process Management (e-forms and automated workflows), and Electronic Signature. Automate every phase of vendor invoices processing and keep all your data history in a data center for the long term. Lär dig mer om OPEN BEE Electronic Document Management

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Parallel is an easy-to-use workflow automation tool to manage document collection and signed forms.
How many times have you been chasing clients to collect information? Parallel is an easy-to-use workflow automation tool to manage document collection and signed forms. We help our users and their clients to work faster and better, while empowering organizations to transform document and information collection tasks into processes. Add control, workflow automations, and collaboration to your processes and close them x3 faster! Try Parallel now for free! Lär dig mer om Parallel

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
A total HIPAA solution built for Covered Entities and Business Associates to help simplify and automate your HIPAA compliance.
HIPAA should be simple. That's why Compliancy Group is the only HIPAA software with expert Compliance Coaches holding your hand to simplify compliance. Built by auditors, Compliancy Group gives you confidence in your compliance plan to reduce risk, increase patient loyalty, and profitability of your organization. Why Compliancy Group? -HIPAA Audit Support, no client has ever failed an audit! -HIPAA Seal of Compliance -Dedicated Compliance Coaches -Total HIPAA Solution Lär dig mer om HIPAA Compliance Software

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Popular cloud-based Document Control software with no set-up costs, ideal for small to medium sized businesses.
Popular cloud-based Document Control software with a global customer base. Proactive support with no set-up costs. Ideal for small to medium sized businesses. Features a central document repository, integrated workflow tools that automate document review and approval processes, automated email notifications, and integrated analytics and reports. Designed for easy compliance with ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 13485, ISO 45001, ISO 22000 and other QM standards. Lär dig mer om isoTracker Document Management

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
DADO is a specialized search engine that fetches any document or detail among your entire doc set, instantly without clicking a folder.
DADO is the only voice-driven document search engine that understands construction. With DADO, never miss a critical detail, that could lead to errors in the Field. As a result, your entire Project Team - from the Office to the Field - are able to find the latest Submittal, RFI, Drawing, Spec and more, instantly, without digging through a single folder. Lär dig mer om DADO

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
Sierra QMS allows you to publish documents for your audits, inspections, and submissions in a matter of seconds.
Sierra QMS allows you to publish information from your QMS into templatized documents to share with regulatory bodies. Generate validation artifacts directly from source data in application lifecycle projects. Transition published documents through approval workflows using Sierra QMS and export to PDF format for presenting or sharing with auditors. Automate the publishing of user requirements, functional specifications, code review reports, and other validation artifacts during release cycles. Lär dig mer om Sierra QMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning
SimplerQMS is a pre-validated and fully compliant Quality Management Software designed specifically for Life Science organizations.
SimplerQMS provides a ready-to-use Quality Management Software designed specifically for Life Science organizations. Our pre-validated, cloud-based solution, allows organizations to work efficiently and paperless while being in compliance with the regulations such as FDA 21 Part 11, GxP, GAMP5, MDR, ISO 13485, and others. All relevant Life Science modules such as Training, Complaints, CAPAs, Audits, Technical Documentation Management, and others, are integrated into one QMS software solution. Lär dig mer om SimplerQMS

Funktioner

 • Arkivering och lagring
 • Versionskontroll
 • Automatiserad routing
 • Ändringshantering
 • Elektronisk underskrift
 • Periodisk granskning