Sverige Visa lokala produkter
157 resultat
Reduce manual work and increase your pricing effectiveness by implementing our AI and ML solutions along with advanced strategies. Lär dig mer om SYMSON
At SYMSON, we are big believers in bringing the human and machine perspectives together. We want to create the most user-friendly and intelligent pricing software using our Hyperlearning approach. SYMSON is for pricing and data managers who are tired of managing prices and forecasts based on spreadsheets, manual, repetitive tasks or guesswork. It helps you to automate your tasks and increase your margin and revenue by combining multiple strategies together. Lär dig mer om SYMSON

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Automatisera intäktsredovisningen för att redovisa och rapportera resultat i enlighet med standarderna AASB15, ASC 605, ASC 606 och IFRS 15.
NetSuites lösning för hantering av intäktsredovisning hjälper företag att följa redovisningsstandarder och rapportera ekonomiska resultat i tid. Oavsett om ditt företag genomför försäljningsaffärer som innefattar produkter eller tjänster, eller både och, och oavsett om transaktionerna sker vid en enda tidpunkt eller vid olika milstolpar, kommer NetSuites lösning för intäktsredovisning att hjälpa dig att fastställa tidpunkten för samt noggrant beräkna och presentera intäkter i din årsredovisning. Lär dig mer om NetSuite

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
QuickBooks is an end-to-end accounting software that can grow with your business.
QuickBooks Online Advanced (Save 50%) is a cloud-based, all-in-one, accounting and business hub solution, designed for growing, small to mid-sized businesses. Get performance reporting with highly customizable tracking tools, automated workflows, and real-time revenue and cash flow management dashboards. Seamlessly integrate best-in-class Premium Apps like Salesforce and HubSpot (CRM), Bill.com (accounts payable), DocuSign, LeanLaw & more to expand your capabilities as your business needs grow. Lär dig mer om QuickBooks Online Advanced

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Intelligent, automated, compliant revenue recognition—with complete support for ASC 606 and IFRS 15.
Sage Intacct removes the complexity, time, and frustration associated with revenue recognition. We help you simplify revenue management by flexibly configuring expense amortization to match or differ from your revenue recognition terms. With Sage Intacct, you can meet the ASC 606 IFRS 15 compliance challenge. Align revenue recognition with expense allocations and automate your most important process—turning orders into cash. Lär dig mer om Sage Intacct

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Internetbokningar och gästhanteringssystem som tillhandahåller spårning av bokningskällor, gruppbokningar, kalender med påminnelser.
Internetboknings- och gästhanteringssystem som tillhandahåller spårning av bokningskällor, gruppbokningar, kalender med påminnelser och mer. Professional Edition inkluderar kapacitetshantering, POS och e-postmarknadsföring. Lär dig mer om ResNexus

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
En av de ledande webbaserade programvarorna för inkomsthantering och dynamisk prissättning som används av semesteruthyrningschefer över hela världen för att öka inkomsterna.
PriceLabs är en kraftfull webbaserad programvara för inkomsthantering och dynamisk prissättning för semester- och korttidsuthyrning som integreras med olika fastighetsförvaltningssystem. Ett datadrivet tillvägagångssätt, automationsregler och anpassningar för att hantera prissättning och begränsningar av vistelsen hjälper semesteruthyrningarsföretag att öka intäkterna och spara tid. Med integrationer för en växande lista av kanaler och fastighetsförvaltningssystem är du bara några klick från automatiserad inkomsthantering. Lär dig mer om PriceLabs

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
modmed BOOST offers claims processing, denial management, billing specialists and more to address your revenue cycle.
Modernizing Medicine offers modmed BOOST, to help address your practice's revenue cycle from before patients are seen until after their balances are paid. This is part of the specialty-specific suite of solutions for for medical practices in the fields of: dermatology, ophthalmology, orthopedics, plastic surgery, ENT, The comprehensive modmed BOOST solution combines billing specialists, proven processes and practice management technology. Lär dig mer om ModMed

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
The most complete revenue management software in the short-term rental industry designed to help you earn more revenue and save time.
Thousands of teams, from individual hosts to beloved hospitality brands, partner with Wheelhouse to maximize the value of their unique accommodations offerings. Our software suite includes a highly adaptable pricing engine, detailed market reports, competitive tracking tools, and more, to help you make ever faster & more informed decisions. We pride ourselves on providing best-in-class 24/7 support, designed to amplify our platform’s ambition to both support & empower your unique goals. Lär dig mer om Wheelhouse

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Programvaran för inkomsthantering som hjälper din e-handelsverksamhet att växa snabbt och lönsamt.
Återförsäljare och tillverkare runt om i världen förlitar sig på Prisyncs programvara för inkomsthantering för att snabbt och lönsamt få verksamheten att växa. I den ultrakonkurrenskraftiga e-handelsm iljön där alla har små vinstmarginaler är ett företags lönsamhet beroende av dess förmåga att fatta snabba och datainriktade prissättningsbeslut. Prisync-användarna tar vara på varje möjlighet att förbättra sin verksamhets lönsamhet och utvecklas i denna snabba miljö. Lär dig mer om Prisync

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Price2Spy kommer att hjälpa dig att öka försäljningstillväxten och vinstmarginalerna. Du kan alltid räkna med den enastående kundtjänsten.
Genom att förstå hur dina kunder reagerar på olika priser kan du optimera produkttillgängligheten och priset för att maximera intäktstillväxten. Price2Spy kommer att hjälpa dig att öka försäljningstil lväxten och vinstmarginalerna. Den enastående kundtjänsten hjälper dig med alla tvivel som kan tänkas uppstå längs vägen. Lär dig mer om Price2Spy

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Öka ditt hotells intäkter genom att tillämpa intelligenta prissättningsstrategier med hjälp av AxisRooms molnbaserade inkomsthanteringssystem.
Öka ditt hotells intäkter genom att använda smarta prissättningstekniker med Knights Templar, AxisRooms intelligenta inkomsthanteringssystem. Granska ditt hotells resultat, gör prognoser baserade på trender och data, ställ in rumspriser enligt säsongskrav med dynamisk prissättning på begäran och ge det mest optimala priset 365 dagar om året. Vårt molnbaserade, praktiska system är användarvänligt och kan användas när som helst, var som helst på vilken enhet som helst. Lär dig mer om AxisRooms

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Djubo offers seamless, agnostic, comprehensive and revenue focussed solutions to improve revenue and operational efficiencies.
DJUBO's hotel tech suite helps you, maximize your hotel's online & offline distribution with auto-sync Channel Manager & CRS to improve revenues, market your hotel better beyond traditional OTAs with Google Hotel Ads, TripAdvisor Integrations & Direct Booking Engine, streamline operations with its integrated Property Management System, manage your hotel's online reputation & reviews, and improve you decision making abilities with it's sales analytics & market intelligence tools. Lär dig mer om Djubo

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Competera är ett prissättningsprogram för detaljhandlare som gör det möjligt att återvinna förlorade vinster och uppfylla nya shoppingmönster.
Marknadsdriven och efterfrågebaserad prissättning för detaljhandlare. Competeras enhetliga prissättningsplattform hjälper återförsäljare att återvinna förlorade vinster och följa nya shoppingmönster med hjälp av optimal prissättning för varje produkt i alla försäljningskanaler, genom en unik kombination av prissättningsmotorer och teknik förr djup inlärning. Lär dig mer om Competera

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
RateTiger offers hotels solutions like Channel Manager, Rate Shopper, Booking Engine, GDS & Metasearch - on a single platform.
RateTiger offers hotel technology solutions like channel manager, internet booking engine (IBE), BI reports, rate shopper, GDS & Metasearch shopping as well as ARI distribution and reservation delivery capabilities - all on one platform. One of the most stable Hotel Channel Manager in the market offering 99.9% system uptime and security certified under ISO, PCI and GDPR, RateTiger provides hotels with seamless channel connectivity and 24/7 online support. Lär dig mer om RateTiger

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
#1 Revenue Management Solution for Short-Term Rental Managers and Owners to Get, Grow, and Keep Revenue
Beyond (formerly Beyond Pricing) is a revenue management solution for short-term rental managers and owners to get, grow, and keep revenue. Our easy-to-use platform includes a dynamic, demand-driven pricing tool with extensive market data that pairs with OTA distribution and a best-in-class booking engine. We have helped thousands of property managers and property owners get the most out of their listings. To date, we have supported over 340,000 properties in more than 7,500 cities worldwide. Lär dig mer om Beyond

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Assign schedules to transactions, inventory, and automatic deferred revenue calculations. Use templates, reports, calendars and more.
MYOB Advanced is ideal for bigger businesses that have outgrown accounting software. It's secure, cloud-based business management software that connects your entire organisation across finance, operations, sales and HR, enabling integrated, real-time data to make smarter decisions for faster growth. Tailored specifically for your bigger business needs, MYOB Advanced includes accounting, inventory management, workflows, manufacturing, payroll functionality and much more. Lär dig mer om MYOB Advanced Business

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Octorate is the easy-to-use All-in-One Cloud Management System for Hotels, B&Bs, and Vacation Rentals.
Octorate is the easy-to-use All-in-One solution that enables you to manage, improve and automate the processes related to your accommodation in an intuitive way. Online property exposure improvement, effective price strategy, income management, bureaucratic and fiscal duties, guest communication management before, during, and after their stay: Octorate takes care of everything. You only need to bring your talent. Lär dig mer om Octorate

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Fully integrated PMS, RMS, Channel Manager, Booking Engine & All In One System with dynamic pricing that help hotels increase revenue
All in One Hotel Management System with Dynamic Pricing. Hotel technology system built by hotel owners that can increase revenues & minimize costs. > Automated Revenue Management System using AI & real-time factors >Hotel Property Management with all features necessary to operate a hotel in an automated manner > Channel Manager & Distribution system to connect online booking channels Lär dig mer om Aiosell

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Ta kontroll över dina marknadsföringsdata. Få all din marknadsföringsinformation på ett ställe. Har du datautmaningar? Kontakta Improvado. De kan hjälpa till.
Byggt av marknadsförare, för marknadsförare – samla in alla dina marknadsföringsdata på ett ställe. Rapporter och instrumentbrädor i realtid minskar manuell rapporteringstid med 90 %. Improvado integreras med över 150 plattformar: FB, Google Ads, Linkedin, Twitter, Salesforce, Mailchimp – alla man kan tänka sig. Extrahera data och skicka dem till visualiseringsverktyg som Tableau, Looker, Google Data Studio, Google Sheets och fler. Inga utvecklare eller SQL-kunskaper krävs. Lär dig mer om Improvado

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
ProfitWell provides absolutely accurate, real-time reporting and analytics for subscription businesses - 100% free.
ProfitWell provides absolutely accurate, real-time subscription reporting and analytics. From MasterClass and Zenefits to Shipt and Vice, over 20,000 recurring revenue companies depend on ProfitWell to track their businesses. Link Stripe, Zuora, Zapier, or another source of billing data to see your metrics in 5 minutes - all completely free, forever. Lär dig mer om ProfitWell

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Ratality är den enda programvarulösningen där du kan hantera alla dina turistbuss- och charterbolag från en enda molnbaserad plattform.
Ratality är den enda programvarulösningen där du kan hantera alla dina buss- och hyrbilsleverantörer från en enda molnbaserad plattform. Hantera din verksamhet mer effektivt, öka försäljningen med ett intuitivt boknings- och ärendehanteringssystem medan inkomsthanteringen och de dynamiska prissättningsfunktionerna automatiskt justerar priserna baserat på prognostiserad efterfrågan och användardefinierade affärsregler. Öka kundlojaliteten med den inbyggda lojalitets- och kommunikationsplattformen Lär dig mer om Ratality

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Rate Wise is a leading revenue management company providing cloud-based revenue management software and consultancy.
Rate Wise is a leading revenue management company providing cloud-based revenue management software and revenue management consultancy to hotels and serviced apartments across the globe. Our RMS is trusted by many hotels, it integrates your revenue strategy, PMS data & competitor data and can send your rate strategy back out to your PMS or Channel Manager. Lär dig mer om Rate Wise

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Smartpricing is an RMS that helps hospitality entrepreneurs to find the right prices, increase turnover and reduce uncertainty.
Smartpricing manages the prices of your accommodation facility and increases your turnover by up to 30%. The software monitors hotel & market data and assesses your facility’s performance over 100 times a day, with zero oversight required. Smart algorithms generate the most profitable rate based on current demand, availability, trends, and historical data. Optimal prices for all room types are automatically published across your website and OTAs, in real-time. Lär dig mer om Smartpricing

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
A modern pricing engine that optimizes property revenue through a dynamic pricing model.
eZee Mint is an intuitive revenue management system that helps you strategize your inventory well through intelligent pricing. Furthermore, it allows you to forecast occupancy, assess demand, post availability with the right rates, manage inventory and save hours of manual work. Using dynamic rules such as seasonality, lead time, day of the week, booking pace, and more, you can set up the best prices on rooms to maximize occupancy. eZee Mint does it all on a single secure cloud platform. Lär dig mer om eZee Mint

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
OneBill is your complete revenue management solution. It covers all aspects of your business from lead to cash. Start billing !
OneBill is an end-to-end revenue management platform that automates the entire quote-to-cash process and powers the entire lead-to-revenue generation experience. OneBill supports all types of billing models such as one-time billing, subscription billing, recurring billing, and usage-based billing. OneBill’s seamless integration with other enterprise systems such as carriers & service providers, payment gateways, accounting & admin, taxation, CRM, ERP platforms is made possible with open APIs. Lär dig mer om OneBill

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
MyForecast supports you in the decision-making process by providing you with the info you need to develop the correct pricing strategy
MyForecast Revenue Software for hotel pricing strategies development. MyForecast guides you in a foolproof way to optimize the rates and sales strategies of your rooms. Increase the turnover of your business! Simple to use, reliable and fast. Lär dig mer om MyForecast

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
KLIKER is a market intelligence app with real-time data used in brand management, supply chain management and retail offer management.
KLIKER is a specialized market intelligence tool used by vendors, distributors and retailers in brand management, supply chain management and retail offer management. Through a web-based app with real-time market data, you can see current market situation (competitor’s product mix, pricing, and promotions) and 24-month trends like Brand share of Promotion share per retailer. Obtained data can help in revenue planning, achieving higher profit margins and increasing competitiveness on the market Lär dig mer om KLIKER

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Sverige Lokal produkt
Baserat på den senaste innovationen inom intäktsoptimering omvandlar inkomsthanteringssystemet Atomize dina data till intäkter.
Atomize är ett topprankat inkomsthanteringssystem. Atomize har sitt huvudkontor i Sverige och hjälper hotell runt om i världen att maximera sina intäkter genom att automatiskt lägga in det optimala priset per rumstyp. Atomize används redan i mer än 50 länder, på fem kontinenter, av hotellanläggningar med mellan 40 till 1 250 rum. Atomize är tänkt att bli världsledande inom automatisk inkomsthantering och rankades som den främsta RMS för hotell efter ett år på marknaden. Lär dig mer om Atomize

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Lättanvänd, helautomatisk och styrbar programvara för dynamisk prissättning för mindre hotell.
”Enkel men otroligt effektiv och helt automatiserad lösning. Den heliga graalen för små till medelstora hotell” Budskapet kommer från HotelMinder.com i deras oberoende recensioner. En styrbar, helautomatisk lösning för a) små fristående hotell utan erfarenhet av prissättning, b) kedjor av små hotell med koncerninkomsthantering och c) hektiska intäktschefer som vill ha hjälp med prissättningen men ändå kontrollera strategin. Se skillnaden med en gratis provperiod... Lär dig mer om RoomPriceGenie

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Lybra Assistant RMS is the easiest Revenue Management System in the hotel industry to operate.
Lybra Assistant RMS is the easiest Revenue Management System in the hotel industry to operate. Our Intelligent Revenue Assistant uses AI and Big Data to make suggestions about your price and the best strategy for your hotel to increase revenue. The perfect combination between human and AI allows you to; save time and save costs | work more efficiently | and focus on strategy. Lär dig mer om Lybra

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Price-monitoring software focusing on increasing revenue, reducing cost, and quality checking eCommerce listings.
Price-monitoring software focusing on increasing revenue, reducing cost, and quality checking eCommerce listings. Lär dig mer om Friggin Yeah!

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Collaborative planning across the organization for advanced budgeting, forecasting and reporting on the Microsoft BI platform.
Kepion is a cloud planning & analytics software company that connects all organizations' teams under a single view of their business performance. We enable more intelligent decisions to be made by companies about their financial and operational future. Kepion global offices and partners deliver rapid solutions for mid-size and enterprise customers. We make it possible for businesses to be empowered with real-time analytics, what-if scenario modeling, and the ability to model complex scenarios Lär dig mer om Kepion

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Briq combines workflows, connections, and automation to give companies better control of their revenue. Learn more at briq.com.
Briq is a financial automation platform that enables construction companies to be more efficient and profitable. Briq automates financial workflows by connecting the people, processes, and systems that construction companies use. With both the tools and information in your hands, Briq gives you the power to directly manage your revenue with speed and accuracy. Learn more at briq.com. Lär dig mer om Briq

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Meet RGMcloud by CPGvision- The only fully connected integrated solution suite built on the Salesforce platform.
Meet RGMcloud by CPGvision - the only fully integrated RGM solution suite built on the Salesforce platform, with TPM at its core. With the best-in-class AI modeling and machine learning, RGMcloud equips you with real-life problem-solving applications for TPM, TPO, and RGM and beyond. Lär dig mer om CPGvision

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Sverige Lokal produkt
Unikt verktyg som gör det möjligt för dig att använda avancerad prissättning, uppnå bättre prisprestanda och skapa användbara prisinsikter.
PriceEdge är en unik programvara för optimering och hantering av priser som gör det möjligt för dig att använda avancerad prissättning, uppnå bättre prisprestanda och skapa användbara prisinsikter. Den här lösningen hjälper dig att hitta möjligheter till prisförbättring, mäta priseffektivitet och ger en tydlig översikt över prispåverkan över tid. API:n ger en rad fördelar, från smidig integrering till hög säkerhet, och hjälper ditt företag att bli både snabbare och bättre. Lär dig mer om PriceEdge

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
AI-plattform för dynamisk prissättning och kampanjer – omvandla data till prissättningsbeslut.
Quicklizard (QL) erbjuder en ledande dynamisk prissättning- och kampanjplattform för e-handel och omnikanals-återförsäljare. Med QL kan du övervaka, beräkna och tillämpa optimala priser baserat på marknadstrender i realtid. Denna AI-plattform spårar och analyserar kontinuerligt flera datakällor för att justera priser så att du kan upprätthålla både lönsamheten och konkurrenskraften. Lär dig mer om Quicklizard

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
En förstklassig datakälla som storföretag litar på, driver dagligen system för över 150 världsledande detaljhandelsföretag, varumärken och Fortune 500-företag.
TGN är företag som inriktar sig på premiumdatatjänster och fokuserar på storföretag och medelstora företag vars stora produktsortiment och multinationella närvaro kräver höga volymer och hög datakvalitet. TGN:s långa erfarenhet av Premium Price Intelligence i sådana volymbehov är anledningen till att Fortune 2000-företag förlitar sig på dem, liksom erkända detaljhandelsföretag och starka varumärken i 25 länder, som använder dessa data inom kända lösningar för CPQ, dynamisk prissättning och BI. Lär dig mer om tgndata

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
En lösning för intäktshantering med automatiska rapporter, meddelanden, optimala och dynamiska prisrekommendationer och mycket mer.
En lösning för intäktshantering med automatiska rapporter, meddelanden, optimala och dynamiska prisrekommendationer och mycket mer. Begär en demo och få en 30 dagars gratis provperiod utan integrering savgifter. Lär dig mer om Climber Hotel

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Interactant RCM reduces operating costs, avoids missing charges, reduce billing errors, decrease AR days & increase total revenue
HCS Interactant Revenue Cycle is a complete, end-to-end solution that simplifies the complex and time-consuming process of billing and tracking reimbursement for services provided. Interactant RCM features a built-in rules engines that calculates net revenue and maintains payor-specific rules that will increase the accuracy and produce clean claims more timely. It helps providers eliminate errors & increase cash flow by identifying underpayments, decreasing denials & generating clean claims. Lär dig mer om WellSky LTACH

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Cloud or Client Server based PM & EHR record solution with, referral management, quality reporting & E-Rx. ONC - ACB Certified 2015.
(Cloud or Client Server Based) Practice Management & Electronic Health Record solution with features such as billing, E&M codes, intake card scanner capture, room view, clinical reporting, & electronic prescribing.Have access to a full patient history every time. Move the patient from check-in, through the exam to checkout without ever handling a paper chart. Edit add photos & documentation on the fly. Create a cover letter, message to a referring doctor or generate any form with one click. Lär dig mer om MDsuite EHR

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Optimize transforming patient care into cash with clear insight into every financial decision.
Optimize transforming patient care into cash with clear insight into every financial decision. Affinity Revenue Cycle Management reduces the need for bolt-on applications thus lowering an organizatio ns overall cost to collect from both payers and guarantors. Lär dig mer om Affinity ERP

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Voiro builds monetisation infrastructure for advertising and subscription-based businesses.
Voiro builds the technology you need to drive your business, so that you don’t have to. We simplify work for media sales, operations and finance teams, making them more efficient and productive. We enable faster and better decisions across your teams, with a razor sharp focus on data. And we draw sharp insights from your revenue data, empowering teams to manage their risk, find new revenue opportunities and build stronger, higher-performing businesses. Lär dig mer om Voiro

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Leapfin helps controllers, finance teams, and business systems leaders produce transaction-level, GAAP-compliant revenue data.
Fast growing digital brands need faster, auditable, GAAP-compliant, revenue data for every transaction. Controllers need it to close the books quickly and confidently. Finance needs it, in-period, to adjust projections. And decision-makers need it to take action. Leapfin unifies billing, ordering, payment, CRM, and other production data with intelligent accounting automation to create a GAAP-compliant, immutable Leapfin Financial Record for every transaction. Lär dig mer om Leapfin

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
RevLock is a best-in-class software solution that fully automates your revenue recognition and analytics processes.
RevLock works with your existing systems to automate revenue recognition. RevLock is fully compliant with ASC 606, easy to use and affordable. RevLock automatically generates the GAAP and Non-GAAP analytic reports you need to run your SaaS+ business. Flexible and easy to use RevLock provides customization without the costs of custom solutions. Lär dig mer om RevLock

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Dynamic Pricing Tool for Airbnb hosts, vacation rental owners, and short-term rental managers. Increase Your Revenue and Occupancy Rate
DPGO is a dynamic pricing tool for Airbnb hosts, vacation rental owners, and short-term rental managers. Our AI-driven software analyzes billions of data points, over 200 local market data parameters and increases your occupancy rates by up to 90%. Start your FREE 30-day Trial. No credit card required. Lär dig mer om DPGO

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Online publishing ad sales optimization tool that allows publishers to monetize, plan and sell inventory.
Online publishing ad sales optimization tool that allows publishers to monetize, plan and sell inventory. Lär dig mer om PageGage

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Enterprise solution that manages trade, channel and vendor programs, pricing, performance incentives, and rights & royalties.
Enterprise solution that helps companies increase revenue and reduce costs with their business partners by managing trade, channel and vendor programs, pricing, performance incentives, and rights & royalties. Optimized by industry and deployed on premise or in the cloud, enterprises are empowered with unprecedented visibility into the full life cycle of program performance through strategy, software, implementation, execution and analytics services. Lär dig mer om Vistex

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
Spherexx Optimize module generates a higher rate of return and higher asset valuation for the multi-family industry.
Spherexx Optimize (formerly known as RentPush) is an intuitive, algorithmic, pricing program that computes more than just a favorable price index; it interprets pertinent data into specific performance goals and provides a method of monitoring and reporting results. Optimize learns as it calculates, it is artificial intelligence working 24/7 toward attaining your goals with your directives. It includes operation tools, renovation module, visual rent roll and proforma. Lär dig mer om Spherexx Optimize

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
We provide cloud-based revenue and marketing solutions for hotels, resorts, apartments, hostels and accommodation businesses globally.
Empowering smarter revenue, distribution and marketing decisions Our core aim is to provide our customers with simple-to-understand, real-time actionable data that enables them to set the right price and sell their rooms in the right place. Our three founders launched OTA Insight with a mission to help the hospitality industry visualise and leverage its data. What makes us unique? Data Quality, Actionable Insights, and Unparalleled Customer Care. Lär dig mer om OTA Insight

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering
A hotel yield management solution that fetches and retrieves pricing and demand data from multiple OTA to help pricing decisions.
A hotel yield management solution that fetches and retrieves pricing and demand data from multiple OTA to help pricing decisions. Lär dig mer om Hotel Price Reporter

Funktioner

 • För hotellindustrin
 • Prognoser
 • Avkastningshantering
 • Rekommendationer
 • Dynamisk prissättning
 • Prisoptimering