Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Program för patientengagemang

Program för patientengagemang möjliggör bättre kommunikation mellan läkare och deras patienter samt främjar att patienterna blir aktivt intresserade av att hålla koll på och förbättra sin egen hälsa.

3 resultat

Lösning för administration av medicinsk praktik med funktioner för webbaserad bokning, Stripe, schemaläggning, uppgiftshantering, rapporter och SMS-/e-postpåminnelser.
En molnbaserad plattform som effektiviserar arbetsflödet på din praktik, vilket hjälper dig att attrahera och behålla fler patienter till en lägre kostnad. Medesk låter dig automatisera patientkontakten med följande verktyg: – Transparent webbaserad bokning med bekväma tidsluckor – Lägg till patientkontaktinformation direkt till deras EHR för omedelbar användning. – Automatisk bekräftelse via e-post och SMS direkt efter bokning. – Schemalägg påminnelser om att minska antalet annulleringar och DNA. Lär dig mer om Medesk

Funktioner

 • Patientportal
 • Patientutbildning
 • Hantering av patientjournaler
 • Schemaläggning av möten
 • Vårdplanhantering
 • Mobilåtkomst
 • Patientfrågeformulär
 • Bekräftelse / påminnelser
 • Undersökningar och feedback
 • Elektroniska betalningar
 • HIPAA-kompatibel
 • Rapportering och statistik
Den enda programvarulösningen som hjälper moderna tandvårdsorganisationer att engagera nya patienter, behålla befintliga patienter och maximera effektiviteten.
Modentos molnbaserade, användarvänliga programvara låter dig hantera dina patienter och optimera din kontorsverksamhet i en helt anpassningsbar allt i ett-lösning. Programvaran blir ett sömlöst lager ovanpå ditt klinikhanteringssystem för att förbättra din dagliga effektivitet, spara tid för din personal, attrahera fler nya patientaffärer och öka antalet återkommande patienter. Modento är programvarulösningen för den moderna tandvårdsorganisationen. Lär dig mer om Modento

Funktioner

 • Patientportal
 • Patientutbildning
 • Hantering av patientjournaler
 • Schemaläggning av möten
 • Vårdplanhantering
 • Mobilåtkomst
 • Patientfrågeformulär
 • Bekräftelse / påminnelser
 • Undersökningar och feedback
 • Elektroniska betalningar
 • HIPAA-kompatibel
 • Rapportering och statistik
Ansluter patienterna till sitt vårdteam. Säker kommunikation, ansluter till all bärbar utrustning, följer upp målframsteg och uppnår hälsa.
Det här teknikföretaget för patientengagemang fokuserar oavbrutet på att stödja värdebaserade leverantörer och hälsosystem med användbara data och lösningar som levererar sömlösa, säkra, anpassade och effektiva förbindelser mellan leverantör och patient samt patienten och deras hälsa. C3LX Patient Engagement Platform integrerar fjärrövervakning och spårningsenheter, en mobilapp för patienter och intuitiva instrumentbräden för leverantörer för att inspirera till och underlätta verkliga förändringar i patienternas beteende. Lär dig mer om XIAhealth

Funktioner

 • Patientportal
 • Patientutbildning
 • Hantering av patientjournaler
 • Schemaläggning av möten
 • Vårdplanhantering
 • Mobilåtkomst
 • Patientfrågeformulär
 • Bekräftelse / påminnelser
 • Undersökningar och feedback
 • Elektroniska betalningar
 • HIPAA-kompatibel
 • Rapportering och statistik