Sverige Visa lokala produkter
40 resultat
Ett förstklassigt webbaserat verktyg för flödesscheman. Lär dig mer om Miro
Miro är en samarbetsinriktad plattform för whiteboardtavlor för team i alla storlekar. Över 12 miljoner användare runt om i världen förlitar sig på plattformen. Prova Miro för att skapa robusta kartor och diagram som höjer kunskapen och sammanför allas visioner. Idealisk för ritning av komplexa system, processer och kundresor. Kartlägg processer, system, användarflöden, sitemaps och mer. Bygg från grunden med en lättanvänd oändlig kanvas eller använd över 50 mallar för att få en bra start. Lär dig mer om Miro

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Cacoo är ett lättanvänt webbaserat diagramverktyg för att skapa och samarbeta på flödesscheman, processkartor, trådramar, tankekartor, UML och mer. Lär dig mer om Cacoo
Använd Cacoo för att enkelt skapa flödesscheman och processkartor. Kommunicera och samarbeta om samma diagram med ditt team i realtid. Lär dig mer om Cacoo

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Flowbiz är en mångsidig lösning för arbetsflöde och automation som bearbetar alla aktiviteter, oavsett bransch, när som helst och var som helst. Lär dig mer om Flowbiz
Flowbiz är en anpassningsbar lösning för arbetsflöde och automation som kan bearbeta alla aktiviteter, oavsett bransch, när som helst och var som helst. Flowbiz är en skalbar, robust och mångsidig allt i ett-lösning som tillhandahåller allt som behövs för att digitalt transformera affärsverksamheter och arbetsflöden. Programvaran är molnbaserad och erbjuder hög säkerhet och regelefterlevnad plus ett paket med andra funktioner från 1 100 AUD per år plus 15 USD per användare och månad. Lära sig mer om Flowbiz. Lär dig mer om Flowbiz

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Microsoft Visio är en diagramlösning som hjälper till att visualisera datauppkopplade affärsprocessflöden, stärka teamarbetet på distans med mera.
Microsoft Visio är en diagramlösning med ett robust bibliotek med mallar och former, dataanslutningsmöjligheter och integrerade samarbetsverktyg som ger distansarbetare och team möjlighet att arbeta var som helst. Skapa slagkraftiga visualiseringar med hjälp av tillhandahållna former och startfiler. Behöver du samarbeta? Redigera diagram som lagras online samtidigt med dina kollegor via en webbläsare för att arbeta med andra var som helst på ett säkert och enkelt sätt. Koppla till och med diagram till realtidsdata för att fatta snabba beslut. Lär dig mer om Visio

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Lucidchart webbaserade applikation för diagram gör det enkelt att skapa och dela professionella diagram.
Lucidchart webbaserade applikation för diagram gör det enkelt att skapa och dela professionella diagram. Lucidchart stöder alla dina kommunikations- och samarbetsbehov, från systemdesign till brainstorming och projektledning. Det är därför miljontals användare väljer Lucidchart. Lär dig mer om Lucidchart

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Cloud-based diagramming tool that helps create, share, track and manage diagrams through drag & drop functionality and templates.
draw.io is a flowchart solution designed to help developers, network admins, IT analysts, and designers use drag-and-drop functionality to create and publish diagrams. The system enables professionals to add toggle layers with customizable URLs and align texts within the shapes. Businesses can utilize the inbuilt layout shapes to automatically organize flow charts, mind maps, and tree diagrams. The platform also lets teams automatically generate and export diagrams to PDF files. Lär dig mer om diagrams.net

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Grafikverktyg som gör det enkelt att skapa professionella diagram och tabeller.
EdrawMax är en allt i ett-programvara som gör det enkelt att skapa professionella flödesscheman, organisationsscheman, nätverksdiagram, företagspresentationer, byggnadsplaner, tankekartor, vetenskapsi llustrationer, genogram, UML-diagram, arbetsflöden, programstrukturer, webbdesigndiagram, elektroteknikdiagram, riktningskartor, databasdiagram med mera. Programvaran är tillgänglig för Windows, macOS, Linux och online. Lär dig mer om EdrawMax

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Creately combines visual collaboration & diagramming, workflow & project management, wiki and note taking together.
Creately is a work management platform that runs on a smart visual canvas. Teams use it to brainstorm, plan, manage projects, and capture knowledge in a single space. It connects and centralizes work items from multiple apps, docs, and people in a central location. This makes it easier for teams to ideate, map out processes, add in-depth details, and build the systems to execute the processes right inside Creately. Lär dig mer om Creately

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Make perfect flowcharts in minutes with easy templates and tools. MS Office, GSuite, Jira and Confluence integrations.
Make flowcharts and process maps in minutes using SmartDraw's intuitive templates, tools and symbols. Includes templates for flowcharts, process mapping, process flows, swim lane diagrams, work flows and so much more. Full MS Office, GSuite, Box, Jira, Confluence and Dropbox integrations. Simple sharing and collaboration tools. Import, modify and export Visio files, as well as import & modify Visio stencils. SmartDraw flowchart software also includes access to 70 other diagram types. Lär dig mer om SmartDraw

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Den kodlösa interaktiva plattformen med beslutsträd som hjälper användare att förenkla komplexa processer och guida dem till nästa steg.
Med Zingtree kan du skapa kodlösa, interaktiva beslutsträd som hjälper dig att skapa agentmanus, vägleda kunder och hantera interna processer. Genom att förvandla dina arbetsflöden till en upplevelse där du väljer dina egna äventyr kan du hjälpa användarna att nå nästa steg och göra det komplexa enkelt. Eftersom det är en kodlös lösning kan företagsanvändare skapa, distribuera och hantera sina beslutsträd med litet eller inget IT-arbete. Lär dig mer om Zingtree

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Transforms brainstorming ideas, strategic thinking and business information into blueprints for action.
Bring structure and clarity to complex processes with easy-to-create flowcharts that define topic relationships with exact control, styling, & line placement. Maximize impact with powerful flowchart extensions, like line jumps, and flexible relationship connection capabilities. Add dimension and readability with industry-standard shapes that represent start and end points, decision makers, process intersections, & more. Depend on MindManager to provide the clarity you and your team need. Lär dig mer om MindManager

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Online diagramming software for any type of diagram building, editing, and sharing.
Gliffy's diagramming applications make it easy to communicate and collaborate at the speed of your ideas. Whether you're using Gliffy in Confluence and Jira or jumping into our standalone diagramming tool, Gliffy Online, you'll find an intuitive way to draw diagrams. Drag and drop your way to professional-looking flowcharts, UML diagrams, entity-relationship diagrams, and more in just a few clicks. Use a template to make a mind map or concept map while brainstorming. Visit gliffy.com today! Lär dig mer om Gliffy

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Collaborative visual work space that lets you create flowcharts, diagrams, and virtual sticky notes.
Collaborative visual work space that lets you create flowcharts, diagrams, and virtual sticky notes. Lär dig mer om Whimsical

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Förvandla dina möten över hela företaget med Stormboards innovativa digitala arbetsyta.
Arbeta bättre tillsammans. Arrangera ditt möte i förväg, fånga upp, organisera och diskutera idéer i realtid och tilldela sedan uppgifter och övervaka framsteg på en digital arbetsyta som du kan återgå till om och om igen. Inbyggda mallar för agil projektledning med mera hjälper dig att effektivisera dina affärsprocesser och allt ditt arbete kan omedelbart exporteras till ett av de många alternativen för dynamisk rapportering. Stormboard fungerar också på alla enheter från din 4-tums telefon till en 85-tums Microsoft Surface Hub. Lär dig mer om Stormboard

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools.
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools. Lär dig mer om Pencil Project

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Software design tool with wireframing, process mapping, network diagramming, and visual modelling tools for agile software projects.
Visual Paradigm helps software development teams to capture correct requirements and transform them into accurate design, thus helping developers to build right software according to requirements. Lär dig mer om Visual Paradigm

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Quickly simulate Microsoft Office Visio flowcharts, Value Stream Maps and workflow diagrams.
Quickly and easily simulate Microsoft Office Visio flowcharts, Value Stream Maps and workflow diagrams. Process Simulator installs as an add-in to Visio, allowing you to seamlessly create and run simulation models inside Visio. It is a simple, predictive, productivity improvement tool. 1)Create a new flowchart model or add simulation properties to an existing flowchart directly in Visio. 2)Press play and watch your model run with realistic animation. 3)View dynamic model output reports. Lär dig mer om ProModel

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Minitab Workspace innehåller problemlösningsverktyg för att tydligt visualisera, optimera, prioritera och kartlägga affärsvärde.
Visuella verktyg som ger dig bättre affärsproduktivitet. Den omfattande uppsättningen verktyg i Minitab Workspace möjliggör visualisering, analys och prioritering som skapar förståelse för komplexa initiativ och skapar värde för olika team i organisationer. Lär dig mer om Minitab Workspace

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Powerful web low-code RAD platform. Unleash the power of web development and boost your productivity time creating delightful projects.
Create your web solutions in a fast and innovative way, reducing the development time in up to 80%. Scriptcase enables you to design, develop and elegant, responsive, database-driven applications using only your web browser. A powerful PHP generator for you to develop fast (low-code), simple, secure at a low cost. Lär dig mer om Scriptcase

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
ClickCharts lets you lay out your ideas, organization, process or create UML diagrams. Create data flow or value stream diagrams.
ClickCharts lets you design flowcharts and diagrams easily with this software. Quickly create strong visuals of an organization, process, mind map, UML diagram and more. Map out your value streams and data flow. Find bottlenecks in the process and ways to optimize productivity. Jumpstart the process with template options or start fresh with your choice of shapes, symbols, line connector styles and more. Export to jpg, gif, png and more. Lär dig mer om ClickCharts

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Sverige Lokal produkt
Dreamler is a visual planning tool that helps users in describing activities and communication for teammates on a common platform
Dreamler is a visual planning tool that helps users in describing activities and communication for teammates on a common platform Lär dig mer om Dreamler

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Charting tool designed to draw organizational charts, flowcharts, process maps, and software design diagrams for the Web or documents.
Charting tool designed to draw organizational charts, flowcharts, process maps, and software design diagrams for the Web or documents. Lär dig mer om RFFlow

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
TeamFlow is the process modeling and automation platform that allows users to create, edit, and share process flows in seconds.
TeamFlow is the process modeling and automation platform that allows users to create, edit, and share process flows in seconds. Each diagram is a fully-featured graph data model – giving you more than a picture. Teams are able to visually document their business process. Then, with the push of a button, the process automates itself. Quickly build processes from scratch, import from spreadsheets or choose from our templates. Create a process repository to be the source-of-truth for your business. Lär dig mer om TeamFlow

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Simple tool to create flowcharts and more.
Simple tool to create flowcharts and more. Lär dig mer om Zen Flowchart

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Diagram creating tool that helps businesses create flowcharts, state charts, Sankey diagrams, genograms & more.
Diagram creating tool that helps businesses create flowcharts, state charts, Sankey diagrams, genograms & more. Lär dig mer om GoJS

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Flowchart software for creating and editing diagrams without programming or scripting. Supports Unicode text.
Flowchart software for creating and editing diagrams without programming or scripting. Supports Unicode text. Lär dig mer om Novagraph Chartist

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
VisiRule is a graphical AI tool for business users to build rule-based systems which model and automate decision-making processes.
VisiRule is a graphical AI software tool which enables business users to build rule-based systems to model and automate their decision-making processes. VisiRule offers a simple and familiar flow charting interface for drawing the logic underpinning the business decisions. VisiRule includes a code generator and rule engine, so that models can be immediately compiled and executed locally. In addition, VisiRule charts can be embedded within other applications and architectures using Rest and Json. Lär dig mer om VisiRule

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
ProcessOn is an online collaborative diagramming platform that enables you to create a variety of diagrams.
ProcessOn is an online collaborative diagramming platform that enables you to create a variety of diagrams including Flowcharts, Mockups, BPMN, UML, and Mindmaps. We think the diagrams can help us better understand and memorize things that are abstract and obscure. It will be a nice idea to use a diagram rather than lots of words when you explain something complicated to others. Lär dig mer om ProcessOn

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Web app that allows you to design Sankey flow diagrams quickly and efficiently.
Web app that allows you to design Sankey flow diagrams quickly and efficiently. Lär dig mer om Sankey Flow Show

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Flowchart automation platform that helps users create charts and tables using templates, text-to-flowchart, and other tools in Excel.
Flowchart automation platform that helps users create charts and tables using templates, text-to-flowchart, and other tools in Excel. Lär dig mer om FlowBreeze

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Create an organization chart free of charge and online for your company or association.
Trombino is an online tool for creating a trombinoscope and flowchart. - Website accessible to all, no installation, no settings - To broadcast online, in private or in public - Customization possibilities: appearance, text and background colors, logo ... - Many models available with fields specific to companies, sports clubs, universities, associations, administrations ... - Fun and fluid construction of the organization chart thanks to Drag & Drop Lär dig mer om Trombino

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Wokflow configuration tool that enables businesses to process data, automatically handle errors and develop applications.
Wokflow configuration tool that enables businesses to process data, automatically handle errors and develop applications. Lär dig mer om AWS Step Functions

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
A software designed to help automate business flows.
Drive knowledge with a fully functioning Learning management System, standardize and automate procedure documents and process flows, create and maintain digitally signed documents, gain meaningful information on processes, and track employee certifications and training. Lär dig mer om Forbattring

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
A flowchart and diagramming software capable of creating animations from diagrams drawn in it.
A flowchart and diagramming software capable of creating animations from diagrams drawn in it. Lär dig mer om Graphesent Anim

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
For new products/processes : functional analyses, Design FMEAs, Process FMEAs, Control Plan and fault tree analysis
This software suite designs new products/processes for functional analyses, FMEAs, and fault trees. It is an help to structure, capitalize and reuse easily your FMEA studies. Uses AIAG 4th or AIAG-VDA handbook. Lär dig mer om Robust Engineering Suite

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
FsmPro is a tool that helps design State Machines, generate code from State Diagrams and perform Project Modelling and Documentation.
FsmPro is a cross-platform tool for designing State Machines. It is a tool built with State Machines in mind and provides a list of features to support Code Generation from State Diagrams, Project Modelling and Documentation. FsmPro saves development time and makes life easier for developers. With FsmPro, Teams can accelerate product development by spending time making their designs more robust rather than iterating long code files and resolving project Maintainance issues. Lär dig mer om FsmPro

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Articy is an interactive storytelling solution that utilizes visual databases and flow workflows to keep track of all game content.
Articy is an interactive storytelling solution that utilizes visual databases and flow workflows to keep track of all game content. Lär dig mer om articy:draft 3

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Somos uma plataforma NO CODE voltada para usuários de negócios dentro de empresas que executam processos críticos em planilhas.
Somos uma plataforma NO CODE voltada para usuários de negócios dentro de empresas que executam processos críticos em planilhas. Complementamos o ERP, permitindo que a própria empresa tenha o poder de sistematizar os processos que ainda estariam sendo feitos em planilhas sem contratar desenvolvedores, software house, nem customizações nos softwares atuais. Nossas principais linhas de aplicação são o Analytics, o Planejamento (orçamentário, fluxo de caixa, produção, etc) e Fluxos de Processos. Lär dig mer om Mitra

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Cloud-based flowchart-application to create, collaborate and share template-based diagrams.
For efficient process development, IQProcess always adheres to the common standard notations for flowcharts, event-driven process chains and extended event-driven process chains. Permissible options are available via drag & drop for each kind of connection. The intuitive handling is designed to be used across all major browsers. After registration individual cloud workspace is available to organize your projects and to colaborate in teams of any size. Lär dig mer om IQProcess

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg
Modeling tool for software developers to create and share UML diagrams, ER diagrams (ERD), Flowcharts, DFDs and Mind Maps.
Astah Professional is a modeling tool geared toward software development organizations. It enables software developers to carry out routine tasks with a single application. This Professional version of the Astah software tool allows developers to design architecture and system. The tool reads, links, and generates code in languages like Java, C#/C++, SQL, PHP, and Output-C. Users create and share UMLs, ERDs, DFD, Flowcharts and Mind Maps. Lär dig mer om Astah Professional

Funktioner

 • Diagram
 • Samarbetsverktyg