Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

PACS-system

Arkiveringsprogram och kommunikationsprogramvara (PACS) är en teknik för medicinsk bildtaging som används för att säkert lagra och digitalt överföra elektroniska bilder och rapporter mellan sjukvårdsorganisationer.

1 resultat

UltraLinq är en molnbaserad PACS med en plattform där läkare och kliniker kan ladda upp, tolka, lagra och dela medicinsk bilddiagnostik.
UltraLinq är din säkra, snabba PACS-molnplattform. Molnplattformen PACS är utformad för att erbjuda säker och snabb åtkomst till och hämtning av patientrapporter. Med åtkomst till flera platser från alla enheter med internetanslutning ger en effektiv rapportering som alltid är tillgänglig. Avancerade verktyg för bildrapportering och anpassningsbara kalkylblad ger optimerad patientrapportering. Besök www.UltraLinq.com. Lär dig mer om UltraLinq

Funktioner

  • HL7-stöd
  • Arbetsflödeshantering
  • Rapportering och statistik
  • Säker datalagring