86 resultat
Varför Capterra är gratis
Atlas Planning i en heltäckande leveranskedjelösning som förbättrar prognosens riktighet, samarbete, lager och uthållighet. Lär dig mer om Atlas Planning
Atlas Planning är en flexibel heltäckande planeringsplattform för dagens moderna leveranskedjor. Som ditt system för realtidsplanering förbereder Atlas dig för allt med robusta scenarion och kontinuerlig planering. Multi-scenarioplanering bygger på realtidsdata från alla delar av din leveranskedja för att hjälpa till att fatta det bästa beslutet snabbare. Atlas automatiserade maskininlärning integrerar sömlöst strukturerade och ostrukturerade data för att hjälpa dig att självständigt köra din efterfråge- och leveransplan. Lär dig mer om Atlas Planning
Atlas Planning är en flexibel heltäckande planeringsplattform för dagens moderna leveranskedjor. Som ditt system för realtidsplanering förbereder Atlas dig för allt med robusta scenarion och kontinuerl...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
SDP är en webbapp som automatiskt förutspår efterfrågan, identifierar undantag, mäter noggrannhet och skapar en konsensusprognos. Lär dig mer om Smart Demand Planner
Smart Demand Planner (SDP) förutspår efterfrågan på tusentals artiklar i alla måttenheter. Den identifierar orsaksfaktorer, såsom pris och ekonomiska data för att modellera deras inverkan på efterfrågan och kvantifierar inverkan som kampanjer kommer att ha på framtida efterfrågan. Användare kan skapa prognosmässiga hierarkier och planer på alla nivåer. Externa prognoser kan importeras till SDP:s arbetsbänk och jämföras med baslinjeprognoserna där konsensusplanen skapas. Lär dig mer om Smart Demand Planner
Smart Demand Planner (SDP) förutspår efterfrågan på tusentals artiklar i alla måttenheter. Den identifierar orsaksfaktorer, såsom pris och ekonomiska data för att modellera deras inverkan på efterfråga...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Utvecklare av server- och molnlösningar för prognostisering, efterfrågeplanering, lageroptimering, planering mot kapacitetstak och SOP. Lär dig mer om Demand Works Smoothie
Demand Works grundades 1993 som Advanced Planning Systems. Demand Works erbjuder lösningar för planering av efterfrågan och tillgång, vilket ger storskaliga förbättringar för prognosnoggrannhet, samordning och resursutnyttjande. Demand Works fokuserar uteslutande på områdena prognostisering, efterfrågeplanering, lageroptimering, planering mot kapacitetstak och försäljnings- och verksamhetsplanering (sales and operation planning, S&OP). De här lösningarna finns tillgängliga på sex olika språk och hundratals globala tillverkare och distributörer förlitar sig på dessa lösningar. Lär dig mer om Demand Works Smoothie
Demand Works grundades 1993 som Advanced Planning Systems. Demand Works erbjuder lösningar för planering av efterfrågan och tillgång, vilket ger storskaliga förbättringar för prognosnoggrannhet, samord...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Our user-friendly planning and forecasting software is tailored for fashion brands, helping to optimize processes & shorten lead-times. Lär dig mer om FashionBoard
FashionBoard is a planning and forecasting platform tailored to the needs of the fashion industry. With FashionBoard our focus is to secure all needed data is available in an instance and all functionalities are as simple to use as possible. We want to help the planners shorten lead-times and hereby helping them to react fast to any changes in sales and to make it simple to work with fabric- and capacity bookings. Our 3 keywords are TRANSPARENCY. SIMPLICITY. SPEED Lär dig mer om FashionBoard
FashionBoard is a planning and forecasting platform tailored to the needs of the fashion industry. With FashionBoard our focus is to secure all needed data is available in an instance and all functiona...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Intuendi erbjuder maskininlärningsbaserade lösningar för efterfrågansplanering och lageroptimering i en användarvänlig molnapp. Lär dig mer om INTUENDI
INTUENDI är ett verktyg för efterfråganplanering som är utformat för företag av alla storlekar. Förhindra lagerbrist och minska överskottslager: Intuendi identifierar de mest lönsamma produkterna att beställa på nytt och förutsäger ROI, försäljning och marginal som du får med nästa inköpsorder, även med en begränsad budget. Med Intuendis maskininlärningsbaserade prognos- och lageroptimering lär du dig vad den optimala lagernivån är för varje SKU och du kan alltid vara säker på att ha de produkter som dina kunder verkligen vill ha. Lär dig mer om INTUENDI
INTUENDI är ett verktyg för efterfråganplanering som är utformat för företag av alla storlekar. Förhindra lagerbrist och minska överskottslager: Intuendi identifierar de mest lönsamma produkterna att...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Programvara för efterfrågeplanering när den är som enklast. Automatisera produktionsprocesserna med ett lättanvänt molnbaserat system. Boka en demo. Lär dig mer om QT9 ERP
Programvara för efterfrågeplanering när den är som enklast. Automatisera dina produktionsprocesser med ett lättanvänt molnbaserat produktionsplaneringsystem. Anslut produktplaneringen till modulerna för lagerstyrning, inköp, materialförteckningar och försäljningsledning med e-postaviseringar, påminnelser och godkända elektroniska signaturer enligt FDA 21 CFR del 11. Med QT9 ERP kan du optimera produktion och inköp av befintliga produkter för framtida efterfrågan. Inkluderar programvara för hantering av små tillverkningsverkstäder (job shop) med streckkodsfunktioner. Lär dig mer om QT9 ERP
Programvara för efterfrågeplanering när den är som enklast. Automatisera dina produktionsprocesser med ett lättanvänt molnbaserat produktionsplaneringsystem. Anslut produktplaneringen till modulerna fö...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Leverantör av AI-drivna samarbetslösningar för optimering av försörjningskedjan och avancerade lösningar för detaljhandelsplanering. Lär dig mer om Logility Platform
Logility påskyndar den digitala leveranskedjan från produktkoncept till kundtillgänglighet och hjälper företag att ta till sig nya möjligheter, känna igen och reagera på marknadsdynamik och på ett lönsamt sätt hantera sina komplexa globala verksamheter. Logility digitala plattform för försörjningskedja utnyttjar en blandning av artificiell intelligens (artificial intelligence, AI) och avancerad analys för att automatisera planering, påskynda cykeltider, öka precisionen, förbättra verksamhetens prestanda, bryta ner verksamhetssilon och ge större synlighet. Lär dig mer om Logility Platform
Logility påskyndar den digitala leveranskedjan från produktkoncept till kundtillgänglighet och hjälper företag att ta till sig nya möjligheter, känna igen och reagera på marknadsdynamik och på ett löns...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Binocs aligns resource demand & capacity. Binocs is a web-based planning application that helps skilled people to deliver on time. Lär dig mer om BINOCS
BINOCS is a leading Planning and Performance cloud solution for organisations that rely on engaged knowledge workers to deliver on strict timelines. More than 800 teams worldwide in areas such as QC Labs, QA, R&D, clinical operations, regulatory affairs and cell & gene therapy production have abandoned their Excel Sheets and use BINOCS to digitalize their operations. Our clients include brands such as Avexis, Eli Lilly, Ferring, GlaxoSmithKline, Lonza, Merck, Novartis, Pfizer, and PMI,... Lär dig mer om BINOCS
BINOCS is a leading Planning and Performance cloud solution for organisations that rely on engaged knowledge workers to deliver on strict timelines. More than 800 teams worldwide in areas such as QC La...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
FutureMargin erbjuder verktyg för efterfrågeprognoser och lageroptimering för företagskedjor och stora e-handelsbutiker. Lär dig mer om FutureMargin
FutureMargin erbjuder verktyg för efterfrågeprognoser och lageroptimering för företagskedjor och stora e-handelsbutiker. Automatisk försäljningsprognos hjälper återförsäljare att skapa optimala inköpsordrar, öka påfyllningshastigheten, analysera överskottslager och påskynda påfyllningen. FutureMargin innehåller dessutom verktyg för att optimalt omfördela lager bland grupper av varumagasin och butiker. Försäljningsprognoser utförs med hjälp av maskininlärningsalgoritmer som är anpassade för varje detaljhandels specifika behov. Lär dig mer om FutureMargin
FutureMargin erbjuder verktyg för efterfrågeprognoser och lageroptimering för företagskedjor och stora e-handelsbutiker. Automatisk försäljningsprognos hjälper återförsäljare att skapa optimala inköps...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
ForecastingSoftware.com provides premium technology small to large-sized companies that need to accurately forecast any product demand. Lär dig mer om ForecastingSoftware.com
ForecastingSoftware.com provides premium technology small to large-sized companies that need to accurately forecast any product demand. Forecast demand at any level you want. Don't just settle for SKUs, forecast everything from brands to suppliers. Make manual adjustments to sales data to influence the monthly forecast. Lär dig mer om ForecastingSoftware.com
ForecastingSoftware.com provides premium technology small to large-sized companies that need to accurately forecast any product demand. Forecast demand at any level you want. Don't just settle for SKUs...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
FUSE is an analytics-driven inventory planning solution for modern brands. Lär dig mer om Fuse Inventory
Fuse is an inventory planning solution powering the next generation of commerce. We enable top brands to efficiently manage and scale their supply chain by centralizing data, predicting demand, and making purchase recommendations. Brands love Fuse because we provide end-to-end visibility into their supply chain and a proven ROI minimizing stockouts & overstock. Lär dig mer om Fuse Inventory
Fuse is an inventory planning solution powering the next generation of commerce. We enable top brands to efficiently manage and scale their supply chain by centralizing data, predicting demand, and mak...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Wrike is a demand planning software with customized reports, resource management, Gantt charts, portfolio management, and more.
Wrike is a demand planning software trusted by 20,000+ companies and over two million users worldwide. Optimize your demand planning using custom-field request forms, resource management and allocation, Gantt charts, time tracking, automated reports, and workload overviews all in one place that can be shared company-wide. Automate your processes with Wrike's 400+ applications. Customize workflows and reduce the need for emails, meetings, status updates. Work smarter, not harder with Wrike.
Wrike is a demand planning software trusted by 20,000+ companies and over two million users worldwide. Optimize your demand planning using custom-field request forms, resource management and allocation...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Data warehousing tool that simplifies data integration and data quality, providing a complete supply chain intelligence solution.
Halo delivers supply chain business intelligence solutions to hundreds of enterprise customers and service provider partners in North America, Europe, and the Asia-Pacific. Our Customer-driven S&OP platform radically simplifies information management and operational analytics, enabling organizations to build more competitive supply chains. Halo replaces the complexity of siloed data sources with a single-purpose platform that lets firms analyze, decide and plan faster than ever before.
Halo delivers supply chain business intelligence solutions to hundreds of enterprise customers and service provider partners in North America, Europe, and the Asia-Pacific. Our Customer-driven S&OP pla...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
StockIQ is an intelligent supply chain planning solution for planning demand, inventory, replenishment, suppliers and capacity.
StockIQ is an intelligent supply chain planning software solution for Demand management, Replenishment planning, Supplier planning, Promotion Planning and monitoring, Inventory and Capacity planning. The StockIQ software is tailored to the distribution and manufacturing industries. The inventory reporting solution accelerates the Sales & Operations Planning processes (S&OP) and ensure timely collaboration among sales, marketing, supply chain, finance and partners.
StockIQ is an intelligent supply chain planning software solution for Demand management, Replenishment planning, Supplier planning, Promotion Planning and monitoring, Inventory and Capacity planning. ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Offering the industrys only concurrent planning solution, Kinaxis is helping organizations revolutionize their supply chain planning.
Offering the industrys only concurrent planning solution, Kinaxis is helping organizations around the world revolutionize their supply chain planning. Kinaxis RapidResponse, our cloud-based supply chain management software, connects your data, processes and people into a single harmonious environment. With a consolidated view of the entire supply chain, you can plan expected performance, monitor progress and respond to disconnects when reality hits.
Offering the industrys only concurrent planning solution, Kinaxis is helping organizations around the world revolutionize their supply chain planning. Kinaxis RapidResponse, our cloud-based supply chai...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Optimize your demand planning and save time with this cloud-based SaaS app that connects to your ERP.
NETSTOCK is an affordable cloud-based demand planning app that allows you to: - Retain customers and increase sales through minimizing stock outs - Release cash that is tied up in excess inventory by reducing excess stock - Place orders quicker, saving time on demand planning, forecasting, & ordering. NETSTOCK is ideal for companies that hold inventory and that have an existing accounting/ERP in place. Get the right inventory in the right place at the right time.
NETSTOCK is an affordable cloud-based demand planning app that allows you to: - Retain customers and increase sales through minimizing stock outs - Release cash that is tied up in excess inventory by ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Synchronize demand forecasting across your trading network with collaborative scenario communication and mobile capabilities.
Synchronize demand forecasting across your trading network with collaborative scenario communication and mobile capabilities.
Synchronize demand forecasting across your trading network with collaborative scenario communication and mobile capabilities....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
A web-based inventory optimization solution that increases turns, profitability and service levels.
Clever is inventory optimization software designed to generate intelligence about the performance of inventory in order to make smarter decisions about inventory investments. Since 1997, our customers are obtaining results such as reducing inventory by as much as 10-30% while achieving targeted service levels above 98%.
Clever is inventory optimization software designed to generate intelligence about the performance of inventory in order to make smarter decisions about inventory investments. Since 1997, our customers ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Leading B2B SaaS companies use Receptive to build winning products.
Receptive has now been acquired by Pendo.
Receptive has now been acquired by Pendo....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Avercast Demand Planning Software helps you know what your upcoming demand is and avoid stock-outs or excess inventory.
Right Product, Right Place, Right Time! Avercast Software empowers you to completely understand and forecast & plan your product demand and related replenishment needs. Our expert-level exception management reporting tools will help you avoid stock-out & overstock situations and enable you to operate more efficiently on overall lower levels of inventory. Our world-class technology will help you easily navigate the rough waters associated with supply chain planning.
Right Product, Right Place, Right Time! Avercast Software empowers you to completely understand and forecast & plan your product demand and related replenishment needs. Our expert-level exception mana...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
APS software that supports manufacturing companies in improving service level, increasing productivity and decreasing costs.
Cybertec offers a complete range of APS (Advanced Planning and Scheduling) software, in a single solution: CyberPlan. This solution supports all the needs of your manufacturing company, from demand planning to finite capacity scheduling. CyberPlan is the solution needed to improve service level, increase productivity and decrease costs. Cybertec is part of the Zucchetti group. Zucchetti offers a range of products that is unmatched in Italy and Europe.
Cybertec offers a complete range of APS (Advanced Planning and Scheduling) software, in a single solution: CyberPlan. This solution supports all the needs of your manufacturing company, from demand pla...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Forecasting software solution that provides the data points and reports needed to make profitable business decisions.
SAFIO Solutions is a SaaS provider focused on forecasting & demand planning to improve accuracy of forecasts, align inventory with demand & enhance profitability. Utilizing proprietary software, our application integrates a business's vital data into a single, comprehensive platform to create the vision & efficiency needed to make strategic decisions resulting in a global reach of improved operational performances throughout the company. Request a demo and positively impact your bottom line!
SAFIO Solutions is a SaaS provider focused on forecasting & demand planning to improve accuracy of forecasts, align inventory with demand & enhance profitability. Utilizing proprietary software, our ap...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Programvara för planering av försörjningskedjan som har utformats för företag men kan användas av alla.
Programvara för planering av försörjningskedjan som har utformats för företag men kan användas av alla. Streamline integrerar prognoser av efterfrågan och lagerplanering. Den robusta metoden för nedbrytning av tidsserier som används gör det möjligt att skapa en mycket exakt statistisk prognos som ger en solid grund för ytterligare planeringsprocesser när det gäller efterfrågan. Streamline integrerar effektivt moderna planeringstekniker och strategier med verktyg för lageroptimering och ger viktig och aktuell information för beslutsfattande.
Programvara för planering av försörjningskedjan som har utformats för företag men kan användas av alla. Streamline integrerar prognoser av efterfrågan och lagerplanering. Den robusta metoden för nedbry...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
RELEX Solutions provides cloud-native retail planning solutions powered by pragmatic AI and in-memory data processing.
RELEX Solutions helps retailers become more competitive with cloud-native retail planning solutions powered by pragmatic AI, in-memory data processing and unsurpassed computational power. Through accurate forecasting and replenishment, profitable use of retail space, impactful pricing and promotions, and optimized workforce planning, RELEX helps businesses plan better, sell more and waste less.
RELEX Solutions helps retailers become more competitive with cloud-native retail planning solutions powered by pragmatic AI, in-memory data processing and unsurpassed computational power. Through accu...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Collaborative planning across the organization for advanced budgeting, forecasting and reporting on the Microsoft BI platform.
Kepion provides a planning platform supporting FP&A process and providing analytics for finance, sales, marketing, HR and operations. Kepion supports both financial and operational planning processes, providing dashboards and key performance indicator (KPI) tracking as well as reporting and analytics. Kepion leverages the Microsoft Azure and SQL Server platforms, integrates with Microsoft Power BI for visualizations, and integrates with Microsoft Dynamics, SAP and other ERP systems.
Kepion provides a planning platform supporting FP&A process and providing analytics for finance, sales, marketing, HR and operations. Kepion supports both financial and operational planning processes, ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Blue Ridge Global's precise and responsive technology will transform your supply chain and bottom line.
Blue Ridge Supply Chain Planning dramatically transforms supply chain performance by providing a precise planning technology that analyzes every customer transaction and translates deep customer insights into a day-by-day view at every level of the supply chain that minimizes stockouts, excess inventory, or the need for costly corrective actions. We complement the technology with LifeLine service where supply chain experts monitor all activities, proactively alert you to issues, and guide you.
Blue Ridge Supply Chain Planning dramatically transforms supply chain performance by providing a precise planning technology that analyzes every customer transaction and translates deep customer insigh...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Solution for demand planning, inventory optimization, supply planning, manufacturing planning, financial planning, and more.
The QAD DynaSys DSCP technology provides a comprehensive end-to-end supply chain solution where you anticipate, optimize, plan, respond, simulate and collaborate. DSCP Solutions include demand planning, inventory optimization, supply planning, manufacturing planning, financial planning, and more.
The QAD DynaSys DSCP technology provides a comprehensive end-to-end supply chain solution where you anticipate, optimize, plan, respond, simulate and collaborate. DSCP Solutions include demand plannin...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
ORITAMES APS Scheduler is a finite capacity Advanced Planning and Scheduling optimization system based on Artificial Intelligence
ORITAMES APS Scheduler is a finite capacity Advanced Planning and Scheduling optimization system based on Artificial Intelligence. It improves multiple KPIs while taking into account constraints of all kinds of manufacturing resources.
ORITAMES APS Scheduler is a finite capacity Advanced Planning and Scheduling optimization system based on Artificial Intelligence. It improves multiple KPIs while taking into account constraints of all...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Colibri is a Demand Planning solution, you can also manage your supply, distribution, forecasts, replenishments and S&OP process
Discover COLIBRI a demand & supply planning Cloud Solution SIMPLE: Colibri is fast to implement and easy to use. Smart and ergonomic screens allow nearly immediate ownership and a pleasant user experience. SMART: Colibri regularly delivers new evolutions and follows business best practices. A monthly fee with no hidden cost allows a controlled budget. SAFE: Colibri follows cloud security best practices with Microsoft Azure, the most certified cloud supplier.
Discover COLIBRI a demand & supply planning Cloud Solution SIMPLE: Colibri is fast to implement and easy to use. Smart and ergonomic screens allow nearly immediate ownership and a pleasant user experi...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Artificial intelligence enabled inventory management solution that helps with demand forecasting and supply chain optimization.
Artificial intelligence enabled inventory management solution that helps with demand forecasting and supply chain optimization.
Artificial intelligence enabled inventory management solution that helps with demand forecasting and supply chain optimization....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
SI&OP Planning enables the creation of a capacity constrained production plan. The plan will become more realistic and achievable.
Enables a robust planning process to create the best supply plan based on latest demand insights, internal and external bottlenecks and targeted inventory levels. Demand management including: Sales forecast management, Demand planning & arbitration (sales forecast, customer orders), Automatic demand forecast based on statistical forecast / ML/AI algorithm, Automatic update demand plan based on previous week past-due.
Enables a robust planning process to create the best supply plan based on latest demand insights, internal and external bottlenecks and targeted inventory levels. Demand management including: Sales fo...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
A complete e-procurement and supply chain suite web-based platform with e-auctions, e-sourcing, e-tendering, e-mro, suppliers kpis
A complete e-procurement and supply chain suite web-based platform with e-auctions, e-sourcing, e-tendering, e-mro, suppliers and purchase kpis, Suppliers Pre-qualification, Contract management .
A complete e-procurement and supply chain suite web-based platform with e-auctions, e-sourcing, e-tendering, e-mro, suppliers and purchase kpis, Suppliers Pre-qualification, Contract management ....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Open source supply chain planning & scheduling software.
FrePPLe helps mid-size companies plan their production and inventory with agility. Running in the cloud, it provides an affordable and efficient way to boost planning processes for distribution and manufacturing companies, extending ERP systems with advanced capabilities and decision-making workflows. Combining 3 modules (demand forecasting, inventory and production planning), it covers all planning needs from raw materials to delivery.
FrePPLe helps mid-size companies plan their production and inventory with agility. Running in the cloud, it provides an affordable and efficient way to boost planning processes for distribution and ma...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
It is an enterprise solution that helps manufacturers forecast product demand, explode intricate resource requirements, and more.
It is an enterprise solution that helps manufacturers forecast product demand, explode intricate resource requirements, and more.
It is an enterprise solution that helps manufacturers forecast product demand, explode intricate resource requirements, and more....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Optimize your supply chain operations with inventory optimization functions.
Optimize your supply chain operations with inventory optimization functions.
Optimize your supply chain operations with inventory optimization functions....
Our customers are retailers, wholesalers or manufacturers.
AGR Dynamics helps retailers or wholesalers become more competitive with cloud-native planning solutions. Demand and supply chain management software that helps businesses manage demand planning, sales forecasting, inventory, budget, orders. Smart and ergonomic screens allow nearly immediate ownership and a pleasant user experience.
AGR Dynamics helps retailers or wholesalers become more competitive with cloud-native planning solutions. Demand and supply chain management software that helps businesses manage demand planning, sale...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
AGR Dynamics helps retailers or wholesalers become more competitive by optimising their forecasting, replenishment & planning processes
AGR Dynamics is a Demand Forecasting, Planning and Inventory Optimisation software based on best practice processes to help businesses manage their supply chain from the initial product and financial planning to forecasting, reporting, ordering, and allocation through an integrated and highly automated process.
AGR Dynamics is a Demand Forecasting, Planning and Inventory Optimisation software based on best practice processes to help businesses manage their supply chain from the initial product and financial ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Provides a powerful yet easy to use demand planning solution that fits virtually any industry and deploys quickly.
Provides a powerful yet easy to use demand planning solution that fits virtually any industry and deploys quickly.
Provides a powerful yet easy to use demand planning solution that fits virtually any industry and deploys quickly....
On-premise solution that enables businesses to create, manage, monitor, and improve forecasts to meet the demands.
On-premise solution that enables businesses to create, manage, monitor, and improve forecasts to meet the demands.
On-premise solution that enables businesses to create, manage, monitor, and improve forecasts to meet the demands....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Provide purchasers with the information necessary to effectively manage stock levels and balance the item availability and capital.
Specialized add*ONE algorithms provide purchasers with the information necessary to effectively manage stock levels and find the right balance between the high availability of items and tied capital.
Specialized add*ONE algorithms provide purchasers with the information necessary to effectively manage stock levels and find the right balance between the high availability of items and tied capital....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
AI-powered demand planning solution with predictive analytics, supply chain forecasts, what-if analysis and more.
AI-powered demand planning solution with predictive analytics, supply chain forecasts, what-if analysis and more.
AI-powered demand planning solution with predictive analytics, supply chain forecasts, what-if analysis and more....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Unioncrate is an integrated business planning (IBP) platform that helps brands plan, execute, and pivot their supply chain strategies.
Unioncrate is an Integrated Business Planning (IBP) platform that uses artificial intelligence (AI) to free CPG brands from inaccurate predictions, manual processes, and wasted capital. Our platform combines consumer behavior data with your historical shipments to predict sales and inventory with up to 91.6% accuracy--on autopilot. We then layer in store-level consumption, promotional spend, marketing plan, seasonality and other consumer behavior data to predict sales and inventory.
Unioncrate is an Integrated Business Planning (IBP) platform that uses artificial intelligence (AI) to free CPG brands from inaccurate predictions, manual processes, and wasted capital. Our platform co...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Helps businesses account for demand through forecasting, promotion management, what-if analysis, and more.
Helps businesses account for demand through forecasting, promotion management, what-if analysis, and more.
Helps businesses account for demand through forecasting, promotion management, what-if analysis, and more....
Inventory planning software solution to forecast, plan, and optimize inventory for distribution, retail, service & MRO.
Inventory planning software solution to forecast, plan, and optimize inventory for distribution, retail, service & MRO.
Inventory planning software solution to forecast, plan, and optimize inventory for distribution, retail, service & MRO....
Cloud-based Software for Retailers, E-tailers and Wholesalers specializing in apparel, footwear and hard goods. CONTACT US
Jesta is a global developer and provider of innovative cloud software applications. Retailers, e-Tailers and Wholesalers who source, manufacture and sell can streamline, automate and gain end-to-end visibility using Jesta Vision Suite modules or full ERP. Product Sourcing; Demand Planning; Merchandising; Open to Buy; Point of Sale; Reporting; Analytics; Alerts; Unified Commerce; Inventory Management; CONTACT US
Jesta is a global developer and provider of innovative cloud software applications. Retailers, e-Tailers and Wholesalers who source, manufacture and sell can streamline, automate and gain end-to-end vi...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
A complete, end-to-end, real time supply chain management platform delivered in the cloud.
Real time visibility and collaboration enables businesses to reduce inventory while improving service levels. One Network's Real Time Value Network is a real time, automated decision-making supply chain solutions suite. It enables an unlimited number of trading partners to plan, execute, monitor, synchronize, and optimize in real time all of the business processes throughout their extended supply chains, from customers to raw material suppliers.
Real time visibility and collaboration enables businesses to reduce inventory while improving service levels. One Network's Real Time Value Network is a real time, automated decision-making supply chai...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Simple to use exception based interface, inventory management for millions of products across a complex global supply chain made easy.
Syncron Inventory Management is a cost-effective solution for manufacturing and distribution companies. It provides accurate demand forecasting, inventory and replenishment planning across your global supply chain with an easy-to-use web-based interface. The ERP-independent solution is easily integrated with SAP, Oracle, IBM and other multiple ERP systems.
Syncron Inventory Management is a cost-effective solution for manufacturing and distribution companies. It provides accurate demand forecasting, inventory and replenishment planning across your global ...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
Service level-driven supply chain forecasting and planning software that improves service while minimizing inventory investment.
ToolsGroup is how organizations achieve their target service levels while optimizing inventory, no matter how complex their supply chain is or how much demand changes. In a world that never follows the rules, organizations have to be ready for anything--from the challenges of multi-echelon inventory optimization to the endless surprises of sporadic demand. To do this, they have to predict more behaviors, protect against surprises, and perform more efficiently.
ToolsGroup is how organizations achieve their target service levels while optimizing inventory, no matter how complex their supply chain is or how much demand changes. In a world that never follows the...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
sedApta S&OP

sedApta S&OP

(0 recensioner)
Integrated platform for sales and operations planning where businesses can manage demand, inventory, resource, supply and orders.
Integrated platform for sales and operations planning where businesses can manage demand, inventory, resource, supply and orders.
Integrated platform for sales and operations planning where businesses can manage demand, inventory, resource, supply and orders....
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering
PredictHQ

PredictHQ

(0 recensioner)
Demand intelligence API enabling firms to know which demand causal factors impact them so they can more accurately forecast.
Smarter demand forecasting models at scale start here. Discover what causes your anomalies with PredictHQ's API. Our systems aggregate and verify millions of demand causal factors and ranks them by predicted impact so your team makes better decisions faster. Our demand intelligence is used by some of the smartest companies all over the world including Uber, Booking.com, Alexa, Accenture, Dominos and many more to build more accurate forecasts, intelligent products and operational strategies.
Smarter demand forecasting models at scale start here. Discover what causes your anomalies with PredictHQ's API. Our systems aggregate and verify millions of demand causal factors and ranks them by pre...
 • Försäljningsprognoser
 • Leveransprognoser
 • Lageroptimering
 • Historisk rapportering
 • Planerad mot faktisk spårning
 • Datavisualisering