160 resultat
Varför Capterra är gratis
xDM från Semarchy utnyttjar smarta algoritmer och materialdesign för att stärka samarbetsinriktad datastyrning och intelligent MDM. Lär dig mer om Semarchy xDM
Semarchy har skapat Intelligent Data Hub. Dess xDM-plattform löser utmaningarna för företagets masterdatahantering, applikationsdatahantering (application data management, ADM) och samarbetsinriktad datastyrning för några av de mest välkända varumärkena i USA och Europa. Denna flexibla plattform utnyttjar smarta algoritmer och materialdesign för att förenkla dataförvaltning, kvalitet, berikning och arbetsflöden parallellt. Lär dig mer om Semarchy xDM
Semarchy har skapat Intelligent Data Hub. Dess xDM-plattform löser utmaningarna för företagets masterdatahantering, applikationsdatahantering (application data management, ADM) och samarbetsinriktad...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
E-postarkivering med ArcTitan. ArcTitan är en e-postarkiveringsprodukt för företag som gör det möjligt för användare att säkert arkivera sin företags-e-post. Lär dig mer om ArcTitan Email Archiving
E-postarkivering med ArcTitan. ArcTitan är en e-postarkiveringsprodukt för företag som gör det möjligt för användare att säkert arkivera sin företags-e-post och enkelt hämta dessa arkiverade e-postmeddelanden. ArcTitan är kompatibel, snabb, säker och Office 365-vänlig. Blixtsnabb sökning och hämtning E-postarkiv för Office 365 Förbättrar funktionen för sökning och lagring av e-post i Office 365 avsevärt. Stora kostnads- och tidsbesparingar Prova en gratis testversion av ArcTitan idag, inklusive support. Lär dig mer om ArcTitan Email Archiving
E-postarkivering med ArcTitan. ArcTitan är en e-postarkiveringsprodukt för företag som gör det möjligt för användare att säkert arkivera sin företags-e-post och enkelt hämta dessa arkiverade...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Reveal the true value of your data Lär dig mer om Netwrix Data Classification
Netwrix Data Classification cures your data-related headaches by providing a single panoramic view of your enterprise content. By seeing which data is valuable, you can organize it in a way that promotes productivity and collaboration. By knowing where sensitive or regulated data is, you can reduce the risk of breaches and satisfy security and privacy requirements with less effort and expense. By locating and getting rid of redundant and obsolete data, you can reduce storage and management costs Lär dig mer om Netwrix Data Classification
Netwrix Data Classification cures your data-related headaches by providing a single panoramic view of your enterprise content. By seeing which data is valuable, you can organize it in a way that...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
ADAudit Plus is an Active Directory, Azure AD, file server (including NetApp and EMC), and workstation change monitoring software. Lär dig mer om ManageEngine ADAudit Plus
ManageEngine ADAudit Plus is an IT security and compliance solution. With over 200 reports and real-time alerts, it provides knowledge about changes made to the content and configuration of Active Directory, Azure AD, and Windows servers. Additionally it provides insight on workstation and file server access (including NetApp and EMC). ADAudit Plus helps you track user logon and logoff; analyze account lockouts; audit ADFS, ADLDS, and printers; forward logs to SIEM tools; and do much more. Lär dig mer om ManageEngine ADAudit Plus
ManageEngine ADAudit Plus is an IT security and compliance solution. With over 200 reports and real-time alerts, it provides knowledge about changes made to the content and configuration of Active...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Datakvalitets-, masterdatahanterings- och datastyrningslösning utan licenskostnad. Lär dig mer om OpenDQ
Masterdatahanterings- och datastyrningslösning utan licenskostnad. Bygg holistiska processer för datahantering från början till slut på en lösning utan licenskostnad. Lär dig mer om OpenDQ
Masterdatahanterings- och datastyrningslösning utan licenskostnad. Bygg holistiska processer för datahantering från början till slut på en lösning utan licenskostnad.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
GRAX

GRAX

(0 recensioner)
Säkerhetskopiera, arkivera, återställ och nå dina molnprogramdata var som helst, när som helst. Lär dig mer om GRAX
GRAX är det nya sättet för företag att bevara, återställa och agera utifrån sina historiska data. GRAX kan ersätta traditionella ögonblicksbilder som missar 99 % av alla ändringar och lagrar känsliga data i tredjeparts-moln. GRAX fångar upp en obestridlig, återställbar post för varje enskild ändring som sker till data, lagrar den i kundens egen miljö och gör den tillgänglig för analys tillsammans med livedata. Lär dig mer om GRAX
GRAX är det nya sättet för företag att bevara, återställa och agera utifrån sina historiska data. GRAX kan ersätta traditionella ögonblicksbilder som missar 99 % av alla ändringar och lagrar känsliga...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications.
Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications.
Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Endpoint data loss protection and security platform that enables small businesses to manage recovery of deleted files and more.
Endpoint data loss protection and security platform that enables small businesses and organizations to recover lost data caused through human error, ransomware or any other online disaster, where the recovered files can be tracked through status reports.
Endpoint data loss protection and security platform that enables small businesses and organizations to recover lost data caused through human error, ransomware or any other online disaster, where the...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
One trusted platform to Secure and Govern all your company's files, no matter where work happens.
Protect & Govern all your files using single, easy to install platform. >> External Threats: Detect, stop and recover from ransomware. >> Insider Threats: Proactively find over-permissioned files and unusual behaviors and safeguard information. >> Remote Work: Replace cumbersome VPNs with controlled cloud access. >> Compliance Proof & Audits: Automatically track & report on more than 50 regulations
Protect & Govern all your files using single, easy to install platform. >> External Threats: Detect, stop and recover from ransomware. >> Insider Threats: Proactively find over-permissioned files...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Built-in authentication, integrated SSO, and a granular permissions model provides enterprise-grade security.
Alteryx is the launchpad for automation breakthroughs. Be it your personal growth, achieving transformative digital outcomes, or rapid innovation, the results are unparalleled. The unique innovation that converges analytics, data science and process automation into one easy-to-use platform, empowers everyone and every organization to make business-altering breakthroughs the new status quo.
Alteryx is the launchpad for automation breakthroughs. Be it your personal growth, achieving transformative digital outcomes, or rapid innovation, the results are unparalleled. The unique innovation...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Tresorit är en lösning som är krypterad från början till slut. Lösningen används för synkronisering och delning av filer vars konfidentiella information skyddas genom design.
Tresorit är en filsynkroniserings- och delningslösning som är krypterad från början till slut och har utformats för att skydda känsligt innehåll. Till skillnad från andra offentliga molnleverantörer har Tresorit ingen åtkomst till användarfiler, vilket säkerställer maximal sekretess. - Filerna skyddas från det ögonblick du laddar upp dem i molnet tills de når den avsedda mottagaren. - Tresorit tillhandahåller en digital arbetsplats där dina särskilt känsliga dokument förblir säkra. - Administrera och övervaka alla användare och deras data med kraftfulla kontrollalternativ.
Tresorit är en filsynkroniserings- och delningslösning som är krypterad från början till slut och har utformats för att skydda känsligt innehåll. Till skillnad från andra offentliga molnleverantörer...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Gratis provperiod. Övervakning av anställda, fjärrhantering och förebyggande av dataförlust. Övervaka anställda när du är borta från kontoret med mobilappen.
Teramind tillhandahåller programvara för datorövervakning och förebyggande av dataförlust för att spåra beteendet hos anställda och fjärranvändare. Teraminds programvara kan identifiera misstänkt aktivitet, upptäcka möjliga hot, optimera produktiviteten och säkerställa regelefterlevnad. Inbyggd fjärrskrivbordskontroll (remote desktop protocol, RDP), varningar och loggar i realtid. Vidta automatiserade åtgärder som varning, blockering, låst konto och mer för att hålla din verksamhet igång säkert och effektivt. Övervaka anställda när du är borta från kontoret med Android-mobilappen.
Teramind tillhandahåller programvara för datorövervakning och förebyggande av dataförlust för att spåra beteendet hos anställda och fjärranvändare. Teraminds programvara kan identifiera misstänkt...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Enables the O&G industry to transform data from operations, reservoirs, risks, costs and profitability into business intelligence.
SAS provides solutions that enable the O&G industry to transform masses of data about your sub-surface, operations, reservoirs, fields, other assets, suppliers, contractors, risks, costs and profitability into strategic business intelligence - the fuel for competitive advantage.
SAS provides solutions that enable the O&G industry to transform masses of data about your sub-surface, operations, reservoirs, fields, other assets, suppliers, contractors, risks, costs and...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Förenkla med maskininlärning (machine learning, ML) och policydriven automatisering Minska exponering för känsliga data Assistera pågående efterlevnad
Minska exponering för känsliga data Med allt intensivare dataincidenter och påföljder för bristande efterlevnad ökar manuell datastyrning risken och förbrukar värdefulla resurser. Polaris Sonar tillämpar maskininlärning för att automatisera klassificering av känsliga data för vanliga datatyper, såsom personligt identifierbar information (personally identifiable information, PII), utan att påverka produktionen.
Minska exponering för känsliga data Med allt intensivare dataincidenter och påföljder för bristande efterlevnad ökar manuell datastyrning risken och förbrukar värdefulla resurser. Polaris Sonar...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Comprehensive enterprise backup solution for all workloads, combining data protection for backups, replicas, storage snapshots and CDP.
Comprehensive enterprise backup solution for all workloads, combining data protection for backups, replicas, storage snapshots and CDP replicas under one control panel. Veeam provides backup, restore and replication for virtual machines and cloud-based workloads, as well as physical servers and workstations. VMware, Hyper-V, AWS, Azure, Windows, Linux, Nutanix AHV and Google GCP are supported. Veeam also delivers multiple integrations with leading storage vendors and service providers.
Comprehensive enterprise backup solution for all workloads, combining data protection for backups, replicas, storage snapshots and CDP replicas under one control panel. Veeam provides backup,...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Ping Identity (NYSE: PING) offers intelligent identity capabilities like SSO and MFA for workforce, customer and partner use cases.
Ping Identity is pioneering Intelligent Identity. We help enterprises achieve Zero Trust identity-defined security and more personalized, streamlined user experiences. The Ping Intelligent Identity (TM) platform provides customers, employees, partners and, increasingly, IoT, with access to cloud, mobile, SaaS and on-premises applications and APIs, while also managing identity and profile data at scale.
Ping Identity is pioneering Intelligent Identity. We help enterprises achieve Zero Trust identity-defined security and more personalized, streamlined user experiences. The Ping Intelligent Identity...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Simple and easy to use Data governance solution. Manage and organize your data assets.
Simple and easy to use Data governance solution. Manage and organize your data assets. Simplify your your day-to-day in one environment. Manage IT assets in environment. Say goodbye to your messy documents, spreadsheets or apps. Aptien match your business just like LEGO!
Simple and easy to use Data governance solution. Manage and organize your data assets. Simplify your your day-to-day in one environment. Manage IT assets in environment. Say goodbye to your messy...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Claravine is redefining data integrity - making it easy for teams to standardize, connect and control data collaboratively.
Claravine is redefining data integrity for the global enterprise. The Data Standards Cloud makes it easy for teams to standardize, connect, and control data collaboratively, across the organization. Leading brands use Claravine to take greater ownership and control of their data from the start, for better decisions, stickier consumer experiences, and increased ROI.
Claravine is redefining data integrity for the global enterprise. The Data Standards Cloud makes it easy for teams to standardize, connect, and control data collaboratively, across the...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Över 4 250 organisationer över hela världen har valt Talend för att hjälpa dem att omvandla alla sina rådata till tillförlitliga data.
Talend, en ledare inom molndataintegrering och dataintegritet, gör det möjligt för företag att omvandlas genom att leverera tillförlitliga data i snabb takt. Talend Data Fabric erbjuder en enda serie appar som förkortar tiden från rådata till tillförlitliga data. Användare kan samla in data över olika system, styra det för att säkerställa korrekt användning, omvandla det till nya format och förbättra kvaliteten och dela det med interna och externa intressenter.
Talend, en ledare inom molndataintegrering och dataintegritet, gör det möjligt för företag att omvandlas genom att leverera tillförlitliga data i snabb takt. Talend Data Fabric erbjuder en enda...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
DATUM's data governance & stewardship platform drives decision integrity so data users can make the right decisions, faster.
In the modern enterprise, trustworthy information is everything. It's essential to making crucial decisions in all facets of business from providing a better customer experience, to launching a new product or service and growing the organization. But getting reliable information often feels like an insurmountable task because of the complexity of your data. Information Value Management was built to overcome the complexity of data in the modern enterprise to drive decision integrity.
In the modern enterprise, trustworthy information is everything. It's essential to making crucial decisions in all facets of business from providing a better customer experience, to launching a new...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Open source out-of-the-box portal integration and full content control with integrated document management and workflow.
Alfresco Content Services provides open, flexible, scalable Enterprise Content Management (ECM) capabilities. Content is accessible wherever and however you work and easily integrates with other business applications. When Alfresco Content Services is combined with the platforms extensive Alfresco Process Services, your content works for you and business flows. Adding context to content supports better decision making, improves productivity and enhances information governance.
Alfresco Content Services provides open, flexible, scalable Enterprise Content Management (ECM) capabilities. Content is accessible wherever and however you work and easily integrates with other...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Druva cloud data protection protects and manages enterprise backup data across data centers, VMs, SaaS apps, and endpoint workloads.
Druva delivers data protection and management for the cloud era. Druva Cloud Platform is built on AWS and offered as-a-Service, delivering globally accessible, infinitely scalable and completely autonomous enterprise data resiliency. Customers drive down costs by up to 50% by freeing themselves from the burden of unnecessary hardware, capacity planning, and software management.
Druva delivers data protection and management for the cloud era. Druva Cloud Platform is built on AWS and offered as-a-Service, delivering globally accessible, infinitely scalable and completely...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
My Digital Shield is a Security-as-a-Service (SECaaS) provider of enterprise-level security technology to small businesses.
My Digital Shield (MDS) is a leading provider of Security-as-a-Service (SECaaS) that delivers enterprise-level security technology to small businesses. Based on industry-leading unified threat management (UTM) technology, MDS' customizable cloud-based security solution offers continual protection against cyber threats and intrusion at an affordable price. Founded in 2013, MDS serves numerous managed service providers (MSPs) and small businesses in various industries.
My Digital Shield (MDS) is a leading provider of Security-as-a-Service (SECaaS) that delivers enterprise-level security technology to small businesses. Based on industry-leading unified threat...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Agent-less data collection. Powerful analysis tools. Bulk remediation.
The StealthAUDIT Management Platform is the backbone of the STEALTHbits product line. Its open architecture, small footprint, and powerful collection capabilities ensure that our products are flexible enough to provide value in any IT environment.
The StealthAUDIT Management Platform is the backbone of the STEALTHbits product line. Its open architecture, small footprint, and powerful collection capabilities ensure that our products are...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Provides a comprehensive approach to information protection that embraces todays cloud- and mobile-centered realities.
Symantec Data Loss Prevention (DLP) provides a comprehensive approach to information protection that embraces todays cloud- and mobile-centered realities.
Symantec Data Loss Prevention (DLP) provides a comprehensive approach to information protection that embraces todays cloud- and mobile-centered realities.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
vScope is an IT reporting tool that helps IT departments to gather their data in one place and share it in an instance.
vScope is an IT reporting tool that helps IT departments to gather their information in one place. The data is automatically updated so that it is relevant and can be shared with stakeholders in an instance. With vScope you can build powerful reports, analyzes and statistics which can be used to ensure a stable and cost efficient delivery of IT. There is also the opportunity to extend with modules for cost allocation, automatic invoice documentation and a comprehensive service catalogue.
vScope is an IT reporting tool that helps IT departments to gather their information in one place. The data is automatically updated so that it is relevant and can be shared with stakeholders in an...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
A management tool enabling improvement of risk assurance and governance through control of projects, programmes and portfolios.
Project, Programme Portfolio management platform enabling effective decision making through "one version of the truth" reporting. Risks, Actions, Interventions and Dependancies are all closely recorded and monitored through securely hosted data. In turn this is presented in easy format to teams for collaboration and upward reporting. Milestones and gated governance are integral to this system which ensures clear execution of strategy, delivers projects and programmes on time and in budget.
Project, Programme Portfolio management platform enabling effective decision making through "one version of the truth" reporting. Risks, Actions, Interventions and Dependancies are all closely...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Data catalog and database documentation tool with data dictionary, business glossary and database diagrams.
Data catalog and database documentation tool with data dictionary, business glossary and database diagrams.
Data catalog and database documentation tool with data dictionary, business glossary and database diagrams.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Sensitive Data Discovery, eDiscovery, Privacy & Compliance - For 20 years, more than 3,500 customers have relied on Sherpa Software
Altitude provides complete visibility into the unstructured data sprawled throughout your enterprise on desktops and laptops, network file shares, SharePoint, PSTs, Google, email, & over 70 types of attachments. Altitude's customizable workflows enable you to take control by automating policies to move, copy, or delete content as needed in order to comply with internal/external regulations. For 20 years & 3,500 customers, Sherpa offers Data Governance, eDiscovery, Privacy & Compliance solutions.
Altitude provides complete visibility into the unstructured data sprawled throughout your enterprise on desktops and laptops, network file shares, SharePoint, PSTs, Google, email, & over 70 types of...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Information governance system that allows to build customized metadata structures, taxonomies, and retention schedules.
Information governance system that allows to build customized metadata structures, taxonomies, and retention schedules.
Information governance system that allows to build customized metadata structures, taxonomies, and retention schedules.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Website monitoring solution that helps businesses ensure optimal performance of websites by testing web accessibility and page speed.
The all-in-one solution to increase ARPA by selling solutions, not products. Replace multiple check tools with a single audit tailored to your digital solutions. From SEO to website build, from presence management to PPC, our audits cover everything an SMB needs from digital marketing in one simple report.
The all-in-one solution to increase ARPA by selling solutions, not products. Replace multiple check tools with a single audit tailored to your digital solutions. From SEO to website build, from...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Toolkit and Toolkit Ultimate combine for the complete SDK for .NET PDF manipulation.
Toolkit is the original powerful developer library to create, modify, view, compress, and automate data to and from PDF files within software applications. The Toolkit library contains hundreds of properties and methods, designed to tackle most PDF-related tasks. Toolkit Ultimate is the "All-in-One" Developer C# PDF Library, which includes all the great features in Toolkit, plus SDK technology to rasterize images, reduce PDF file sizes, redact sensitive data, search and extract data and more.
Toolkit is the original powerful developer library to create, modify, view, compress, and automate data to and from PDF files within software applications. The Toolkit library contains hundreds of...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Data Governance software that offers collaborative workflow process, financial consolidation, and new product introduction.
Data Governance software that offers collaborative workflow process, financial consolidation, and new product introduction. Maintains financial, supplier, customer, material and other master data.
Data Governance software that offers collaborative workflow process, financial consolidation, and new product introduction. Maintains financial, supplier, customer, material and other master data.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Centralpoint's recognized by Gartner as a Digital Experience Platform; On Premise or cloud Intranets, KM & DM Solutions (AD/SAML)
Centralpoint is a Microsoft based Platform (On Premise our Cloud) delivering robust intranet, knowledge management and document management solutions. Our integration with AD, SAML and others allow for single sign on by all users, for self service search, learning management, and document management. Centralpoint is used by over 350 organizations worldwide, and often is used as an alternative to Sharepoint.
Centralpoint is a Microsoft based Platform (On Premise our Cloud) delivering robust intranet, knowledge management and document management solutions. Our integration with AD, SAML and others allow...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Cloud-based data backup tool that helps businesses with application-consistent backup, virtual environment protection, data deduplicati
Cloud-based data backup tool that helps businesses with application-consistent backup, virtual environment protection, data deduplication, etc.
Cloud-based data backup tool that helps businesses with application-consistent backup, virtual environment protection, data deduplication, etc.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Undelete files and folders, recover files from formatted, repartitioned and inaccessible storage media in step-by-step mode.
Undelete files, unformat partitions and recover corrupted hard drives with easy step-by-step wizards. A single, all-in-one solution will take care of all your disk and data recovery needs. Hetman Partition Recovery can recover deleted files and folders, recover files from formatted, corrupted, repartitioned and inaccessible storage media. The program recognizes all versions and revisions of FAT and NTFS file systems ever produced.
Undelete files, unformat partitions and recover corrupted hard drives with easy step-by-step wizards. A single, all-in-one solution will take care of all your disk and data recovery needs. Hetman...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Security platform to upload, create, share and work on data, purposely designed for organizations that need to protect sensitive files.
BooleBox is a content security platform that maintains clients data integrity and confidentiality from unauthorized access while ensuring the highest level of encryption to protect sensitive data from attacks. Thanks to an advanced encryption system and various security settings, users can finally create, edit, share and classify files and folders, without compromising the usability.
BooleBox is a content security platform that maintains clients data integrity and confidentiality from unauthorized access while ensuring the highest level of encryption to protect sensitive data...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Boldon James is an industry specialist in data classification and secure messaging, delivering globally-recognised innovation, service
Part of the QinetiQ group, a major UK plc and FTSE 250 company, we integrate with powerful data security and governance ecosystems to enable customers to effectively manage data, streamline operations and proactively respond to regulatory change. With unrivalled customer service and best-of-breed data protection and governance solutions, we are helping many of the worlds most successful organisations take control and protecting their critical business data
Part of the QinetiQ group, a major UK plc and FTSE 250 company, we integrate with powerful data security and governance ecosystems to enable customers to effectively manage data, streamline...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Dataiku kopplar samman människor, tekniker och processer för att skapa en snabb, stabil och hållbar väg till företags-AI.
Dataiku kopplar samman människor, tekniker och processer för att eliminera hinder längs dataresan, från storskaliga analyser till företags-AI. Med en centraliserad, kontrollerad miljö som gemensam grund för både dataexperter och utforskare erbjuder Dataiku en genväg till driftsättning och modellhantering för datadrivna företag.
Dataiku kopplar samman människor, tekniker och processer för att eliminera hinder längs dataresan, från storskaliga analyser till företags-AI. Med en centraliserad, kontrollerad miljö som gemensam...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Använd datastyrning för att bevara historiskt och framtida innehåll så att du vet vad du har eller inte har.
Onna: din stridsledningscentral. Essentiell kunskap blir utspridd mellan en mängd olika datasilos som Slack, Quip och JIRA, vilket gör det svårt för organisationer att hantera data för lagringspolicyer och informationshantering. Onna gör det enkelt att centralisera olika åtskilda källor för att bevara historiskt och framtida innehåll i realtid så att du vet vad du har eller inte har.
Onna: din stridsledningscentral. Essentiell kunskap blir utspridd mellan en mängd olika datasilos som Slack, Quip och JIRA, vilket gör det svårt för organisationer att hantera data för...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Addresses data privacy, residency, security, and compliance concerns so that organizations can confidently adopt cloud services.
The CipherCloud CASB+ platform provides deep visibility, end-to-end data protection, advanced threat protection, and comprehensive compliance capabilities for enterprises embracing cloud-based applications. The cloud native CASB+ platform provides end-to-end data protection for enterprises adopting cloud services, ensuring confidential and sensitive data is protected at all locations - in the cloud and on users devices.
The CipherCloud CASB+ platform provides deep visibility, end-to-end data protection, advanced threat protection, and comprehensive compliance capabilities for enterprises embracing cloud-based...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Global Relay Archive is a cloud-based electronic message archiving, supervision, and eDiscovery solution.
Global Relay Archive is an enterprise-class message archiving solution that meets the demands of eDiscovery, regulatory compliance, internal and external audits, business continuity, data management, storage and security of regulated firms. Developed entirely in-house, the Archive securely captures and preserves over 50 data types, including email, IM, social media, Bloomberg and Thomson Reuters, storing them in a unified and private cloud repository with federated search capabilities.
Global Relay Archive is an enterprise-class message archiving solution that meets the demands of eDiscovery, regulatory compliance, internal and external audits, business continuity, data management,...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Solution designed to automate and validate your data analytics and governance. Maximizes investments, increases efficiency, and more.
ObservePoint automatically validates and monitors analytics and digital marketing tags across websites and apps, helping enterprises be more efficient and confident in their data-driven decisions. Our solution works with hundreds of marketing technologies, verifying that digital assets conform to business requirements and protecting against the threat of data inflation, loss and leakage.
ObservePoint automatically validates and monitors analytics and digital marketing tags across websites and apps, helping enterprises be more efficient and confident in their data-driven...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Data governance solution that extracts content data insights for business outcomes, data governance and eDiscovery readiness.
Commvault Activate allows organisations to discover and extract new business insights from data under management to better meet governance requirements like GDPR, and deliver data to the business for analysis. Commvault Activate lets you comply with privacy regulations by detecting and taking action on data risks, use data insights to drive file efficiencies and accountability and gives an enterprise the tools to reveal and extend the value of data across the enterprise.
Commvault Activate allows organisations to discover and extract new business insights from data under management to better meet governance requirements like GDPR, and deliver data to the business for...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Manage the project lifecycle by reducing administrative tasks, configuration issues, and the risk of data loss.
Manage the project lifecycle by reducing administrative tasks, configuration issues, and the risk of data loss.
Manage the project lifecycle by reducing administrative tasks, configuration issues, and the risk of data loss.

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Zaloni Arena is today's data pipeline optimization platform for conquering data sprawl through end-to-end, governed data operations.
Zaloni Arena is an augmented data operations platform. Our software provides an active data catalog that enables self-service data enrichment and consumption. The Arena difference is governed, end-to-end data operations built with an extensible, machine-learning platform that both improves and safeguards enterprises data assets.
Zaloni Arena is an augmented data operations platform. Our software provides an active data catalog that enables self-service data enrichment and consumption. The Arena difference is governed,...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Document, review and improve Power BI reports
Document, review and improve Power BI reports. Whether you're creating reports, or using them to make key business decisions, Data Vizioner instantly lets you see how they are built and gives you confidence that you can trust the data you are seeing.
Document, review and improve Power BI reports. Whether you're creating reports, or using them to make key business decisions, Data Vizioner instantly lets you see how they are built and gives you...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Torsion integrates with collaboration systems to monitor and control sprawling access to files and folders.
Who has access to what tends to degrade out of control in almost every collaboration system ever deployed Access to files and folders sprawls much faster than it is controlled. Constant sharing with little visibility or control of who has access to what, leads to significant security and compliance challenges. Torsion integrates with your existing collaboration systems, working with business users to monitor and control access as circumstances evolve.
Who has access to what tends to degrade out of control in almost every collaboration system ever deployed Access to files and folders sprawls much faster than it is controlled. Constant sharing with...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
eLegere is an all-in-one low-code platform to transform business processes and operational data into centralized digital assets.
eLegere is a revolutionary all-in-one low-code platform to transform business processes and operational data into centralized digital assets. The SOP Management innovative solution to govern distributed data and shadow operational processes. eLegere makes easy to configure web and mobile collaborative applications for data collection, integration, validation and exchange. It's available On-Premise and On-Cloud.
eLegere is a revolutionary all-in-one low-code platform to transform business processes and operational data into centralized digital assets. The SOP Management innovative solution to govern...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering
Cloud-based platform that helps businesses govern data, monitor catalog and manage privacy policies to build a data-driven culture.
Collibra is a cloud-based platform that enables organizations to achieve Data Intelligence and unlock the value of their data. Collibra connects IT and the business in a central location where they can collaborate on data. Through collaboration and built-in workflows, the Collibra Platform helps organizations turn data into insights and meaningful business outcomes, fast.
Collibra is a cloud-based platform that enables organizations to achieve Data Intelligence and unlock the value of their data. Collibra connects IT and the business in a central location where they...

Funktioner

 • Åtkomstkontroller / behörigheter
 • Policyhantering
 • Processhantering
 • Upptäckt av data
 • Datakartläggning
 • Dataprofilering