54 resultat
Cacoo är ett lättanvänt webbaserat diagramverktyg för att skapa och samarbeta på trådramar, prototyper, flödesscheman, tankekartor, UML och mer. Lär dig mer om Cacoo
Brainstorma och prioritera idéer med teammedlemmar på samma kontor eller runt om i världen. Cacoo är ett diagramverktyg för att skapa trådramar, UI-modeller med mera. Bland funktionerna kan nämnas samarbete i realtid, kraftfulla appintegreringar inklusive Google Drive, Confluence, Visio och mer, stora mängder mallar och former och enkla delningsalternativ inklusive inbäddning, länkar och exporter. Lär dig mer om Cacoo

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
En förstklassig samarbetsbaserad online-plattform för whiteboardtavlor som gör att teamen får jobbet gjort. Lär dig mer om Miro
Miro är en samarbetsinriktad plattform för whiteboardtavlor för team i alla storlekar. Över 13 miljoner användare runt om i världen förlitar sig på plattformen. Samarbeta, kom på idéer och centraliser a kommunikationen för allt ditt tvärfunktionella teamarbete. Miros whiteboardverktyg blir en bra kanvas för att skapa och dela trådramar med kunder eller teamkamrater eller för att samarbeta med intressenter. Lär dig mer om Miro

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Microsoft Visio är en diagramlösning som hjälper till att visualisera datauppkopplade affärsprocessflöden, stärka teamarbetet på distans med mera.
Microsoft Visio är en diagramlösning med ett robust bibliotek med mallar och former, dataanslutningsmöjligheter och integrerade samarbetsverktyg som ger distansarbetare och team möjlighet att arbeta var som helst. Skapa slagkraftiga visualiseringar med hjälp av tillhandahållna former och startfiler. Behöver du samarbeta? Redigera diagram som lagras online samtidigt med dina kollegor via en webbläsare för att arbeta med andra var som helst på ett säkert och enkelt sätt. Koppla till och med diagram till realtidsdata för att fatta snabba beslut. Lär dig mer om Visio

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Programvara för byggande av trådramning och användargränssnitt som erbjuder interaktivt prototypskapande och samarbete .
Programvara för byggande av trådramning och användargränssnitt som erbjuder interaktivt prototypskapande och samarbete . Oavsett om du gör en prototyp för en Android- eller iOS-app eller designar en webbplats kommer du att upptäcka att Lucidcharts utbud av former och mallar är till hjälp. Bläddra bland användargränssnittsbehållare, menyer, widgetar och mer, eller importera dina egna element direkt. Börja direkt med en gratis provperiod. Senare kan du stanna kvar på ett gratiskonto eller uppgradera för ännu fler funktioner, inklusive Visio-import och Google Apps for Work-integrering. Lär dig mer om Lucidchart

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
On-premise UX tool for businesses that helps create designs for web and mobile via prototyping, sharing, collaboration, and more.
Prototyping and UX solution designed to help businesses of all sizes sketch wireframes and design websites as well as applications. Using Adobe XD, designers can collaborate across teams to add animations, create prototypes, and collect feedback in real-time. The platform allows operators to create 3D and reusable designs to eliminate recreating efforts. Teams can also use the system to create, resize, and utilize the drag-and-drop functionality to align content-based layouts. Lär dig mer om Adobe XD

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
InVision är den digitala produktdesignplattformen som hjälper företag med prototyper, applikationsdesign och samarbete.
InVision är en plattform för digital produktdesign som används av organisationer och har över 5 miljoner användare, inklusive 100 % av Fortune 100-företagen för att erbjuda kundupplevelser i världsklass. Plattformen tillhandahåller designverktyg och utbildningsresurser för team så att de kan navigera varje steg av produktdesignprocessen, från idé till utveckling. Lär dig mer om InVision App

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Quick and easy wireframing for everyone!
Balsamiq Wireframes is the industry-leading rapid wireframing software that combines the comfort and simplicity of paper sketching with the power of a digital tool, so your work is easier to share, modify, and get honest feedback on. Wireframes look like sketches, so stakeholders won't get distracted by little details, and can focus on what's important instead. Lär dig mer om Balsamiq

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Unbelievably easy collaborative design and prototyping, powered by AI.
Uizard is the design tool for non-designers. Powered by AI, Uizard helps individuals and teams easily turn their ideas into interactive designs, regardless of their design or technical background. Lär dig mer om Uizard

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Creately combines visual collaboration & diagramming, workflow & project management, wiki and note taking together.
Creately is a work management platform that runs on a smart visual canvas. Teams use it to brainstorm, plan, manage projects, and capture knowledge in a single space. It connects and centralizes work items from multiple apps, docs, and people in a central location. This makes it easier for teams to ideate, map out processes, add in-depth details, and build the systems to execute the processes right inside Creately. Lär dig mer om Creately

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Axure is the most powerful way to plan, prototype and hand off to developers, all without code.
All-in-one software design tool for creating prototypes, specifications, and diagrams. Download the free 30-day, fully-functional trial for MacOSX and PC. Free 30-day trial. Starting at $29/month. Prototype without coding. Lär dig mer om Axure

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Easy multi-platform software to make any diagram. Intuitive tools and templates, with simple collaboration and sharing features.
Diagramming software that provides automatic formatting, hundreds of templates and simple diagram sharing. Create all types of diagrams, including: flowcharts & process maps, org charts, CAD & floor plans, project charts & schedules, network diagrams, wireframes & mockups, charts and so much more. SmartDraw runs on any internet connected device and includes a Windows PC download. Import, modify & export Visio. Full MS Office, Box & GSuite integrations. Easy file sharing and collaboration. Lär dig mer om SmartDraw

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Web and mobile prototyping software that helps designers collaborate in real time and create interactive hotspots. No coding required.
Web and mobile prototyping software that helps designers collaborate in real time and create interactive hotspots. No coding required. Lär dig mer om Marvel

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Transforms brainstorming ideas, strategic thinking and business information into blueprints for action.
Transcend the limits on what you can see, create, communicate and achieve in your work and business with MindManager. The most robust, customizable information visualization software available, it empowers you to uncover hidden possibilities, unite people, and unleash productivity to do great work faster than ever. Transform brainstorming ideas, strategic thinking and business information into blueprints for action. MindManager helps you see your work and your world in a whole new light Lär dig mer om MindManager

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Online diagramming software for any type of diagram building, editing, and sharing.
Gliffy's diagramming applications make it easy to communicate and collaborate at the speed of your ideas. Whether you're using Gliffy in Confluence and Jira or jumping into our standalone diagramming tool, Gliffy Online, you'll find an intuitive way to draw diagrams. Drag and drop your way to professional-looking flowcharts, UML diagrams, entity-relationship diagrams, and more in just a few clicks. Use a template to make a mind map or concept map while brainstorming. Visit gliffy.com today! Lär dig mer om Gliffy

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Design, share, and embed work from other services with ease, while you explore MockFlow's innovative tools for all your Design needs.
MockFlow provides an end-to-end solution for the Product Design Process in the most simplified way! With 100s of readymade UI packs and templates to kickstart your work, we also provide almost 50 additional tools to help you at every stage of your product design journey. Visualize your ideas with its super intuitive and easy-to-use WireFraming tool and bring your teams, design assets, and all that you need in your design space-The bible of your product! Lär dig mer om MockFlow

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Collaborative visual work space that lets you create flowcharts, diagrams, and virtual sticky notes.
Collaborative visual work space that lets you create flowcharts, diagrams, and virtual sticky notes. Lär dig mer om Whimsical

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Diagram software that enables designers to create website wireframes, electrical systems, family trees, and maps of software classes.
Diagram software that enables designers to create website wireframes, electrical systems, family trees, and maps of software classes. You can quickly share tiny elements or mockups in a message to a friend, or export finished assets for the project in the format you need. It is a lot more simplified than other complex diagram software. Lär dig mer om OmniGraffle

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
The Faster, Better and Easier way of Making Mockups and Wireframes
Free collaborative mockup and wireframe designing application for IOS, Android Windows phones and web. Simple: We believe that simple things should be easy to master, while complex activities should still be supported. Evolve your best wireframes into complete screen flows while discovering our powerful mockup features for more complex tasks. Collaborative: Real-time collaboration is built into the core of NinjaMock. Commenting and external reviewer access are included in every plan. Lär dig mer om NinjaMock

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
En plattform för samarbeten i utveckling av digitala produkter som automatiserar kopplingen mellan konstruktörer, utvecklare, QA och produktchefer.
Sympli är en digital samarbetsplattform för produktutveckling som automatiserar kopplingen mellan konstruktörer, utvecklare, kvalitetssäkring (quality assurance, QA) och produktchefer. Sympli levererar alla konstruktionskomponenter och tillgångar till dina teammedlemmar där de arbetar, vilket möjliggör snabb tillgång till kommentarer, implementering och testning. Gör som mång andra företag i världsklass och använd den här lösningen. Sympli stödjer ditt team genom att ansluta alla teammedlemmar till de samarbets- och automatiseringsverktyg de behöver för att arbeta mer effektivt. Lär dig mer om Sympli

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
All-in-one Prototyping Tool for web and mobile apps
Justinmind is the best solution to prototype any web or mobile app you want. You can define websites and apps for Web, iOS, and Android with our intuitive drag-and-drop interface. No code involved. J ust start from the template of your choice and customize it. Add our pre-loaded UI kits and give life to your design with clickable regions and link interactions. Finally, test the final user experience in a click! Lär dig mer om Justinmind

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Moqups is a visual collaboration tool that combines whiteboard, diagram, and design features in a single, online app.
Moqups is a visual collaboration tool that combines whiteboard, diagram, and design features in a single, online app. Think, plan and communicate in real time to create a wide range of visual materials for any project: wireframes, mockups, diagrams, mind maps, dashboards, and prototypes. Moqups is used by over 1.5 million product managers, business analysts, UX professionals, executives, and cross-functional teams doing foundational work on complex projects. Lär dig mer om Moqups

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Digital storyboard and product development web based software. Includes artwork, examples, and templates to create your own.
Digital storyboard and product development web based software. Includes artwork, examples, and templates to create your own. Lär dig mer om Storyboard That

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
App design platform that assists businesses with mockups building, prototyping, UX documentation, collaboration and more.
Design platform that offers mockups building, prototyping, UX documents creation, and collaboration capabilities. Lär dig mer om UXPin

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Anima is a design-to-code platform. It integrates with Figma, Adobe XD and Sketch. It converts your designs to React, HTML & Vue.
Anima is a continuous design-to-code platform. This means that designers can build fully responsive wireframes and prototypes that behave exactly like the end product, using their own design tool (Figma, Adobe XD & Sketch), while easing the handoff to developers by automatically converting the design into developer-friendly HTML, React and Vue code. Lär dig mer om Anima

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools.
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools. Lär dig mer om Pencil Project

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Web and mobile-based solution that helps businesses build, integrate, animate, design, edit, preview, and export prototypes.
Proto.io is an industry-leading prototyping platform. It gives designers, entrepreneurs, developers, and anyone with a great idea the power to create fully interactive web and mobile prototypes of any fidelity that look and work exactly like a real app — all without a single line of code. Lär dig mer om Proto.io

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Software design tool with wireframing, process mapping, network diagramming, and visual modelling tools for agile software projects.
Visual Paradigm helps software development teams to capture correct requirements and transform them into accurate design, thus helping developers to build right software according to requirements. Lär dig mer om Visual Paradigm

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Mobile-based prototyping tool which helps designers draw, build layouts, incorporate components and create interactive designs.
Mobile-based prototyping tool which helps designers draw, build layouts, incorporate components and create interactive designs. Lär dig mer om Framer

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Draftium är ett trådramsverktyg för att visualisera en webbplatsidé på 15–30 minuter och samla in respons på en och samma plats.
Draftium är ett trådramverktyg som låter dig visualisera en webbplatsidé på 15–30 minuter och samla in respons på en och samma plats. Använd 300 färdiga trådramsmallar och anpassa dem med 250 färdiga block. Lägg till eller ta bort blockelement och ändra typografiinställningar med ett klick. Berika trådramen med kostnadsfria bilder och ikoner från biblioteket. Din trådram kommer automatiska att anpassas till vilken enhet som helst. Lämna respons, diskutera och godkänn på en och samma plats. Lär dig mer om Draftium

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Cloud-based solution that enables users to create wireframes of websites & mobile applications, and export projects to PDF/PNG files.
Cloud-based solution that enables users to create wireframes of websites & mobile applications, and export projects to PDF/PNG files. Lär dig mer om Wireframe.cc

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
New way of collaboration across teams for precise, timely, and actionable feedback.
New way of collaboration across teams for precise, timely, and actionable feedback. Lär dig mer om Fronter

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Wireframes, requirements, and diagrams - all in one! Collaborate seamlessly with the the entire team and you define & validate apps.
Create responsive wireframes & prototypes, requirements, and diagrams - all in one! The iRise collaborative platform helps teams define, communicate, and validate requirements in a visual and interactive way that's far more effective and efficient than traditional requirements methods. We also integrate with the leading ALM tools like Jira, TFS, IBM, Rally and Blueprint, so you can bring the value of collaborative prototyping to your existing tool-set. Lär dig mer om iRise

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
All-in-one product design platform for teams to prototype, collaborate and hand off under the same design system.
Mockplus is a web-based collaborative design platform which connects designers, product managers and developers, built for making design faster and easier. By Mockplus, your teams can do prototyping, import designs from all mainstream design tool, collaborate and hand off the design to developers to finalize the design process, your team can also manage the projects and design system in a more collaborative way. Lär dig mer om Mockplus

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Visual designing and wireframing platform. Drag and drop to create design projects.
Visual designing and wireframing platform. Drag and drop to create design projects. Lär dig mer om Inproto

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Online diagramming app which generates automatically diagrams from simple text commands. Get diagrams animated in one click.
Textografo is a cloud-based diagramming tool which enables users to produce diagrams like flowcharts, mind maps, organizational charts, decision trees amongst others. Save Time with Text-to-Diagram Technology: Rather than positioning and connecting shapes, Textografo uses text saving you hours of work Communicate Better with Animated Diagrams: Get animated diagrams in just one click. Collaborate Better: Edit diagrams together in real-time and provide comments (no account needed). Lär dig mer om Textografo

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Helps designers and creative people to create their own mockups in a few easy steps.
Helps designers and creative people to create their own mockups in a few easy steps. Lär dig mer om Mockup Editor

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
The easiest and most powerful wireframe software
Visily is the easiest and most powerful wireframe software that enables teams, regardless of size and skills, to brainstorm and create beautiful app wireframes. Through an intuitive interface, rich UI library, and advanced AI features, Visily has helped thousands of non-designers such as founders, product managers, business analysts, and software developers quickly iterate and validate their ideas. Lär dig mer om Visily

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Web-based prototyping and wireframing tool for interactive prototype creation, sharing, usability testing, and export.
Web-based prototyping and wireframing tool for interactive prototype creation, sharing, usability testing, and export. Lär dig mer om Pidoco

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Wireframing tool that helps businesses visualize planning processes, create as well as test drive interactions, and gather feedback.
Web-based prototyping and responsive wireframing tool with team collaboration, feedback system, UI element and widget library. Lär dig mer om HotGloo

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Prototyping tool that helps in designing prototypes, wireframes & mockups through real-time collaboration.
Prototyping tool that helps in designing prototypes, wireframes & mockups through real-time collaboration. Lär dig mer om Fluid UI

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Diagramming system that creates flowcharts, CRC cards, UI, venn diagrams and more using UML, SysML, ERD, BPMN, and ArchiMate support.
Diagramming and modeling software for analyzing, designing, and documenting software systems and processes. The software supports more than 80 diagram types, including UML, flowcharts, BPMN, ERD, UI diagrams, and ArchiMate. This complete tool set also helps with system documentation, user interface wireframing, source code and script generation, understanding existing projects using reverse engineering to diagrams, and complex model navigation. Lär dig mer om Software Ideas Modeler

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Collaborative website prototyping and wireframing tool.
ProtoShare is a web-based website wireframe & prototyping tool with a drag-and-drop WYSIWYG interface. Rapidly create, share & iterate ideas in the cloud, gain stakeholder feedback on wireframes, prototypes, design comps & live websites, then mark decisions & resolutions to keep your projects moving forward. Once the process of prototyping & collaboration is finished, the development team will have a strong visual specification to follow, reducing rework, delays & cost in programming stages. Lär dig mer om ProtoShare

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Online tool for your website/application mockup creation, preview, and sharing.
Online tool for your website/application mockup creation, preview, and sharing. Lär dig mer om Mockingbird

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
browser based mock up & prototype tool with a graphical representation of JavaScript. Start free and upgrade for only $5/month
With UX-App you'll mock up with real html elements & prototype using a graphical representation of JavaScript with unique flexibility. Use conditionals, states, variables, equality operators and more to define real life prototypes that behave like the real product you're planning. Lär dig mer om UX-App

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Build better user experiences through beautiful visual sitemaps.
Timblee is a UX planning tool that helps you build better user experiences through beautiful visual sitemaps and soon to be launched user flow diagrams. Try it free for 30 days with no credit card required. Lär dig mer om Timblee

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Design and collaboration application that helps you manage your design feedback and presentation.
Design and collaboration application that helps you manage your design feedback and presentation. Lär dig mer om Evrybo

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Easy Wireframe and Mockup Builder. Drag and drop interface for building any application including websites, mobile apps and dashboards
MockupTiger provides widgets for building quick website wireframes, mobile stencils and dashboard charts. The dashboard chart accept data so you can prototype realistic charts. MockupTiger is simply a web based application that works on every platform [windows, linux/unix or Mac].Provides over 3000+ Icons from Material design, Font Awesome and Linea are packaged as widgets that can be used for building wireframes. Lär dig mer om Mockup Tiger

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Design platform for UX projects that allows for quick documentation of projects.
Introducing ION, your end-to-end design documentation tool. You can produce any document type, in half the time. Share those documents, get feedback, and approval, all without swapping between diverse applications to produce them. Lär dig mer om Ion Design Documentation

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Remote collaboration tool for webdesigners. Present your design and get feedback in an easy, professional way.
Remote collaboration tool for webdesigners. Present your design and get feedback in an easy, professional way. Lär dig mer om Symu

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek
Easily create smart, collaborative & interactive wireframes.
Easy to create wireframes equipped with drawing tools, interactive play preview, conversations, and more. Lär dig mer om Claritee

Funktioner

 • Trådramskapande
 • Samarbetsverktyg
 • Dra och släpp redigeraren
 • Formgivningsmallar
 • Komponentbibliotek