Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Programvara för policyhantering

Programvara för policyhantering gör det möjligt för organisationer, företag och universitet att hålla interna och externa policyer uppdaterade. Program för policyhantering tillhandahåller de verktyg som behövs för att skapa, revidera och godkänna policyändringar i hela organisationen. Ett system för policyhantering kan också hjälpa policyansvariga att tillgängliggöra riktlinjerna för att säkerställa efterlevnad. Använd Capterra för att hitta en policyhanteringslösning som fungerar för ditt företag i Sverige. Köpare som letar efter ett system för policyhantering kan också vara intresserade av efterlevnadsprogram och riskhanteringssystem.

20 resultat

Modern avancerad lösning för policyhantering som bygger på en dedikerad, helt molnbaserad plattform, utformad för att vara kraftfull men ändå enkel att använda. Lär dig mer om DocTract
DocTract är ett modernt, intuitivt val för din molnbaserade policyhantering och utbildning som snabbt kan implementeras i alla sorters organisationer, stora som små. Alla dina arbetsflödesbehov är inbyggda från samarbete till godkännanden till publicering till periodiska granskningar. Anställda kan skriva under dokument med ett enda klick från sin mobila enhet eller arbetsstation. Slutför tester, visa videor och hitta alla publicerade dokument med fulltextsökning. Enkelt. Snabb. Tillgänglig Lär dig mer om DocTract

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Integrerad GRC-lösning för riskhantering så du kan sköta ditt InfoSec-efterlevnads- och riskprogram. Göra efterlevnaden enkel och lätthanterlig. Lär dig mer om StandardFusion
Efterlevnadskontroll för teknikfokuserade team för små och medelstora företag och företags InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem för allt som har att göra med efterlevnad och risker. StandardFusion är en molnbaserad SaaS eller lokal plattform som gör InfoSec-efterlevnad enkel, lättillgänglig och skalbar. Hantera efterlevnad av flera standarder; ISO, SOC, NIST, HIPAA, GDPR, PCI-DSS, FedRAMP med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Gratis provperiod. Övervakning av anställda, fjärrhantering och förebyggande av dataförlust. Övervaka anställda när du är borta från kontoret med mobilappen.
Teramind tillhandahåller programvara för datorövervakning och förebyggande av dataförlust för att spåra beteendet hos anställda och fjärranvändare. Teraminds programvara kan identifiera misstänkt aktivitet, upptäcka möjliga hot, optimera produktiviteten och säkerställa regelefterlevnad. Inbyggd fjärrskrivbordskontroll (remote desktop protocol, RDP), varningar och loggar i realtid. Vidta automatiserade åtgärder som varning, blockering, låst konto och mer för att hålla din verksamhet igång säkert och effektivt. Övervaka anställda när du är borta från kontoret med Android-mobilappen. Lär dig mer om Teramind

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Förbättra din policyhantering genom att centralisera tillsynen och länka dem till viktiga procedurer med LogicGate Risk Cloud.
Komprimera din policyhantering genom att centralisera tillsynen och länka dem till viktiga procedurer. Det är som att ha en personlig assistent som hjälper till att hantera policyns hela livscykel. Inga fler omarbetningar och dubbla ansträngningar för att upprätthålla sekretesser, hitta snabbt alla dina aktiviteter på ett ställe och automatisera affärslogiken så att ingen slösar tid på manuella uppgifter. Lär dig mer om LogicGate Risk Cloud

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Programvara för policyhantering som gör att du enkelt kan automatisera, leverera och underhålla din organisations livscykel för policyhantering.
Nämnd som ”Niche Player” för Security Awareness CBT i Gartners Magic Quadrant-rapport för 2019. En programvara för policyhantering som automatiserar livscykeln för policyhantering. Programvaran gör det möjligt för organisationer att regelbundet testa och riskbedöma användares kunskap om företagets informationssäkerhet och efterlevnadspraxis med minsta möjliga tid och ansträngning. Kartlägga med lätthet policyintyg och demonstrera efterlevnad för revisorer och tillsynsmyndigheter. Införskaffa realtidsrapportering och målpolicyer för specifika grupper av användare. Lär dig mer om MetaCompliance

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
FaceUp är en omfattande HR-plattform för visselblåsning med etisk hjälplinje.
FaceUp är en omfattande HR-plattform för visselblåsning med etisk hjälplinje. Programvaran har mängder av funktioner, däribland ett anpassningsbart rapportformulär och avancerad rapporthantering, båda tillgängliga på 113 språk. Den är GDPR-kompatibel och ISO 27001-certifierad. FaceUp uppfyller EU:s visselblåsardirektiv och Whistleblower Protection Act i USA. Den används av 2 700 organisationer i alla storlekar över hela världen. Prova FaceUp gratis i 14 dagar. Det tar inte mer än fem minuter att komma igång. Lär dig mer om FaceUp Whistleblowing System

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Centralt bibliotek med företagspolicyer, procedurer och andra verksamhetsdokument. Introducera personal till policyer och procedurer.
Centralt bibliotek med företagspolicyer, procedurer och andra verksamhetsdokument. Anslut sömlöst din personal till dokument under introduktionsprocessen, för bättre engagemang med mera. Introducera personal till policyer och procedurer, hantera uppdateringar och upprätthåll perfekt versionskontroll på ett snabbt och enkelt sätt. Hantera introduktion, personalefterlevnad, policyer, mötesprotokoll och säg adjö till dina röriga dokument, kalkylblad eller appar. Lär dig mer om Aptien

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Plattform för samarbetande intelligens som ger varje nivå i organisationen en röst inom säkerhet och riskhantering.
Plattform för samarbetande intelligens som ger varje nivå i organisationen en röst inom säkerhet och riskhantering. Programvaran förbättrar kommunikationen och omdefinierar riskhanteringen på arbetsplatsen genom att på ett intelligent sätt analysera data som samlats in från frontlinjen. Sofvie bygger på industri 4.0 och skapar en tillgänglig referenspunkt som underlättar kritiska beslutsprocesser. Sofvie är utformad för att anpassa din kultur, minska antalet incidenter och olyckor för att i slutändan rädda liv. Lär dig mer om Sofvie

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
All CMMC-, SOC2-, ISO 27001-, PCI-, HIPAA-efterlevnad. Policy för hela livscykeln, risk, problem, sårbarhet, hot, incident och BCM.
GRC börjar med god ledning. CyberOne tillhandahåller policymallar och kopplar vägledning till globala förordningar/standarder. Koppla flera förordningar till policyuttalanden och interna kontroller för efterlevnad. Ladda upp befintliga policydokument eller skapa nya, granska och samarbeta med fullständig verifieringskedja samt publicera och kommunicera policyer över hela företaget i CyberOne-plattformen. Policyundantagsprocess ingår. Priset är 3 600 USD/år för den kompletta plattformen och innehåll. Lär dig mer om C1Risk

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
ACE är en industriledande, intuitiv programvara med en enda plattform för alla dina programvarubehov inom kvalitetshantering. 21CFR del 11.
ACE är en programvara för kvalitetshantering för företag av alla storlekar, små som stora, inom hårt reglerade branscher. ACE är helt konfigurerbar, så ditt företag kan anpassa ACE så att den passar dina exakta kvalitetsbehov. Programvaran omfattar inspektionshantering, rapportering, dokumenthantering, hantering av produktlivscykeln, utbildningshantering, revisionshantering med mera. Med ACE kan du skapa anpassade instrumentbrädor för att organisera, underhålla och spåra alla aktuella och öppna projekt och rapporter. Lär dig mer om Adaptive Compliance Engine (ACE)

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
LogicManager är en allt i ett-ERM/GRC-plattform som betjänar kunder i alla branscher.
LogicManager är en oöverträffad riskhanteringsplattform som genomgående ligger i topp när det gäller förmågan till genomförande i Gartners Magic Quadrant-rapporter och lyfts fram som en av ledarna i Forrester Wave-rapporten. Förutom att erbjuda förstklassig programvara erbjuder LogicManager obegränsad och kostnadsfri tillgång till sina expertteam av rådgivare. Lär dig mer om LogicManager

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Symfact är en av de ledande leverantörerna av lösningar för kontrakts- och efterlevnadshantering som drivs på en och samma teknikplattform.
Symfact är en av de ledande leverantörerna av lösningar för kontraktshantering och efterlevnadskontroll, som gör det möjligt för företagskunder världen över att maximera intäkter, minimera kostnader och aktivt hantera kontraktsvillkor och -risker, på en och samma teknikplattform. Med Symfact-lösningar kan kunderna effektivt hantera dokumentation, deadlines, budgetar, åtaganden, arbetsflöde, säker åtkomst och analysverktyg relaterade till kontraktshantering och efterlevnad. Lär dig mer om Scanmarket

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
AirMasons personalhandboksprogramvara gör det enkelt att skapa, distribuera, spåra och uppdatera digitala personalhandböcker.
AirMasons digitala personalhandbok och tjänster för arbetsgivarvarumärkning hjälper dig att förvandla din befintliga handbok till en vackert utformad kulturfokuserad handbok som möjliggör realtidshantering och automatisk distribution. Lär dig mer om AirMason

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
EQS Integrity Line är Europas mest använt whistleblower-system. Enkel att använda för båda rapporter och handläggare.
EQS Integrity Line: Enkel dygnet runt rapportering av oegentligheter via web, epost, telefon eller fysiska möten. Tillgänglig globalt tillgänglig på över 70 språk. Intuitiv ärendehantering säkerställer hantering av inkommande rapporter och utredningar effektivt och i samarbete men ändå konfidentiellt. Realtidsstatistik förenklar intern rapportering trendanalyser. Lär dig mer om EQS Integrity Line

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Med Pentana Risk kan företag upprätta ett ramverk för företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM) som gör det möjligt för dem att hantera risker i ett enda lättanvänt ERM-system.
Ideagens programvarulösning för företagsriskhantering integrerar riskhanteringsprocesserna fullt ut, från att identifiera och bedöma risker i hela företaget, till att tilldela och övervaka reduceringsplaner hela vägen fram till rapportering och definiera en långsiktig strategi för förbättrad prestanda. Lär dig mer om Ideagen Risk Management

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
PolicyHub är en av de enklaste lösningarna för hantering av policyer och procedurer på marknaden. Ingen slutanvändarutbildning krävs.
PolicyHub är en av de bästa lösningarna för hantering av policy och procedur, och hanterar komplexiteten i att policyer och procedurer med hjälp av kraftfulla, automatiserade och intuitiva inbyggda verktyg. Från att skapa, godkänna och kommunicera policyer till intelligent distribution, kunskapsbedömningar och rapportering, sparar PolicyHub inte bara tid och förbättrar effektiviteten, utan ger också ett försvarbart program som visar på företagsansvar och minskar riskerna för bristande efterlevnad Lär dig mer om PolicyHub

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Det moderna sättet för att hantera risker och efterlevnad. Accountable är förtroendeplattformen för din organisation.
Accountable representerar en grundläggande förändring i hur företag sköter sin riskhantering och efterlevnad. Målet är att ta ditt sekretess- och säkerhetsprogram till en ny nivå genom att fokusera på nivåer av ansvarsskyldighet inom organisationen. Accountable gör det enkelt att övervaka sekretess-, säkerhets- och efterlevnadsställningar för alla intressenter på eller utanför ditt företag. Lär dig mer om Accountable

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Centralisera och aktivera dina policyer och procedurer med arbetsflöde för godkännande, checklistor med anpassade formulär, frågesporter, webbchat med mera.
Staff.Wiki är ett nytt Wiki-verktyg för att centralisera dina policyer och rutiner. Koppla ihop personal och experter med webbchatten på sidan, blås liv i procedurerna med arbetsflödesdrivna checklistor, skapa frågesporter och utbildningsprogram, be personal att underteckna och bekräfta policyer och hantera uppdateringar med arbetsflöde för godkännande och versionskontroll. Använd antingen i molnet eller installera på ditt eget nätverk för maximal säkerhet. Prisvärd, funktionsrik och företagsklar. Bli medlem för en gratis provperiod idag. Lär dig mer om Staff.Wiki

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
Tänk om hur du tränar och stärker ditt team. Medarbetarintroduktion och utbildningsdokumentation på ett enkelt sätt med en smart, ansluten plattform.
Whale är en kunskaps- och utbildningsplattform som kopplar samman ditt team med varje process, policy och procedur, när det behövs. Skippa dina föråldrade processdokument och utbildningsmanualer och använd Whale för att skapa moderna utbildningsupplevelser som ser till att alla är samordnade och välinformerade. Lär dig mer om Whale

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering
EQS Policy Manager gör slut på kaotisk policyhantering. Enkel anställdengagering för policyer. Spår engagemang med realtidsrapporter.
EQS Policy Manager gör slut på kaotisk policyhantering. Gör det lätt för anställda att hitta policyer och engagera sig i dem samt spåra engagering med realtids statistik och rapporter. Med hjälp av EQS Policy Manager kan organisationer hantera policyer centralt med en enkel systemlogg samt automatisera distribution och hantera underskrifter digitalt på ett hostad system som är ISO 27001 certifierad. Lär dig mer om EQS Policy Manager

Funktioner

 • Skapa policy
 • Hantering av policymetadata
 • Ersättningshantering
 • Attestation
 • Versionskontroll
 • Sök / filtrera
 • Enkel inloggning
 • Riskbedömning
 • Efterlevnadskontroll
 • Anpassningsbara mallar
 • Revisionshantering
 • Dokumenthantering