Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Ledningssystem räddningstjänst

Ledningssystem räddningstjänst, som ibland kallas för brandstationsprogram, täcker flera olika typer av program för automatisering och förenkling av en räddningstjänsts dagliga verksamhet, frivilliga räddningstjänster, myndigheter för offentliga säkerhet, akutsjukvårdstjänster och personal som utför första hjälpen. Hanteringslösningar för ledningssystem räddningstjänst inkluderar:   programvara för dokumenthantering, nödfallsrespons och CAD, eller datorstödda utsändningsprogram, programvara för schemaläggning för räddningspersonal, enkelt ärendehanteringssystem och NFIRS-rapporteringsprogram. Integrerade lösningar för ledningssystem räddningstjänst som omfattar alla dessa funktioner samt administrativa funktioner som löneadministration och budgetering, finns också tillgängliga. Dessutom finns det flera speciellt utformade lösningar för ledningssystem räddningstjänst såsom brandinspektionsprogram, hanteringsprogram för utrustning för ledningssystem räddningstjänst samt lösningar som integreras med EMS-system för hantering av incidentrespons och patientjournaler (ePCR). Kom ihåg att det också går att hitta leverantörer som utvecklar schemaläggningsprogram och fälttjänstsystem som har skapat branschlösningar som riktar sig till räddningstjänster. Ledningssystem räddningstjänst är relaterade till EMS-system.

Filterresultat (1)
Tillgängliga länder
Länder där produkten är tillgänglig. Obs! Kundsupport är kanske inte tillgängligt i det landet.
Sverige: Inga produkter tillgängliga

Relaterade kategorier

1 resultat

Färdiga lösningar som helt och hållet kan anpassas enligt dina unika krav för att säkerställa framtidssäkra investeringar.
FDM firar 25 år som marknadsledare inom offentlig säkerhet och erbjuder kraftfulla och flexibla lösningar för att hantera din dagliga dataverksamhet samt för att använda dina data för att fatta bättre beslut. FDM CAD-, RMS- och Analysis-lösningarna används nu av över 450 nordamerikanska jurisdiktioner. Lär dig mer om FDM Records Management System

Funktioner

  • Utrustningsspårning
  • Anläggningsförvaltning
  • Checklistor för incidentrespons
  • Navigering i fordon
  • Schemaläggning
  • Varningar / Meddelanden
  • Dokumenthantering