Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Program successionsplanering

Program för successionsplanering hjälper organisationer att identifiera och utveckla befordringsbara anställda för alla viktiga områden i företaget. Dessa applikationer hjälper till att behålla talanger och hjälper organisationer att förbereda smidiga övergångar när en förändring i ledarskap är nödvändig. För att undvika dubbelarbete vid datainsamling kan program för successionsplanering integreras med andra HR-applikationer, såsom talanghantering eller lösningar för prestationsutvärdering. För relaterade programvarulösningar, se Talanghanteringsprogram, program för personalstyrning, programvara för träning och programvara för prestationsbedömning.

12 resultat

Använd visualiserings- och simuleringsfunktionerna hos Ingentis org.manager för att effektivt hantera tillsättning av efterträdare i din organisation. Lär dig mer om Ingentis org.manager
Använd visualiseringsfunktionerna i Ingentis org.manager för att inte bara visa organisationens nuvarande hierarkistruktur utan också för att planera framtidens organisationsstruktur. Visualiseringen av nyckeltal, t.ex. ”tid till pensionsberättigande” för anställda eller ”ledig sedan” för befattningar, pekar ut behov av bemanningsåtgärder. Dessutom gör programvarans simuleringsfunktion att du kan modellera nya organisationsstrukturer och observera effekterna av dessa strukturella förändringar tack vare nyckeltalsjusteringarna. Lär dig mer om Ingentis org.manager

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Sympas verktyg för efterträdarplanering och kompetenskartläggning hjälper din organisation att identifiera framtida kompetensbehov så att ni kan påbörja rekrytering i tid. Lär dig mer om Sympa
Med Sympas verktyg för efterträdarplanering och kompetenskartläggning kan du bygga en global kompetensöversikt och förutse framtida rekryteringsbehov. Skapa en tydlig översikt av kompetensbehov så att ni kan starta interna och externa rekryteringsprocesser innan det är för sent. Sympas verktyg för HRM och masterdata är ett värdefullt stöd för att utveckla verksamheten och jobba effektivt med kompetensutveckling, utbildning, medarbetarsamtal, performance management, pre- on- och offboarding, undersökningar, ja allt inom HR och lite till. Lär dig mer om Sympa

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Personalvänliga rapporter, lättanpassat frågeformulär och fantastisk kundsupport. Du kan prova Spidergap gratis. Lär dig mer om Spidergap 360 Feedback
Kunderna älskar de medarbetarvänliga rapporterna, lättanpassade frågeformulären och den fantastiska kundsupporten. Du kan prova en första utvärdering helt utan kostnad. Lär dig mer om Spidergap 360 Feedback

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Programvara för företagsbudgetering som ger företag den ekonomiska och operativa information som behövs för att fatta bättre beslut.
Förbättra din budgetering, planering och modellering med denna programvara för företagsplanering. De välbekanta Excel-liknande kalkylbladen effektiviserar planeringsprocessen och låter dig se varje rutvärde för att extrahera och dela strategiska insikter. Konfigurerbara alternativ och möjligheten att skapa anpassade beräkningar i din modell ger dig flexibiliteten att anpassa din verksamhet när den växer och förändras. Workday Adaptive Planning är en av ledarna i Gartners 2019 Magic Quadrant för molnbaserade FP&A-lösningar. Lär dig mer om Workday Adaptive Planning

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Molnbaserad, ATD-belönt mentorskapsprogramvara som inspirerar anställda att delta och ger mätbara successionsresultat.
MentorcliQ levererar en utmärkt mentorplattform för anställda, som är perfekt för företagsledare som vill förbättra sina successionsplaneringsprogram. Företag som Cardinal Health, Huntington Bank och GE Aviation använder MentorcliQ på grund av SMART Mentor Match-tekniken, den robusta rapporteringskapaciteten och det lättanvända systemet. Om du lanserar, skapar eller utökar ditt mentorskapsprogram för anställda kommer den prisbelönta programvaran och teamet av mentorskapsexperter att hjälpa dig att ta ditt program till nästa nivå. Lär dig mer om MentorcliQ

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Tänk framåt och använd Lattice successionsplaneringsfunktioner för att identifiera och utveckla framtida ledare och göra dem redo att snabbt ta sig an en ny roll.
En god successionsplanering säkerställer att det internt finns personer med rätt kompetens och som är redo att ta över en roll om någon lämnar företaget. Successionsplaneringsfunktionerna i Lattice hjälper dig att identifiera och utveckla framtida ledare med de färdigheter och den drivkraft som krävs för att ta över en ledarskapsroll. Tänk på att successionsplanering kan användas för alla viktiga roller i företaget, inte bara för chefsbefattningar. Förändringar är oundvikliga, men med Lattice kan du snabbt tillsätta roller för att bibehålla organisationens driv. Lär dig mer om Lattice

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Utveckla ledare och kartlägg enkelt färdigheter och kompetenser för att forma organisationens karriärutvecklingsplan
Förbered generationsväxling för nyckelpersoner som går i pension eller får nya roller. Säkerställ en optimal plan för personalstyrkan för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet samt undvika kostnader för vakanser genom att öka styrkan med ett komplett verktyg för planering av generationsväxling. Matcha din personal med roller inom företaget som passar deras nuvarande färdigheter, kompetenser och arbetsstil. Lär dig mer om ClayHR

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
rexx systems erbjuder allt i ett-lösningar för alla HR-åtgärder: kandidathantering, personalhantering och talanghantering.
rexx systems erbjuder det kompletta paketet för att förenkla alla HR-åtgärder. rexx-serien kombinerar hantering av sökande (rekrytering), personal- och talanghantering. Cirka 2 000 kunder förlitar sig på programvara från rexx systems. Med rexx Suite får du en allt i ett-lösning för dina HR-processer: personalhantering, digital personalfil, tidshantering, rekrytering, introduktion, prestationshantering, kompensation och förmåner, kompetenshantering, tillsättning av efterträdare och karriärplanering. Lär dig mer om rexx systems

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Omfattande HCM med lösningar för förmåner, utbildning, rekrytering, löneadministration och efterlevnad samt fullständiga rapporterings- och analysfunktioner.
Med Sage People kan medelstora företag hantera sin högt värderade personalstyrka genom sin omfattande molnbaserade personalhantering (human capital management, HCM). Det gör det möjligt för organisationer att förändra hur de anställer, engagerar, hanterar och utvecklar sin personal, från lokal till multinationell skala. Sage People bygger på den ledande Salesforce.com-plattformen och stöds av Sages mer än 30-åriga erfarenhet inom HR- och IT-hantering. Det kan implementeras snabbt – vanligtvis på cirka 90 dagar – och är enkelt att använda och anpassa. Lär dig mer om Sage People

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Ta kontroll över din personals färdigheter och kompetenser med AG5:s programvara för kompetenshantering. Lättskapade och lättdelade matriser.
AG5 hjälper företag att visualisera och fylla sina kompetensluckor genom att tydligt kartlägga arbetsstyrkans färdigheter och kompetenser. Med AG5 kan du lämna ohanterliga kalkylblad och skapa tydliga, koncisa och revisionssäkra kompetensmatriser som gör successionsplaneringen enkel och bekväm. Vill du att din organisation ska ligga i framkanten av omskolningsrevolutionen och ta itu med dina ständigt föränderliga talangbehov samtidigt som du fortsätter att följa reglerna? AG5 är svaret. Lär dig mer om AG5 Skills Management Software

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Hanelly är en enda lösning för att förena personaldata, visa organisationsstrukturer, utvärdera viktiga personalanalyser och utforma framtiden för din organisation
Nakisa Hanelly är en molnbaserad lösning för organisationsdesign med organisationsschema och dynamisk personalanalys. Hanelly låter dig visualisera din nuvarande organisation och planera framtida strukturer genom intuitiv organisationsdesign med hjälp av kraftfulla och flexibla analyser. Du har möjlighet att identifiera och skapa flera olika scenarier, utnyttja dina befintliga HCM-data, dela säkert med alla viktiga intressenter, dra och släpp, rapportering med prickade linjer och anpassa till affärsmål. Lär dig mer om Nakisa HR Suite

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet
Agil och samarbetsinriktad lösning för successionsplanering och talanghantering med fokus på färdigheter, lärande och utveckling
SkillsBoard säger sig vara den första färdighetsbaserade 360-graders-lösningen för successionsplanering och talanghantering med inbyggt pass för företagscertifiering och överförbara färdigheter. Med SkillsBoard kan du dra nytta av prediktiva ersättnings- och inlärningsmodeller för att bygga din successionsplanering. Förutse morgondagens färdigheter och anpassa din organisation tack vare kompetensbaserad jobb- och projektmatchning. Engagera dina medarbetare i successionsplanering och ge dem tydlighet om dina förväntningar. Lär dig mer om SkillsBoard

Funktioner

 • "Vad händer om" -scenarier
 • Karriärutveckling
 • Kompetenshantering
 • Anställdsprofiler
 • Successionshantering
 • Organisatorisk kartläggning
 • Personalhantering
 • Spårning av sökande
 • Successionsplanering
 • Talentförvärv
 • Intern talangmobilitet