498 resultat
Varför Capterra är gratis
Företaget är en av de ledande leverantörerna av lösningar för efterfrågeplanering, prognostisering och lageroptimering. Lär dig mer om Smart IP&O
Smart Software erbjuder Smart IP&O, en integrerad uppsättning inbyggda webbapplikationer för efterfrågeplanering, lageroptimering och analys av försörjningskedjan. Programvaran erbjuder en enda miljö med robust lager- och prognosmodellering som är enkel att använda, skala upp och att samarbeta i. Tillvägagångssättet implementera en, implementera alla, innebär att det går att initialt adressera en separat uppsättning behov och lägga till nya appar utan några extra implementeringskostnader. Lär dig mer om Smart IP&O
Smart Software erbjuder Smart IP&O, en integrerad uppsättning inbyggda webbapplikationer för efterfrågeplanering, lageroptimering och analys av försörjningskedjan. Programvaran erbjuder en enda miljö m...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
ERM-system med riskröstning, riskaptit, styrelserapportering med mera. Flexibel prissättning för individer, team och företag. Prova gratis. Lär dig mer om Essential ERM
En prisbelönt, specialbyggd programvara för riskhantering för företag med en unik olycksfjärilsfunktion, ramverk och tröskelvärden för riskaptit, strategicentrerad risk, modul för styrelserapportering, värmekartor ochmycket mer. Det är enkelt att uppgradera din företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM). Lär dig mer om Essential ERM
En prisbelönt, specialbyggd programvara för riskhantering för företag med en unik olycksfjärilsfunktion, ramverk och tröskelvärden för riskaptit, strategicentrerad risk, modul för styrelserapportering,...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Gör det möjligt för ledningen att anamma riskhanteringen från en företags-, drift- och projektnivå för att förbättra verksamhetens resultat. Lär dig mer om Active Risk Manager
Risk-, revisions-, efterlevnads- och policyhanteringsverktyg som riktar sig till chefer, risk- och projektexperter. Verktyget fungerar för många branscher, såsom flygindustrin, försvaret, teknik, byggnation, energi, gruvdrift och finansiella tjänster. Tillgänglig om lokal lösning eller som molnlösning. Active Risk omfattar projektledning och strategisk verksamhetsplanering med huvudfokus på riskhantering. Yrkesverksamma kan identifiera, bedöma, spåra, minska och rapportera risker under hela processen Lär dig mer om Active Risk Manager
Risk-, revisions-, efterlevnads- och policyhanteringsverktyg som riktar sig till chefer, risk- och projektexperter. Verktyget fungerar för många branscher, såsom flygindustrin, försvaret, teknik, byggn...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Your go-to solution for risk related audits, inspections and checks. From HSE to Security and Brand audits, we've got you covered. Lär dig mer om audits.io
audits.io is a fully customisable tool that works on all devices - both on and offline. Conduct audits and inspections on the go with your mobile or tablet and continue the work on a computer if you feel so. Attach images and other files, assign corrective actions and notify responsible people, share the automated PDF-reports to stakeholders, and analyse bottlenecks and trends from the real time statistics. Digitalise Risk Management in your organisation today! Lär dig mer om audits.io
audits.io is a fully customisable tool that works on all devices - both on and offline. Conduct audits and inspections on the go with your mobile or tablet and continue the work on a computer if you fe...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Continuously assess and proactively mitigate data security risks. Lär dig mer om Netwrix Auditor
Netwrix Auditor is a visibility platform for user behavior analysis and risk mitigation that enables control over changes, configurations and access in hybrid IT environments to protect data regardless of its location. The platform provides security intelligence to identify security holes, detect anomalies in user behavior and investigate threat patterns in time to prevent real damage. This intelligence is delivered across the most critical on-premises and cloud IT systems in a unified way. Lär dig mer om Netwrix Auditor
Netwrix Auditor is a visibility platform for user behavior analysis and risk mitigation that enables control over changes, configurations and access in hybrid IT environments to protect data regardless...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Corporater is a flexible solution that organizations use to assess risks and monitor the effectiveness of risk reduction activities. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater Risk is a software solution for organizations to assess risks and monitor the effectiveness of risk reduction activities. With a multitude of Risk Register Libraries, and pre-defined processes and workflows based on need, you can manage Enterprise Risks, Barrier and Hazard Risks, Operational and IT Risks, and Project and Portfolio Risks. Supports a variety of frameworks, such as COSO or ISO risk frameworks. Suitable for medium and large organizations. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater Risk is a software solution for organizations to assess risks and monitor the effectiveness of risk reduction activities. With a multitude of Risk Register Libraries, and pre-defined process...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Integrerad GRC-lösning för riskhantering så du kan sköta ditt InfoSec-efterlevnads- och riskprogram. Göra efterlevnaden enkel och lätthanterlig. Lär dig mer om StandardFusion
Identifiera, bedöm, behandla, bevaka och rapportera risker med tillförsikt. StandardFusion är en integrerad riskhanterings-GRC-lösning för teknikfokuserade SMB- och Enterprise InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem. Molnbaserad SaaS eller lokal plattform gör IRM enkelt, lättillgängligt och skalbart. Hantera efterlevnad av flera standarder; ISO, SOC, NIST, HIPAA, GDPR, PCI-DSS med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion
Identifiera, bedöm, behandla, bevaka och rapportera risker med tillförsikt. StandardFusion är en integrerad riskhanterings-GRC-lösning för teknikfokuserade SMB- och Enterprise InfoSec-team. Slipp krång...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
GOAT is a simple to use risk system expertly designed to help non-risk experts, from £30/mo for up to 5 users. Try for 30 days free. Lär dig mer om GOAT Risk
We support you and your stakeholders to better understand and engage with risk, take decisions, assign actions and monitor affect. Designed for non-risk experts and the C-suite, we know the importance of simplicity for users combined with the need for flexibility, analysis and reporting. Most organisations struggle with risk, particularly the embedding, engagement, and impact of risk management. GOAT is designed to raise organisational risk maturity, affect change and even make risk fun! Lär dig mer om GOAT Risk
We support you and your stakeholders to better understand and engage with risk, take decisions, assign actions and monitor affect. Designed for non-risk experts and the C-suite, we know the importance...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Identify, assess, monitor and mitigate risk throughout your organisation Lär dig mer om Optial SmartStart
Identify, store and share Risk data in a consistent and methodological manner across the organisation. Automate the process of capturing inherent, residual and target risk evaluations, as well as other relevant assessment data. Establish KRIs to provide an early warning of potential changes to risk exposure. Define possible risk scenarios, and capture the possible impact, probability and cost associated with a risk event. Lär dig mer om Optial SmartStart
Identify, store and share Risk data in a consistent and methodological manner across the organisation. Automate the process of capturing inherent, residual and target risk evaluations, as well as othe...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
With iGrafx, companies develop an integrated view of their business processes with the risk & control points necessary for compliance. Lär dig mer om iGrafx
With today's regulatory compliance requirements, the iGrafx Business Transformation Platform provides the foundation for organizations seeking a holistic approach to quality risk management, compliance and governance. We help companies meet the requirements of Sarbanes-Oxley, GDPR, HIPAA, ISO, as well as several healthcare, environmental and other regulations in a structured, controlled and secure way. Lär dig mer om iGrafx
With today's regulatory compliance requirements, the iGrafx Business Transformation Platform provides the foundation for organizations seeking a holistic approach to quality risk management, compliance...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
En lösning för hantering av risk och regelefterlevnad, med funktioner för revision, analys och datahantering. Lär dig mer om JCAD CORE
JCADs färdiga riskhanteringsprogram, CORE, tillhandahåller företag ett ramverk som möjliggör kontrollerad riskhantering och regelefterlevnad, med en tydlig koppling till mål och strategi. JCAD COREs växande kundportfölj spänner över en rad olika branscher, från bostäder, utbildning, allmännyttiga företag och myndigheter, och stödjer redan effektivt företag i hanteringen av en rad efterlevnadsbestämmelser, inklusive: Bedömning av hälsa och säkerhet Finansiell efterlevnad Klausuler Kontrakt Lär dig mer om JCAD CORE
JCADs färdiga riskhanteringsprogram, CORE, tillhandahåller företag ett ramverk som möjliggör kontrollerad riskhantering och regelefterlevnad, med en tydlig koppling till mål och strategi. JCAD COREs vä...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Nintex Promapp provides an intuitive online, process mapping tool, that supports the development of more efficient ways to work. Lär dig mer om Nintex Promapp
Organizations that are looking to minimize their risk to maximize their reward, use Nintex Promapp® to establish total visibility and control over processes. With the risk and compliance add-on that supports ISO compliance, regular and required audits are no longer a point of stress for teams. Nintex Promapp provides an intuitive online, process mapping tool, that supports the development of smarter and more efficient ways to work. Lär dig mer om Nintex Promapp
Organizations that are looking to minimize their risk to maximize their reward, use Nintex Promapp® to establish total visibility and control over processes. With the risk and compliance add-on that su...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Fraud detection and prevention API, with real-time data enrichment, powerful scoring engine and whitebox machine learning system. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as individual modules for multi-layered security or as a whole end-to-end system. Leverage real-time data enrichment, device fingerprinting, digital footprint analysis and a Machine Learning engine to flag fraudsters, reduce user friction, and control risk thresholds to grow your business safely. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as indiv...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
A Gartner Magic Quadrant Leader in 2014, 2015, 2016, Nlyte has the largest and most sophisticated DCIM implementations in the world. Lär dig mer om Nlyte DCIM
IT teams implement Nlyte to automate, manage, and de-risk critical infrastructure. From the data center, colo, edge, and cloud, Nlyte discovers, manages, and reports on physical and virtual compute, infrastructure, software, and IoT assets. Nlyte includes asset, power, and energy monitoring, management. Asset Lifecycle includes capacity management, what-if planning, predictive analytics, workflow, and out of the box integration with IT, BMS, and critical BI systems. Lär dig mer om Nlyte DCIM
IT teams implement Nlyte to automate, manage, and de-risk critical infrastructure. From the data center, colo, edge, and cloud, Nlyte discovers, manages, and reports on physical and virtual compute, i...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Complete threat protection and remediation solution, centrally managed from the cloud for organizations of all sizes. Lär dig mer om Malwarebytes Endpoint Protection
Malwarebytes Endpoint Protection provides complete malware protection and remediation with precise threat detection, proactive threat blocking, and thorough remediation, driven from the cloud and easy to use for organizations of all sizes. Lär dig mer om Malwarebytes Endpoint Protection
Malwarebytes Endpoint Protection provides complete malware protection and remediation with precise threat detection, proactive threat blocking, and thorough remediation, driven from the cloud and easy ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. Lär dig mer om Sofvie
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. It enhances communication and redefines hazard and risk management in the workplace by intelligently analyzing data gathered from the front-line. Built on industry 4.0, Sofvie creates an accessible point of reference which aids in critical decision making processes. Sofvie is designed to align your culture, reduce incident and accident severity, and ultimately saving lives. Lär dig mer om Sofvie
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. It enhances communication and redefines hazard and risk management in the workplac...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
LogicManager is an all-in-one risk management software solution that serves customers across all industries worldwide. Lär dig mer om LogicManager
LogicManager is an unparalleled risk management platform that is consistently placed highest in ability to execute on Gartner's Magic Quadrant reports and recognized as an industry leader by the Forrester Wave Report. Along with offering best-in-class software for risk professionals worldwide, LogicManager provides unlimited, complimentary access to their expert team of risk advisors. Lär dig mer om LogicManager
LogicManager is an unparalleled risk management platform that is consistently placed highest in ability to execute on Gartner's Magic Quadrant reports and recognized as an industry leader by the Forres...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Emex is a customisable and scalable SaaS platform that digitalises EHS and ESG processes. Lär dig mer om Emex EHS & ESG Software
Emex is a customisable and scalable SaaS platform that digitalises EHS and ESG processes. Modules include: Incident Management, Inspections, Audits, Corrective Actions, Risk Assessment, Permits to Work, Emissions Accounting, Observations, Sustainability Surveys, Stakeholder Reporting, and more. Emex is easy to set up - users can opt for an out of the box solution or use rich toolsets to customise the platform to their requirements. It also supports multi-language and location operations. Lär dig mer om Emex EHS & ESG Software
Emex is a customisable and scalable SaaS platform that digitalises EHS and ESG processes. Modules include: Incident Management, Inspections, Audits, Corrective Actions, Risk Assessment, Permits to Work...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Real-time, risk-driven lifecycle management platform with full ownership of policy automation, increased efficiencies, and reduce risk. Lär dig mer om KYC Portal
The system is fully focused on automating the back-office of KYC and due diligence processes. It starts off from the aspect that it allows the client to fill in directly and upload all necessary docuements related to the entire on-boarding process. KYCP also automates the calculation of risk, based on pre-defined dynamic parameters which allows for instant automation on how the application should be handled. KYC Portal is a fully dynamic, risk-driven Client Lifecycle Management platform. Lär dig mer om KYC Portal
The system is fully focused on automating the back-office of KYC and due diligence processes. It starts off from the aspect that it allows the client to fill in directly and upload all necessary docuem...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Quentic | Den ledande programvaran för riskbedömningar. Effektivisera er riskbedömning och ta fram nödvändiga skyddsåtgärder! Lär dig mer om Quentic
Med Quentic har du företagets riskbedömningar helt under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem. Upptäck risker i verksamheten och bedöm dem effektivt med Quentics centraliserade programvara. Skapa enkelt riskbedömningar för arbetsmaterial och farliga ämnen. Med ett knapptryck kan du effektivt sammanställa alla nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för de risker som finns i din verksamhet. Lär dig mer om Quentic
Med Quentic har du företagets riskbedömningar helt under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att för...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
A powerful on-line risk elaboration and visualization tool designed to support superior risk identification, monitoring and reporting. Lär dig mer om AdaptiveGRC
Multi-regulation Governance, Risk and Compliance platform for highly regulated industries. AdaptiveGRC Enterprise Risk Manager is a powerful on-line risk elaboration and visualization tool designed to support superior risk identification, monitoring and reporting. Key Features: > Stores and manages the customers Risk Register > Follows the established principles of Risk Management including ISO 31000 > Allows the Risk Owner to have multiple stakeholders inputting into a single risk record Lär dig mer om AdaptiveGRC
Multi-regulation Governance, Risk and Compliance platform for highly regulated industries. AdaptiveGRC Enterprise Risk Manager is a powerful on-line risk elaboration and visualization tool designed to ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Full compliance platform for financial institutions that allows customer onboarding, ID verification, data validation and monitoring. Lär dig mer om Ondato
Ondato compliance platform is a must have solution for the financial institutions that enables to automate the customer boarding (private and corporate), KYC data gathering and monitoring (ODD). It saves recourses on the compliance and data management and also enables remote customer onboarding real time online. ID verification solutions offered by Ondato supports both - fully independent self boarding with liveness test and Live video customer boarding. Lär dig mer om Ondato
Ondato compliance platform is a must have solution for the financial institutions that enables to automate the customer boarding (private and corporate), KYC data gathering and monitoring (ODD). It sav...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Meet MAR Requirements Efficiently and Effectively with EQS Insider Manager. Lär dig mer om EQS Insider Manager
With EQS Insider Manager you can manage insider lists and your PDMRs in accordance with the EU Market Abuse Regulation. Communicate with and obtain time-stamped confirmations from insiders while having easy online access to all MAR-related information and reporting in one location. Lär dig mer om EQS Insider Manager
With EQS Insider Manager you can manage insider lists and your PDMRs in accordance with the EU Market Abuse Regulation. Communicate with and obtain time-stamped confirmations from insiders while having...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
ForensicCloud is a compliance and integrity risk solution. Containing modules to prevent and combat financial economic crime. Lär dig mer om ForensicCloud
The ForensicCloud platform provides real-time (big) data analysis of networks, transactions and risk signals. Multiple detection mechanisms can be combined. The results are presented in an easily accessible manner and within an understandable context. As a consequence, companies and institutions can detect these risks early and take immediate actions, which are aimed at limiting possible damages as much as possible and optimizing possible recovery options. Lär dig mer om ForensicCloud
The ForensicCloud platform provides real-time (big) data analysis of networks, transactions and risk signals. Multiple detection mechanisms can be combined. The results are presented in an easily acces...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Everysk

Everysk

(0 recensioner)
Risk and portfolio analytics including stress testing, VaR, backtests, factor exposures, and scenario analysis for multi asset classes. Lär dig mer om Everysk
Everysk enables money managers of any size with multi-asset risk engine integrated with an automation platform. Our clients can establish robust and repeatable risk processes, design custom dashboards, and our fully automated workflows will help you analyze, organize and securely distribute information about your investments, saving you valuable time. Lär dig mer om Everysk
Everysk enables money managers of any size with multi-asset risk engine integrated with an automation platform. Our clients can establish robust and repeatable risk processes, design custom dashboards,...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Wrike is an enterprise project management software with templates, time tracking, Gantt charts, Kanban boards, reports, and more.
Wrike is an award-winning project management software trusted by 20,000+ companies worldwide. Create a streamlined digital workplace using custom request forms, Kanban boards, Gantt charts, time tracking, real-time updates, and performance reports all in one place that can be shared company-wide. Integrate Wrike with 400+ applications to automate your everyday processes. Customize workflows and reduce the need for emails, meetings, status updates, and more. Work smarter, not harder with Wrike.
Wrike is an award-winning project management software trusted by 20,000+ companies worldwide. Create a streamlined digital workplace using custom request forms, Kanban boards, Gantt charts, time tracki...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk helps you investigate, monitor, analyze, and act on all of your organizations data.
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk is a customizable data analytics platform that empowers you to investigate, monitor, analyze and act. From IT to security to business operations, Splunk is the data-to-everything platform that enables you to take action in real-time. With Splunk, you can predict and prevent IT problems, streamline your entire security stack, minimize unplanned downtime, and explore and visualize business processes for increased transparency all in one platform.
Trusted by 92 of the fortune 100, Splunk is a customizable data analytics platform that empowers you to investigate, monitor, analyze and act. From IT to security to business operations, Splunk is the ...
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
iAuditor is a simpler way to get the information you need to drive safety, quality, and efficiency ¿ all in one place.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than 600M checks per year to improve safety and quality in their workplaces. All of the inspection data is captured in real-time allowing you to instantly identify missed inspections and failed items and rapidly mitigate risks.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Healthcare and safety management platform that assists clinicians with claims processing, risk mitigation, feedback collection & more.
Healthcare and safety management platform that assists clinicians with claims processing, risk mitigation, feedback collection & more.
Healthcare and safety management platform that assists clinicians with claims processing, risk mitigation, feedback collection & more....
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Denna programvara levererar ett helt papperslöst och kravuppfyllande produktionsregistret, vilket minskar tiden för dokumentskapande, granskning och godkännande.
Den nya MasterControl Manufacturing Excellence-paketet med validerade lösningar automatiserar produktionslivscykeln från början till slut och integreras sömlöst med andra företagsapplikationer, såsom MRP, MES, ERP, MOM och produktionsschemaläggning. Det är den första programvaran som levererar ett helt papperslöst och kravuppfyllande produktionsregistret, vilket minskar tiden för dokumentskapande, granskning och godkännande från dagar eller veckor till timmar. Läs mer om hur MasterControl kan hjälpa dig att uppnå rätt resultat varje gång.
Den nya MasterControl Manufacturing Excellence-paketet med validerade lösningar automatiserar produktionslivscykeln från början till slut och integreras sömlöst med andra företagsapplikationer, såsom M...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Ändamålsbyggda EHS-mjukvarulösningar för företag utformade, driftsatta och understödda av certifierade EHSQ-experter.
Programvaran Cority Risk Assessment & JHA är en viktig komponent i Coritys programvarupaket för miljö, säkerhet och industrihygien. Coritys team av EHS-experter har samarbetat med experter från kundföretag för att leverera marknadsledande riskbedömningsprogramvara. Denna robusta lösning kommer att göra det möjligt för dig att planera och bygga upp ett effektivt riskbedömningsprogram och utföra pågående analyser för att kontinuerligt utvärdera och minska riskerna.
Programvaran Cority Risk Assessment & JHA är en viktig komponent i Coritys programvarupaket för miljö, säkerhet och industrihygien. Coritys team av EHS-experter har samarbetat med experter från kundför...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Integrated QHSE management system software, Cloud-based, helping SMB's manage compliance activities in a single, easy to use solution.
Mango helps control and maintain all aspects of your quality, health, safety (QHSE) management system(s); including: policies, procedures & forms (with single-source document control); accidents & incidents; Audits/Inspections; Improvements (NCR's, CAPA's, etc.); hazard & risk management; and people management (competencies & training). In addition, Mango helps our customers manage their Plant & Equipment (including scheduled maintenance and requests), Food Safety, & compliance calendar.
Mango helps control and maintain all aspects of your quality, health, safety (QHSE) management system(s); including: policies, procedures & forms (with single-source document control); accidents & inc...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
#1 Risk Management platform to solve ALL your requirements. Simple for workers to use, simple for managers to customize. Try now.
#1 Risk Management Software solution that connects your management system from your visitors to your internal management team. Donesafe makes it fast and easy to access, enter and report visitor data in real time. Donesafe is a modern & fresh platform with end to end functionality. It works online with any device, including offline with native iOS and Android apps. Use our out-of-the-box templates or configure to align with your specific requirements. Try now.
#1 Risk Management Software solution that connects your management system from your visitors to your internal management team. Donesafe makes it fast and easy to access, enter and report visitor data i...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Q-Pulse offers a risk-based approach to Quality & Document Management, which help compliance with standards and regulations.
Q-Pulse offer a risk-based approach to Quality & Document Management, which can help organisations comply with industry specific standards and regulations. Our user friendly software provides a central focal point for all relevant documentation, data, materials and activities associated with the quality process. Modules include: Document Control, Risk Management, CAPA Management, Audit and Findings, Reporting, Staff Competency and Development & Vendor Management.
Q-Pulse offer a risk-based approach to Quality & Document Management, which can help organisations comply with industry specific standards and regulations. Our user friendly software provides a central...
Risk management solution that helps users manage risk, documentation, compliance, workflows, reporting, and testing and training.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage risk, control documentation, automate business processes, manage customizable risk management workflows, streamline training, manage internal and external audits and ensure implementation of critical industry regulations in real-time. Ideal for heavily-regulated industries, where compliance with standards including ISO 17025, 17020, 13485, and 9001, TNI, GFSI, FDA, and FQS are required.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage risk, control documentation, automate business processes, manage customizable risk management workflows, streamline training...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
A1 Tracker har anpassad rapportering, automatisering, mätetal, portaler och meddelanden för att effektivisera hanterings- och styrningsprocesserna.
Kraftfull och användarvänlig riskhanteringsprogramvara med mätvärden och diagram på instrumentbrädan, webbportal, hotbedömningar, riskgranskningar, riskloggshistorik, arbetsflödesgodkännanden, meddelanden, varningar, hotrespons, riskklassificering och dokument. Rapporteringsintegrering med finansprogramvara. Erbjuder stödmoduler för uppföljning av händelser, incidenter, kontrakt, försäkring, krav, projekt och tillgångar. Fungerar i alla branscher och erbjuds som värdbaserad eller lokal installation med professionell support och utbildning.
Kraftfull och användarvänlig riskhanteringsprogramvara med mätvärden och diagram på instrumentbrädan, webbportal, hotbedömningar, riskgranskningar, riskloggshistorik, arbetsflödesgodkännanden, meddelan...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
IntegrityNext är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för företag att övervaka 100 % av sina leverantörer för hållbarhet och efterlevnad.
IntegrityNext gör det möjligt för organisationer att övervaka 100 % av sina leverantörer för hållbarhet och efterlevnad för att uppfylla lagstadgade krav. IntegrityNext får automatiskt de nödvändiga självutvärderingarna och certifikaten från leverantörerna samtidigt som plattformen övervakar sociala medier för felaktig praxis och risker som rör anseendet. IntegrityNext täcker bland annat arbetet mot mutor och korruption, miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbete, hälsa och säkerhet, cybersäkerhet och affärskontinuitet.
IntegrityNext gör det möjligt för organisationer att övervaka 100 % av sina leverantörer för hållbarhet och efterlevnad för att uppfylla lagstadgade krav. IntegrityNext får automatiskt de nödvändiga sj...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
AuditBoard's RiskOversight is purpose-built to elevate and execute risk management programs across the enterprise.
AuditBoard is the leading cloud-based platform transforming how enterprises manage risk. Its integrated suite of solutions streamlines internal audit, SOX compliance, controls management, risk management, and information security compliance. AuditBoard's clients range from pre-IPO to Fortune 50 companies looking to modernize and elevate their functions. AuditBoard was recently ranked for the second year in a row as one of the 100 fastest-growing technology companies in North America by Deloitte.
AuditBoard is the leading cloud-based platform transforming how enterprises manage risk. Its integrated suite of solutions streamlines internal audit, SOX compliance, controls management, risk manageme...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Cognibox develops end-to-end solutions for training, contractor management, and employee compliance.
Cognibox offers technological solutions, e-learning courses and professional services that help support businesses in their drive to a safer and more efficient work environment. We help businesses reduce risk and optimize qualification, compliance and operational processes, which significantly reduces the time, money and resources required for supplier management.
Cognibox offers technological solutions, e-learning courses and professional services that help support businesses in their drive to a safer and more efficient work environment. We help businesses re...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Software for managing Contractors that checks qualifications, tracks mandatory documents and shows compliance levels in real time.
Reduce the time you spend managing third-party Contractors by 70%, overnight. Our software streamlines your existing process of collecting, managing and re-qualifying mandatory Contractor requirements (such as insurance certificates). Upcoming audit? Improve and monitor your compliance levels in real time and ensure everyone who works on-site has the required documentation to do their job. Contractor Compliance can be set up in minutes and will save your company hours every week.
Reduce the time you spend managing third-party Contractors by 70%, overnight. Our software streamlines your existing process of collecting, managing and re-qualifying mandatory Contractor requirements ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
TeamMate Audit är en revisionshanteringslösning som hjälper revisorer och revisionsavdelningens ledning att hantera alla aspekter av en revisionsprocess.
TeamMate Audit är ett heltäckande revisionshanteringssystem som hjälper revisorer och revisionsavdelningens ledning att hantera alla aspekter av revisionsprocessen. TeamMate hjälper organisationer runt om i världen att identifiera och utvärdera risker, skapa och hantera revisioner, schemalägga projekt och fördela resurser, få fram resekostnader och utgifter, hantera problemåtgärdande, övervaka och rapportera status med meddelanden och instrumentbrädor.
TeamMate Audit är ett heltäckande revisionshanteringssystem som hjälper revisorer och revisionsavdelningens ledning att hantera alla aspekter av revisionsprocessen. TeamMate hjälper organisationer runt...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
ESM supports beginner and advanced strategy practitioners. Our STRATEGY, OKR, CYBER, and PERFORM modules stand alone or link together.
ESM+STRATEGY empowers teams to formulate, track, and communicate their strategic plan. ESM+OKR leverages Objectives and Key Results to help organizations tactically get work done. ESM+CYBER enables organizations to manage risk, compliance, and cyber security. ESM+PERFORM empowers employees to link goals to the organizational strategy. With automated Balanced Scorecards, strategy maps, dashboards, and instant reports, ESM brings strategy to life.
ESM+STRATEGY empowers teams to formulate, track, and communicate their strategic plan. ESM+OKR leverages Objectives and Key Results to help organizations tactically get work done. ESM+CYBER enables...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Fluix är en plattform för effektivisering av dokumentflödet och kommunikationen mellan din mobila personalstyrka, dina kunder och ditt backoffice.
För team med mer än 10 användare. Med Fluix mobila plattform kan ditt fältteam fylla i checklistor och skicka in arbetsordrar, skriva under kontrakt och registrera kundsignaturer, godkänna inköpsordrar och utföra revisioner. Med automatiserade arbetsflödesregler kan ditt backoffice samla in fältdata och analysera dem i realtid. Fluix kan nås via sin app för iOS eller valfri webbläsare. Hjälp ditt team att bli mer produktivt och göra ditt företag mer effektivt.
För team med mer än 10 användare. Med Fluix mobila plattform kan ditt fältteam fylla i checklistor och skicka in arbetsordrar, skriva under kontrakt och registrera kundsignaturer, godkänna inköpsordrar...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
With a digital tool risk management, compliance and governance are tackled smoothly without spreadsheets. Try it free for 30 days.
Over 200.000 users agree: Granite Risk Management is a digital tool for modern risk management. With an easy-to-use risk management solution, risk identification and risk assessment take no time at all, and implementing corrective measures is effective. Automated reports make it easy to monitor results and deliver on set goals. With Granite Risk Management risks are easily identified and systematically assessed, and implementing corrective measures is effective.
Over 200.000 users agree: Granite Risk Management is a digital tool for modern risk management. With an easy-to-use risk management solution, risk identification and risk assessment take no time at all...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Intellect offers a modern QMS software solution with a no-code platform that empowers everyone to innovate.
Intellect's QMS software is proven to enhance quality operations and reduce overall quality costs by 40%. Our apps are designed by certified quality experts and can easily be tailored with our no-code platform and drag-and-drop technology to fit your exact business needs. Give your team remote access, mobile apps, dynamic workflow, analytics and reporting with a modern and easy to use solution. Apps include Document Control, Employee Training, Audit Management, CAPA, Nonconformance, and more.
Intellect's QMS software is proven to enhance quality operations and reduce overall quality costs by 40%. Our apps are designed by certified quality experts and can easily be tailored with our no-code ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Build a more resilient organization through an integrated approach to risk management with the Fusion Framework System.
The Fusion Framework® System aligns your strategic objectives to key risk management techniques through flexible and agile tools. You set the appropriate context to analyze, assess, monitor, and respond to risk, and integrate your data across the enterprise to make informed decisions. With Fusion Framework, you will see greater productivity and more impactful risk data as you establish your shared information foundation and program taxonomy.
The Fusion Framework® System aligns your strategic objectives to key risk management techniques through flexible and agile tools. You set the appropriate context to analyze, assess, monitor, and respon...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Onspring's Risk Management software puts you in control of your ERM program. User-friendly, easy setup and fully configurable.
Onspring's cloud-based software builds greater clarity and control into your enterprise risk management program. Identify risks that could impact your strategic objectives, business functions and services. Evaluate risks and prioritize them by criticality or tier. Develop and monitor risk mitigation plans, and report in real-time to risk owners and executive management. Watch the video demo now!
Onspring's cloud-based software builds greater clarity and control into your enterprise risk management program. Identify risks that could impact your strategic objectives, business functions and servi...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Simplify risk assessments, track corrective & preventative actions, and respond to EHS risks and with greater speed and visibility.
VelocityEHS risk analysis solutions help you perform comprehensive hazard identification (JSA, HAZOP), control environment, health, and safety risk, and report hazard information in real-time. Easily monitor and compare risk across locations and facilities, track preventative & corrective action status, implement industry best practices, and integrate EHS risk management into your core business strategies to achieve compliance & sustainability goals faster.
VelocityEHS risk analysis solutions help you perform comprehensive hazard identification (JSA, HAZOP), control environment, health, and safety risk, and report hazard information in real-time. Easily ...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning
Riskhanteringsprogramvara när den är som enklast. Hantera risker med en webbaserad lösning som ger dig flexibiliteten att arbeta var som helst.
Riskhanteringsprogramvara när den är som enklast. Hantera risker centralt genom att tilldela åtgärder, riskpoäng, uppgifter, prioriteringar och medarbetare för att minimera potentiella problem. Riskbedömningsmodulen i QT9 QMS gör det enkelt att genomföra riskundersökningar. Med den webbaserade QT9-plattformen kan du hantera godkännanden, skicka e-postaviseringar, tilldela uppgifter och hantera riskkategorier. Spåra dina riskbedömningar efter riskkategorier och riskpoäng med realtidsrapporter. Boka en demo och påbörja en kostnadsfri 30 dagars provperiod idag.
Riskhanteringsprogramvara när den är som enklast. Hantera risker centralt genom att tilldela åtgärder, riskpoäng, uppgifter, prioriteringar och medarbetare för att minimera potentiella problem. Riskbed...
 • Granskning
 • Efterlevnadskontroll
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Varningar / Meddelanden
 • Riskbedömning