369 resultat
Varför Capterra är gratis
Få kontroll över dina kvalitetsprocesser och gör livet enklare med den mest omfattande programvaran för kvalitetshantering. Lär dig mer om QualityKick
QualityKick är en molnbaserad och validerad programlösning för kvalitetshantering för företag inom läkemedels-, bioteknik- eller medicintekniska sektorer. QualityKick baseras på olika moduler som du kan aktivera beroende på dina behov: Dokumentkontroll, utbildningar, händelser, CAPA:er, förändringskontroll, riskbedömning, leverantörskvalificering och revisioner samt utrustning. Abonnemangsmodellen ”betala per användning” gör QualityKick till en prisvärd QMS för stora och små företag. Lär dig mer om QualityKick
QualityKick är en molnbaserad och validerad programlösning för kvalitetshantering för företag inom läkemedels-, bioteknik- eller medicintekniska sektorer. QualityKick baseras på olika moduler som du ka...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Analysera och förbättra effektiviteten i ditt kvalitetsledningssystem. BizzMine är användarvänligt och enkelt att installera. Lär dig mer om BizzMine
Analysera och förbättra effektiviteten i ditt kvalitetsledningssystem. Tack vare BizzMines digitala kvalitetsledningssystem har du full kontroll och översikt över din totala kvalitetsledning: revisioner, CAPA, kundklagomål, leverantörsklagomål, produkter som inte uppfyller kraven, dokumentkontroll, kalibrering, utbildningsregister... Lär dig mer om BizzMine
Analysera och förbättra effektiviteten i ditt kvalitetsledningssystem. Tack vare BizzMines digitala kvalitetsledningssystem har du full kontroll och översikt över din totala kvalitetsledning: revisio...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
AlisQI is a cloud-based quality management platform. It covers Quality Control, Quality Assurance and QESH management. Lär dig mer om AlisQI
AlisQI is an easy to implement and integrate, flexible and cloud based Quality Management platform. We enable manufacturing companies to make their Quality Management data driven, automated and omnipresent. More than 70 factories worldwide use our platform for Quality Control, Quality Assurance and QESH management. We help our customer to reduce waste by up to 15%, increase their quality level and save up to 20% on time. Lär dig mer om AlisQI
AlisQI is an easy to implement and integrate, flexible and cloud based Quality Management platform. We enable manufacturing companies to make their Quality Management data driven, automated and omnipre...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Gensuite Quality Management Software hjälper till att höja kvalitetsstandarder, uppfylla myndighetskrav och överträffa kundernas förväntningar. Lär dig mer om Benchmark ESG | Gensuite
Genom att integrera programvaran Gensuite Quality Management på arbetsplatsen utrustas teamet med de verktyg som krävs för att uppfylla förväntningarna och leverera den kvalitet som kunderna förväntar sig. Registrera avvikelser/defekter och inled uppföljning, engagera teamet genom orosrapporter, utför grundorsaksanalyser för att identifiera problem och kontinuerligt förbättras med mera. Höj kvalitetsstandarderna, uppfyll efterlevnadskrav och överträffa kundernas förväntningar Lär dig mer om Benchmark ESG | Gensuite
Genom att integrera programvaran Gensuite Quality Management på arbetsplatsen utrustas teamet med de verktyg som krävs för att uppfylla förväntningarna och leverera den kvalitet som kunderna förväntar ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. Revisioner, dokumentkontroll, CAPA… Lär dig mer om TRACKMEDIUM
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. TRACKMEDIUM är en månadsbaserad abonnemangstjänst med moduler som inkluderar revisionshantering, korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive actions, CAPA), dokumentkontroll, förändringshantering, avvikelsehantering och utbildningshantering. TRACKMEDIUM gör det möjligt för företag att skapa bättre och säkrare produkter, förbättra effektiviteten och uppnå överensstämmelse med branschstandarder inklusive ISO 9001, 14001 och OSHA samtidigt som kostnader och risker sänks Lär dig mer om TRACKMEDIUM
Molnbaserad programvara för kvalitetshanteringssystem som är perfekt för små och medelstora företag. TRACKMEDIUM är en månadsbaserad abonnemangstjänst med moduler som inkluderar revisionshantering, kor...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Integrerat högkvalitativt system för QHSE-risk och -efterlevnad som används i över 200 länder med över 1 000 000 licensierade användare. Med fullständigt BI-system. Lär dig mer om integrum QHSE Risk & Compliance Software
Den flerfaldigt prisbelönta, molnbaserade QHSE Risk & Compliance Software används av över 1 miljon användare, i över 200 länder. Används av alltifrån Fortune 500-företag till små och medelstora företag. Alla funktioner i en applikation, istället för i moduler. BI-appar som fungerar i offline-läge * Hälso- och säkerhetshantering * Riskhantering * Kvalitetssäkring * Miljöhantering * Efterlevnadskontroll * Styrdokument * Entreprenörshantering * System för utbildning och e-lärande * Business Intelligence-system * Appar som fungerar i offline-läge – fullständig rörlighet * SMARTForm-skapare Lär dig mer om integrum QHSE Risk & Compliance Software
Den flerfaldigt prisbelönta, molnbaserade QHSE Risk & Compliance Software används av över 1 miljon användare, i över 200 länder. Används av alltifrån Fortune 500-företag till små och medelstora företag...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Modular cloud QMS software for managing ISO quality processes. Manage audits and projects. Data analysis, reporting, CAPAs. Free Trial Lär dig mer om Panotica Hydra 4.0
Panotica Hydra 4.0 is a smart web-based QMS software dedicated for companies with implemented quality management stanard that is compliant with ISO 9001 or other similar ones. The software allows not only to gather all of the companys improvement processes in one system, but also to actively integrate all of the employees on the system platform. Hydra provides access to supervise activities remotely aimed at improving quality as well as engages companys employees in the improvement process. Lär dig mer om Panotica Hydra 4.0
Panotica Hydra 4.0 is a smart web-based QMS software dedicated for companies with implemented quality management stanard that is compliant with ISO 9001 or other similar ones. The software allows not o...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
En bra lösning för kvalitetshanteringsrelaterade granskningar och kontroller, som 5S och LPA. Fungerar på alla enheter med offline-stöd. Lär dig mer om audits.io
Audits.io är ett helt anpassningsbart verktyg som fungerar på alla enheter – både online och offline. Utför kvalitets- och leverantörsgranskningar när du är ute på språng med din mobil eller surfplatta och fortsätt arbetet på en dator om du vill det. Bifoga bilder och andra filer, tilldela defekter och meddela ansvariga personer, dela de automatiserade PDF-rapporterna med intressenter och analysera flaskhalsar och trender från realtidsstatistiken. Börja effektivisera kvalitetshanteringsprocesserna i din organisation idag. Lär dig mer om audits.io
Audits.io är ett helt anpassningsbart verktyg som fungerar på alla enheter – både online och offline. Utför kvalitets- och leverantörsgranskningar när du är ute på språng med din mobil eller surfplatta...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Q-Pulse erbjuder ett riskbaserat tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning och dokumenthantering, vilket kan hjälpa en att följa standarder och förordningar. Lär dig mer om Q-Pulse
Q-Pulse erbjuder en riskbaserad metod för kvalitetsstyrning och dokumenthantering som kan hjälpa organisationer att följa branschspecifika standarder och förordningar. Denna användarvänliga programvara utgör en central kontaktpunkt för all relevant dokumentation, data, material och aktiviteter som är förknippade med kvalitetsprocessen. Bland dess moduler märks: Dokumentkontroll, riskhantering, CAPA-hantering, revision och resultat, rapportering, personalkompetens och medarbetarutveckling och hantering av leverantörer. Lär dig mer om Q-Pulse
Q-Pulse erbjuder en riskbaserad metod för kvalitetsstyrning och dokumenthantering som kan hjälpa organisationer att följa branschspecifika standarder och förordningar. Denna användarvänliga programvara...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Intuitive audit and inspection app for all quality and safety workflows. Lär dig mer om Lumiform
Lumiform is a highly intuitive and extremely powerful App for all quality and safety inspections and audits. It replaces your paper-based systems and enables you to improve your quality and safety and also save time and money. Lär dig mer om Lumiform
Lumiform is a highly intuitive and extremely powerful App for all quality and safety inspections and audits. It replaces your paper-based systems and enables you to improve your quality and safety and ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
BabtecQ

BabtecQ

(0 recensioner)
En av de ledande leverantörerna av programvara för kvalitetsstyrning samt programvara för kvalitetsplanering och kvalitetssäkring Lär dig mer om BabtecQ
Vikten av programvara för kvalitetsstyrning ökar stadigt i takt med företags strävan att uppfylla dessa kvalitetskrav. Programvaran följer hela produktionsprocessen. Programvaran dokumenterar, analyserar och arkiverar data relaterade till kvalitet. Programvaran gör det möjligt att kontinuerligt förbättra systemet genom att upptäcka felkällor och på så sätt göra det möjligt att eliminera dem. BabtecQ är en modulär programvara för kvalitetsstyrning med funktionsområden som du kan konfigurera själv. Lär dig mer om BabtecQ
Vikten av programvara för kvalitetsstyrning ökar stadigt i takt med företags strävan att uppfylla dessa kvalitetskrav. Programvaran följer hela produktionsprocessen. Programvaran dokumenterar, analyser...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Modulära programvarulösningar för kvalitetshantering för alla branscher och företagsstorlekar. Lär dig mer om CAQ.Net - Quality Management Software
Det definitiva systemet för datorstödd kvalitetssäkring (computer aided quaility assurance, CAQ). CAQ.Net täcker alla aspekter av datorstödd kvalitetssäkring och har utformats med högsta möjliga anpassningsbarhet i åtanke. Precis som en byggsats tillåter systemet att de lämpligaste byggstenarna väljs och så att du kan få den perfekta lösningen på dina individuella kvalitetshanteringskrav. Lär dig mer om CAQ.Net - Quality Management Software
Det definitiva systemet för datorstödd kvalitetssäkring (computer aided quaility assurance, CAQ). CAQ.Net täcker alla aspekter av datorstödd kvalitetssäkring och har utformats med högsta möjliga anpass...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
QMS för medicinteknisk utrustning, läkemedel och bioteknik. Fullständig överensstämmelse mellan FDA/ISO/GxP. Fem gånger snabbare dokumentkontroll, utbildning, CAPA, rapporter om efterlevnadsbrister (non-compliance reports, NCR), revisioner och med mer. Lär dig mer om Qualio
Betygsatt som ett av de enklaste och snabbaste programmen för kvalitetshanteringssystemen (quality management system, QSM) korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive action, CAPA) och regelefterlevnad av medicinteknisk utrustnings-, läkemedels- och bioteknikföretag. Hundratals företag som regleras av FDA, ISO och god praxis (good practise, GxP) i över 80 länder litar på att Qualio sammanför deras kvalitetsteam, verktyg, processer och data på en enda lätthanterlig plats. Branschexperter ibland personalen och kundservice alltid beredd att besvara samarbetar med dig för att implementera strategi, förbereda revisioner och omvandla manuella processer till digitala. Be om en personlig demo idag. Lär dig mer om Qualio
Betygsatt som ett av de enklaste och snabbaste programmen för kvalitetshanteringssystemen (quality management system, QSM) korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive action, CAPA...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
CAPA manager helps organizations improve faster. It's low-cost, high impact and userfriendly. Lär dig mer om CAPA Manager
CAPA Manager corrective action software automates the assignment, notification, investigation, reporting, and approval of corrective actions. It error-proofs the entire CAPA process, from initiation to investigation and all the way through to closure. Our customers tell us it's the best corrective action software on the market today. The best way to know CAPA Manager is to use it. Join thousands of other users by creating a free CAPA Manager evaluation today! Lär dig mer om CAPA Manager
CAPA Manager corrective action software automates the assignment, notification, investigation, reporting, and approval of corrective actions. It error-proofs the entire CAPA process, from initiation to...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Programvara för kvalitetshantering och SPC-leverantör för företag som tillverkar komplexa elektroniska produkter med behov av noll fel. Lär dig mer om BlackBelt Fusion
IntraStage BlackBelt är en lösning för komplex elektronisk tillverkningsinformation. BlackBelt levererar realtidsinsamling av tillverkningsprocessdata och testdata från alla källor eller format utan avbrott i den aktuella processen eller ändring av dessa äldre filer. Hantera enligt undantag med hjälp av varningar och prenumerationer för att hantera parametriska trender. Dra nytta av papperslös tillverkning, felanalys, returanalys eller leverantörskvalitetsanalys integrerad direkt med din tillverkningsdata. Lär dig mer om BlackBelt Fusion
IntraStage BlackBelt är en lösning för komplex elektronisk tillverkningsinformation. BlackBelt levererar realtidsinsamling av tillverkningsprocessdata och testdata från alla källor eller format utan av...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Enkel och kraftfull programvara för kvalitetskontroll av tillverkning. Kontrollera produktkvaliteten i fabriken och i hela leveranskedjan Lär dig mer om 1factory Manufacturing Quality
1factory – Enkel och kraftfull programvara för kvalitetskontroll av tillverkningen. Funktioner: QC-planer, ritningsbubblor, första artikelinspektion (first article inspection, FAI). Inkommande (IQC), pågående, inspektion av färdigt gods. SPC, Processkapacitet (Cp, Cpk). CMM och Digital Gage-ingång. Rapportering och instrumentpaneler. Synlighet av leverantörsdata i realtid. Mätarkalibrering. NCR, CAPA, SCAR. Branscher: Flygindustrin, medicintekniska produkter, halvledarutrustning, fordon, precisionsoptik, förpackning, maskinbearbetning, metalltillverkning. Lär dig mer om 1factory Manufacturing Quality
1factory – Enkel och kraftfull programvara för kvalitetskontroll av tillverkningen. Funktioner: QC-planer, ritningsbubblor, första artikelinspektion (first article inspection, FAI). Inkommande (IQC), ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Reduce your Cost of Quality with automation. Process Street enables teams to streamline compliance with pre-made templates Lär dig mer om Process Street
Process Street provides businesses with a streamlined, non-technical way to make managing recurring workflows fast, fun, and easy. Create and customize checklists to automate your team`s compliance tasks, from scratch or with one of our robust pre-made templates. Easily integrate checklists with apps you already use to seamlessly reduce your Cost of Quality. Lär dig mer om Process Street
Process Street provides businesses with a streamlined, non-technical way to make managing recurring workflows fast, fun, and easy. Create and customize checklists to automate your team`s compliance tas...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
The Lean Machine: Kvalitetssäkringsprogram för ISO 9001, 13485 och mer. Robust, lättanvänd, prisvärd och utmärkt support. Lär dig mer om The Lean Machine
The Lean Machine: Lär dig hur The Lean Machine, ett validerat programvarusystem för företagskvalitet och materialhantering kompatibelt med USA:s livsmedels och läkemedelsadministrations (Food and Drug Administration, FDA) 21 CFR Part 11-föreskrifter, är fullpackat med kvalitets- och materialhanteringsfunktioner, inklusive QuickBooks-integration, för att uppfylla både ditt företags resultatkrav och regelkrav till ett pris som inte är ett hinder för implementering. Lär dig mer om The Lean Machine
The Lean Machine: Lär dig hur The Lean Machine, ett validerat programvarusystem för företagskvalitet och materialhantering kompatibelt med USA:s livsmedels och läkemedelsadministrations (Food and Drug...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Intellect offers a modern QMS software solution with a no-code platform that empowers everyone to innovate. Lär dig mer om Intellect
Intellect's QMS software is proven to enhance quality operations and reduce overall quality costs by 40%. Our apps are designed by certified quality experts and can easily be tailored with our no-code platform and drag-and-drop technology to fit your exact business needs. Give your team remote access, mobile apps, dynamic workflow, analytics and reporting with a modern and easy to use solution. Apps include Document Control, Employee Training, Audit Management, CAPA, Nonconformance, and more. Lär dig mer om Intellect
Intellect's QMS software is proven to enhance quality operations and reduce overall quality costs by 40%. Our apps are designed by certified quality experts and can easily be tailored with our no-code ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
ComplianceQuest erbjuder ett 100 % molnbaserat kvalitets- och säkerhetshanteringssystem (QHSE = EQMS + EHS) som bygger på Salesforce. Lär dig mer om ComplianceQuest
ComplianceQuest är ett kvalitets- och säkerhetshanteringssystem (QHSE = EQMS + EHS) från början till slut för företag och bygger på Force.com-plattformen. EQMS-sviten erbjuder: Granskning CAPA Förändring Klagomål Dokument Utrustning Incidenter Inspektion Avvikelser Risk Leverantör Utbildning EHS-uppsättningen erbjuder: Hälsa och säkerhet Miljö Hållbarhet Entreprenör Arbetstillstånd/Jobbsäkerhetsanalys App för att utöka Work.com kommer snart. Se produktens webbplats för mer information. Lär dig mer om ComplianceQuest
ComplianceQuest är ett kvalitets- och säkerhetshanteringssystem (QHSE = EQMS + EHS) från början till slut för företag och bygger på Force.com-plattformen. EQMS-sviten erbjuder: Granskning CAPA Förä...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Web-Based Quality Management Software. Ultimate Scalability. Easily Manage FDA & ISO Compliance. Free Quote, Demo & 30-Day Trial. Lär dig mer om QT9 QMS
Get the ultimate in quality management software scalability with QT9's flexible cloud-based solution that connects data from multiple systems into one highly-scalable platform. QT9 QMS includes everything you need for growth. Go 100% digital by automating FDA 21 CFR Part 820, Part 211, Part 11 as well as ISO 9001, ISO 13485 & ISO 17025 compliance. QT9 QMS enables you to easily manage Audits, CAPA's, Doc Control, Employee Training and More. Includes Customer & Supplier Web Portals. See QT9qms.com Lär dig mer om QT9 QMS
Get the ultimate in quality management software scalability with QT9's flexible cloud-based solution that connects data from multiple systems into one highly-scalable platform. QT9 QMS includes everyth...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Orcanos ALM är en prisvärd lösning för krav- och testhantering, som också integrerar kvalitetshantering i utvecklingen. Lär dig mer om Orcanos ALM and QMS
Orcanos ALM (Application Lifecycle Management) är en prisvärd molnlösning som tillhandahåller procedurer för kravhantering, testhantering, FMEA riskhantering, dokumenthantering och kvalitetshantering på en enda lagringsplats. Orcanos samarbetsmiljö har visat sig påskynda kunders leverans samtidigt som den minskar de totala felkostnaderna och riskerna och förbättrar kvaliteten avsevärt. Orcanos stora kraft ligger i integreringen mellan forskning och utveckling, kvalitet och reglering. Lär dig mer om Orcanos ALM and QMS
Orcanos ALM (Application Lifecycle Management) är en prisvärd molnlösning som tillhandahåller procedurer för kravhantering, testhantering, FMEA riskhantering, dokumenthantering och kvalitetshantering p...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. Lär dig mer om Sofvie
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. It enhances communication and redefines hazard and risk management in the workplace by intelligently analyzing data gathered from the front-line. Built on industry 4.0, Sofvie creates an accessible point of reference which aids in critical decision making processes. Sofvie is designed to align your culture, reduce incident and accident severity, and ultimately saving lives. Lär dig mer om Sofvie
Collaborative Intelligence platform that gives every level of the organization a voice in safety and risk management. It enhances communication and redefines hazard and risk management in the workplac...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
qmsWrapper är ett QMS-program för skapande av medicintekniska produkter Lär dig mer om qmsWrapper PM & QMS Software
qmsWrapper är ett sammankopplat kvalitetsstyrningsprogram för skapande av medicintekniska produkter som fokuserar på nuvarande FDA-, CE-märkningsefterlevnad, regleringsfrågor och kvalitetskrav som är specifika för dessa företag. Integrerad med Jira-programvara. Skapa säkrare, bättre, medicintekniska produkter och få ut dem på marknaden snabbare. Lär dig mer om qmsWrapper PM & QMS Software
qmsWrapper är ett sammankopplat kvalitetsstyrningsprogram för skapande av medicintekniska produkter som fokuserar på nuvarande FDA-, CE-märkningsefterlevnad, regleringsfrågor och kvalitetskrav som är s...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Qualcy Bio-Med QMS Software for Small and Medium size Biotech, Pharma & Medical device companies to easily manage the QMS Records. Lär dig mer om Qualcy Bio-Med QMS Software
* Qualcy Bio-Med QMS Software has been designed for Bio-Medical companies (including Biotech, Pharma and Medical Device) to manage QMS records for ISO13485 and FDA requirements. * Designed for meeting the requirements for 21 CFR Part 820 * Has built in features for E-sign, audit trails and complies with 21 CFR part 11 requirements. This software helps manage the records for Doc. change control, complaints, audits, CAPA, NC Records, Training Records and more. Lär dig mer om Qualcy Bio-Med QMS Software
* Qualcy Bio-Med QMS Software has been designed for Bio-Medical companies (including Biotech, Pharma and Medical Device) to manage QMS records for ISO13485 and FDA requirements. * Designed for meeting ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
QMS Management software, all ISO standards covered, fully integrated & communicated cloud-based system. Lär dig mer om ZEBSOFT
ZEBSOFT provides a modern QMS environment, old established methods have become redundant in this fast-paced world. Simple to use cloud-based software that lets you Monitor, Evaluate & Improve your business with ease. Enable everybody in your organisation to contribute to your ISO management & continual improvement. Rapid deployment as no installation required & low entry costs. You can self-implement ZEBSOFT or take our fully assisted service. All standards covered. Lär dig mer om ZEBSOFT
ZEBSOFT provides a modern QMS environment, old established methods have become redundant in this fast-paced world. Simple to use cloud-based software that lets you Monitor, Evaluate & Improve your busi...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Mät, övervaka och hantera viktiga kvalitetsuppgifter, som konstateranden, motåtgärder, åtgärder, avvikelser och incidenter. Lär dig mer om AdaptiveGRC
AdaptiveGRC erbjuder ett kvalitetshanteringssystem med full funktionalitet: Incidenthantering, revisionshändelser, observationer, åtgärdshantering korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventive action, CAPA), undantagshantering, avvikelser, utredningar. Viktiga funktioner: > Effektiviserar hanteringen av kvalitetshanteringsaktiviteter > Ger full spårbarhet av misstänkta eller bekräftade kvalitetsbrister > Gör all QMS-information tillgänglig för andra moduler och skapar en helhetsvy för att identifiera trender och mönster i företagets GRC-verksamhet. Lär dig mer om AdaptiveGRC
AdaptiveGRC erbjuder ett kvalitetshanteringssystem med full funktionalitet: Incidenthantering, revisionshändelser, observationer, åtgärdshantering korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Mapex

Mapex

(0 recensioner)
Mapex helps businesses to be more efficient, manage defects, trace batches, and more. Lär dig mer om Mapex
Quality management module allow all industrial companies to have reliable, swift and complete control of all information from the quality department. You will be able to eliminate all quality control paperwork and the human errors will be minimized. Data coming from automatic measuring systems can be connected to the computer system. All the modules from the MES platform covers all the plant control needs that help modernise factories towards industry 4.0. Lär dig mer om Mapex
Quality management module allow all industrial companies to have reliable, swift and complete control of all information from the quality department. You will be able to eliminate all quality control p...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Track all issues in one place and resolve them earlier. Reduce costly rework and keep projects on schedule.
The construction quality problems that cost the most are the ones that you miss. Standardize on a proactive QA/QC process with construction quality management software that enables the whole team to participate in quality inspections from mobile devices.
The construction quality problems that cost the most are the ones that you miss. Standardize on a proactive QA/QC process with construction quality management software that enables the whole team to pa...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Reliable, real-time extended ERP software with lean and agile functionality developed especially for mid-market manufacturing companies
DELMIAworks (formerly IQMS) ERP software provides discrete and process manufacturers with a single solution to manage and monitor the entire manufacturing process. The comprehensive solution allows for a modular and scalable approach while eliminating data silos. DELMIAworks increases cross department visibility and efficiently with a complete real-time manufacturing, accounting, and supply chain system that includes Quality, EDI, WMS, MRP, production/process monitoring and more.
DELMIAworks (formerly IQMS) ERP software provides discrete and process manufacturers with a single solution to manage and monitor the entire manufacturing process. The comprehensive solution allows for...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Use Quickbase's no-code platform to easily manage quality assessments and reduce downtime by tracking quality standards of supplies.
Quickbase empowers enterprise organizations to quickly turn ideas into applications that make them more efficient, informed, and productive. Quickbase's no-code application development platform helps eliminate manual processes for true end-to-end transparency, real-time visibility, and automation across complex processes & siloed systems. Enable your supply chain team to easily manage quality assessments of materials and reduce downtime by tracking and certifying quality standards of supplies.
Quickbase empowers enterprise organizations to quickly turn ideas into applications that make them more efficient, informed, and productive. Quickbase's no-code application development platform helps e...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
iAuditor puts the power in your teams¿ hands. Every person and every device can be a window to your worksite.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than 600M checks per year to improve safety and quality in their workplaces. All of the inspection data is captured in real-time allowing you to instantly identify missed inspections and failed items and rapidly mitigate risks.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
WinTeam is a holistic financial, operations and workforce management solution for cleaning and security contractors in North America.
WinTeam is a holistic financial, operations & workforce management solution for cleaning & security contractors in North America. Includes accounting & financials, analytics & reporting, HR, compliance & benefits mgmt, payroll, job costing, work/people scheduling, quality assurance & inventory mgmt. It has employee & customer self-service plus time & attendance tracking. Streamline processes, connect back office to field ops & pinpoint profitability by site. Best fit for 100 employees or more.
WinTeam is a holistic financial, operations & workforce management solution for cleaning & security contractors in North America. Includes accounting & financials, analytics & reporting, HR, compliance...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Web-based software to help you write better requirements, manage your test cases and track defects.
SpiraTest is an integrated Requirements and Quality Management solution that manages your project's Requirements, Test Cases, Releases, Defects, and Issues in one environment, with complete traceability throughout. After defining your project's requirements, you generate the test cases and test steps that validate the functionality. The test execution modules allow users to run through the tests, logging defects/issues as they go. SpiraTest is Fully Web-Based. Free 30-Day Trial.
SpiraTest is an integrated Requirements and Quality Management solution that manages your project's Requirements, Test Cases, Releases, Defects, and Issues in one environment, with complete traceabilit...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Denna programvara levererar ett helt papperslöst och kravuppfyllande produktionsregistret, vilket minskar tiden för dokumentskapande, granskning och godkännande.
Den nya MasterControl Manufacturing Excellence-paketet med validerade lösningar automatiserar produktionslivscykeln från början till slut och integreras sömlöst med andra företagsapplikationer, såsom MRP, MES, ERP, MOM och produktionsschemaläggning. Det är den första programvaran som levererar ett helt papperslöst och kravuppfyllande produktionsregistret, vilket minskar tiden för dokumentskapande, granskning och godkännande från dagar eller veckor till timmar. Läs mer om hur MasterControl kan hjälpa dig att uppnå rätt resultat varje gång.
Den nya MasterControl Manufacturing Excellence-paketet med validerade lösningar automatiserar produktionslivscykeln från början till slut och integreras sömlöst med andra företagsapplikationer, såsom M...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
IQS is quality management software designed to help our customers ensure compliance and bring the highest quality products to market.
Building on 30+ years of experience, IQS is modern, enterprise-grade quality management software designed to help our customers ensure compliance and bring the highest quality products to market. Designed to automate the mundane and make difficult tasks easy, IQS delivers tangible results and cost savings through efficient workflow routing and extensive integrations. As a SaaS platform, IQS provides the availability and security demanded by todays enterprises.
Building on 30+ years of experience, IQS is modern, enterprise-grade quality management software designed to help our customers ensure compliance and bring the highest quality products to market. Desig...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Den mest betrodda EHSQ-programvaran som säkerställt kundframgång i över 30 år.
Cority är en betrodd EHSQ-programvaran för att säkerställa kundframgångar. Coritys allsidiga SaaS-plattform hjälper organisationer att säkert hantera EHSQ-information över avdelningar, regioner och världen. Över 800 organisationer i 70 länder litar på Cority för att säkerställa global efterlevnad, minska risker, standardisera procedurer, driva fram operativ excellens och se till att medarbetarna är säkra, hälsosamma och produktiva.
Cority är en betrodd EHSQ-programvaran för att säkerställa kundframgångar. Coritys allsidiga SaaS-plattform hjälper organisationer att säkert hantera EHSQ-information över avdelningar, regioner och vär...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Integrated QHSE management system software, Cloud-based, helping SMB's manage compliance activities in a single, easy to use solution.
Mango helps control and maintain all aspects of your quality, health, safety (QHSE) management system(s); including: policies, procedures & forms (with single-source document control); accidents & incidents; Audits/Inspections; Improvements (NCR's, CAPA's, etc.); hazard & risk management; and people management (competencies & training). In addition, Mango helps our customers manage their Plant & Equipment (including scheduled maintenance and requests), Food Safety, & compliance calendar.
Mango helps control and maintain all aspects of your quality, health, safety (QHSE) management system(s); including: policies, procedures & forms (with single-source document control); accidents & inc...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
A comprehensive web-based and 100% paperless shop quality management system for small to medium manufacturing companies.
A comprehensive web-based and 100% paperless shop management system for small to medium manufacturing companies. Built to manage the complex manufacturing environment better than anything else on the market - by an order of magnitude. Never before has there been a system that gives you such insight into every detail of your manufacturing company. ProShop is 100% paperless ERP/MES and QMS software. We typically replace 3-6 other software systems with ProShop for managing your whole company.
A comprehensive web-based and 100% paperless shop management system for small to medium manufacturing companies. Built to manage the complex manufacturing environment better than anything else on the ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Flexible quality management system enabling companies in the industries to streamline how they capture, manage and track quality.
Dashpivot enables construction, mining, oil and gas and other industrial companies to capture, manage and track all of their quality jobs more efficiently - including defect management, lot management, hold points/witness points, corrective actions and quality checklists and reports. Companies in over 100 countries use Dashpivot as their quality management system to improve quality process, increase close out rates and shorten times to rectification. Try it for free today.
Dashpivot enables construction, mining, oil and gas and other industrial companies to capture, manage and track all of their quality jobs more efficiently - including defect management, lot management,...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Greenlight Guru's eQMS allows companies to bring high-quality medical devices to market safely and quickly - reducing risks and costs.
Greenlight Guru is the only electronic Quality Management Software (eQMS) designed by MEDICAL DEVICE PROFESSIONALS specifically to meet the unique NEEDS OF MEDICAL DEVICE COMPANIES. Our comprehensive, out-of-the-box solution is based on the latest FDA and ISO standards and best practices, all of which are meticulously woven into every feature within the cloud-based platform. Join hundreds of other medical device companies working with us to shift your focus from just compliance to True Quality.
Greenlight Guru is the only electronic Quality Management Software (eQMS) designed by MEDICAL DEVICE PROFESSIONALS specifically to meet the unique NEEDS OF MEDICAL DEVICE COMPANIES. Our comprehensive, ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
#1 Quality Management to solve ALL your requirements. Simple for workers to use, simple for managers to customize. Try now
#1 Quality Management Software solution. Simple for workers to use and managers to customise on any device. Fast and easy to access, enter and report risk data in real time. A platform with end-to-end functionality. Use our Out-of-the-box templates or build your own to match requirements. Try now.
#1 Quality Management Software solution. Simple for workers to use and managers to customise on any device. Fast and easy to access, enter and report risk data in real time. A platform with end-to-end ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
The AFFORDABLE SOLUTION for small to mid-size MANUFACTURING companies. Best value. full featured, QMS Software. Windows 10 (not web).
The AFFORDABLE SOLUTION for small to mid-size companies. Designed specifically for MANUFACTURING companies, Quality Collaboration By Design (QCBD) is an integrated Quality Management Software for managing all your quality data. QCBD dramatically reduces the cost of achieving and maintaining compliance to quality management standards such as ISO 9001, ISO 13485, AS9100, TS 16949 and SQF 2000 / ISO 22000. Window-based application (client-server, not a web application)
The AFFORDABLE SOLUTION for small to mid-size companies. Designed specifically for MANUFACTURING companies, Quality Collaboration By Design (QCBD) is an integrated Quality Management Software for manag...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Speed up website testing: report straight into your Jira, Trello, Asana etc. with all technical information your devs need to fix them.
Have you ever felt frustrated with internal testing & bug reporting, either as a reporter or as a developer? So did we, so we created Marker.io to streamline those workflows. Capture, annotate & report bugs from your website by filling in the form to create a ticket in your team's issue tracking tool -Jira, Trello, GitHub etc.- with a single click. Marker.io adds environment data & console logs, so recreating & fixing the issue is easy. Perfect for web agencies, SaaS & ecommerce websites.
Have you ever felt frustrated with internal testing & bug reporting, either as a reporter or as a developer? So did we, so we created Marker.io to streamline those workflows. Capture, annotate & report...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Quality management solution that helps users manage documentation, compliance, workflows, risks, employees training and more.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage and control documentation, automate business processes, manage customizable workflows, streamline training management, manage internal and external audits and ensure implementation of critical industry regulations in real-time. Ideal for heavily-regulated industries, where compliance with standards including ISO 17025, 17020, 13485, and 9001, TNI, GFSI, FDA, and FQS are required.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage and control documentation, automate business processes, manage customizable workflows, streamline training management, manag...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
Simpler, Customizable, Cost-Effective & User-Friendly approach to implement & maintain ISO 9001/14001/45001/22000HACCP/27001 compliance
Effivity is a cloud-based / on-premise QHSE/FSMS/ISMS software to implement a robust Quality - Occupational Health & Safety - Environment Management System & offers 100% conformity to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP standards. Effivity makes ISO compliance simple, easy, quick, value adding, cost-effective, collaborative and time-saving which results in enabling an organization to enhance efficiency and augment productivity as validated by users in more than 120 countries,
Effivity is a cloud-based / on-premise QHSE/FSMS/ISMS software to implement a robust Quality - Occupational Health & Safety - Environment Management System & offers 100% conformity to ISO 9001, ISO 140...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
WorkClout centralizes on-the-job training, document control, safety & quality procedures, checklists, CAPA, and employee performance.
WorkClout helps manufacturers, industrial sectors, and field service increase quality. WorkClout Quality Management Software helps industrial labor perform to their highest potential by centralizing on-the-job work instructions, quality procedures, tribal knowledge building/sharing, and performance tracking enabling a culture of continuous improvement and lean. Assign your operators and technicians quality checklists. WorkClout is available on iOS, Android, and Desktop.
WorkClout helps manufacturers, industrial sectors, and field service increase quality. WorkClout Quality Management Software helps industrial labor perform to their highest potential by centralizing ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
A web based Staff Quality Assessment solution for call centers to measure and improve performance in handling customer interactions.
Scorebuddy is a multi-award-winning, purpose-built call center Quality Assessment solution for scoring customer calls, emails, chat or social media. Design business specific scorecards by department, function or region and segment usage and reporting by user, including outsourcers. Cater for soft skills and compliance assessment to ensure adherence to regulation. Analyse root causes of skill or process deficiencies to drive continuous improvement, plus trends by organisation, team or person.
Scorebuddy is a multi-award-winning, purpose-built call center Quality Assessment solution for scoring customer calls, emails, chat or social media. Design business specific scorecards by department, f...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
A proven ERP software solution to help distributors and manufacturers run efficiently.
A proven ERP software platform for dist. and high-mix / low-volume MFGs of electronic components, wire & cable, medical devices, and more. Cetec ERP is stable, customizable, robust, production-driven, inexpensive, and enables companies to efficiently adapt to meet strict customer and audit (i.e. ISO, ITAL, etc.) requirements in medical, military, and other high-margin markets.
A proven ERP software platform for dist. and high-mix / low-volume MFGs of electronic components, wire & cable, medical devices, and more. Cetec ERP is stable, customizable, robust, production-driven,...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll
MeazureUp helps multi-unit businesses manage quality, operational consistency and accountability with a digital checklist app.
MeazureUp's digital checklist app lightens the burden of managing paper checklists, messy log books and field audits by digitizing all of your custom checklists. MeazureUp is used by top operators and quality assurance teams in multi-unit restaurants, convenience stores and retail brands around the world, including Spur Restaurant Group, MOD Pizza, and Golden Chick. Supporting thousands of locations worldwide, MeazureUp makes checklists simple, which helps make your employees do their jobs well.
MeazureUp's digital checklist app lightens the burden of managing paper checklists, messy log books and field audits by digitizing all of your custom checklists. MeazureUp is used by top operators and ...
 • Defektspårning
 • Dokumentkontroll
 • Revisionshantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Utbildningshantering
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
 • Leverantörs kvalitetskontroll