Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

System för skadebehandling

System för skadebehandling automatiserar hanteringen av försäkringsanspråk, elektroniska inlämningar och inkasseringar. Dessa applikationer erbjuder en komplett uppsättning effektiva verktyg för hantering av försäkringsanspråk tillsammans med integrerade lösningar för hantering av bokföring och kundrelationer (CRM). System för skadebehandling erbjuder behandling i realtid och rapportering om administrativa och intäktsgenererande aktiviteter för försäkringsbolag, anställdas företagshälsoplaner och chefer ansvariga för förmåner. De tillgodoser en mängd olika produktsektorer, inklusive liv, hälsa, bil, COBRA, ersättning till arbetstagare, arbetsgivaransvar och annat. System för skadebehandling har kopplingar till programvara för försäkringsavtal och program för medicinsk fakturering.

Utvald programvara

Programvara med flest recensioner

Utforska produkterna med flest användarrecensioner i kategorin System för skadebehandling

12 resultat

AdInsure är en standardförsäkringsplattform utformad för livförsäkringsbolag och andra försäkringsbolag. Lär dig mer om AdInsure
AdInsure är en kraftfull försäkringsplattform som gör det enkelt att bedriva din verksamhet. Den är utformad för liv- och egendom och skadeförsäkringsbolag och ger dig funktionaliteten och förmågan att effektivisera affärsprocesser, förbättra användarupplevelsen och hantera förändringar effektivt. AdInsure är byggd kring bästa industripraxis och kombinerar omfattande funktioner i en enda, enhetlig plattform. Den levererar en nyskapande miljö som kopplar samman din organisation med nya tekniker, tjänsteleverantörer och samarbetspartner. Lär dig mer om AdInsure

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Omfattande system för förmånsadministration och en programvarulösning för anspråksbehandling som utformats för Medicaids och Medicare Advantages förmåner. Lär dig mer om HEALTHsuite Advantage
HEALTHsuite är ett omfattande system för förmånsadministration och en programvarulösning för anspråksbehandling som utformats för hälsoplaner som administrerar Medicaids och/eller Medicare Advantages förmåner. HEALTHsuite är en regelbaserad programvarulösning för automatisk bedömning som utformats för att automatisera alla aspekter av registrering/behörighet, förmånsadministration, leverantörskontrakt/ersättning, premiumfakturering, medicinsk förvaltning, vårdhantering, skadebedömning, kundservice, rapportering med mera. Lär dig mer om HEALTHsuite Advantage

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Molnbaserad lösning för att hantera anspråk, beräkning av betalning per person, behörighet, remisser, behörigheter, ärendehantering och kommunikation. Lär dig mer om QuickCap
QuickCap är en avancerad plattform utformad för förbund för självständiga läkare (independent physicians associations, IPA), läkare-sjukhusorganisationer (physician-hospital organization, PHO), organisationer för ledningstjänster (management service organization, MSO), tredjepartsadministratörer (third party administrator, TPA) och riskbaserade organisationer som hanterar Medicare, Medicaid och kommersiella branscher (line of business, LOB). Den är EDI 5010-kompatibel med anspråk, beräkning av betalning per person, behörighet, hänvisningar, auktoriseringar, premiumfakturering, ärendehantering och relaterade automatiska dirigerings- och arbetsflödesprocesser. QuickCap är en sömlös, mycket effektiv, kostnadseffektiv och omfattande produkt för idag. För mer information, ring eller ta kontakt via hemsidan. Lär dig mer om QuickCap

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Ventiv Claims är en molnbaserad programvara för behandling av anspråk och efterlevnadskrav. Lär dig mer om Ventiv Claims
Ventiv Claims är ett system för hantering av anspråk som består av en eller flera moduler för hantering av anspråk och en rad olika stödmoduler inklusive frånvarohantering, hantering av företagsjuridik, ersättning till anställda, policyhantering, faktureringshantering, skadeinformation, planer för korrigerande åtgärder och incidentrapportering. Systemet utformades som ett system för skadereglering ur skadehandläggarnas perspektiv. Lär dig mer om Ventiv Claims

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Programvara för kontrakt-, risk-, försäkrings-, anspråks-, incident-, tillgångs- och arbetsflödeshantering med integration och instrumentbräderapportering.
Betjänar företag, myndigheter och ideella organisationer runt om i världen med automatiserat arbetsflöde för anspråk, instrumentbrädeanalys, anpassade rapporter, meddelanden, påminnelser, dokumenthantering och anspråksportaler. Följer upp alla typer av anspråk, incidenter och händelser. Med subrogation, rättstvister, kostnader, utgifter, betalningar och reserver. Stöder flera språk och valutor. Erbjuds helt värdbaserat eller på plats. Professionell support och utbildning. Lär dig mer om A1 Tracker

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Intelligent Medical Software (IMS) från Meditab är en prisbelönt allt i ett-plattform för elektronisk patientjournal (electronic health record, EHR), klinikadministration och fakturering.
IMS tillgodoser varje steg i patientvårdsprocessen, från patientengagemang till telehälsa, klinikanalys, automatiserad incheckning, vårdsamordning, rapportering och mycket mer. Programvarans mångsidiga funktioner, moduler och mallar har byggts från grunden för att anpassa sig till de precisa behoven inom fler än 40 olika specialområden. Lär dig mer om Intelligent Medical Software

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Denna helt anpassningsbara online-app möjliggör lagring och hantering av information om anspråk, patienter, personal och anspråksbehandlingsstadier
Förkonfigurerad, webbaserad databasapplikation som möjliggör lagring och hantering av information om anspråk, patienter, personal (t.ex. anspråksbehandlare, chef), steg i anspråksbehandling och tvisteområden. Systemet är helt anpassningsbart. Du kan hantera dina data så som du vill och ändra applikationen när du behöver återspegla varje detalj som är viktig i ditt företag. TeamDesk erbjuder obegränsade dokument, obegränsad lagring, obegränsad support, stabila priser och gratis provperiod. Lär dig mer om TeamDesk

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Samarbetsprogramvara för anläggningar, underhåll och tjänster
Urbest förenklar gruppkommunikation, jobbuppföljning, betygsättning och betalning för anläggningshantering och projektarbete. Gränssnittet är intuitivt, vilket minskar den tid som läggs på introduktion av nya användare. Urbest kan anpassas till alla typer av byggnader och organisationer. Välj att arbeta fristående med Urbest eller länka det till ditt ERP- eller tillgångshanteringssystem. Som sista punkt får du efter några månader tillgång till beteendeanalys med föreslagna handlingsplaner. Lär dig mer om Urbest

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Nuxeos molnbaserade innehållstjänstplattform med low-code hjälper dig att skapa skalbara, intelligenta innehållsapplikationer.
Nuxeos molnanpassade innehållstjänsteplattform för stora företag har i grunden förändrat hur dess användare arbetar med innehåll och data för att leverera nytt värde från digital information. Nuxeos molnbaserade plattform med low-code hjälper organisationer att skapa intelligenta innehållsapplikationer som förbättrar kundupplevelser, förbättrar beslutsfattandet och får ut produkter på marknaden snabbare. Lär dig mer om Nuxeo

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Claims Submission, Claims Review and Approval, Parts and Labor submit, Tickets, RMAs - easily configures to your processes and data
Claims Management for manufacturers for product service and repair work. With warranty checking, serial number checking, claims submission, tickets, knowledge base and customer portal. Dealers and customers can submit claims through the online customer portal, add parts and labor codes to their claim, and see the status of their claims. Claims managers can review claims for approval. RenewityRMA is a complete online portal for claims management and product service for manufacturers. Lär dig mer om RenewityRMA

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
Programvara och app för att hantera och spåra tillverkning, logistik, avvikelser, process, installation och kostnader på stora byggarbetsplatser.
Den kraftfulla programvaran och appen Insite LMS för byggarbetsplats visar sina möjligheter på olika industriella byggarbetsplatser. Med många individuellt kombinerbara moduler är Insite LMS en av all-rounders inom digital logistik, material- och webbplatshantering. Dessutom täcker den alla områden och industrier - från stål- och kraftverksbyggande till infrastruktur och intralogistikprojekt. Speciellt utvecklad för höga krav på industrianläggningar och stora byggarbetsplatser! Lär dig mer om Insite LMS

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning
PLEXIS levererar betrodd programvara för kärnadministration och skadereglering till ledande utbetalarorganisationer världen runt.
PLEXIS Healthcare Systems är ett ledande företag inom utbetalningsteknik som levererar tillförlitliga lösningar för kärnadministration och skadereglering till sjukvårdsbetalare och leveranssystem världen runt. PLEXIS stimulerar tillväxt, innovation och effektivitet inom olika affärsområden för utbetalarorganisationer som hälsoplaner, tandvårdsplaner, synplaner, TPA:er, kostnadskontrollföretag, specialgrupper, statlig hälso- och sjukvård och internationella försäkringsbolag. Lär dig mer om PLEXIS Payer Platforms

Funktioner

 • Spårning av skadeansökningar
 • Elektroniska anspråk
 • Efterlevnadskontroll
 • Ärendehantering
 • Självbetjäningsportal
 • Arbetsflödeshantering
 • Rapportering och statistik
 • Påminnelser
 • Fakturering
 • Betalbearbetning