Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Gradebook-program

Gradebook-program automatiserar kvalitetsspårning, prestandautvärdering och övervakning av elevernas närvaro och ger enkel åtkomst till synkroniserade data för lärare, rektorer och skoladministratörer. Yrkesverksamma inom utbildningsbranschen använder gradebook-software för att hjälpa till vid utveckling och utvärdering av lektionsplanering och studentuppgifter. De innehåller också funktioner för att bedöma elevernas prestationer tillsammans med integrerade demografiska data och statliga och federala riktlinjer. Gradebook-system är relaterade till programvara för klassrumshantering, och programvara för skoladministration.

7 resultat

Med Almas SIS-verktyg skapas en av de bästa generationernas lärare, så att de kan skapa den bästa generationen elever.
Alma’s future-ready student information system tools optimize K-12 school operations, empowering educators to improve family engagement and student outcomes. Alma's revolutionary gradebook is configurable down to the individual class, grade or school level, and supports all traditional and progressive learning models. Our mission is to help create the greatest generation of educators so that they can create the greatest generation of students. Empower progress. Spark potential. Lär dig mer om Alma SIS

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
Edsby är en modern digital inlärnings- och dataplattform med det mest heltäckande betygsättningssystemet som finns tillgänglig för K-12.
Edsby är en modern, molnbaserad digital inlärningsplattform som är byggd för de unika behoven hos K-12-skolor, skoldistrikt, delstater/provinser och länder. Den avancerade betygsättningssystemet är Edsbys grundval, men det är bara början. Edsby gör det möjligt för lärare att samla in bevis på lärande, även under de första åren, med utgång från standarder med hjälp av de senaste bedömningssystemen. Utbildare kan triangelmäta och kommunicera elevers framsteg mer ordentligt än med något annat system i K-12. Lär dig mer om Edsby

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
Stöd dina lärare och elever med avancerad programvara för betygshantering som byggts in i ditt centrala SIS.
Classter är en global pionjär inom utbildningsteknik och erbjuder en molnbaserad allt i ett-SIS som inkluderar följande: Studentinformationssystem, skolledningssystem och utbildningsplattform. lärare kan enkelt sätta betyg oavsett tid och plats via en responsiv och anpassad portal. Classters molnbaserade arkitektur gör det möjligt för lärare att komma åt sitt betygsättningsgränssnitt 24/7 och lägga till numeriska eller beskrivande betyg när det passar dem. Lär dig mer om Classter

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
Teach 'n Go is a modern, intuitive, powerful school management system designed for learning centres and education businesses.
**Mobile app available** **Now available in multiple languages** Teach 'n Go is a powerful, modern easy-to-use school management software. Teach 'n Go combines everything you need for efficient school administration and management. It's so straightforward that we guarantee you won't need training to master it. Track everything, save time, and increase retention and engagement in your school. Take your learning centre to the next level! Lär dig mer om Teach n Go

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
Webbaserad K-12-skolhanteringsprogramvara. Hantera information om din skola, personal, elever och föräldrar på ett säkert och effektivt sätt.
Programvaran MySchool, K-12 för skolledning, är ett webbaserat skoladministrationssystem med en kapacitet på över 500 000 användare som består av akademisk och administrativ personal, elever och föräldrar. MySchool används av både skolnätverk med 50 000 elever och mindre oberoende skolor, mestadels i Kanada, USA och Europa. Webbaserad - fungerar på alla datorer. Support i världsklass (kundnöjdhet, 99 %+). Riktigt enkel prissättning – inklusive utbildning, värdskap och support. Lär dig mer om MySchool

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
EduHappy är ett skolhanteringssystem, SIS, och en utbildningsplattform (learning management system, LMS) som utformats för utbildning.
EduHappy är ett skolhanteringssystem, studentinformationssystem (student information system, SIS) en utbildningsplattform som hanterar flera skolor under samma konto. Lösningen har virtuella klassrum med online-möten, och hanterar elever, lärare, läsår, terminer, betyg och klassrum, kurser, lektioner, viktade uppgifter, prov, scheman och närvaro. Den hanterar skolans ekonomi, redovisning, avgifter, HR, löner, utgifter och transport. Ett obegränsat antal licenser för engångsbetalningar. Lär dig mer om EDUHAPPY

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering
OpenEduCat är en heltäckande ERP med öppen källkod.
OpenEduCat är en öppen källkod-allsidig ERP för universitet, högskola och skola, och vill ge effektiv hantering av studenter, lärare, kurser och klasser. Lär dig mer om OpenEduCat

Funktioner

 • Föräldraportal
 • Klassöversikt
 • Lärarpanel
 • Anpassningsbara rapporter
 • Kommunikationshantering
 • Lektionsplanering
 • Studenthantering
 • Individualiserade bedömningar
 • Viktade uppdrag
 • Dokumenthantering