Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Programvara för investeringshantering

Programvara för investeringshantering automatiserar hanteringen av förmögenheter, investeringsportföljer och andra finansiella tillgångar. För enskilda investerare och traditionella investeringsbolag, såväl som alternativa investeringsföretag som hedgefonder och fondandelsfonder, erbjuder system för investeringshantering en integrerad lösning för uppföljning av portföljaktivitet, redovisning och regelefterlevnad. Använd Capterra för att hitta en lösning för investeringshantering som fungerar för ditt företag i Sverige. Programvara för investeringshantering är relaterad till bankprogram och program för finansiell riskhantering.

Sverige Visa lokala produkter

25 resultat

Utnyttja detaljerade investeringsdata, tillförlitlig riktmärkesteknik och en kraftfull plattform för att skapa oöverträffade nivåer av insikt Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och är föremål för rigorösa valideringsprotokoll, och har blivit standard för datagranulatitet och integritet. Uppgifter på fondnivå och exakta riktmärken integreras också direkt från PitchBook för att öka smidigheten och effektiviteten i de privata marknadsanalyserna. Lär dig mer om eFront

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Backstop Solutions erbjuder molnbaserade produktivitetslösningar för institutionella investeringsföretag och alternativa kapitalförvaltare.
Backstops kraftfulla, lättanvända programvara för förvaltning är skräddarsydd för institutionella och alternativa förvaltningsexperter som är överväldigade av mängden data som flödar in i deras inkorgar och arkivskåp. Backstops prisbelönta och branschledande produktivitetssvit innehåller de viktigaste verktygen för hantering av portföljer, övervakning av forskning, utförande av IDD/ODD, kapitalanskaffning och service till investerare. Lär dig mer om Backstop

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Ledgy hjälper riskkapitalföretag att hantera sina startup-portföljer från en instrumentbräda för att spåra resultat, likviditet, capital runway, modellvärderingar och mer.
Ledgy används av analytiker och förvaltare på ledande riskkapitalfonder för att hålla reda på deras investeringar. En enda sanningskälla i en skalbar instrumentpanel för att övervaka kapitaliseringstabeller, likviditetsgrad, jämförelsemodeller, vattenfallsanalys, framtida utspädning med mera. Övervaka hur startups presterar med delbara instrumentbräden för verksamhetens nyckeltal (key performance indicator, KPI) och rapporter. Förenkla dokumenthanteringen med kvalificerade elektroniska signaturer. Schweizisktillverkad programvara som alltid är korrekt, privat, säker och lagenlig. Lär dig mer om Ledgy

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Dynamo strömlinjeformar front- till backoffice-programvara för förvaltningsverksamhet för GP:er, LP:er och tjänsteleverantörer.
Dynamo erbjuder molnbaserad förvaltningsprogramvara till företag i branschen för alternativa investeringar. Dynamo tillhandahåller skräddarsydda produkter till både GP- och LP-företag samt tjänsteleverantörer. Verktygen för arbetsflödesautomation och branschspecifika kanaler, instrumentbrädor och rapportering inkluderar effektivisering av processhanteringen. Integrationer med Microsoft Office och tredjepartsleverantörer av data gör det möjligt för användare att centralisera förvaltningsverksamhet från front- till backoffice. Lär dig mer om Dynamo

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Investerare och rådgivare kommer till DealCloud för att stärka sina affärsteam.
DealCloud erbjuder en plattform, tjänster och expertis för att stärka affärsmöjligheterna för investeringsbankers och riskkapitalbolags affärsteam. Plattformen är särskilt utformad för detta mål. Med ett implementeringsteam som stärker klienterna på plattformen samt ett kontohanteringsteam som driver dem framåt. DealCloud kommer från riskkapital- och investeringsbankvärlden och förstår vad kunderna behöver för att genomföra en affär. Lär dig mer om DealCloud

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Ett verktyg för förvaltning och portföljövervakning som har utformats för riskkapitalister, private equity-företag och affärsänglar.
Rundit är ett verktyg för portföljförvaltning som har utformats för privata kapitalbolag. Med Rundit kan fondförvaltarna automatisera rapporteringsuppgifter för kommanditdelägare (limited partners, LP) och få insikter i investeringar och portföljresultat via tydliga instrumentpaneler. Lär dig mer om Rundit

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
EquityEffect är den enda helt integrerade förvaltningsplattformen för portföljer och kapitaliseringstabeller som ett riskkapitalföretag någonsin kommer att behöva.
EquityEffect (ett Diligent-varumärke) är en helt integrerad förvaltningsplattform för portföljer och kapitaliseringstabeller som ett riskkapitalföretag kan ha stor nytta av. EquityEffects programvara kommer att ge en enda sanningskälla-vy för alla dina portföljbolags kapitaliseringstabeller och nyckeltal. Kan enkelt köra vattenfall och scenariomodeller för att få insyn i resultaten för alla deras investeringar, företag och fonder. Säg adjö till slarviga data och få en korrekt bild av dina fonders resultat. Lär dig mer om Diligent Equity

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Frigör kraften i dina data och relationer: Hantera insamling, affärsflöde och verksamhet. För alternativa investeringar.
Med AIM, den främsta privatkapitallösningen på Salesforce-plattformen, kan du konsolidera dina data till ett centralt system för operativ effektivitet och optimera arbetsflöden så att du kan skala upp för tillväxt. AIM är Lightning-klar med ett rent och enkelt användargränssnitt utformat för enkel användning och hastighet. Med AIM får du grunden för att bygga en företagsomfattande tekniklösning som utnyttjar kraften i dina data och ger dig en informationsfördel och många års försprång före konkurrenterna. Lär dig mer om Altvia

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
TOGGLE AI varnar dig för vad som kan påverka ditt portföljinnehav.
TAPPEN skapar lika villkor för aktiva investerare genom att placera verktyg för hedgefondsvärdering inom räckhåll för alla investerare, inte bara de professionella. TOGGLE Copilot är en smart instrumentbräda för portföljer som är tillgänglig utan kostnad. Omfattar värderingar, momentum, tillväxt och mer, få dagliga varningar om hur förändringar i dessa mått och data påverkar dina värdepapper. TOGGLE Pro är en komplett svit för yrkesmänniskor. Från datavetenskap utan kod till AI-genererade investeringsinsikter – missa aldrig en möjlighet igen. Lär dig mer om TOGGLE

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Programvara för förvaltning av familjekontor, hedgefonder, private equity, fondförvaltare med integrerat partnerskap och G/L.
FundCounts portfölj och programvara för partnerskapsredovisning spårar, analyserar och rapporterar värdet för komplexa investeringar över flera portföljer. En integrerad huvudbok (general ledger, G/L) i flera valutor och automatiserade arbetsflödesverktyg, inklusive direktflöden med börsmäklare eller depåhållare samt förbättrad driftseffektivitet. Programvaran stöder ett brett urval av tillgångstyper och portföljmätningsmetoder. I kombination med flexibel kundrapportering på begäran ger FundCount ditt företag snabbhet, noggrannhet och analytisk insikt. Lär dig mer om FundCount

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Fastighetshanteringssystemet (property management system, PMS) är en komplett programvara som ger portföljförvaltare och investeringsteam alla verktyg som krävs för att driva sina fonder.
För fondförvaltare, hedgefonder, familjekontor, kapitalförvaltare eller förvaltare av kryptofonder. Plattformen tillhandahåller ett omfattande molnbaserat portföljförvaltningssystem och en utkontrakterad Middle Office-tjänst. Målet är att hjälpa kunder att uppnå optimal operativ effektivitet. Lär dig mer om HedgeGuard

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Integrerad låneutgivning och låneförmedling, sekundär marknadsföringsplattform med CRM, administration av samarbetskanal och vitmärkningsalternativ.
Lendstream är ett fullt operativt företagsledningssystem för utlåning med inkluderad CRM-funktionalitet i kombination med förstklassig utlåningspraxis. Systemet är utvecklat av hängivna teknikexperter och utlåningsexperter med över 20 års erfarenhet. Programvaran stöder följande affärsfall: Låneutgivning, låneförmedling, sekundär marknadsföring (lånelöften, försäljning och kollektiva investeringar) och outsourcing/vitmärkning. Lämplig för hypotekslån, betalningsdagar, mikrolån, små och medelstora företag och p2p-långivare. Lär dig mer om Lendstream

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Excel-baserad CRE-plattform för garanti och värdering som sparar tid och frigör produktivitet.
Den här programvaran gör det enkelt att försäkra kommersiella fastigheter. Med U-Rite kan du utnyttja kraften i molnet och bekvämligheten i Excel för att generera detaljerade kassaflöden för fastigheter och utföra avancerade fastighetsberäkningar på bara några sekunder. En programvara som har byggts av proffs på kommersiella fastigheter (commercial real estate, CRE). Lär dig mer om U-Rite

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
AnyExtract.ai API som använder AI för att extrahera strukturerade data från fastighetsdokument.
AnyExtract.ai extraherar automatiskt strukturerade fastighetsdata från skannade PDF-filer och Excel-filer. Det kan användas för att extrahera data från fastighetsdokument, t.ex. fastighetshandlingar, erbjudandeanteckningar och slutdokument. Lär dig mer om HelloData.ai

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Vitskyltad gräsrotsfinansierings- och sökplattform som kan anpassas efter dina verksamhetsbehov. Verktyg för lånehantering och investeringshantering.
Crowdsofts kan bli din pålitliga samarbetspartner för intelligent automatisering från början till slut av hela crowdlending- och/eller crowdfunding-processen. Med Crowdsofts kan du starta din gräsrotsfinansierade verksamhet på nolltid. Lär dig mer om Crowdsofts

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Molnbaserade lösningar för investerarrelationer för hemsidor, videokonferenser, virtuella evenemang, IR CRM samt målinriktning och information för investerare.
Q4 är den ledande globala leverantören av molnbaserade lösningar för investerarrelationer med målsättningen att samarbeta med kunder för att uppnå deras strategiska mål. Med Q4 Experience får kunderna tillgång till en portfölj med innovativa lösningar som hjälper dem att framgångsrikt uppfylla sina affärsmål, inklusive hemsidor, videokonferenser och virtuella evenemang, CRM för investerarrelationer, målinriktning för investerare, företagsåtkomst och information om kapitalmarknader. Lär dig mer om Q4 Desktop

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Plattform för förmögenhetsplanering familjekontor – Aggregerade positioner från mer än 300 mäklare och banker i realtid. Handel med över 15 miljoner värdepapper online
SaaS-plattform för fondförvaltning och familjekontor – automatisera portföljaggregering, eliminera manuellt utförande och automatisera riskhantering. Över 300 banker och mäklare på en plattform *Du kan handla med 15 miljoner + listade/off-exchange online - aktier, obligationer, futures, FX, fonder * Sammanställ alla dina värdepapper och se konsoliderad portföljstatistik – resultaträkning, substansvärde i realtid, exponerings-, skatteunderlag och mycket mer. SaaS-system/ingen installation. Över 300 depåer och aktiemäklare genom en plattform Lär dig mer om QUO

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Prospero täcker förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning, fondförvaltning och familjekontor/oberoende kapitalförvaltning.
Prosperos uppsättning av lösningar är exakt anpassade för behoven inom specifika segment av sektorn för finansiella tjänster: Förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning, fondförvaltning och familjekontor/oberoende kapitalförvaltning. Prospero täcker alla ekonomiska, transaktions-, bearbetnings- och rapporteringsbehov från front- till middle- och backoffice. Lär dig mer om Prospero

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Skalbar, helt integrerad lösning för redovisning och hantering av portföljning i realtid som kan förbättra verksamhetens resultat avsevärt.
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad modellering/efterlevnad, resultatmätning (t.ex. GIPS, IRR), riskanalys, breakout-allokeringar och avkastning på alla nivåer, scenarioverktyg och analyser av avkastningskurvan. Bland de mer avancerade redovisningsfunktionerna finns analys av hypotetiska fall och kassaflöde, beräkning av komplexa avgifter, enhetliggörande och datasammanställning. Lär dig mer om VestServe

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Bipsync RMS är en automationsplattform för forskning som maximerar produktiviteten hos professionella investerare och förenklar efterlevnaden.
Bipsync programvara för forskningshantering (Research Management Software, RMS) är en integrerad forskningsmiljö som har visat sig öka investerarnas produktivitet, förbättra finansieringssamarbetet och förenkla efterlevnaden. Genom att kombinera lättanvända verktyg för anteckningar och organisation med en kraftfull underliggande automationsmotor gör Bipsync din forskningsprocess smartare, snabbare och mer konsekvent. Lär dig mer om Bipsync

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Sverige Lokal produkt
Monitor

Monitor

(0) Sverige Lokal produkt
Ger portföljägare och portföljförvaltare möjlighet att övervaka, analysera, samarbeta, dokumentera och styra sina portföljer.
DPC Monitor används av stiftelser, pensionsplansförvaltare, familjekontor, privatpersoner och försäkringsbolag för att övervaka, kontrollera och analysera. Samlar automatiskt all information om portföljen på ett ställe och håller den uppdaterad dagligen. Hantera allt innehåll: fonder, eget kapital, obligationer, privatkapital, valuta, skulder, fastigheter, inkasseringar, derivat osv. Gör portföljen tillgänglig för alla intressenter, alltid, överallt. DPC Monitor är modulär och kan enkelt anpassas och konfigureras. Lär dig mer om Monitor

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Programvara för optimering och finansiell planering för portföljer efter skatt och för flera perioder. Omfattar internationella valutor och beskattning.
Programvara för optimering och finansiell planering för portföljer efter skatt och för flera perioder. Omfattar prognoser för tillgångsklasser, Monte Carlo-simulering, internationella valutor och beskattning. Lär dig mer om PORTAX

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
EQS IR COCKPIT är en molnbaserad lösning för relationschefer. Hantera kontakter, skyldigheter att lämna ut uppgifter samt nyhetsdistribution.
EQS IR COCKPIT är första plattformen i världen som samlar och koordinerar investerare information, kontanthantering, skyldigheten att lämna ut uppgifter samt nyheterdistribution i ett och samma verktyg. EQS IR COCKPIT utvecklades för att förenkla arbetet för relationschefer: med enkla arbetsflöde, bättre resultat och mervärde för dina aktieägare. Lär dig mer om EQS IR COCKPIT

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
Plattform för portföljövervakning från början till slut för riskkapitalbolag, inklusive fond av fonder.
FolioSure kan ge riskkapitalbolag en extra fördel i deras portföljövervakning och datafunktioner. FolioSure är en molnbaserad lösning för portföljövervakning från början till slut som möjliggör noggrann spårning och jämförelse av portföljföretagens resultat. Programvaran kan integreras helt i din aktuella teknikstack och dina processer och anpassas efter dina behov så att du kan ta full kontroll över din portföljs livscykel. Lär dig mer om FolioSure

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden
TS förenklar marknadernas komplexitet genom att konsolidera arbetsflöden för börshandlade OTC-instrument på en enda plattform.
TradingScreen (ofta förkortat TS) är en framgångsrik oberoende leverantör av likviditets-, handels- och investeringsteknik via SaaS till finansvärlden. Genom sin ledande EMS-lösning TradeSmart förenklar TS marknadernas komplexitet genom att konsolidera alla investeringsarbetsflöden för börshandlade instrument och OTC-instrument på en enda plattform. TS ger dig global täckning från kontor i Frankfurt, Genève, Hongkong, London, Montreal, New York, Paris, Singapore och Tokyo. Lär dig mer om TradeSmart

Funktioner

 • Kundhantering
 • Bokföring
 • Benchmarking
 • Fondförvaltning
 • Råvaruterminer
 • Spårning av efterlevnad
 • Riskhantering
 • Obligationer/aktier
 • Mobilåtkomst
 • Modellering och simulering
 • Varningar / Meddelanden