240 resultat
Varför Capterra är gratis
Backstop Solutions erbjuder molnbaserade produktivitetslösningar för institutionella investeringsföretag och alternativa kapitalförvaltare. Lär dig mer om Backstop
Backstop Solutions finns för att hjälpa den institutionella och alternativa investeringsbranschen att få ut det mesta av sin tid. Varje minut är viktig i den här branschen och Backstop vill hjälpa sina kunder att ersätta sina komplicerade uppgiftslistor med strömlinjeformade affärsprocesser. De gör detta genom att leverera förstklassig, molnbaserad produktivitetsteknik till både kapitalförvaltare och kapitalfördelare, vilket hjälper dem att bättre anskaffa och behålla kapital, utföra research och portföljförvaltning och betjäna sina viktigaste intressenter. Lär dig mer om Backstop
Backstop Solutions finns för att hjälpa den institutionella och alternativa investeringsbranschen att få ut det mesta av sin tid. Varje minut är viktig i den här branschen och Backstop vill hjälpa...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Hantering av bedrägeririsker för finansverksamheter och fintechs. Berikning med realtidsdata, anpassad riskvärdering och whitebox-maskininlärning. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
Fler kunder ombord med mindre besvär samtidigt som de förblir kompatibla och konkurrenskraftiga. Flagga automatiskt bedrägeri-användare eller bedrägeri-säljare med högriskpoäng med SEONs- plattform för bedrägeribekämpning. Utnyttja deras avancerade, anpassningsbara riskvärderingsmotor och whitebox-maskininlärningsinsikter för att sänka bedrägerifrekvensen till nära 0 %. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
Fler kunder ombord med mindre besvär samtidigt som de förblir kompatibla och konkurrenskraftiga. Flagga automatiskt bedrägeri-användare eller bedrägeri-säljare med högriskpoäng med SEONs- plattform...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Konfigurera dataåtkomst, upprätta undertecknarrättigheter, skydda med kontinuerlig screening, förhindra bedrägerier och minska risken med kontroller av leverantörsskulder Lär dig mer om Tipalti
Skydda mot bedrägeriförluster och stärk de interna processerna med finansiella kontroller i företagsklass. Tipalti tillhandahåller granulära kontroller av skulder och betalningstransaktioner för att öka säkerheten för känsliga finansiella data, säkerställa pågående OFAC- och FATCA-efterlevnad och förbättra ledningens tillsyn över viktiga processer för leverantörsskulder. Lär dig mer om Tipalti
Skydda mot bedrägeriförluster och stärk de interna processerna med finansiella kontroller i företagsklass. Tipalti tillhandahåller granulära kontroller av skulder och betalningstransaktioner för att...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Everysk

Everysk

(0 recensioner)
Risk- och portföljanalys inklusive stresstest, mervärdesförsäljning, utfallstest, faktorexponeringar och scenarioanalys för flera tillgångsklasser. Lär dig mer om Everysk
Everysk förser penningförvaltare av alla storlekar med riskmotor med flera tillgångar som integrerats med en automationsplattform. Kunderna kan etablera robusta och upprepningsbara riskprocesser, utforma anpassade instrumentbräden och de helautomatiserade arbetsflödena hjälper dig att analysera, organisera och distribuera information om dina investeringar på ett säkert sätt, vilket sparar värdefull tid. Lär dig mer om Everysk
Everysk förser penningförvaltare av alla storlekar med riskmotor med flera tillgångar som integrerats med en automationsplattform. Kunderna kan etablera robusta och upprepningsbara riskprocesser,...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Utnyttja detaljerade investeringsdata, tillförlitlig riktmärkesteknik och en kraftfull plattform för att skapa oöverträffade nivåer av insikt Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och är föremål för rigorösa valideringsprotokoll, och har blivit standard för datagranulatitet och integritet. Uppgifter på fondnivå och exakta riktmärken integreras också direkt från PitchBook för att öka smidigheten och effektiviteten i de privata marknadsanalyserna. Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
VestServe

VestServe

(0 recensioner)
Skalbar, helt integrerad lösning för redovisning och hantering av portföljning i realtid som kan förbättra verksamhetens resultat avsevärt. Lär dig mer om VestServe
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad modellering/efterlevnad, resultatmätning (t.ex. GIPS, IRR), riskanalys, breakout-allokeringar och avkastning på alla nivåer, scenarioverktyg och analyser av avkastningskurvan. Bland de mer avancerade redovisningsfunktionerna finns analys av hypotetiska fall och kassaflöde, beräkning av komplexa avgifter, enhetliggörande och datasammanställning. Lär dig mer om VestServe
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
BlackSwan

BlackSwan

(0 recensioner)
En finansiell plattform som använder en unik algoritm för att hjälpa dig att optimera din tillgångsmix under osäkra investeringsmiljöer. Lär dig mer om BlackSwan
BlackSwan modellerar noggrant finansiella instrument genom att ta hänsyn till extrema beteenden för att rekommendera den bästa kompromissen mellan risk och avkastning. BlackSwan erbjuder en förstklassig noggrannhet som bygger på över 20 års kombinerad akademisk forskning som syftar till att hitta en förbättring till den allmänna algoritmen för den effektiva fronten (Efficient Frontier). Den använder icke-gaussiska distributioner för att hjälpa dig att optimera din tillgångsmix under osäkra investeringsmiljöer. Lär dig mer om BlackSwan
BlackSwan modellerar noggrant finansiella instrument genom att ta hänsyn till extrema beteenden för att rekommendera den bästa kompromissen mellan risk och avkastning. BlackSwan erbjuder en...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Lösning för riskbaserad kassaflödesprognos. Med Monte Carlo-simulering kan du fatta beslut med större självförtroende och synlighet. Lär dig mer om RISKTURN
RISKTURN är en innovativ molnlösning för riskbaserad kapitalbudgetering. Den presenterar ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att bygga upp probabilistiska affärsprognoser i bara fem steg. Den kraftfulla modellen integrerar finansiella och tidsmässiga osäkerhetsvariabler i en kassaflödesprognos. Genom att sedan köra en Monte Carlo-simulering levererar den en komplett uppsättning sannolika finansiella indikatorer för ett enda initiativ eller en enda portfölj (t.ex. sannolikheten att nå lönsamhetsmålet, VaR, CFaR, känslighet...). Lär dig mer om RISKTURN
RISKTURN är en innovativ molnlösning för riskbaserad kapitalbudgetering. Den presenterar ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att bygga upp probabilistiska affärsprognoser i bara fem steg. Den...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
LogicManager tillhandahåller ramverket, vägledningen och verktygen för att hjälpa din finansinstitution att identifiera, minska och övervaka dina risker. Lär dig mer om LogicManager
Ta dig an dina utmaningar inom finansiell riskhantering direkt med LogicManagers omfattande programvara för företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM). Programvaran kommer att tillhandahålla ramverket, vägledningen och verktygen för att hjälpa din finansinstitution att identifiera, minska och övervaka dina risker att avslöja viktiga kopplingar och i slutändan bli mer effektiv. Lär dig mer om LogicManager
Ta dig an dina utmaningar inom finansiell riskhantering direkt med LogicManagers omfattande programvara för företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM). Programvaran kommer...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Corporater ger medelstora och stora organisationer möjlighet att styra, hantera och säkerställa prestationer, risker och efterlevnad på en enda plattform. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater är en programvarulösning som integrerar GRC med hur kunder driver sin verksamhet genom att mäta, hantera och driva prestanda. Corporater är en mycket flexibel lösning som kan konfigureras för en mängd olika affärsmodeller. Corporater hjälper medelstora och stora företagskunder att berätta hela sin berättelse om GRC och resultat, där beslut stöds av analyser och kan implementeras genom åtgärder och projekt. Lämplig för medelstora och stora företag. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater är en programvarulösning som integrerar GRC med hur kunder driver sin verksamhet genom att mäta, hantera och driva prestanda. Corporater är en mycket flexibel lösning som kan konfigureras...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
buguroo är en komplett lösning för att bekämpa bedrägerier med banktjänster eller finansiella tjänster på Internet. Den kan identifiera t Lär dig mer om Revelock
buguroo är en komplett lösning för att bekämpa bedrägerier med banktjänster eller finansiella tjänster på Internet. buguroo kan pålitligt identifiera stölder och manipulationsattacker av kundidentiteter med hjälp av beteendebaserad biometri- och malwaredetekteringsteknik som skickar en varning om något onormalt beteende upptäcks under hela kundsessionen. Lär dig mer om Revelock
buguroo är en komplett lösning för att bekämpa bedrägerier med banktjänster eller finansiella tjänster på Internet. buguroo kan pålitligt identifiera stölder och manipulationsattacker av...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Ondato utformar en omfattande uppsättning informationssäkerhetskontroller för att hantera säkerhetsrisker för kunder och arkitektur. Lär dig mer om Ondato
Ondato utformar och implementerar en omfattande uppsättning informationssäkerhetskontroller och andra former av riskhantering för att hantera säkerhetsrisker för kunder och arkitektur. Företaget utvärderar systematiskt informationssäkerhetsrisker med hänsyn till inverkan av hot och sårbarheter. En övergripande hanteringsprocess säkerställer att informationssäkerhetskontrollerna uppfyller kundernas behov på regelbunden basis. Lär dig mer om Ondato
Ondato utformar och implementerar en omfattande uppsättning informationssäkerhetskontroller och andra former av riskhantering för att hantera säkerhetsrisker för kunder och arkitektur. Företaget...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GiniMachine

GiniMachine

(0 recensioner)
GiniMachine AI is a digital credit scoring platform for autonomous risk management and fast decision-making. Lär dig mer om GiniMachine
GiniMachine is a full-scale credit scoring platform cutting the financial risk management process from weeks to hours. Powered with AI and ML algorithms, the solution utilizes raw historical data to deliver accurate reports on possible non-performing loans. We have over 8 years of development experience, and understand customer needs from the inside. That is why GiniMachine is a high-performing accurate solution, and also an easy-to-integrate platform with your risk management system. Lär dig mer om GiniMachine
GiniMachine is a full-scale credit scoring platform cutting the financial risk management process from weeks to hours. Powered with AI and ML algorithms, the solution utilizes raw historical data to...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Facilitating credit risk governance processes to timely and efficiently monitor covenants Lär dig mer om CovenantPulse
Facilitating credit risk governance processes to timely and efficiently monitor covenants Lär dig mer om CovenantPulse
Facilitating credit risk governance processes to timely and efficiently monitor covenants

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
From payments to credit to fraud protection, PayPal Commerce Platform helps you meet your customers where they are.
Our powerful network securely processes more than 1 billion transactions each month. And since our fraud tools get smarter with each transaction, we can help protect your business and your customers against fraud with the unmatched experience, global reach, and advanced fraud protection technology of PayPal.
Our powerful network securely processes more than 1 billion transactions each month. And since our fraud tools get smarter with each transaction, we can help protect your business and your customers...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Wrike är en arbetsledningsplattform med funktioner som tidsuppföljningsverktyg och rapporter som används för att minimera ekonomiska risker.
Wrike är en samarbetsinriktad projektplattform som används av över två miljoner människor i 140 länder. Prova Wrikes kraftfulla programvara för att hjälpa dig att hantera din ekonomi, minska projektrisken och öka lönsamheten. Använd tidsuppföljningsverktyg för att optimera dina resurser och se till att du håller budgeten. Automatisera rapporter för att få värdefulla insikter i dina projekt och identifiera potentiella riskområden. Håll dina data säkra med säkerhet på företagsnivå, inklusive rollbaserad åtkomst och autentisering.
Wrike är en samarbetsinriktad projektplattform som används av över två miljoner människor i 140 länder. Prova Wrikes kraftfulla programvara för att hjälpa dig att hantera din ekonomi, minska...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Small business accounting made easy. Send invoices, collect payments, track expenses, create reports & make better financial decisions.
Kashoo 2.0 is a time-saving accounting application that automates bookkeeping tasks for small business owners. Using machine learning, Kashoo categorizes and reconciles expenses with bank and credit card transactions, and provides accurate, complete, and real-time reports in one-click. In addition to automatic reconciling, Kashoo also provides OCR and receipt-matching. Simply drop an image of a receipt in the Inbox and Kashoo will automatically match it to a transaction.
Kashoo 2.0 is a time-saving accounting application that automates bookkeeping tasks for small business owners. Using machine learning, Kashoo categorizes and reconciles expenses with bank and credit...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Signifyd's Commerce Protection Platform allows retailers to maximize conversion, automate customer experience & eliminate fraud + abuse
As the worlds largest provider of Guaranteed Fraud Protection, Signifyd delivers a 100% financial guarantee against fraud and chargebacks on every order approved. This shifts the liability, allowing merchants to increase sales and focus on their core business without worrying about fraud and abuse. With Signifyd, you can accept more orders, improve customer satisfaction, and scale your business globally. Learn more at www.Signifyd.com
As the worlds largest provider of Guaranteed Fraud Protection, Signifyd delivers a 100% financial guarantee against fraud and chargebacks on every order approved. This shifts the liability, allowing...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
En ny generation av programvara för riskhantering som har utformats för att uppfylla komplexa riskrapporterings- och aviseringsbehov och effektivisera hanteringen.
Kraftfull och användarvänlig riskhanteringsprogramvara med mätvärden och diagram på instrumentbrädan, webbportal, hotbedömningar, riskgranskningar, riskloggshistorik, arbetsflödesgodkännanden, meddelanden, varningar, hotrespons, riskklassificering och dokument. Rapporteringsintegrering med finansprogramvara. Erbjuder stödmoduler för uppföljning av händelser, incidenter, kontrakt, försäkring, krav, projekt och tillgångar. Fungerar i alla branscher och erbjuds som värdbaserad eller lokal installation med professionell support och utbildning.
Kraftfull och användarvänlig riskhanteringsprogramvara med mätvärden och diagram på instrumentbrädan, webbportal, hotbedömningar, riskgranskningar, riskloggshistorik, arbetsflödesgodkännanden,...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Carta is an equity management platform for companies, investors, and employees.
Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies manage their cap tables. Since then, Carta's services have expanded to include 409a valuations, ASC 820 valuations, fund administration, and many more. Carta is trusted by 20,000+ companies, 800,000+ unique stakeholders, and have valued over $575B in private assets.
Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Integrated risk management software that identifies, assesses, responds to, and monitors your enterprise risks.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly integrating risk indicators into the assessment process. Plus it helps distributed teams identify risks and aggregate risk assessments through remote workshops. As a result, risk management spends less time on process administration and more time effecting change.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
ViClarity is an award winning global provider of GRC management solutions that allows you to automate manual processes online with ease
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as Manufacturing, Retail, Education, Charities etc. ViClarity is a global organization with offices in Boston, Des Moines Iowa, Ireland and the UK. Our easy to use platform allows you mirror your own manual processes online, tracking and managing audit, risk and compliance tasks efficiently in one system.
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Increase revenues and reduce fraud, affordably. SaaS fraud detection and fraud prevention powered by AI and collective intelligence.
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Fraud.net is the leading fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Powerful SaaS solution combines AI & deep learning, collective intelligence, rules-based decision engines, and streaming analytics to detect fraud in real-time, at scale. Fraud.net is the only cloud-based "glass-box" system, offering transparent solutions, chargeback protection, and more!
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Fraud.net is the leading fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Powerful...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Keep track of your hedge / mutual funds with the tools of a professional fund allocator through AlternativeSoft’s innovative investment
AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and risk analysis. Highly intuitive and user friendly, our platform provides both a greater breadth of analytics and monitoring options all at a faster speed than other competing platforms. Featuring free customized fact sheets, free installation and free 24hr
AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Ncontracts solutions encompass the lifecycle of risk: ERM, vendor, business continuity, compliance, audit, findings, and cybersecurity.
Many financial institutions manage risk and compliance with manual process. Departments suffer from lack of communication and collaboration, incurring massive fines and penalties if efforts fall short. Ncontracts offers integrated solutions encompassing the complete lifecycle of risk, including enterprise risk, vendor, business continuity, compliance, audit, findings, and cybersecurity. Customers can choose modules for specific needs or build a complete enterprise risk management system.
Many financial institutions manage risk and compliance with manual process. Departments suffer from lack of communication and collaboration, incurring massive fines and penalties if efforts fall...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Automated income verification of your applicant to make the best decisions as a property manager or lender.
The Closing Docs is an automated income verification tool that allows property managers and lenders to make the best approval decisions. Using The Closing Docs enables property managers and lenders to expedite the review and approval process, while increasing the accuracy of their applicant's reported income.
The Closing Docs is an automated income verification tool that allows property managers and lenders to make the best approval decisions. Using The Closing Docs enables property managers and lenders...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Designed for financial institutions, Resolver's application effectively manages compliance, regulatory change and reduce risk.
Designed for financial institutions, Resolver's application is used to effectively manage compliance, regulatory change and reduce risk — at a fraction of the time and cost. Streamline the most tedious and error-prone parts of compliance by merging AI-driven technology with human expertise. Shift the perception of compliance from checking boxes to building a culture of ethical performance. Resolver's solutions are trusted globally by over 800 organizations.
Designed for financial institutions, Resolver's application is used to effectively manage compliance, regulatory change and reduce risk — at a fraction of the time and cost. Streamline the most...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds
Whether you need to check your spreadsheets or understand the structure and problems of your spreadsheets, ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds. It combines powerful error detection with investigative capabilities to review Excel spreadsheets. ExcelAnalyzer identifies errors and displays them within the spreadsheet using an easy, straightforward method, saving considerable amounts of TIME & MONEY.
Whether you need to check your spreadsheets or understand the structure and problems of your spreadsheets, ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify,...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Shows many possible outcomes and how likely they are so you can judge which risks to take. Allows for best decision under uncertainty
@RISK performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your spreadsheet model and how likely each are to occur. It mathematically and objectively computes and tracks many different possible future scenarios, then tells you the probabilities and risks associated with each different one. This means you can judge which risks to take and which ones to avoid, allowing for the best decision making under uncertainty.
@RISK performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your spreadsheet model and how likely each are to occur. It mathematically and objectively computes...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk.
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk.
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Solutions for Risk, Performance, and Investor Reporting
The Northstar platform helps hedge funds manage risk, evaluate performance, and effectively communicate with investors. Northstar is not just software, it is a service. At Northstar, our experts will fully integrate your back office systems with our risk and performance platform. Northstar is faster, easier to maintain and more accurate, saving you time and money. This is truly software as a service.
The Northstar platform helps hedge funds manage risk, evaluate performance, and effectively communicate with investors. Northstar is not just software, it is a service. At Northstar, our experts...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Use AI plus payment behavior and financial commitments data, financial agency sources & credit insurers, to assess risk & reduce debt.
Augmented Cash is a global accounts receivable SaaS solution that helps manage financial risk and reduce bad debts. It combines payment behavior and financial commitments on an account to better assess customer risk. It integrates with external financial information sources such as CreditSafe, Ellisphere, Coface, or credit insurers to give a full picture of financial risk. It uses AI to accelerate cash collection and improves dispute management. Includes analytics and cash forecasting.
Augmented Cash is a global accounts receivable SaaS solution that helps manage financial risk and reduce bad debts. It combines payment behavior and financial commitments on an account to better...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more.
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more.
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GPS solution that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation.
Web and mobile-based, fleet management platform that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation using GPS tracking system.
Web and mobile-based, fleet management platform that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation using GPS tracking system.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Plattformen för integration från företag till bank löser komplexa utmaningar för bankintegration för globala ekonomi- och finansförvaltningsteam.
AccessPays plattform för integrering från företag till bank löser utmaningar för bankintegration för globala ekonomi- och finansförvaltningsteam. Genom att skapa en friktionsfri värld där organisationer säkert kan ansluta sitt back-office-system till mer än 11 000 banker och betalningssystem (Swift, SEPA, Bacs); förbättrar AccessPays anslutningspaket operativ effektivitet och ger korrekta beslut med automatiserade funktioner för betalningar, kontanthantering och riskhantering.
AccessPays plattform för integrering från företag till bank löser utmaningar för bankintegration för globala ekonomi- och finansförvaltningsteam. Genom att skapa en friktionsfri värld där...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
With SmartRisk, advisors can analyze portfolio risk and easily communicate with clients to help them avoid costly mistakes.
SmartRisk can help you move prospects to the planning process and motivate clients to make portfolio changes. Retain clients during a down market and help prevent clients from making costly investment mistakes. Showcase and market your expertise. Clients are often blind to market risk and typically dont have accurate downside expectations either too conservative or too reckless, leading to suboptimal investment allocations. With SmartRisk, advisors can analyze portfolio risk.
SmartRisk can help you move prospects to the planning process and motivate clients to make portfolio changes. Retain clients during a down market and help prevent clients from making costly...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Employee Relations software solution that substantially reduces the company's risk and exposure to litigation.
Positive Corrective Action is an Employee Relations software solution. Proven Record to improve efficiencies and reduced risk and exposure to litigation. Has a positive impact on the companies culture by providing consistency and fairness for the entire organization. Designed to communicate seamlessly with most major Human Resource Software packages, it protects and enhances your significant investment in these products.
Positive Corrective Action is an Employee Relations software solution. Proven Record to improve efficiencies and reduced risk and exposure to litigation. Has a positive impact on the companies...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Pulley helps hyper growth startups around the world manage their equity. One-day onboarding and world-class support provided.
Pulley helps founders and hyper growth startups around the world manage their equity. Join the thousands of startups, law firms, and investors already using our cap table platform to manage and optimize their equity. Starting a company is hard enough. Managing a cap table shouldn't be. Pulley provides concierge onboarding with one-day onboarding and world-class support. Platform features include scenario modeling, 409A valuations, custom views for investors and employees, and more.
Pulley helps founders and hyper growth startups around the world manage their equity. Join the thousands of startups, law firms, and investors already using our cap table platform to manage and...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
A powerful, stand-alone application for visual quantitative modeling, leading to greater insight for analysts and decision-makers.
Analytica makes decision-making transparent and easy with its influence diagrams and powerful built-in probabilistic analysis. Influence diagrams to make it easy not only to understand the model but also to distinguish key decision-making variables and their relationships. Built-in tools for managing risk and uncertainty include Monte Carlo and Latin Hypercube. Scenario and sensitivity analysis lets decision-makers know which variables are most important and why.
Analytica makes decision-making transparent and easy with its influence diagrams and powerful built-in probabilistic analysis. Influence diagrams to make it easy not only to understand the model but...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Cloud-based tool that helps firms optimize cash flows, standardize credit policies, monitor financial risks via real-time data analysis
DNBi is advanced business credit risk management software that allows users to automate credit decisions, standardize the credit review processes, conduct advanced portfolio and account analysis, and manage your account portfolio more effectively. It also offers an online credit application and a Salesforce.com app that allows sales teams to submit and receive instant credit decisions.
DNBi is advanced business credit risk management software that allows users to automate credit decisions, standardize the credit review processes, conduct advanced portfolio and account analysis, and...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GenSight is a software platform to enhance the innovation process in large global and mid-sized corporations.
GenSight software platform covers the entire innovation process, including: Idea Management, Project/Product Management, Governance, Finance, Portfolio, Resource Management & Strategic Planning. Improved cross functional working gets the best products to market more quickly, with less risk and less cost. Software functionality is configurable and tailored to specific client needs. Available via the cloud or installed on-premise.
GenSight software platform covers the entire innovation process, including: Idea Management, Project/Product Management, Governance, Finance, Portfolio, Resource Management & Strategic Planning....

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison.
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison. With spreadsheet usage prevalent across every enterprise, Xcellerator is being used by Fortune 100 companies to reduce spreadsheet remediation processes from months to weeks.
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison. With spreadsheet usage prevalent across every enterprise, Xcellerator is being used by Fortune 100 companies to reduce spreadsheet...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Validis provides secure financial data sharing and standardization technology.
Validis provides a data pipe for commercial lenders and accountants to their clients accounting application. The technology collects financial data from a business accounting application and transforms that data into a standardized format, empowering commercial lenders and accountants with fast and secure access to financial data. The system connects to online and desktop accounting applications used by 80 percent of the SMB market, and is currently used by 80 percent of the tier one banks.
Validis provides a data pipe for commercial lenders and accountants to their clients accounting application. The technology collects financial data from a business accounting application and...

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions.
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions.
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions.

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering