Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Program Finansiell riskhantering

Program för finansiell riskhantering övervakar och utvärderar marknadsrisk och kreditrisk för finansinstitut. Dessa applikationer automatiserar portföljhanteringen och införlivar bokföringsfunktioner samt system för tradingspårning och tillgångsspårning och hantering av regelefterlevnad, vilket möjliggör ökad effektivitet och intäktsoptimering. Programvara för finansiell riskhantering är kopplade till riskhanteringssystem, bank-program, programvara för investeringshantering, programvara för lån och program för låneservice.

Sverige Visa lokala produkter

31 resultat

Utnyttja detaljerade investeringsdata, tillförlitlig riktmärkesteknik och en kraftfull plattform för att skapa oöverträffade nivåer av insikt Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och är föremål för rigorösa valideringsprotokoll, och har blivit standard för datagranulatitet och integritet. Uppgifter på fondnivå och exakta riktmärken integreras också direkt från PitchBook för att öka smidigheten och effektiviteten i de privata marknadsanalyserna. Lär dig mer om eFront

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
NetSuite erbjuder, som världsledande molnbaserad ERP, den insyn och kontroll som krävs för att fatta smarta beslut, snabbt och tryggt.
NetSuite är en heltäckande molnbaserad programvara för hantering av företag som hjälper över 37 000 organisationer att driva sin verksamhet mer effektivt. NetSuite automatiserar centrala processer och ger realtidsinsyn i verksamheten och det ekonomiska resultatet. Med en enda, integrerad programsvit för hantering av redovisning, orderbehandling, lagerstyrning, produktion, logistik med mera, ger NetSuite företag en tydlig insyn i sina data och fullständig kontroll över verksamheten. Lär dig mer om NetSuite

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Upptäck SAP S/4HANA Cloud, ett komplett ERP-system med inbyggd AI och maskininlärning.
SAP S/4HANA Cloud är ett komplett system för företagsresursplanering (ERP, Enterprise Resource Planning) med inbyggd intelligent teknik som AI, maskininlärning och avancerad analys. Det hjälper företag att anta nya affärsmodeller, hantera snabba verksamhetsförändringar, organisera interna och externa resurser och utnyttja den prediktiva kraften i AI. Dra nytta av en tät, inbyggd integrering mellan processer, ett utvecklat branschdjup och en stabil minnesbaserad datamodell. Lär dig mer om SAP S/4HANA Cloud

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Global och mobil kostnadshantering för medelstora till stora företag över hela världen.
Chrome River gör att affärerna flödar för några av världens största och mest respekterade globala organisationer. Den molnbaserade och mycket konfigurerbara lösningen för kostnadsrapportering ger ett elegant och intuitivt användargränssnitt som erbjuder samma högkvalitativa upplevelse på en smartphone, surfplatta eller bärbar dator. SaaS-produkterna tillhandahåller en motor och teknisk infrastruktur för affärsregler i världsklass som alla ekonomichefer, ekonomi- och redovisningsteam, resechefer och affärsresenärer älskar. Lär dig mer om Chrome River EXPENSE

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Konfigurera dataåtkomst, upprätta undertecknarrättigheter, skydda med kontinuerlig screening, förhindra bedrägerier och minska risken med kontroller av leverantörsskulder
Skydda mot bedrägeriförluster och stärk de interna processerna med finansiella kontroller i företagsklass. Tipalti tillhandahåller granulära kontroller av skulder och betalningstransaktioner för att öka säkerheten för känsliga finansiella data, säkerställa pågående OFAC- och FATCA-efterlevnad och förbättra ledningens tillsyn över viktiga processer för leverantörsskulder. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
En ny generation av programvara för riskhantering som har utformats för att uppfylla komplexa riskrapporterings- och aviseringsbehov och effektivisera hanteringen.
Kraftfull och användarvänlig riskhanteringsprogramvara med mätvärden och diagram på instrumentbrädan, webbportal, hotbedömningar, riskgranskningar, riskloggshistorik, arbetsflödesgodkännanden, meddelanden, varningar, hotrespons, riskklassificering och dokument. Rapporteringsintegrering med finansprogramvara. Erbjuder stödmoduler för uppföljning av händelser, incidenter, kontrakt, försäkring, krav, projekt och tillgångar. Fungerar i alla branscher och erbjuds som värdbaserad eller lokal installation med professionell support och utbildning. Lär dig mer om A1 Tracker

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Omvandla företagets riskstrategi från reaktiv till proaktiv med LogicGate Risk Cloud.
Välkommen till LogicGate Risk Cloud. Risk Cloud är en komplett uppsättning applikationer som kombinerar flexibilitet och färdig, medföljande funktionalitet för att aggregera, hantera och minska hela risklandskapet inom en organisation. Företagsledare är utrustade med en kvantitativ förståelse för sina organisationers riskställning och kan förbättra sina riskprogram och ta sig an smartare risker och möjligheter. Lär dig mer om LogicGate Risk Cloud

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Workday Financial Management är en molnbaserad lösning utformad för ekonomisk planering, analys och transaktioner.
Workday Financial Management är en molnbaserad lösning utformad för ekonomisk planering, analys och transaktioner. Genom att kombinera transaktioner, redovisning och analys och alltid utföra revisioner i ett system ger Workday beslutsfattare möjligheten att i realtid och på språng få ekonomisk och affärsmässig insikt som de kan agera på och planera för vad som kommer härnäst. Lär dig mer om Workday Financial Management

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Hantering av bedrägeririsker för finansverksamheter och fintechs. Berikning med realtidsdata, anpassad riskvärdering och whitebox-maskininlärning.
Fler kunder ombord med mindre besvär samtidigt som de förblir kompatibla och konkurrenskraftiga. Flagga automatiskt bedrägeri-användare eller bedrägeri-säljare med högriskpoäng med SEONs- plattform för bedrägeribekämpning. Utnyttja deras avancerade, anpassningsbara riskvärderingsmotor och whitebox-maskininlärningsinsikter för att sänka bedrägerifrekvensen till nära 0 %. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Backstop Solutions erbjuder molnbaserade produktivitetslösningar för institutionella investeringsföretag och alternativa kapitalförvaltare.
Backstop Solutions finns för att hjälpa den institutionella och alternativa investeringsbranschen att få ut det mesta av sin tid. Varje minut är viktig i den här branschen och Backstop vill hjälpa sina kunder att ersätta sina komplicerade uppgiftslistor med strömlinjeformade affärsprocesser. De gör detta genom att leverera förstklassig, molnbaserad produktivitetsteknik till både kapitalförvaltare och kapitalfördelare, vilket hjälper dem att bättre anskaffa och behålla kapital, utföra research och portföljförvaltning och betjäna sina viktigaste intressenter. Lär dig mer om Backstop

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
LogicManager tillhandahåller ramverket, vägledningen och verktygen för att hjälpa din finansinstitution att identifiera, minska och övervaka dina risker.
Ta dig an dina utmaningar inom finansiell riskhantering direkt med LogicManagers omfattande programvara för företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM). Programvaran kommer att tillhandahålla ramverket, vägledningen och verktygen för att hjälpa din finansinstitution att identifiera, minska och övervaka dina risker att avslöja viktiga kopplingar och i slutändan bli mer effektiv. Lär dig mer om LogicManager

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
AML-programvara för politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om NameScan

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Corporater erbjuder övergripande och integrerade riskutsikter och möjliggör spridning av nyckelriskindikatorer (key risk indicators, KRI) i hela organisationen.
Corporater tillhandahåller en hälsoinriktad och integrerad riskutsikt för en organisation baserat på fem riskdimensioner (kvalitet, ekonomi, anseende, efterlevnad, strategi). Programvaran erbjuder värmekartor över risker som representerar den aggregerade riskstatusen baserat på faktiska data, medan nyckelriskindikatorer med samma dimensioner visar tidiga signaler på ökande riskexponering i kritiska områden, inklusive externa data. Corporater-lösningen erbjuder flexibilitet vid skapande och underhåll av riskregister. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk.
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
NameScan erbjuder AML-programvara för politiskt exponerad person (PEP) och sanktionslistor för screening för att hjälpa företag att följa AML-/CTF-bestämmelserna
NameScan: En integrerad allt i ett-plattform som erbjuder tjänster för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism | Följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt (anti money laundering, AML) och motverkan av finansiering av terrorism (countering financing of terrorism, CFT) | Undvik konsekvenserna av att inte följa AML/CTF-bestämmelserna genom att kontrollera mot omfattande globala sanktionsdata som levereras och övervakas i realtid. Alla större globala bevakningslistor som FN, EU, DFAT och OFAC samt tusentals andra myndigheter och brottsbekämpande organ omfattas av täckningen. Lär dig mer om MemberCheck

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Ondato utformar en omfattande uppsättning informationssäkerhetskontroller för att hantera säkerhetsrisker för kunder och arkitektur.
Ondato utformar och implementerar en omfattande uppsättning informationssäkerhetskontroller och andra former av riskhantering för att hantera säkerhetsrisker för kunder och arkitektur. Företaget utvärderar systematiskt informationssäkerhetsrisker med hänsyn till inverkan av hot och sårbarheter. En övergripande hanteringsprocess säkerställer att informationssäkerhetskontrollerna uppfyller kundernas behov på regelbunden basis. Lär dig mer om Ondato

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Lösning för riskbaserad kassaflödesprognos. Med Monte Carlo-simulering kan du fatta beslut med större självförtroende och synlighet.
RISKTURN är en innovativ molnlösning för riskbaserad kapitalbudgetering. Den presenterar ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att bygga upp probabilistiska affärsprognoser i bara fem steg. Den kraftfulla modellen integrerar finansiella och tidsmässiga osäkerhetsvariabler i en kassaflödesprognos. Genom att sedan köra en Monte Carlo-simulering levererar den en komplett uppsättning sannolika finansiella indikatorer för ett enda initiativ eller en enda portfölj (t.ex. sannolikheten att nå lönsamhetsmålet, VaR, CFaR, känslighet...). Lär dig mer om RISKTURN

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
TOGGLE AI varnar dig för vad som kan påverka ditt portföljinnehav.
TAPPEN skapar lika villkor för aktiva investerare genom att placera verktyg för hedgefondsvärdering inom räckhåll för alla investerare, inte bara de professionella. TOGGLE Copilot är en smart instrumentbräda för portföljer som är tillgänglig utan kostnad. Omfattar värderingar, momentum, tillväxt och mer, få dagliga varningar om hur förändringar i dessa mått och data påverkar dina värdepapper. TOGGLE Pro är en komplett svit för yrkesmänniskor. Från datavetenskap utan kod till AI-genererade investeringsinsikter – missa aldrig en möjlighet igen. Lär dig mer om TOGGLE

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Det moderna sättet för att hantera risker och efterlevnad. Accountable är förtroendeplattformen för din organisation.
Accountable representerar en grundläggande förändring i hur företag sköter sin riskhantering och efterlevnad. Målet är att ta ditt sekretess- och säkerhetsprogram till en ny nivå genom att fokusera på nivåer av ansvarsskyldighet inom organisationen. Accountable gör det enkelt att övervaka sekretess-, säkerhets- och efterlevnadsställningar för alla intressenter på eller utanför ditt företag. Lär dig mer om Accountable

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Med Pentana Risk kan företag upprätta ett ramverk för företagsövergripande riskhantering (enterprise risk management, ERM) som gör det möjligt för dem att hantera risker i ett enda lättanvänt ERM-system.
Ideagens programvarulösning för företagsriskhantering integrerar riskhanteringsprocesserna fullt ut, från att identifiera och bedöma risker i hela företaget, till att tilldela och övervaka reduceringsplaner hela vägen fram till rapportering och definiera en långsiktig strategi för förbättrad prestanda. Lär dig mer om Ideagen Risk Management

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Plattformen för integration från företag till bank löser komplexa utmaningar för bankintegration för globala ekonomi- och finansförvaltningsteam.
AccessPays plattform för integrering från företag till bank löser utmaningar för bankintegration för globala ekonomi- och finansförvaltningsteam. Genom att skapa en friktionsfri värld där organisationer säkert kan ansluta sitt back-office-system till mer än 11 000 banker och betalningssystem (Swift, SEPA, Bacs); förbättrar AccessPays anslutningspaket operativ effektivitet och ger korrekta beslut med automatiserade funktioner för betalningar, kontanthantering och riskhantering. Lär dig mer om AccessPay Platform

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GiniMachine AI är en digital plattform för bedömning av kreditvärdighet för autonom riskhantering och snabbt beslutsfattande.
GiniMachine är en fullskalig plattform för bedömning av kreditvärdighet som förkortar den ekonomiska riskhanteringsprocessen från veckor till timmar. Lösningen drivs med AI- och maskininlärnings-algoritmer och använder historiska rådata för att leverera korrekta rapporter om möjliga nödlidande lån. GiniMachine har över 8 års erfarenhet av utveckling och förstår kundernas behov från insidan. Det är därför GiniMachine är en högpresterande, exakt lösning men också en plattform som enkelt kan integreras med ditt riskhanteringssystem. Lär dig mer om GiniMachine

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
buguroo är en komplett lösning för att bekämpa bedrägerier med banktjänster eller finansiella tjänster på Internet. Den kan identifiera t
buguroo är en komplett lösning för att bekämpa bedrägerier med banktjänster eller finansiella tjänster på Internet. buguroo kan pålitligt identifiera stölder och manipulationsattacker av kundidentiteter med hjälp av beteendebaserad biometri- och malwaredetekteringsteknik som skickar en varning om något onormalt beteende upptäcks under hela kundsessionen. Lär dig mer om Revelock

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Flexibel plattform som hjälper råvaruhandelsföretag att fånga upp affärer, hantera finansiella transaktioner och övervaka risker i realtid.
Comcore CTRM-lösningen hjälper företag med mellan 3 och 500 användare att hantera hela livscykeln för fysisk handel eller pappershandel, från front till middle till back office med relevanta funktioner för efterlevnad som revisioner och tillståndshantering. På den fysiska sidan erbjuder programvaran stöd för råolja, raffinerade produkter, kol, metaller och mjuka råvaror. Pappersmässigt erbjuder programvaran stöd för swappar, CFD, terminskontrakt och optioner. Systemet låter dig övervaka, rapportera och korrekt hantera olika typer av risker. Lär dig mer om Comcore

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Aparavi är en dataintelligens- och automatiseringsplattform som ger organisationer möjlighet att verkligen kontrollera och utnyttja sina data.
Aparavi är en dataintelligens- och automatiseringsplattform som ger organisationer möjlighet att verkligen kontrollera och utnyttja sina data utan komplexitet. Aparavi-plattformen sänker datakostnaderna, minskar riskerna och ger större insikt för datadrivna företag. Intelligent sökning och avancerad automatisering hjälper användare att klassificera, skydda och optimera sina data. Lär dig mer om Aparavi

Funktioner

 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering