217 resultat
Varför Capterra är gratis
Backstop Solutions erbjuder molnbaserade produktivitetslösningar för institutionella investeringsföretag och alternativa kapitalförvaltare. Lär dig mer om Backstop
Backstop Solutions finns för att hjälpa den institutionella och alternativa investeringsbranschen att få ut det mesta av sin tid. Varje minut är viktig i den här branschen och Backstop vill hjälpa sina kunder att ersätta sina komplicerade uppgiftslistor med strömlinjeformade affärsprocesser. De gör detta genom att leverera förstklassig, molnbaserad produktivitetsteknik till både kapitalförvaltare och kapitalfördelare, vilket hjälper dem att bättre anskaffa och behålla kapital, utföra research och portföljförvaltning och betjäna sina viktigaste intressenter. Lär dig mer om Backstop
Backstop Solutions finns för att hjälpa den institutionella och alternativa investeringsbranschen att få ut det mesta av sin tid. Varje minut är viktig i den här branschen och Backstop vill hjälpa sina...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
B2B-lösning för betalningshantering som automatiserar hela processen i samband med betalning av leverantörer och samarbetspartner. Lär dig mer om Tipalti
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandahåller ett molnsystem som inkluderar vit-etiketterad onboarding av leverantörer, insamling och validering av W9/W8-skatteformulär, betalningsmetod och valutaval, global överföring, tidiga betalningar, meddelanden om betalningsstatus, betalningsavstämning, 1099/1042-S-förberedelserapporter för skatteregistrering och ERP-integration. Lär dig mer om Tipalti
Tipalti erbjuder en av världens kraftfullaste lösningar för massbetalningshantering och automatiserar hela processen för betalningar till globala leverantörer och samarbetspartner. Tipalti tillhandahå...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Fraud detection and prevention API, with real-time data enrichment, powerful scoring engine and whitebox machine learning system. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as individual modules for multi-layered security or as a whole end-to-end system. Leverage real-time data enrichment, device fingerprinting, digital footprint analysis and a Machine Learning engine to flag fraudsters, reduce user friction, and control risk thresholds to grow your business safely. Lär dig mer om SEON. Fraud Fighters
SEON products are designed around two core goals: deliver effective risk prevention, and give businesses complete freedom in how they fight fraud. Integrate fraud prevention into your platform as indiv...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Everysk

Everysk

(0 recensioner)
Risk and portfolio analytics including stress testing, VaR, backtests, factor exposures, and scenario analysis for multi asset classes. Lär dig mer om Everysk
Everysk enables money managers of any size with multi-asset risk engine integrated with an automation platform. Our clients can establish robust and repeatable risk processes, design custom dashboards, and our fully automated workflows will help you analyze, organize and securely distribute information about your investments, saving you valuable time. Lär dig mer om Everysk
Everysk enables money managers of any size with multi-asset risk engine integrated with an automation platform. Our clients can establish robust and repeatable risk processes, design custom dashboards,...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Utnyttja detaljerade investeringsdata, tillförlitlig riktmärkesteknik och en kraftfull plattform för att skapa oöverträffade nivåer av insikt Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och är föremål för rigorösa valideringsprotokoll, och har blivit standard för datagranulatitet och integritet. Uppgifter på fondnivå och exakta riktmärken integreras också direkt från PitchBook för att öka smidigheten och effektiviteten i de privata marknadsanalyserna. Lär dig mer om eFront
eFront Insight LP – eFront Insight-plattformen integrerar data direkt från eFront Data Intelligence, eFronts datatjänst som är en av de bästa i sin klass. EDI-data hämtas direkt från komplementärer och...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
VestServe

VestServe

(0 recensioner)
Skalbar, helt integrerad lösning för redovisning och hantering av portföljning i realtid som kan förbättra verksamhetens resultat avsevärt. Lär dig mer om VestServe
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad modellering/efterlevnad, resultatmätning (t.ex. GIPS, IRR), riskanalys, breakout-allokeringar och avkastning på alla nivåer, scenarioverktyg och analyser av avkastningskurvan. Bland de mer avancerade redovisningsfunktionerna finns analys av hypotetiska fall och kassaflöde, beräkning av komplexa avgifter, enhetliggörande och datasammanställning. Lär dig mer om VestServe
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad mod...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
BlackSwan

BlackSwan

(0 recensioner)
En finansiell plattform som använder en unik algoritm för att hjälpa dig att optimera din tillgångsmix under osäkra investeringsmiljöer. Lär dig mer om BlackSwan
BlackSwan modellerar noggrant finansiella instrument genom att ta hänsyn till extrema beteenden för att rekommendera den bästa kompromissen mellan risk och avkastning. BlackSwan erbjuder en förstklassig noggrannhet som bygger på över 20 års kombinerad akademisk forskning som syftar till att hitta en förbättring till den allmänna algoritmen för den effektiva fronten (Efficient Frontier). Den använder icke-gaussiska distributioner för att hjälpa dig att optimera din tillgångsmix under osäkra investeringsmiljöer. Lär dig mer om BlackSwan
BlackSwan modellerar noggrant finansiella instrument genom att ta hänsyn till extrema beteenden för att rekommendera den bästa kompromissen mellan risk och avkastning. BlackSwan erbjuder en förstklas...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Lösning för riskbaserad kassaflödesprognos. Med Monte Carlo-simulering kan du fatta beslut med större självförtroende och synlighet. Lär dig mer om Riskturn
RISKTURN är en innovativ molnlösning för riskbaserad kapitalbudgetering. Den presenterar ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att bygga upp probabilistiska affärsprognoser i bara fem steg. Den kraftfulla modellen integrerar finansiella och tidsmässiga osäkerhetsvariabler i en kassaflödesprognos. Genom att sedan köra en Monte Carlo-simulering levererar den en komplett uppsättning sannolika finansiella indikatorer för ett enda initiativ eller en enda portfölj (t.ex. sannolikheten att nå lönsamhetsmålet, VaR, CFaR, känslighet...). Lär dig mer om Riskturn
RISKTURN är en innovativ molnlösning för riskbaserad kapitalbudgetering. Den presenterar ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att bygga upp probabilistiska affärsprognoser i bara fem steg. Den kraft...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
LogicManager provides the framework, guidance and tools to help your financial institution identify, mitigate and monitor your risks. Lär dig mer om LogicManager
Meet your Financial Risk Management challenges head on with LogicManager's comprehensive ERM software. They'll provide the framework, guidance and tools to help your financial institution identify, mitigate and monitor your risks to reveal key connections and ultimately become more effective and efficient. Lär dig mer om LogicManager
Meet your Financial Risk Management challenges head on with LogicManager's comprehensive ERM software. They'll provide the framework, guidance and tools to help your financial institution identify, mit...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Corporater empowers medium and large organizations to govern, manage and assure Performance, Risk, and Compliance on a single platform. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater is a software solution that integrates GRC with how customers run their business through measuring, managing, and driving performance. Corporater is a highly flexible solution that can be configured for a wide variety of business models. Corporater helps medium and large enterprise customers tell the whole GRC and performance story, where decisions are supported by analytics, and can be placed into execution through actions and projects. Suitable for medium and large enterprises. Lär dig mer om Corporater Business Management Platform
Corporater is a software solution that integrates GRC with how customers run their business through measuring, managing, and driving performance. Corporater is a highly flexible solution that can be co...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Riskdriven plattform för livscykelhantering i realtid med fullt ägande av policyautomatisering, ökad effektivitet och minskad risk. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingprocessen. KYCP automatiserar också beräkningen av risk, baserat på fördefinierade dynamiska parametrar som möjliggör omedelbar automatisering av hur applikationen ska hanteras. KYC Portal är en helt dynamisk, riskdriven plattform för hantering av kundens livscykel. Lär dig mer om KYC Portal
Systemet är helt inriktat på att automatisera KYC:s backoffice och företagsbesiktningsprocesser. Det börjar att kunden direkt kan fylla i och ladda upp alla nödvändiga dokument som rör onboardingproces...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
buguroo provides the most complete solution on the market for combatting online banking or financial services fraud. It can identify t Lär dig mer om buguroo
buguroo provides the most complete solution on the market for combatting online banking or financial services fraud. It can identify the greatest number of customer identity theft and manipulation attacks, using Behavioral Biometry and Malware Detection technology that sends a warning if any anomalous behavior is detected during the entire customer session. Lär dig mer om buguroo
buguroo provides the most complete solution on the market for combatting online banking or financial services fraud. It can identify the greatest number of customer identity theft and manipulation att...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Full compliance platform for financial institutions that allows customer onboarding, ID verification, data validation and monitoring. Lär dig mer om Ondato
Ondato compliance platform is a must have solution for the financial institutions that enables to automate the customer boarding (private and corporate), KYC data gathering and monitoring (ODD). It saves recourses on the compliance and data management and also enables remote customer onboarding real time online. ID verification solutions offered by Ondato supports both - fully independent self boarding with liveness test and Live video customer boarding. Lär dig mer om Ondato
Ondato compliance platform is a must have solution for the financial institutions that enables to automate the customer boarding (private and corporate), KYC data gathering and monitoring (ODD). It sav...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GiniMachine

GiniMachine

(0 recensioner)
GiniMachine AI is a digital credit scoring platform for autonomous risk management and fast decision-making. Lär dig mer om GiniMachine
GiniMachine is a full-scale credit scoring platform cutting the financial risk management process from weeks to hours. Powered with AI and ML algorithms, the solution utilizes raw historical data to deliver accurate reports on possible non-performing loans. We have over 8 years of development experience, and understand customer needs from the inside. That is why GiniMachine is a high-performing accurate solution, and also an easy-to-integrate platform with your risk management system. Lär dig mer om GiniMachine
GiniMachine is a full-scale credit scoring platform cutting the financial risk management process from weeks to hours. Powered with AI and ML algorithms, the solution utilizes raw historical data to de...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
From payments to credit to fraud protection, PayPal Commerce Platform helps you meet your customers where they are.
Our powerful network securely processes more than 1 billion transactions each month. And since our fraud tools get smarter with each transaction, we can help protect your business and your customers against fraud with the unmatched experience, global reach, and advanced fraud protection technology of PayPal.
Our powerful network securely processes more than 1 billion transactions each month. And since our fraud tools get smarter with each transaction, we can help protect your business and your customers ag...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Wrike is an enterprise project management software with templates, time tracking, Gantt charts, Kanban boards, reports, and more.
Wrike is an award-winning project management software trusted by 20,000+ companies worldwide. Create a streamlined digital workplace using custom request forms, Kanban boards, Gantt charts, time tracking, real-time updates, and performance reports all in one place that can be shared company-wide. Integrate Wrike with 400+ applications to automate your everyday processes. Customize workflows and reduce the need for emails, meetings, status updates, and more. Work smarter, not harder with Wrike.
Wrike is an award-winning project management software trusted by 20,000+ companies worldwide. Create a streamlined digital workplace using custom request forms, Kanban boards, Gantt charts, time tracki...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation.
A programming environment for algorithm development, data analysis, visualization, and numerical computation....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and hom...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Signifyd's Commerce Protection Platform allows retailers to maximize conversion, automate customer experience & eliminate fraud + abuse
As the worlds largest provider of Guaranteed Fraud Protection, Signifyd delivers a 100% financial guarantee against fraud and chargebacks on every order approved. This shifts the liability, allowing merchants to increase sales and focus on their core business without worrying about fraud and abuse. With Signifyd, you can accept more orders, improve customer satisfaction, and scale your business globally. Learn more at www.Signifyd.com
As the worlds largest provider of Guaranteed Fraud Protection, Signifyd delivers a 100% financial guarantee against fraud and chargebacks on every order approved. This shifts the liability, allowing me...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Carta is an equity management platform for companies, investors, and employees.
Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies manage their cap tables. Since then, Carta's services have expanded to include 409a valuations, ASC 820 valuations, fund administration, and many more. Carta is trusted by 17,000+ companies, 800,000+ unique stakeholders, and have valued over $575B in private assets.
Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies ma...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Integrated risk management software that identifies, assesses, responds to, and monitors your enterprise risks.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly integrating risk indicators into the assessment process. Plus it helps distributed teams identify risks and aggregate risk assessments through remote workshops. As a result, risk management spends less time on process administration and more time effecting change.
HighBond centralizes and simplifies core risk management activities in a single, integrated platform across the end-to-end risk process. The software also reduces subjectivity by seamlessly integrating...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
ViClarity is an award winning global provider of GRC management solutions that allows you to automate manual processes online with ease
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as Manufacturing, Retail, Education, Charities etc. ViClarity is a global organization with offices in Boston, Des Moines Iowa, Ireland and the UK. Our easy to use platform allows you mirror your own manual processes online, tracking and managing audit, risk and compliance tasks efficiently in one system.
ViClarity is an award winning provider of Audit, Risk & Compliance management solutions with a strong presence in the Financial Services and Healthcare sectors, also working in industries such as Manuf...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
An award-winning software specialising in top funds selection, top portfolio construction and funds' due diligence.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a software with all the funds and futuristic funds analytics. With a total combined AuM over $1.5tn worldwide, some of the worlds largest pension funds, fund of funds, family offices, private banks, endowments, foundations, wealth managers and advisers trust AlternativeSoft to identify and analyse their multi-asset class portfolios.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a software with all the funds and futuristic funds analytics. With a total co...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Increase revenues and reduce fraud, affordably. SaaS fraud detection and fraud prevention powered by AI and collective intelligence.
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Fraud.net is the leading fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Powerful SaaS solution combines AI & deep learning, collective intelligence, rules-based decision engines, and streaming analytics to detect fraud in real-time, at scale. Fraud.net is the only cloud-based "glass-box" system, offering transparent solutions, chargeback protection, and more!
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Fraud.net is the leading fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Powerful S...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Automated income verification of your applicant to make the best decisions as a property manager or lender.
The Closing Docs is an automated income verification tool that allows property managers and lenders to make the best approval decisions. Using The Closing Docs enables property managers and lenders to expedite the review and approval process, while increasing the accuracy of their applicant's reported income.
The Closing Docs is an automated income verification tool that allows property managers and lenders to make the best approval decisions. Using The Closing Docs enables property managers and lenders to ...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds
Whether you need to check your spreadsheets or understand the structure and problems of your spreadsheets, ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds. It combines powerful error detection with investigative capabilities to review Excel spreadsheets. ExcelAnalyzer identifies errors and displays them within the spreadsheet using an easy, straightforward method, saving considerable amounts of TIME & MONEY.
Whether you need to check your spreadsheets or understand the structure and problems of your spreadsheets, ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, an...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Shows many possible outcomes and how likely they are so you can judge which risks to take. Allows for best decision under uncertainty
@RISK performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your spreadsheet model and how likely each are to occur. It mathematically and objectively computes and tracks many different possible future scenarios, then tells you the probabilities and risks associated with each different one. This means you can judge which risks to take and which ones to avoid, allowing for the best decision making under uncertainty.
@RISK performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your spreadsheet model and how likely each are to occur. It mathematically and objectively computes and ...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk.
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk.
Spreadsheet-based; for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization for insight into the factors affecting risk....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of ef...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Solutions for Risk, Performance, and Investor Reporting
The Northstar platform helps hedge funds manage risk, evaluate performance, and effectively communicate with investors. Northstar is not just software, it is a service. At Northstar, our experts will fully integrate your back office systems with our risk and performance platform. Northstar is faster, easier to maintain and more accurate, saving you time and money. This is truly software as a service.
The Northstar platform helps hedge funds manage risk, evaluate performance, and effectively communicate with investors. Northstar is not just software, it is a service. At Northstar, our experts will ...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Use AI plus payment behavior and financial commitments data, financial agency sources & credit insurers, to assess risk & reduce debt.
Augmented Cash is a global accounts receivable SaaS solution that helps manage financial risk and reduce bad debts. It combines payment behavior and financial commitments on an account to better assess customer risk. It integrates with external financial information sources such as CreditSafe, Ellisphere, Coface, or credit insurers to give a full picture of financial risk. It uses AI to accelerate cash collection and improves dispute management. Includes analytics and cash forecasting.
Augmented Cash is a global accounts receivable SaaS solution that helps manage financial risk and reduce bad debts. It combines payment behavior and financial commitments on an account to better assess...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more.
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more.
Financial risk management solution that helps businesses to manage risks through a Monte Carlo simulation, risk analysis tools & more....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GPS solution that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation.
Web and mobile-based, fleet management platform that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation using GPS tracking system.
Web and mobile-based, fleet management platform that helps small lenders and BHPH dealers manage auto loans with alerting, detailed histories, and reference validation using GPS tracking system....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
AccessPay connects your back-office system to 16,000 banks globally, intelligently automating payables, receivables and cash visibility
Our platform connects business systems to banks. We work with finance and treasury professionals to simplify corporate banking, our solution: - Centralises corporate banking across accounts, countries and entities - Connects to core payment schemes like Swift, SEPA & Bacs - Automatically transforms payment files in to bank-ready formats, ISO20022 ready - Automates bank statement retrievals to save up to 95% on reconciliation times processes
Our platform connects business systems to banks. We work with finance and treasury professionals to simplify corporate banking, our solution: - Centralises corporate banking across accounts, countri...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
With SmartRisk, advisors can analyze portfolio risk and easily communicate with clients to help them avoid costly mistakes.
SmartRisk can help you move prospects to the planning process and motivate clients to make portfolio changes. Retain clients during a down market and help prevent clients from making costly investment mistakes. Showcase and market your expertise. Clients are often blind to market risk and typically dont have accurate downside expectations either too conservative or too reckless, leading to suboptimal investment allocations. With SmartRisk, advisors can analyze portfolio risk.
SmartRisk can help you move prospects to the planning process and motivate clients to make portfolio changes. Retain clients during a down market and help prevent clients from making costly investment ...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Employee Relations software solution that substantially reduces the company's risk and exposure to litigation.
Positive Corrective Action is an Employee Relations software solution. Proven Record to improve efficiencies and reduced risk and exposure to litigation. Has a positive impact on the companies culture by providing consistency and fairness for the entire organization. Designed to communicate seamlessly with most major Human Resource Software packages, it protects and enhances your significant investment in these products.
Positive Corrective Action is an Employee Relations software solution. Proven Record to improve efficiencies and reduced risk and exposure to litigation. Has a positive impact on the companies cultur...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
A powerful, stand-alone application for visual quantitative modeling, leading to greater insight for analysts and decision-makers.
Analytica makes decision-making transparent and easy with its influence diagrams and powerful built-in probabilistic analysis. Influence diagrams to make it easy not only to understand the model but also to distinguish key decision-making variables and their relationships. Built-in tools for managing risk and uncertainty include Monte Carlo and Latin Hypercube. Scenario and sensitivity analysis lets decision-makers know which variables are most important and why.
Analytica makes decision-making transparent and easy with its influence diagrams and powerful built-in probabilistic analysis. Influence diagrams to make it easy not only to understand the model but al...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Cloud-based tool that helps firms optimize cash flows, standardize credit policies, monitor financial risks via real-time data analysis
DNBi is advanced business credit risk management software that allows users to automate credit decisions, standardize the credit review processes, conduct advanced portfolio and account analysis, and manage your account portfolio more effectively. It also offers an online credit application and a Salesforce.com app that allows sales teams to submit and receive instant credit decisions.
DNBi is advanced business credit risk management software that allows users to automate credit decisions, standardize the credit review processes, conduct advanced portfolio and account analysis, and m...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GenSight is a software platform to enhance the innovation process in large global and mid-sized corporations.
GenSight software platform covers the entire innovation process, including: Idea Management, Project/Product Management, Governance, Finance, Portfolio, Resource Management & Strategic Planning. Improved cross functional working gets the best products to market more quickly, with less risk and less cost. Software functionality is configurable and tailored to specific client needs. Available via the cloud or installed on-premise.
GenSight software platform covers the entire innovation process, including: Idea Management, Project/Product Management, Governance, Finance, Portfolio, Resource Management & Strategic Planning. Improv...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison.
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison. With spreadsheet usage prevalent across every enterprise, Xcellerator is being used by Fortune 100 companies to reduce spreadsheet remediation processes from months to weeks.
Xcellerator provides spreadsheet review, analysis and comparison. With spreadsheet usage prevalent across every enterprise, Xcellerator is being used by Fortune 100 companies to reduce spreadsheet reme...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions.
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions.
Cross asset derivatives, treasury and securities system. Front to back solutions....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
SaaS solution for tracking compliances (Corporate Secretarial, Finance, Tax, HR) globally across legal entities.
A SaaS platform for defining and tracking global corporate compliances (Corporate Secretarial, Finance, Tax, HR) across legal entities. The proprietary rule-based algorithm and engine offers a powerful and highly configurable set of modules that bring increased accountability and management visibility. Key features include: Dashboard and Analytics, Compliance Calendar, Virtual Compliance Room, Organogram and our proprietary knowledge repository Compliancepedia.
A SaaS platform for defining and tracking global corporate compliances (Corporate Secretarial, Finance, Tax, HR) across legal entities. The proprietary rule-based algorithm and engine offers a powerful...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Kyriba provides cloud-based solutions designed to optimize cash management, risk management, payments, and working capital strategies.
Kyriba empowers CFOs and their teams to transform how they activate liquidity as a vehicle for growth and value creation, while also protecting against financial risk. Based on a secure, highly-scalable SaaS platform that leverages artificial and business intelligence, Kyribas pioneering Active Liquidity Network connects internal applications for treasury, risk, payments and working capital, with vital external sources such as banks, ERPs, trading platforms and market data providers.
Kyriba empowers CFOs and their teams to transform how they activate liquidity as a vehicle for growth and value creation, while also protecting against financial risk. Based on a secure, highly-scalabl...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
IHS Markit's iLEVEL platform is the industry leading cloud-based portfolio management platform for private capital investors.
IHS Markit's iLEVEL platform is a cloud-based portfolio management solution that enables private capital investors to seamlessly evaluate and report on the performance of their portfolios. iLEVEL simplifies the process of collecting data from portfolio companies and fund investments, aggregating and storing it in a centralized repository, where firms can generate customized analytics and reports in real time.
IHS Markit's iLEVEL platform is a cloud-based portfolio management solution that enables private capital investors to seamlessly evaluate and report on the performance of their portfolios. iLEVEL simpl...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
GRC solution that helps monitor bank-wide data to normalize critical risks and the potential negative effects on company's performance.
SRA Watchtower is a SaaS-based Enterprise Risk Intelligence and Collaboration Platform that aggregates, integrates, normalizes, and reports all critical risk and performance indicators on a continuous basis. SRA Watchtower provides Executives and Board Members with real-time access to company-wide risk performance data, integrated in a way so as to strategically optimize risk strategy to the bottom line.
SRA Watchtower is a SaaS-based Enterprise Risk Intelligence and Collaboration Platform that aggregates, integrates, normalizes, and reports all critical risk and performance indicators on a continuous ...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Counterparty, credit, contract & collateral risk management solution for risk managers, traders, and credit risk officers.
Counterparty, credit, contract & collateral risk management solution for risk managers, traders, and credit risk officers.
Counterparty, credit, contract & collateral risk management solution for risk managers, traders, and credit risk officers....
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
AgenaRisk uses the latest developments from the field of Bayesian AI and probabilistic reasoning to model complex, risky problems.
AgenaRisk uses the latest developments from the field of Bayesian AI and probabilistic reasoning to model complex, risky problems and improve how decisions are made. You can use AgenaRisk to make predictions, perform diagnostics and make decisions by combining data and knowledge about complex causal and other dependencies in the real world. Our clients use AgenaRisk to model operational risk, systems safety & reliability, health risk, cyber-security risk and strategic financial planning.
AgenaRisk uses the latest developments from the field of Bayesian AI and probabilistic reasoning to model complex, risky problems and improve how decisions are made. You can use AgenaRisk to make pred...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering
Financial risk management solution that helps businesses manage assets and complexities involved with derivative trading.
Numerix is the leader of innovative capital markets technology solutions and real-time intelligence capabilities for trading and risk management. Committed to the exploration and adoption of latest technologies, Numerix is dedicated to driving a more open, fintech oriented, digital financial services market. Built upon a foundation of deep practical knowledge, experience and IT understanding, Numerix helps its users reimagine operations, modernize business processes and capture profitability
Numerix is the leader of innovative capital markets technology solutions and real-time intelligence capabilities for trading and risk management. Committed to the exploration and adoption of latest tec...
 • Kreditriskhantering
 • Låneportföljförvaltning
 • Operativ riskhantering
 • Portföljmodellering