Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Hedgefondssystem

Hedgefondssystem tillhandahåller analys av fondresultat samt verktyg för backoffice-bokföring och kundhantering för hedgefondsförvaltare. Funktionerna inkluderar lösningar för drift, bokföring, spårning, rapportering och värdering anpassade för hedgefonder. Hedgefondprogram av denna typ kan också analysera fonders volatilitet och förutsäga avkastning för att underlätta beslutsfattandet. Använd Capterra för att hitta rätt hedgefondlösning för ditt företag i Sverige. Hedgefondssystem är kopplade till programvara för investeringshantering, bankprogram, programvara för finansiell riskhantering och program för bedrägerihantering.

9 resultat

Backstop Solutions erbjuder molnbaserade produktivitetslösningar för hållbar kapitalanskaffning och kvarhållning för hedgefonder.
Backstop Solutions är en prisbelönt leverantör av innovativa programvarulösningar för hedgefonder över hela världen. Backstops smidiga, responsiva och lyhörda tjänst ger kunderna operativ effektivitet. Backstops grundare har sin bakgrund i hedgefonder och förstår de utmaningar du står inför när du utökar din verksamhet och kämpar för att visa mervärde för dina investerare. Backstop kan tillhandahålla de viktiga verktyg som hedgefonder behöver för att hantera kundrelationer, effektivisera försäljning och marknadsföring. Lär dig mer om Backstop

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Molnbaserad förvaltningsprogramvara för hedgefonder och hedgefonder för fonder erbjuder front- till backoffice-automatisering.
Dynamos molnbaserade hedgefondprogramvara erbjuder dedikerade verktyg för investerarrelationer, kapitalanskaffning, fondrapportering, redovisning och due diligence, vilket säkerställer att Dynamo har vad som behövs för att effektivisera företagsomfattande processtyrning. Hedgefonder för fonder kan utnyttja Dynamo till due diligence och resultatuppföljning för fondförvaltare. Tack vare täta integrationer med Dynamos investerarportal, mobilapp och tredjepartsdata- och tjänsteleverantörer kan Dynamo-användare centralisera verksamheten och sömlöst arbeta när de är på språng. Lär dig mer om Dynamo

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
TOGGLE AI varnar dig för vad som kan påverka ditt portföljinnehav.
TAPPEN skapar lika villkor för aktiva investerare genom att placera verktyg för hedgefondsvärdering inom räckhåll för alla investerare, inte bara de professionella. TOGGLE Copilot är en smart instrumentbräda för portföljer som är tillgänglig utan kostnad. Omfattar värderingar, momentum, tillväxt och mer, få dagliga varningar om hur förändringar i dessa mått och data påverkar dina värdepapper. TOGGLE Pro är en komplett svit för yrkesmänniskor. Från datavetenskap utan kod till AI-genererade investeringsinsikter – missa aldrig en möjlighet igen. Lär dig mer om TOGGLE

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Partnerskaps- och portföljredovisning samt investeringsanalysprogramvara för hedgefonder, private equity, fondförvaltare och familjekontor.
FundCount erbjuder partnerskap, portföljredovisning och investeringsanalysprogramvara för hedgefonder, private equity, fondförvaltare och familjekontor. En integrerad G/L och automatiserade arbetsflödesverktyg förbättrar driftseffektiviteten och säkerställer noggrannhet gällande NAV och andra beräkningar. Flexibel rapportering på begäran för alla kundrapporteringsbehov. FundCound har utnämnts till ett av de bästa företagen för fondredovisning och rapporteringssystem av Hedgeweek och ger ditt företag snabbhet, noggrannhet och analytisk insikt. Lär dig mer om FundCount

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Front-, middle- och back office-programvara för kapitalförvaltare, familjekontor, hedgefonder och kryptofonder.
Systemet erbjuder en serie lösningar för kapitalförvaltare, hedgefonder, kryptofonder och familjekontor som handlar med likvida tillgångar. Det kompletta portföljförvaltningssystemet uppfyller alla de krav som ditt värdepappersföretag har: beräkning av Shadow NAV och AUM i realtid, OMS, bokföring, efterlevnad, risk, verksamhet och intäkter, rapportering… Utöver detta kan du även anlita teamet av Middle Office-experter för att utföra alla dina operativa uppgifter, så att du kan fokusera på handel och kapitalanskaffning. Lär dig mer om HedgeGuard

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Plattform för verkställande och portföljhantering för hedgefonder – SaaS-baserad EMS + OMS med över 200 aktiemäklaranslutningar. #RiskManagement #Aggregation
Hedgefonder som letar efter en integrerad teknikplattform som inkluderar ** Webbläsarbaserade verkställandehanteringssystem (execution management software, miljöhanteringssystem (environmental management systems, EMS) - plattform för verkställande i realtid ** Handel i realtid för alla börsnoterade och bankutfärdade OTC- transaktioner ** Mer än 200 banker och aktiemäklare med portföljaggregering i realtid ** Bundlade marknadsdata - Över 15 miljoner värdepapper SaaS-baserad programvara kräver ingen installation och integreras med de flesta mäklarsystem Lär dig mer om QUO

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Skalbar, helt integrerad lösning för redovisning och hantering av portföljning i realtid som kan förbättra verksamhetens resultat avsevärt.
Vestserve tillhandahåller en integrerad förvaltningslösning med flera valutor (investment management solution, IMS), med stöd för alla tillgångsklasser. Portföljförvaltningsfunktioner: regelbaserad modellering/efterlevnad, resultatmätning (t.ex. GIPS, IRR), riskanalys, breakout-allokeringar och avkastning på alla nivåer, scenarioverktyg och analyser av avkastningskurvan. Bland de mer avancerade redovisningsfunktionerna finns analys av hypotetiska fall och kassaflöde, beräkning av komplexa avgifter, enhetliggörande och datasammanställning. Lär dig mer om VestServe

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
Risk- och portföljanalys inklusive stresstest, mervärdesförsäljning, utfallstest, faktorexponeringar och scenarioanalys för flera tillgångsklasser.
Everysk förser penningförvaltare av alla storlekar med riskmotor med flera tillgångar som integrerats med en automationsplattform. Kunderna kan etablera robusta och upprepningsbara riskprocesser, utforma anpassade instrumentbräden och de helautomatiserade arbetsflödena hjälper dig att analysera, organisera och distribuera information om dina investeringar på ett säkert sätt, vilket sparar värdefull tid. Lär dig mer om Everysk

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning
TS förenklar marknadernas komplexitet genom att konsolidera arbetsflöden för börshandlade OTC-instrument på en enda plattform.
TradingScreen (ofta förkortat TS) är en framgångsrik oberoende leverantör av likviditets-, handels- och investeringsteknik via SaaS till finansvärlden. Genom sin ledande EMS-lösning TradeSmart förenklar TS marknadernas komplexitet genom att konsolidera alla investeringsarbetsflöden för börshandlade instrument och OTC-instrument på en enda plattform. TS ger dig global täckning från kontor i Frankfurt, Genève, Hongkong, London, Montreal, New York, Paris, Singapore och Tokyo. Lär dig mer om TradeSmart

Funktioner

 • Kontaktledning
 • Dokumenthantering
 • Investeringsrapportering
 • Efterlevnadskontroll
 • Portföljanalys
 • Resultat- / förlustredovisning
 • Riskbedömning
 • Prestandamätningar
 • Övervakning