Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Programvara för avfallshantering

Programvara för avfallshantering hjälper företag inom avfallsindustrin att hantera avfallslager, enheter, fakturering, försäljning och säkerhetsstandarder. System för avfallshantering kan användas av företag som hanterar avfallstransporter, medicinskt avfall, återvinning, avfallsproduktion och soptippar. Programvara för avfallshantering har kopplingar till EHS-program, Anläggningshanteringsprogramvara, Fordonshanteringsprogram, System för offentliga arbeten, Fälttjänstsystem och Transportprogramvara.

6 resultat

Avfallshantering med Quentics modul Miljöledning! Oklanderlig avfallshantering– det är enkelt med Quentic!
Som avfallsproducent har företag vissa skyldigheter. Det innebär att avfall måste klassificeras och en miljövänlig avfallshantering respektive återanvändning säkerställas. Med Quentic får du ett strukturerat avfallsregister och kan dokumentera avfallsbehandlingen på ett verifierbart sätt. Du har alltid åtkomst till nyckeltal som kostnader, intäkter och återanvändningskvoter! Registrera insamlingsplatser, transportföretag och avfallshanteringsföretag, Skapa avfallsregister, Dokumentera avfallshanteringen, Genomför utvärderingar! Lär dig mer om Quentic

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot
En affärsprogramvara som har utformats för att maximera produktiviteten och effektiviteten hos fältbaserad personal genom att göra kontoret helt papperslöst.
Fieldmotion tillhandahåller en molnbaserad digital plattform för fältarbetare, som möjliggör datainsamling i realtid, inställningar för avtalade tider, effektiv kommunikation, beslut i realtid, ansvar för och övervakning av tidsplanering. Fieldmotion-plattformen är intuitiv och enkel att använda, vilket innebär att den kan användas direkt när den levereras och gör den attraktiv för företag som vill komma igång snabbt. Lär dig mer om FIELDMOTION

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot
VelocityEHS molnbaserade lösningar hjälper dig att nå dina EHS- och hållbarhetsmål snabbare och med större synlighet och enkelhet.
Fler personer litar på VelocityEHS än de fem största konkurrenterna tillsammans. Denna programvara för korrigerande och förebyggande åtgärder (corrective and preventative action, CAPA) ger dig friheten att hantera och rapportera åtgärder i alla dina EHS-aktiviteter på ett ställe. Tilldela uppgifter snabbt, ställ in automatisk eskalering av e-postaviseringar och se till att de fullföljs. Föreställ dig att dina granskningar, inspektioner, incidenter, din förändringshantering och utbildning sköts via en enda instrumentpanel. Dess prisbelönta programvara till ett bra pris. Kom igång på så lite som två till fyra veckor. Lär dig mer om VelocityEHS

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot
cieTrade® tillhandahåller programvara för företagsledning för avfallstjänstemäklare, och privata återvinningsanläggningar.
cieTrade® är en global leverantör av programvara för återvinning och avfallshantering. Med över 20 års erfarenhet inom återvinningsbranschen erbjuder cieTrade® företagsledning och lagerlösningar speciellt anpassade för mäklarföretag inom avfallshantering och kommersiella återvinningsanläggningar. cieTrades kompletta början till slut-lösning hjälper till att frigöra affärspotential och driver tillväxten genom att maximera produktiviteten, ge kontroll över datavolymer och servicebehov och erbjuda bättre insikter som ger säkert beslutsfattande. Lär dig mer om cieTrade

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot
Enablon tillhandahåller en av de mest kompletta programvarorna för EHS-, risk- och hållbarhetshantering på marknaden som utformats för Fortune 500-företag.
Lösningen Enablon Waste Management gör det möjligt för företag att hantera sitt avfall från förorsakande till kassering och ger konsekvent rapportering för allt avfall som genereras i hela organisationen. Genom att effektivisera och förenkla avfallshanteringsprocessen för hela företaget genom ett centralt system, kan du effektivt följa förordningar om farligt avfall som styr dess förorsakande, hantering, transport och kassering. Låt Enablon förenkla din avfallshantering och be om en gratis demo nu. Lär dig mer om Enablon Waste Management

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot
Enablon tillhandahåller en av de mest kompletta programvarulösningarna för miljöhantering på marknaden som utformats för Fortune 500-företag.
Enablons programvarulösningar för miljöhantering gör det möjligt för stora och komplexa organisationer att minska eller i vissa fall helt eliminera manuell inmatning och validering av miljödata, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar och riskreducering. Med en integrerad strategi för hantering av miljödata har det aldrig varit enklare att övervaka miljöprestanda och säkerställa regelefterlevnad (t.ex. ISO 14001). Låt Enablon stödja och verkställa din vision som miljöledare. Lär dig mer om Environmental Management Software

Funktioner

 • Fakturering
 • Kunddatabas
 • Leveranshantering
 • Lagerhantering
 • Schemaläggning
 • Routing
 • Avfallsspårning
 • Varningar / Meddelanden
 • GPS
 • Återvinning av skrot