Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Verksamhetssystem

Verksamhetssystem hjälper till med verksamhetssystemens fakturerings-, ekonomiska, kliniska, schemaläggnings-, patientjournal- och vårdplatsaspekter. Denna typ av system erbjuder också medicinska anteckningar, fakturering, försäkringsanspråk, lagerhållning och verktyg för läkemedelshantering. Verksamhetssystem är relaterade till EHR-system, program för medicinsk fakturering schemaläggningsprogram, verktyg för patientregister och medicinsk programvara.

2 resultat

Ta aktivt reda på vem, vad, när, varför, var (GPS) och hur mycket (USD). Från 5 USD/licens/månad eller obegränsad basåtkomst för endast 199 USD/månad
Intelligent hanteringsplattform med GPS och meddelandeöversättning (över 100 språk). Inget kontrakt (starta eller säg upp när som helst). Från 5 USD/licens/mån. Eller obegränsad grundläggande åtkomst för endast 199 USD/månad. Tre appar för dina kunder, fältarbetare och administratörer. Skalbart från 1 till 10 000 anställda. Undvik dubbelbokningar med ett system för personaltillgänglighet. Dela dokument och bilder i realtid och globalt... ==> Är du osäker på vem som är bäst lämpad för jobbet? Fråga bara din digitala sherpa, de vet svaret baserat på dina anpassade kriterier Lär dig mer om AI Field Management

Funktioner

 • Hantering av patientjournaler
 • Fakturering
 • Tidsspårning av klient
 • Elektronisk underskrift
 • Hantering av skadeansökningar
 • Lönhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Vårdplanhantering
 • Mobilåtkomst
 • Kalenderhantering
 • Rapportering och statistik
 • Uppgiftshantering
Skedulo förenklar arbetsledning och schemaläggning och ger samtidigt skrivbordslösa arbetare en kraftfull mobilapp att arbeta med.
Skedulo erbjuder företagsklassad programvara för schemaläggning av anställda som en tjänst (SaaS) för stora antal fältarbetare och mobila arbetare. Schemalägg jobb med större effektivitet, optimera resvägar, ge dina skrivbordslösa arbetare den information de behöver och få rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt varje gång. DHL, Sunrun, Amerikanska Röda Korset och hundratals andra organisationer har använt Skedulos skrivbordslösa produktivitetsmoln för att boka över 35 miljoner möten över hela världen. Lär dig mer om Skedulo

Funktioner

 • Hantering av patientjournaler
 • Fakturering
 • Tidsspårning av klient
 • Elektronisk underskrift
 • Hantering av skadeansökningar
 • Lönhantering
 • Efterlevnadskontroll
 • Vårdplanhantering
 • Mobilåtkomst
 • Kalenderhantering
 • Rapportering och statistik
 • Uppgiftshantering