Vi har hjälpt svenska företag
att välja bättre programvara i 15 år

Leverantörshantering

Programvara för leverantörshantering hjälper till att hantera kostnader, spåra framsteg och rapportera om relationer och produktkvalitet hos tredjepartsleverantörer. När en organisation använder flera leverantörer kan programvara för leverantörshantering förbättra produktiviteten och samarbetet mellan leverantörsprojekten. Leverantörshanteringssystem inkluderar ofta informationsdatabaser, leverantörspoäng, RFP- och budgivningsfunktioner samt prestandaspårning. Använd Capterra för att hitta en lösning för leverantörshantering som fungerar för ditt företag i Sverige. Programvara för leverantörshantering är relaterad till program för kontrakthantering, system för förslagshantering, upphandlingsverktyg och inköpssystem.

Utvald programvara

Programvara med flest recensioner

Utforska produkterna med flest användarrecensioner i kategorin Leverantörshantering

Sverige Visa lokala produkter

33 resultat

Sverige Lokal produkt
Qvalia är en plattform för finansteam för att automatisera fakturahantering, hantering av masterdata och leverantörsövervakning. Lär dig mer om Qvalia
Qvalia är en plattform för ekonomiteam för att automatisera processer och ha fullständig kontroll över masterdata. Qvalia förbättrar leverantörsskulder, kundfordringar och möjliggör kostnadsanalys i realtid och automatisering av bokföringen på radartikelnivå. Integrering är enkel och prissättningen är transaktionsbaserad med 1 månads uppsägningstid. Qvalia Supplier Manager inkluderar integrerad och automatiserad hantering av masterdata, förenklade godkännandeprocesser och leverantörsövervakning. E-fakturering är gratis. Lär dig mer om Qvalia

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Spara tid och pengar genom att eliminera manuellt arbete. Enkel hantering av försörjningskedja, automatiserad PR- och PO-bearbetning – allt i ett program. Lär dig mer om Precoro
En vacker och innovativ programvara för upphandlings- och leverantörshantering för små och medelstora företag som inte behöver tid för implementering och har flexibel öppen prissättning. Precoro hjälper företag i 50 länder att eliminera manuellt arbete, förbättra synligheten och kontrollera sina inköp på bästa sätt. Effektiva godkännanden, begränsade budgetar, enkla PR- och PO-processer – allt du behöver för att spara mycket tid och pengar. Lär dig mer om Precoro

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Hantera frågeformulär om leverantörsrisker och säkerhet. StandardFusion är en GRC-lösning för hantering av ditt InfoSec-program för efterlevnad och risk. Lär dig mer om StandardFusion
Utformad för att hantera leverantörsrisk- och säkerhetsfrågeformulär. StandardFusion är en GRC-lösning för teknikfokuserade SMB- och Enterprise InfoSec-team. Slipp krångliga kalkylark genom att använda ett enda räkenskapssystem. Molnbaserad SaaS eller lokal plattform gör InfoSec-efterlevnad enkel, lättillgänglig och skalbar. Hantera efterlevnad av flera standarder; ISO, SOC2, NIST, HIPAA, GDPR, PCI-DSS, FedRAMP med mera. Koppla det som din organisation gör till det som din organisation behöver göra. Lär dig mer om StandardFusion

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
IntegrityNext är en molnbaserad plattform som gör det möjligt för företag att övervaka 100 % av sina leverantörer för hållbarhet och efterlevnad. Lär dig mer om IntegrityNext
IntegrityNext gör det möjligt för organisationer att övervaka 100 % av sina leverantörer för hållbarhet och efterlevnad för att uppfylla lagstadgade krav. IntegrityNext får automatiskt de nödvändiga självutvärderingarna och certifikaten från leverantörerna samtidigt som plattformen övervakar sociala medier för felaktig praxis och risker som rör anseendet. IntegrityNext täcker bland annat arbetet mot mutor och korruption, miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbete, hälsa och säkerhet, cybersäkerhet och affärskontinuitet. Lär dig mer om IntegrityNext

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
ContractNow är en enkel, kraftfull kontrakthanteringslösning med obegränsade användare, lagring och elektroniska signaturer. Lär dig mer om ContractNow
ContractNow är en enkel, kraftfull leverantörshanteringslösning som är särskilt utformad för att besvara företags viktiga kontrakteringsfrågor under COVID-19 och senare. Centralisera alla dina leverantörsdata och all dokumentation, extrahera viktig information och klausultext, och underteckna alla nya kontrakt med ContractNows integrerade eSign-funktion. Få total insyn i och kontroll av dina affärskontrakt och skapa en stabil plattform för framtida tillväxt. Lär dig mer om ContractNow

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Promena erbjuder moduler för hantering av leverantörsbasen, e-inköp, e-upphandling och utgiftsanalyser. Lär dig mer om Promena
Promena tillhandahåller SaaS-baserade lösningar för upphandlingsprocesser, inklusive moduler för leverantörsbaserad hantering, e-inköp, e-upphandling och utgiftsanalyser. Omvandla din upphandlingsprocess och skapa konkurrens, transparens och effektivitet genom att utnyttja Promenas intuitiva och moderna UX/UI-design. Programvaran är utformad och byggd på många års upphandlingskunskap och erfarenhet av ett av de största centrala inköpsföretagen i Turkiet. Lär dig mer om Promena

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Prokuria hjälper upphandlingsavdelningar att effektivt hantera sina leverantörsrelationer via SRM, segmentering, granskningar, onboarding osv. Lär dig mer om Prokuria
Prokuria hjälper upphandlingsteam att effektivt och i enlighet med gällande regler hantera sina leverantörers och kontrakts livscykel med verktyg som hantering av leverantörsrelationer, segmentering, prestationsgranskningar, onboarding, scorecards, samtidigt som det ökar det interna samarbetet, anpassningen till intressenter och verksamhetens snabbhet. Lär dig mer om Prokuria

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Contractbook är en effektiv kontraktshantering för det moderna företaget. Skapa, underteckna och lagra alla dina juridiska dokument på en enda digital plattform för att öka transparensen i din organisation, säkra efterlevnad, spara värdefull tid och helt enkelt skapa bättre kontrakt. Lär dig mer om Contractbook

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Kissflow ger dig en förstklassig molnlösning för upphandling som är flexibel och har allt från inköp till leverantörshantering i samma plattform. Lär dig mer om Kissflow Procurement Cloud
Kissflow Procurement Cloud är de förstklassiga flexibla inköpslösningarna som har allt från inköp till leverantörshantering i en och samma plattform. Programvaran har allt inklusive inköpsorder, inköpsrekvisition, leverantörshantering, inköpsfakturering, analys och integrationer. Lär dig mer om Kissflow Procurement Cloud

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
NetSuites inköpslösning hjälper företag att köpa varor och tjänster till lägsta möjliga kostnad och i rätt tid.
Inköpsprocessen kan vara tidskrävande och ineffektiv, särskilt när beställningar av varor och tjänster måste behandlas manuellt med en kombination av telefon, e-post, papperskataloger och fax. NetSuites inköpslösning hjälper företag att köpa varor och tjänster till lägsta möjliga kostnad och i rätt tid genom att spara anställdas värdefulla tid med lättanvända funktioner, vilket minskar kostnaderna genom att inköp kanaliseras till godkända leverantörer och avtal som förhandlats fram i förväg. Lär dig mer om NetSuite

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Över 360 recensioner med 4,7/5 stjärnor. Enkelt men fullt utrustad. En av de högst rankade programvarorna för leverantörshantering.
Enkel inköpsorderprogramvara som gör det möjligt för teammedlemmar att skapa inköpsförfrågningar när de är på språng, som då kan godkännas av fördefinierade granskare på alla enheter. Alla relevanta kommentarer och dokument kan bifogas i inköpsordern för rapportering och granskning. Eliminera utgiftsfel och håll teammedlemmarna ansvariga för inköp med företagskortet. Visa och hantera budgetar i realtid för insiktsfullt beslutsfattande vid varje inköp. Skapa korrekta rapporter för din revisor med ett enda klick. Lär dig mer om ProcurementExpress.com

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Q-Pulse erbjuder ett riskbaserat tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning och dokumenthantering, vilket kan hjälpa en att följa standarder och förordningar.
Q-Pulse erbjuder en riskbaserad metod för kvalitetsstyrning och dokumenthantering som kan hjälpa organisationer att följa branschspecifika standarder och förordningar. Denna användarvänliga programvara utgör en central kontaktpunkt för all relevant dokumentation, data, material och aktiviteter som är förknippade med kvalitetsprocessen. Bland dess moduler märks: Dokumentkontroll, riskhantering, CAPA-hantering, revision och resultat, rapportering, personalkompetens och medarbetarutveckling och hantering av leverantörer. Lär dig mer om Ideagen Quality Management

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Zoho Creators programvara för leverantörshantering hjälper dig att hantera alla dina kontrakt, leverantörsdatabaser, betyg och servicenivåavtal (service level agreement, SLA) från en och samma plats.
Programmet för leverantörshantering är byggt för att förenkla hanteringen av kontrakt, oavsett bransch eller nisch. Håll enkelt koll på tjänsteleverantörer och deras kontrakt, och de ansvarsområden som tilldelas varje leverantör. Att hantera servicenivåavtal blir inte enklare. Med Zoho Creators dra-och-släpp-arbetsflödesverktyg kan du lägga till nya funktioner eller justera befintliga arbetsflöden även efter att du har startat dina appar. Anpassa denna app för webben, Android, iPhone och iPad. Prova gratis. Lär dig mer om Zoho Creator

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Procurifys lösning för utgiftshantering och inköp ger dig inköpsarbetsflöden, anpassningsbara godkännanden och utgiftskontroller.
Procurify är en självklar lösning för inköpshantering och utgiftshantering för medelstora företag. Runt om i världen använder hundratals företag Procurify för att spåra, kontrollera och analysera sina utgifter. Procurify har omfattande arbetsflöden och ett användarvänligt gränssnitt. Inköps-, upphandlings- och ekonomiteam har kunnat implementera Procurify i flera avdelningar och team, vilket skapar bättre insikter och utgiftskontroller. Lär dig mer om Procurify

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Lösning för hantering av leverantörsbetalningar som automatiserar alla betalningsprocesser från onboarding av betalningsmottagare till betalningar och avstämningar.
Tipalti samlar inte bara in information på ett säkert sätt, utan den egenutvecklade regelmotorn, som drivs av 26 000 globala regler, identifierar också betalningsproblem innan de inträffar, och minskar antalet betalningsfel med mer än 66 %. Reglerna kontrollerar och validerar lokala bankuppgifter som SWIFT- och IBAN-koder baserat på betalningsmottagarens land och betalningsmetod. Tipalti tar även hand om skatteefterlevnad enligt USA:s lag om skatteefterlevnad för konton utomlands (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) för dig, med digitaliserade skatteblanketter, matchning av skatteregistreringsnummer (tax identification number, TIN) och 1099/1042-S-skatteförberedelse. Lär dig mer om Tipalti

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
En otroligt enkel programvara för leverantörs- och entreprenörshantering
Shortlist är en smart, användarvänlig plattform för leverantörshantering. Lösningen gör det enkelt för dig att introducera, hantera och spåra dina leverantörer och kontrakt med bara några få klick. Ta hand om regelefterlevnad, övervaka risker, få meddelanden kring viktiga datum och få tillgång till detaljerade rapporter på en bråkdel av tiden. Lär dig mer om Worksuite

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Programvara för leverantörshantering som anpassats för att uppfylla unika affärsbehov och ge mervärde till ditt företag.
Webbaserad programvara för leverantörshantering med funktioner för godkännande onboarding av leverantörer, resultathantering, e-postmeddelanden och leverantörsanalys. Fullt värdbaserad eller lokalinstallation finns som alternativ med privat märkning och integrering på din webbplats. Internationella företag kan välja bland flera valutor och språk. Lär dig mer om A1 Tracker

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
En lättanvänd, kraftfull, molnbaserad lösning för leverantörshantering med AI och automatisering i centrum. Välj ett bättre sätt idag.
En lättanvänd, kraftfull, molnbaserad leverantörshanteringslösning. Hantera leverantörer sömlöst, inklusive användarledd onboarding via en särskild portal. Kartlägg efterlevnad och risker och rapportera om leverantörsprestationer med hjälp av balanserade resultattavlor och enkäter. Få obegränsade användare på alla planer, vilket gör samarbeten enkla och automatiserar pågående administration med den integrerade arbetsflödesmotorn. Få total insyn och kontroll i din leverantörsportfölj, minimera affärsrisken och få ut leverantörernas maximala värde. Lär dig mer om Gatekeeper

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
VendorInsight är en ledande lösning för leverantörsriskhantering (vendor risk management, VRM) med riskspårning, anpassningsbar rapportering, leverantörsportal, arbetsflöde och obegränsad lagring.
VendorInsight är en webbaserad lösning för leverantörsriskhantering som förenklar hanteringen av dina leverantörer och kontrakt med automatiserade arbetsflöden, lättanvända funktioner samt leverantörsnyheter och riskövervakning. VendorInsight tillhandahåller en nyckelfärdig lösning som inkluderar regelmässiga varningar och uppdateringar för finansiella tjänster, sjukvård med mera. Använd förbyggda policyer, leverantörsportaler, mallar och formulär för att förenkla din företagsbesiktning, avtalsövervakning och riskhantering. Lär dig mer om VendorINSIGHT

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Hantera dina leverantörer med Neurored – en ledande SRM- och TMS-lösning på Salesforce AppExchange
Neuroreds lösning för hantering av leverantörsrelationer (supplier relationship management, SRM) är helt inbyggd i Salesforce-plattformen. Säkerställ en rättvis, transparent och konkurrenskraftig leverantörshanteringsprocess. Automatisera och effektivisera dina processer för att välja ut de bästa erbjudandena baserat på godkända leverantörer, pris, kvalitet, effektivitet och andra mätbara mätvärden. Neuroreds helt anpassningsbara lösning hjälper globala företag att uppnå oöverträffade nivåer av effektivitet, synlighet, automatisering och samarbete. Lär dig mer om Neurored TMS & SCM Software

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Skapa riskhanteringsprocesser för leverantörer som är robusta, upprepningsbara och flexibla nog att växa med ditt företag.
Ta dig an leverantörsrelationer med förtroende för ditt riskskydd med LogicGate Risk Cloud. Genom att centralisera ditt nätverk kan du börja skapa riskhanteringsprocesser för leverantörer som är robusta, upprepningsbara och flexibla nog att växa med ditt företag. Känn till dina exponeringspunkter och spåra risker i realtid, ge din organisation en enda sanningskälla och anpassa processer till ditt tredjeparts nätverk eller lita på expertis. Lär dig mer om Risk Cloud

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Yokoy automatiserar företagets kostnads- och kreditkortsprocesser. Kontrollera endast specialfall manuellt, vår AI gör resten.
Yokoy är den allt-i-ett-lösning för hantering av utgifter som du letat efter! Med hjälp av artificiell intelligens automatiserar Yokoy utgiftshantering för medelstora och stora företag. Utgiftshantering, fakturahantering, smarta företagskort och prenumerationshantering kombineras i en enda intuitiv plattform. Dina fördelar: - spara tid - spara pengar - återkräva moms automatiskt - förebyggande av bedrägerier - Fullständig automatisering, inte bara digitalisering - Individualiserade, företagsspecifika processflöden - Integrerat i ditt befintliga systemlandskap Lär dig mer om Yokoy

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
All CMMC-, SOC2-, ISO 27001-, PCI-, HIPAA-efterlevnad. Policy för hela livscykeln, risk, problem, sårbarhet, hot, incident och BCM.
CyberOne stöder övergången från kalkylblad till automatisering och en enda sanningskälla för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (governance, risk management, compliance, GRC) för företag i alla storlekar. Priset är 3 600 USD/år för den kompletta plattformen och innehåll. Eliminera dyra konsulttjänster med innehållet som tillhandahålls, mall och vägledning för SOC 2, ISO 27001, CMMC, PCI, HIPAA, GDPR och över 100 crosswalk-tillägg. Hantera policyer, kontroller, riskregister, korrigerande åtgärder, tillgångar, bedömningar med riskbedömning i realtid, incidenthantering, affärskontinuitet, anpassade instrumentbräden och rapporter. Lär dig mer om C1Risk

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
LogicManager är en allt i ett-ERM/GRC-plattform som betjänar kunder i alla branscher.
LogicManager är en oöverträffad riskhanteringsplattform som genomgående ligger i topp när det gäller förmågan till genomförande i Gartners Magic Quadrant-rapporter och lyfts fram som en av ledarna i Forrester Wave-rapporten. Förutom att erbjuda förstklassig programvara erbjuder LogicManager obegränsad och kostnadsfri tillgång till sina expertteam av rådgivare. Lär dig mer om LogicManager

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Programvara på företagsnivå med kalkylblads-UI. Använd den inbyggda försörjningskedjelösningen eller konfigurera din egen med konfigurationsmotorn.
Intellimas är en lösning på företagsnivå som utnyttjar dina befintliga teknikinvesteringar. Programvaran är enkel att implementera och ännu enklare att använda. Slutanvändarna (och leverantörerna) älskar kalkylblads-UI. IT älskar konfigurationsmotorn och det faktum att programvaran är byggd för att enkelt hämta data från kärnsystem. Intellimas levereras med inbyggda försörjningskedjelösningar för kostnadsberäkning/RFQ, QA, spårning av inköpsorder, leverantörsefterlevnad och provhantering med möjlighet att bygga din egen. Lär dig mer om Intellimas

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Worksome gör det enkelt för företag att hantera stora frilans- och entreprenörsarbetsstyrkor, från anställning till kontrakt och löner.
Worksome är det bästa sättet för att centralisera dina frilansare globalt. Bygg upp intern kompetensreserv, automatisera efterlevnadsavtal och lönelistor med fullständiga kostnadsöversikter för garanterad internationell skatteefterlevnad. 31 000 företag i hela världen förlitar sig på detta centrala verktyg för att driva och hantera hela den tillfälliga personalstyrkan. Lär dig mer om Worksome

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Hantera alla dina riskåtgärder och åtgärder för att följa regler hos tredje part i en enda lösning.
AdaptiveGRC gör det möjligt för dig att hantera alla dina riskåtgärder och åtgärder för att följa regler hos tredje part i en och samma lösning. När informationen om dina leverantörer växer, ökar även din förmåga att snabbare identifiera och kontrollera regelefterlevnad, luckor och andra leverantörsrisker. AdaptiveGRC:s leverantörshanteringsfunktioner inkluderar följande: – Leverantörslager – Leverantörsriskprofilering – Leverantörsutvärderingar (säkerhet, regelefterlevnad ...) – FCPA/antikorruptionsbedömningar – Årlig eller regelbunden process för efterlevnadscertifiering Lär dig mer om AdaptiveGRC

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
onetool är kontrollcentret för alla dina molnbaserade verktyg för att enkelt hantera och provisionera användare.
onetool är en plattform som hjälper företag att provisionera (onboarding) och avprovisionera användare (offboarding) för sina molnbaserade verktyg på ett ställe med några få klick. Oavsett om du är expert på IT-hantering eller inte kan onetools lättanvända instrumentbräda ansluta ditt företags molnbaserade verktyg och enkelt hantera användare (lägga till och ta bort) individuellt och efter avdelning. Dessutom kan du få en översikt över alla dina aktiva användare, hur mycket som spenderas på dina verktyg och mycket mer. Lär dig mer om onetool

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
TalentDesk.io är ett frilanshanteringssystem som är idealiskt för leverantörshantering samt hjälper företag att komma igång, hantera och betala leverantörer och entreprenörer.
TalentDesk.io är ett intuitivt och lättanvänt frilanshanteringssystem byggt av teamet bakom PeoplePerHour, Storbritanniens ledande marknadsplats för frilansare. Plattformen drar nytta av över 12 års erfarenhet av frilansekonomi och hjälper företag att komma igång och anlita frilansare på ett kompatibelt sätt, förenklar projektledning, automatiserar betalningar och konsoliderar flera fakturor till en månadsfaktura. Lär dig mer om TalentDesk.io

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
3iVerify är ett AI-drivet leverantörs- och materialhanteringssystem för livsmedelsindustrin som minskar riskerna och kostnaderna i försörjningskedjan.
Att hantera leverantörer och råvaror för ett livsmedelsföretag är en tidskrävande och dyr uppgift. Det omfattande, AI-drivna leverantörshanteringssystemet hjälper till att dra ner på dessa kostnader samtidigt som efterlevnadsriskerna i försörjningskedjan hanteras effektivt. 3iVerify är ett omfattande och integrerat system för livsmedelssäkerhet och kvalitetshantering med allt du behöver för att bedriva ett effektivt företag som uppfyller kraven inom livsmedelstillverkning, bearbetning eller import. Hör av dig idag för att få veta mer. Lär dig mer om 3iVerify

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Softeon WMS är ett funktionsrikt, mycket mångsidigt och lättanvänt system för att hantera datacenterdrift på högre effektivitetsnivåer.
Softeon WMS ger dig kontroll i realtid över inkommande och utgående processer och lagerhanteringsprocesser. Oavsett om dina mål är snabb onboarding, överlägsen kundservice eller maximal lönsamhet, anpassar sig Softeon WMS till just dina krav med optimal flexibilitet. En lagerkonfigurationsguide påskyndar installationen medan den regelbaserade lösningen möjliggör dynamisk anpassning av process- eller kravändringar. Allt eftersom din verksamhet växer kan Softeon WMS lätt skalas upp för att stödja dina behov. Lär dig mer om Softeon Warehouse Management System (WMS)

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Hjälper till att hantera leverantörer och inköp.
SupplyNote tillhandahåller programvarulösningar till företag i livsmedels- och dryckesindustrin (food and beverages industry, F&B) för att hantera deras backend-verksamhet, såsom försörjningskedja, lagerhantering, inköp, logistik, produktionsplanering osv. Detta hjälper företagen att optimera sin resursanvändning och dra ner på utgifter. Lär dig mer om SupplyNote

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering
Tillhandahåller lösningar för hantering av leverantörsrelationer på begäran för att automatisera alla leverantörsinriktade affärsprocesser.
SupplierSoft tillhandahåller lösningar för hantering av leverantörrelationer (supplier relationship management, SRM) på begäran, inklusive konfliktmineraler, RoHS/REACH, leverantörskvalitet, leverantörsrisk och Procure-To-Pay. De lågrisklösningar som du betalar för efter hand är snabba med att implementera och ger snabb avkastning. Företag kan automatisera vilken leverantörsinriktad affärsprocess som helst och få 360 graders leverantörssynlighet. Enkel användning leder till hög leverantörsimplementering – plattformen har för närvarande 200 000 kunder och 2 miljoner användare. Lär dig mer om SupplierSoft

Funktioner

 • Prestandamätningar
 • Transaktionshistorik
 • Självbetjäningsportal
 • Sourcinghantering
 • Leverantörsbetalning
 • Ombordstigning
 • Offboarding
 • Efterlevnadskontroll
 • Bearbetning av fakturor
 • Dokumenthantering