Är du inte säker på hur du väljer rätt verktyg för din teknikstack? Vi har listat några viktiga steg som hjälper dig att hitta rätt alternativ för ditt företag.

Så bygger du en perfekt teknikstack

På dagens moderna marknad kan inget företag lyckas utan att ta hjälp av olika programvarulösningar. Det spelar ingen roll om företaget är litet, medelstort eller stort – användningen av programvara är idag oundviklig om företaget har större ambitioner än att bara överleva.

Att skapa en effektiv teknikstack (ibland används även begreppen tech-stack eller technology stack) handlar dock inte bara om att införskaffa olika program och börja använda dem. Först behöver du besvara följande frågor: Vilken typ av programvaruverktyg behöver företaget? Vilka processer kan förbättras genom automatisering? Är verktygen rätt val på lång sikt? Och viktigast av allt: Kommer verktygen att fungera tillsammans?

Kort sagt kan du inte bara börja köpa appar – du måste planera och bygga upp en strategi för stacken.

För att hjälpa dig med detta har vi satt samman den här artikeln som ger dig ett utkast till en strategi för att bygga din teknikstack. Vi nämner också några viktiga saker att ha i åtanke när du väljer verktyg för ditt företag. Det här är de punkter vi kommer att diskutera:

1.       Ta reda på vilka processer som bör automatiseras

2.       Välj mellan process- och branschspecifika verktyg

3.       Läs användarrecensioner för att se vad andra tycker

4.       Planera långsiktigt

Vad är en teknikstack?

En tech-stack är en blandning av molnbaserade programvaruverktyg som samarbetar för att uppnå ett gemensamt affärsmål. Verktygen kan vara direkt integrerade med varandra eller fungera väl tillsammans utan integrering (vilket till exempel är fallet med Microsoft Excel och SpreadsheetWeb).

Ditt företag kan också använda flera teknikstackar, till exempel en för företagets marknadsföringsprocesser och en annan för dess apputveckling.

Vi ska nu ta en titt på vilka steg som krävs för att bygga en lämplig teknikstack.

Steg 1: Ta reda på vilka processer som bör automatiseras

För att identifiera vilka processer som är mogna för automatisering tar du företagets primära affärsprocesser och delar upp dem i individuella steg. Det kan hjälpa att skriva ner de olika stegen bredvid varandra eller på papperslappar och lägga upp dem på en rad.

Titta nu på stegen och studera deras relation till varandra i processen, samt till andra processer. Försök sedan att hitta tecken på ineffektivitet i processerna. Det kan du göra genom att identifiera följande:

 • Finns det någon punkt där en process saktar ner?
 • Kräver processerna flera nivåer av godkännanden och överlämnanden?
 •  Är någon process för lång och komplicerad, till exempel med fler än tio steg? Kan den förenklas?
 • Finns det några överflödiga steg som knappt tillför något till processen?
 • Finns det några flaskhalsar i processen?

Genom att besvara dessa frågor kan du enklare identifiera områden i processerna med bristande effektivitet. Varje ineffektivt moment i processerna är ett tillfälle för automatisering.

Glöm inte de operativa faktorerna när du letar efter processer att automatisera. Det kan till exempel förekomma processer där varje fel kommer till ett högt pris, eller vars komplexitet gör att den mänskliga faktorn spelar en större roll. Andra är beroende av aktuell dokumentation för transparensens skull, eller körs i föråldrade system som har blivit för dyra i drift.Det är viktigt att överväga den här typen av detaljer för att få en fullständig bild av processernas risker och ineffektivitet.

Steg 2: Välj mellan bransch- och processpecifika verktyg

När du bygger din teknikstack funderar du säkert på om du ska satsa på ett branschspecifikt eller processpecifikt verktyg.

Branschspecifika verktyg är utformade enligt branschpraxis, medan de processpecifika är enklare att konfigurera och komma igång med. När branschspecifika verktyg tenderar att vara dyrare säljs de processpecifika oftast som färdiga lösningar som ger begränsade möjligheter till individuell anpassning.

Branschspecifika verktyg kan innehålla programvara för till exempel e-handel, banktjänster eller byggkalkylering, och processpecifika verktyg innehåller ofta program för fakturering, automatiserad marknadsföring och CRM.

För att välja rätt verktyg, fokusera på den viktigaste utmaningen för din verksamhet och fundera på om den är unik för branschen. Om du till exempel arbetar i bankvärlden och har problem med anskaffningen av lån är du intresserad av ett verktyg som hjälper dig med den uppgiften. Men om du istället har problem med en process som inte är unik för en viss bransch, såsom fakturering eller leadgenerering, bör du välja ett verktyg som riktar in sig på dessa processer.

Proffstips

När du väljer app ska du också överväga skillnaderna mellan allt-i-ett-plattformar och specialiserade verktyg, och mellan färdiga lösningar och anpassad programutveckling. I valet mellan dessa alternativ är den största utmaningen för verksamheten inte lika viktig som de operativa begränsningarna (såsom projektets tidsramar, resurskapaciteten och IT-budgeten).

Steg 3: Läs användarrecensioner för att se vad andra tycker

Små och medelstora företag som läser programvarurecensioner och kataloger innan de tar beslut tenderar att tillbringa mindre tid med att leta efter rätt teknik för sin verksamhet än de som förlitar sig på sociala medier och webbsökningar.

Så här kan du dra maximal nytta av recensioner när du letar:

Hitta recensioner som är specifika för din bransch/process då dessa i högre grad utvärderar programvaran utifrån dina behov.

Leta efter recensioner som går igenom programvarans styrkor och svagheter. De kan även nämna viktiga funktioner som verktyget borde ha, men som saknas.

Leta efter sådant som upprepar sig i de olika recensionerna, till exempel återkommande positiva eller negativa kommentarer om en viss funktion, programmets användargränssnitt eller hur lätt det är att använda. Om många användare har samma problem är det sannolikt att du också kommer att ha det.

Proffstips

Försök att hitta referenser (användare med erfarenhet av produkten). Förutom att informera dig om deras erfarenhet av produkten kan de också svara på dina frågor om produkten (Behövde du anpassa lösningen? I så fall varför?), dess implementering (Vad behövde du göra under implementeringen?) eller något annat som du finner relevant.

Steg 4: Planera långsiktigt

När du bygger din tech-stack är det viktigt att du tar hänsyn till framtida behov, så att du inte får problem allteftersom företaget växer.

För att förtydliga kan vi som exempel ta Stacy Caprio, grundare av Growth Marketing. Stacys företag valde en populär app för att automatisera sin e-postmarknadsföring. När antalet prenumeranter översteg 2 000 blev dock prisplanen för verktyget inte längre hållbar för företaget. De blev till slut tvungna att byta till ett annat verktyg.

Här är några av de saker du kan tänka på för att undvika att behöva byta leverantör när dina programvarurutiner är inarbetade:

 • Anpassning: Med en anpassningsbar programvaruplattform kan du göra ändringar allteftersom företagets behov förändras. Om företaget till exempel börjar erbjuda en ny produkt eller tjänst kan du behöva lägga till fler funktioner. Användningen av en anpassningsbar plattform gör det då möjligt att modifiera verktyget för att inkludera den nya produkten eller tjänsten.
 • Skalbarhet: Ett företag som växer – i storlek eller geografiskt – behöver hantera allt större mängder data. Den applikation du väljer bör kunna skalas upp för att hantera denna tillväxt.
 • Integrering: Verktygen i din teknikstack bör vara öppna för integrering med tredje parter. Det gör det smidigare att överföra data mellan stackens olika delar och gör att den kan arbeta som en helhet.
 • Rimliga priser: Som vi såg i exemplet med Stacy kan vissa verktyg bli för dyra när verksamhetsbehoven förändras. Se till att inte bara informera dig om det aktuella priset, utan även om framtida prisalternativ.

  Proffstips

  När du går igenom dessa överväganden kan det vara en bra idé att involvera de team som kommer att påverkas av vilka verktyg som finns i teknikstacken. Att veta vilka dessa team är kan vara enkelt när det gäller processpecifika verktyg. För de branschspecifika kan du dock behöva titta på vilka som är verksamhetens viktigaste utmaningar och se vilka team som påverkas av dessa.

  Diskutera dina överväganden med de här teamen eftersom de kan ha viktig information om processerna. Till exempel vet förmodligen marknadsföringsteamet hur deras behov kommer att växa med tiden och hur olika marknadsföringsverktyg i deras teknikstack kan uppfylla dessa.

  Kommande steg

  När du har förstått vad ett verktyg kan användas för och vet vilka kriterier du ska använda för att bedöma det, kan du använda dig av följande steg för att ta det slutliga beslutet:

  • Sätt ihop en slutlista: Gör en lista med de tre till fem bästa alternativen. Om du har problem att välja mellan olika verktyg kan du ta hjälp av en mall för produktjämförelse.
  • Skaffa egen erfarenhet: När du har din slutlista kan du kontrollera om leverantörerna erbjuder kostnadsfria testversioner. Med testversioner kan du skaffa egen erfarenhet av hur det är att använda verktygen. Låt ditt team prova verktygen och dela med sig av eventuella tveksamheter.
  • Begär en demo: Om du inte får tillgång till en testversion kan du försöka boka in en demo med leverantören. Det ger dig en närmare insyn i verktygens funktioner och ger dig möjlighet att ställa eventuella frågor. Se till att förbereda dig ordentligt inför demonstrationen så att du har en lista med viktiga frågor.

När du har fått svar på dina frågor och utvärderat verktygens prestanda är det dags att ta det slutliga beslutet. Innan du väljer att köpa ett verktyg ska du diskutera avtalsvillkoren med leverantören, kontrollera om det finns någon rabatt du kan dra nytta av, bekräfta betalningsplaner och få klart för dig vilka tjänster leverantören erbjuder efter köpet.Genom att följa dessa rekommendationer kan du när köpet är genomfört känna dig trygg med att du har byggt rätt teknikstack. Ju mer tid du lägger på efterforskning under inköpsprocessen, desto bättre blir resultatet i fråga om effektivitet och pris.

Vill du veta mer? Ta hjälp av vår onlineöversikt över programvara för att göra rätt val