Virtuell verklighet (virtual reality) används i många olika branscher, däribland fastighetsbranschen, sjukvården och detaljhandeln. Men vad exakt innebär begreppet virtuell verklighet, och hur går det rent praktiskt till när företag använder tekniken?

Vad är virtual reality (VR)

Virtual reality (VR) har på senare år tagits i bruk i ett flertal branscher. Till en början användes tekniken huvudsakligen i spelbranschen. Idag kan man dock se VR användas av kirurger under operationer, av mäklare för att visa kunderna olika bostäder, och i livsmedelsbutiker används tekniken ofta för att utbilda personalen i en virtuell miljö.

Metaversum är en virtuell miljö i vilken vi snart kommer att kunna göra i princip allt vi gör i den verkliga världen. När den blir allmänt tillgänglig kommer VR troligen att förändra vår användning av internet i grunden. Men vad exakt innebär begreppet virtuell verklighet och på vilket sätt kan företag dra nytta av fenomenet?

Vad är virtual reality? Definition och förklaring

Virtuell verklighet – ofta används det engelska begreppet virtual reality, förkortat VR – är en tredimensionell datorsimulering av verkligheten. Med hjälp av VR-glasögon tar sig användaren in i en virtuell värld. Möjligheterna med VR är obegränsade. Till exempel kan saker som är mycket små i verkligheten – såsom en molekyl eller ett blodkärl – förstoras så att du till och med kan gå runt i dem. Dessutom går det att skapa hela fantasivärldar, vilket är ett vanligt användningsområde i spelbranschen.

Fem exempel på virtuell verklighet

Utvecklingen av virtual reality har pågått länge och har nu nått ett stort antal sektorer och yrkesgrupper. Här är några exempel på användning av virtual reality i olika branscher:

1. VR i fastighetsbranschen

Mäklare använder ofta virtuell verklighet för att redan under byggnadsfasen visa potentiella köpare hur bostäder kommer att se ut när de är klara (på engelska), eller för att ge en 360-gradersöversikt över bostaden så att spekulanten kan ta ett mer välinformerat beslut.

2. VR i sjukvården

De första operationerna med hjälp av virtuell verklighet (på engelska) har redan utförts. Därutöver används tekniken bland annat inom rehabilitering och för att bekämpa kronisk smärta.

3. VR inom detaljhandeln

Flera av stora märken experimenterar redan med virtuella plattformar. Bland annat Dior (på engelska) och Prada har redan virtuella butiker, och även matvarukedjor experimenterar med tekniken.

4. VR inom utbildning

Virtual reality kan användas inom utbildning, bland annat för att simulera faktiska situationer. Till exempel använder vissa polisskolor VR (på engelska) för att förbereda eleverna för riktigt polisarbete. Skolor kan också ta hjälp av tekniken för att förklara specifika teman i läroplanen.

5. VR inom industrin

Virtuell verklighet kan användas för att göra arbetsplatsen säkrare (på engelska). Tekniken kan till exempel hjälpa fabrikschefer att identifiera potentiella farliga moment på ett monteringsband genom att först simulera en verklig situation.

Framtiden för virtual reality (VR)

Mycket tyder på att vi inom kort i stor utsträckning kommer att använda virtuell verklighet när vi rör oss omkring på internet. Det verkar i alla fall vara de stora teknikföretagens avsikt. Bland annat Facebook och Microsoft har för avsikt att skapa ett så kallat ”metaversum” – ett delat socialt utrymme som är helt eller delvis virtuellt, och som till exempel kan besökas med hjälp av VR-glasögon. I detta utrymme kommer användarna snart kunna göra i princip allt de idag gör i den verkliga världen och på internet, från att handla och gå till kontoret till att chatta med vänner och dela innehåll på sociala medier.

Diskussioner pågår redan om vilka standarder ett sådant metaversum måste uppfylla. Metaverse Standards Forum har upprättats specifikt för detta ändamål. Tanken är att forumet ska genomföra pragmatiska projekt som sätter standarden för metaversum. Det kan röra sig om att utforma prototyper, organisera hackathon-evenemang och skapa programvara som via öppen källkod kan användas av alla.

Vill du veta mer? Ta en titt på vår översikt över VR-programvara så blir det lättare att ta rätt beslut.