Programvaruprojekt kan vara ombytliga processer som kräver ständiga förändringar under utvecklingsfasen. Upptäck på vilket sätt snabb applikationsutveckling bidrar till att skapa en programutvecklingsmiljö som gynnas av kontinuerliga iterationer.

Vad är snabb programutveckling eller Rapid Application Development?

När man eftersträvar en snabbare metod för apputveckling är flexibilitet lika viktigt som snabbhet. Programutveckling är ett flexibelt förfarande som vanligtvis tillåter snabba ändringar, omstrukturering och spårbyten, snarare än en hårt planerad och oböjlig process. Det är en positiv egenskap; utan denna formbarhet skulle varje föreslagen ändring kräva att man börjar om från början eller tar ett steg tillbaka i utvecklingsprocessen.

Historiskt har projektledningsgrupper inte alltid insett vikten av smidighet i processerna. Istället fokuserade cheferna ofta på hård planering och rigorösa eller sekventiella processer som gav lite utrymme för flexibilitet. Det var till exempel fallet i den processdrivna så kallade vattenfallsmetoden. I dag är det många projektledare och programutvecklare som väljer agil förvaltning eftersom de i allt högre grad arbetar med projekt som ofta byter spår och går mot nya mål i en process som hela tiden utvecklas.

Inom snabb apputveckling, eller Rapid Application Development som det också kallas, använder programvaruutvecklare agila metoder för applikationsutveckling för att hela tiden ligga i framkant på en ständigt växande och alltmer krävande marknad.

Vad är snabb programutveckling (Rapid Application Development)? Definition och förklaring

Rapid Application Development är en agil metod för programvaruutveckling som prioriterar snabba prototypsläpp och som fokuserar mer på feedback från användare och pågående programvaruprojekt än på strikta planer.

Utvecklingen av ny programvara brukar inledas med en process för att utforma bästa möjliga upplevelse för de avsedda användarna genom att bygga prototyper i form av koncept och gester för testning. Snabb framtagning av prototyper är en repetitiv process under designfasen av en app eller webbplats. Målet är att snabbt förbättra applikationens utformning och funktionalitet genom att regelbundet uppdatera prototyperna i ett antal korta cykler. Utvecklarna sparar tid och pengar genom att ta itu med designfrågor innan produkten är färdigutvecklad, och produkten kan enkelt anpassas till slutanvändarna.

Rapid Application Development (RAD) utvecklades av den brittiske IT-konsulten James Martin 1991 och blev med tiden något av en föregångare till Agile-metodiken. Till skillnad från vattenfallsmetoden undviker RAD hård planering. För att kunna uppfylla användarnas behov ger metoden istället fritt utrymme för förändringar under utvecklingsarbetet.

Vilka är fördelarna med snabb applikationsutveckling?

Några av de viktigaste fördelarna med snabb apputveckling är:

  • större flexibilitet och anpassningsbarhet för utvecklare under utvecklingsprocessen
  • ökad kundtillfredsställelse tack vare ett optimerat samarbete och samordning mellan team, utvecklare, kunder och slutanvändare
  • förbättrad effektivitet då projekt kan delas upp i mindre, mer lätthanterliga uppgifter som cheferna kan tilldela i enlighet med teammedlemmarnas specialkunskaper och erfarenhet
  • förkortad utvecklingstid tack vare smidiga iterationer och återanvändning av kod
  • förbättrad riskhantering eftersom utvecklare och intressenter kan åtgärda sårbarheter i koden under arbetets gång, utan att avbryta utvecklingsprocessen
  • kostnadsbesparingar eftersom utvecklarna kan välja bort onödiga, komplexa funktioner genom att bygga exakt det som kunden vill ha.

Snabb programutveckling i 5 steg

1. Definiera, planera och sammanställ projektkraven

RAD-metodiken börjar med att intressenterna i breda drag definierar projektkraven. Användningen av mer allmänna krav gör att projekten kan vara flexibla över tid. Planeringsfasen är kort och fokuserar mer på prototyper och hanterar projektets mål, tidsramar, budgetar, förväntningar och potentiella problem.

Under den här fasen är kommunikationen viktig för att se till att alla har deltagit i utvecklingen av planen och varit med och godkänt den. Intressenterna bör dock vara medvetna om att metoden för snabb apputveckling per definition medför att man måste vara beredd på förändringar i alla skeden av utvecklingscykeln.

2. Börja bygga prototyper

Prototyper och snabb programutveckling går hand i hand. När de allmänna kraven för projektet väl har fastställts och godkänts samarbetar designer och utvecklare på att bygga och förbättra fungerande prototyper i varje skede av processen. Detta gör att utvecklarna kan testa och ändra sina modeller tills de hittar rätt utformning.

3. Få feedback från användarna

När prototyper och betasystem har utformats omvandlas de till arbetsmodeller. Dessa visas sedan upp för kunder eller teammedlemmar för feedback. När slutanvändarna testar prototypen ger de sin syn på vad som fungerade och vad som inte motsvarade deras förväntningar. Därefter fortsätter utvecklare och designer att ta fram nya prototyper tills de har skapat bästa möjliga produkt.

4. Testa produkten till perfektion

Baserat på de kommentarer de har fått måste utvecklarna testa sina programvaruprodukter för att se till att varje liten del fungerar korrekt och uppfyller kundens krav.

5. Presentera det färdiga systemet

Den sista fasen i RAD-metodiken är att lansera den färdiga produkten. Den här fasen omfattar testning, datakonverteringar, integrering, underhåll och användarutbildning innan den slutliga produkten levereras.

Är Rapid Application Development rätt modell för ditt team?

Hur vet du om RAD är rätt för ditt team och om du är redo att använda modellen? RAD är en lämplig metod för snabbt föränderliga miljöer med tillgång till rätt team och rätt verktyg. Här är några tips som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut:

  • Fråga dig själv om du behöver utveckla en programvaruprodukt inom en tidsram på två till tre månader.
  • Utvärdera dina utvecklare, designer och programmerare för att se om deras erfarenhet räcker för att genomföra projektet inom en viss tidsram.
  • Bedöm om du har de verktyg och den teknik som krävs för att genomföra snabb programutveckling. Förutom programvara för applikationsutveckling kräver RAD noggrann planering av varje utvecklingsfas. Cheferna kan komma att behöva använda verktyg för agil projektledning eller produktivitetsprogram för att planera och utforma arbetsflöden som kan hjälpa dem i processen.
  • Kontakta kunden för att se till att få medhåll om att RAD är rätt väg att gå. Det här är viktigt eftersom metodiken kräver att kunden är tillgänglig för samarbete och feedback under hela programutvecklingen.

Du är redo för snabb apputveckling. Vad händer nu?

Om du har bestämt dig för att RAD-metoden är rätt val för dig har du troligen accepterat ett flertal faktorer. För det första är det viktigt att alla i organisationen är med på att använda metoden i fråga. Medarbetarna måste vara proaktiva och ha en gemensam syn på utvecklingsprojektet. De behöver inte bara förstå fördelarna med RAD-metoden, de måste även vara öppna med eventuella frågor och funderingar.

Dessutom måste intressenterna vara engagerade i projektet och respektera förutbestämda tidsramar och processer. De måste hjälpa till att välja rätt programvara för applikationsutveckling och investera i verktyg som uppfyller projektkraven utan att överskrida budgetramarna.

Med detta i åtanke är nästa steg att, baserat på företagets storlek, projektets budget och alla nödvändiga krav, välja de bästa verktygen för projektet, verktyg som hjälper dig att tillämpa metodiken och dra nytta av dess fördelar.

Letar du efter programvara för apputveckling? Kolla in vår katalog.